Záróvizsga

A záróvizsga szabályai nemzetközi tanulmányok BA szakon

  • A záróvizsga két részből áll: a záródolgozat záróvizsga bizottság előtt történő szóbeli megvédéséből, valamint egy szóbeli részből.
  • A szóbeli rész előre megadott tételek alapján történő, két tételt felölelő felelet a záróvizsga- bizottság előtt.
  • A záróvizsga jegyét az alábbi részjegyek számtani átlaga adja:
  • a) a záródolgozat szóbeli védésének jegye
  • b) a két szóbeli tétel egy-egy jegye
  • Ha a záróvizsgán bármelyik részjegy elégtelen, akkor a záróvizsga jegye is elégtelen.

A záróvizsga-bizottság

A záróvizsga bizottság elnöke a BTK vezető oktatója; a bizottság tagja: egy oktató a BTK, a bizottság külső tagja: egy oktató GTK/ÁJK képviseletében. A záróvizsga-bizottság tagjai közösen állapítják meg a záróvizsga érdemjegyét. A záróvizsga nyilvános.

Az alább megadott záróvizsga témaköröket két nagyobb csoportra bontottuk. Mindkét csoportból 1-1 témakört kell választani. A záróvizsgán a hallgató a választott témakörökhöz tartozó tételekből felel. A témakörválasztást a tavaszi félévben záróvizsgázó hallgatók április 10-ig, az őszi félévben záróvizsgázó hallgatók október 20-ig kötelesek eljuttatni Ónadi Sándor oktatásszervezőhöz az onadi.sandor@arts.unideb.hu címre.

A záróvizsga szóbeli témakörei és tételei

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 08. 10:26