NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK ALAPKÉPZÉS

A 2022/2023. tanév tavaszi félévének órarendjei

A 2022/2023. tanév őszi félévének órarendjei

Kreditlista a 2022/2023-as tanévben tanulmányaikat kezdő hallgatók számára

Tájékoztató első éves nemzetközi tanulmányok BA hallgatók számára címen

Együttműködési megállapodás sablon szakmai gyakorlathoz

Záródokumentum szakmai gyakorlat teljesítéséhez

A Nemzetközi tanulmányok alapszak kreditlistája

A Nemzetközi tanulmányok alapszak leírása

TEMATIKÁK

ELÉRHETŐSÉGEK, ÜGYINTÉZÉS

Tanulmányi ügyekben: Katona Judit (katona.judit@art.unideb.hu) – DE BTK Tanulmányi Osztály

 • Késedelmes regisztráció

 • Késedelmes tantárgyfelvétel, vagy leadás

 • Kreditelismertetés

 • Halasztási kérelmek

 • Neptun tanulmányi jellegű ügyek stb.

Tanszéki/intézeti kérdésekben: Ónadi Sándor (onadi.sandor@arts.unideb.hu) – ügyvivő-szakértő, DE BTK Történelmi Intézet (311-es iroda)

 • Neptunnal kapcsolatos ügyek (pl.: tantárgyfelvétel, kurzus létszámbővítés stb.)

 • E-learning problémák 

 • Szakdolgozati témák leadása, DEA feltöltés visszaigazolása

 • Szakmai gyakorlati és ezzel kapcsolatos dokumentáció

 • Órarendi kérdések

Képzéssel kapcsolatos kérdésekben: Schrek Katalin (schrek.katalin@arts.unideb.hu) – DE BTK Történelmi Intézet

Erasmus pályázatokkal kapcsolatos ügyekben: Katona Csete (katona.csete@arts.unideb.hu) – DE BTK Történelmi Intézet

Egyéb ügyekben: Hallgatói Adminisztrációs Központ

 • Diákigazolvány

 • Hallgatói jogviszony-igazolás

Neptun felülettel kapcsolatos problémák esetén: az alábbi linken

Segítség a Campusok közötti közlekedéshez.

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 08. 10:26