A DE BTK Történelmi Intézet Mentorprogram

A Mentorprogram elsődleges vállalt célja a hallgatói eredményesség javítása, a hallgatói lemorzsolódás csökkentése, valamint az, hogy a képzés és az egyetemi élet során felmerülő nehézségekben segítséget nyújtson különösen az alsóbb (I–III.) éves osztatlan tanár- és alapképzésben résztvevő hallgatók számára. A Történelmi Intézet Mentorprogramjában a mentorálás olyan fejlődési folyamat, aminek során a tapasztaltabb felsőbb éves (IV–V.) hallgatók (a mentorok) – oktatói koordinálás mellett – támogatást, segítséget, tanácsadást és útmutatást adnak az alsóbb évesek (a mentoráltak) számára a céljaik elérése, valamint az eredményesebb egyetemi részvétel érdekében. Az így megvalósuló tudástranszfer révén a történelemtanári és a történettudományhoz kapcsolódó karrierre vonatkozó reflexiók jutnak el a mentoráltakhoz, tehát a program az intézeti hallgatói közösség alakításában is szerepet vállal, ami az immár bő másféléves Covid-időszak miatt is különösen szükséges. További alapelv a láthatóság, tehát a programmal kapcsolatos eseményekről rendszeresen tájékoztatást jelentetünk meg a Történelmi Intézet kommunikációs felületein (honlap, facebook, instagram). A mentorok vállaltan a mentoráltak rendelkezésére állnak, és segítő szándékkal viszonyulnak a kérdéseikhez azzal a céllal, hogy a történelmi tanulmányokat és az egyetemi éveket sikeresebben teljesíthessék. A Mentorprogram indításához további hangsúlyos motivációt jelent még a 2022 szeptemberében átalakuló tanárképzés is, ami az egyetemi beilleszkedés alapvető nehézségei mellett várhatóan új kihívások elé fogja állítani az akkori elsőéves hallgatókat.

A Mentorprogram lehetséges feladat- és munkaterületei:

Személyes mentorálás | Feladatok:

 1. Segítségnyújtás az alsóbb éves hallgatók számára az egyetemi életbe való beilleszkedéshez, gyakorlati útmutatás bizonyos nehézségek esetén (tárgyfelvétel, mintatanterv, Neptun, elearning rendszer ügyintézés különösen a tanévkezdés első napjaiban az elsőévesek számára, illetve a vizsgaidőszak előtt),
 2. Támogatás tanulmányi nehézségek esetén korszakok szerint (fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetben lévő hallgatók számára is),
 3. Az önálló történelem-tanulási stílus kialakításának elősegítése,
 4. Útmutatás a mentorált számára az ideális és testhezálló kutatási téma, valamint a szakdolgozati témavezető megtalálásában,
 5. A mentorok további feladata, hogy a személyesen hozzájuk forduló mentoráltakkal elbeszélgessenek a problémáikról, céljaikról, egyetemi nehézségeikről, korábbi tanulmányaikról a kapcsolatépítés és a mentorált egyetemi beilleszkedésének elősegítése érdekében.

Szakmai fórum | Havi egy alkalommal, de legalább félévente kétszer olyan kötetlenebb workshop jellegű fórumok, amik lehetnek

 1. A mentorok által szervezett beszélgetések a B-típusú, valamint az összefüggő tanítási gyakorlatot teljesítő felsőbb éves hallgatókkal, akik megoszthatják a tapasztalataikat a tanítási gyakorlattal és gyakorlati helyül szolgáló általános/középiskolákkal kapcsolatban, illetve amik segítséget nyújtanak a portfólió elkészítésében (kapcsolódóan a mintatantervvel, hospitálással, mikrotanítással stb. kapcsolatos feladatokban), valamint általában beszélgetéseknek adnak keretet a tanári pálya kihívásairól, nehézségeiről (tanulás-módszertani segítségek, tanácsok, záróvizsgára/zárószigorlatra, valamint egyéb vizsgára való készülés) Ezekre lehetőség szerint meghívandóak középiskolai tanár kollégák is.
 2. A történettudományban való mélyebb elmerülést elősegítő kötetlen, de produktív beszélgetések, amelyek jelenthetik egy-egy oktatóval való eszmecserét valamilyen aktuális tudományos kérdéssel vagy aktív kutatással kapcsolatban, továbbá segítséget jelent a tudományos munkában való elindulásra.

Érettségi felkészítő foglalkozások középiskolások számára | Ennek során a mentorok lehetőséget kapnának tanítási gyakorlatra, valamint a közösségi pedagógiai gyakorlat teljesítésére. A célterületet elsősorban azok a középiskolai diákok jelentenék, akik a Történelmi Intézet valamelyik szakján kívánják elkezdeni az egyetemi tanulmányaikat, másrészt azok, akik történelemből emelt szintű érettségit terveznek tenni. Az előkészítő foglalkozások online is tarthatóak annak érdekében, hogy ne csak debreceni középiskolásokat tudjunk elérni. Az előkészítő foglalkozások során valamilyen módon szükséges láthatóvá tenni, hogy ennek a Debreceni Egyetem Történelmi Intézete szervezésében került sor.

 

Fenntarthatóság, utánpótlás | Rendszeres és aktív kommunikáció a közösségi médiában (pl. a Történelmi Intézet facebook-oldalán) a Mentorprogram hosszú távú működésének elősegítése érdekében (lásd még 2.1.3. pont).

 

Visszacsatolás | A tanévek végén rövid kérdőív kitöltése a mentorált I–III. éves hallgatókkal, amiben anonim módon értékelnék

 1. Az aktuális tanév történelem képzését,
 2. Mentorprogramot, a mentorokat, valamint javaslatokat tehetnek arra vonatkozóan, hogy milyen tevékenységet vonnának még bele a Mentorprogram feladat- és munkaterületeibe,
 3. Valamint önértékelést is tarthatnak arról, hogy miben látják a fejlődésüket, mennyire volt hasznos a Mentorprogram a számukra, miben kellene még továbbfejlődniük, milyen plusz motivációra lenne szükségük stb.
 4. Hasonló kérdőív kitöltése a mentorok között is a Mentorkurzus keretében.
Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 08. 10:26