Mesterképzés

 • Felvételi
 • Szakdolgozat
 • Záróvizsga
  • A mesterképzési szak befejezéseként a hallgatók záróvizsgát tesznek. A záróvizsgára való bocsátás előfeltétele és része egy történelem szakos szakdolgozat, amely megfelel a MAB előírásainak (MAB 2007/9/VI sz. határozat). A szakdolgozatot szóban is meg kell védeni.

   A záróvizsgán a szakdolgozat megvédésén kívül a hallgatók a megszerzett történettudományi ismereteiket szóbeli vizsgán bizonyítják.

   A szóbeli vizsga a történelem mesterképzés szakmai törzsanyagának tematikus főtárgyain alapul. A hallgató az alábbi négy témakör mindegyikéből vizsgázik. A hallgató minden témakörből 1 tételt húz a záróvizsgán.

  • A záróvizsga témaköreit tartalmazó dokumentum itt érhető el.

Legutóbbi frissítés: 2024. 05. 30. 14:19