Magyar nemzeti örökség szakirányú továbbképzés

Magyar nemzeti örökség szakirányú továbbképzés

Képzés helye: Partium Keresztény Egyetem (Nagyvárad)

Részvétel feltétele: Bölcsészettudományi képzési területen szerzett alapszakos (BA/BSc) oklevél vagy főiskolai oklevél.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: magyar nemzeti örökség szakember

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Dr. Forisek Péter
cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
tel/fax: +36 (52) 512-900/22246
email: forisek.peter@arts.unideb.hu
honlap: http://tortenelem.unideb.hu/

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 20.

Jelentkezés módja: az intézmény által kibocsátott jelentkezési lapon.
Csatolandó dokumentumok: oklevélmásolat

Képzés kezdete: 2020. szeptember 7.

Egyéb információk: A képzés a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézetének a Partium Keresztény Egyetemen (Nagyvárad) indított képzése.
A gyakorlatok helye Nagyvárad, illetve Gyomaendrőd (Endrődi Tájház). A gyakorlatok lebonyolítása az egészségügyi vészhelyzettől függően alakul.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett történeti, művelődéstörténeti, néprajzi és műemlékvédelmi ismereteik birtokában képesek a kulturális örökség gazdasági, környezeti és információs rendszerének történeti és holisztikus értelmezésére. Ismerik a kulturális örökség védelmére, értékeinek megmutatására és menedzselésére vonatkozó munkafolyamatokat, képesek ezeket szervezni, menedzselni, irányítani. Ismerik a kultúra modernizációjának elméleti kérdéseit, a kultúra általános működésének sajátosságait, jártasa a kultúrpolitika történeti és aktuális kérdéseiben, ismerik a kulturális elemek megőrzésének és továbbhagyományozásának technikáit, stratégiáit.

Jelentkezni kizárólag a kari honlapról (http://btk.unideb.hu) a Felvételizőknek – 2020. évi általános felvételi eljárás - 2020. szeptemberben indítandó szakirányú továbbképzések (SZT) menüpont alól a szakirányú továbbképzésekre vonatkozó letöltött jelentkezési lappal lehet. A jelentkezési anyagot a Bölcsészettudományi Kar Tanulmányi Osztályán kell leadni (Debrecen, Egyetem tér 1. Főépület, II. emelet 238. szoba) vagy az alábbi címre postázni: DE-BTK TO 4002 Debrecen, Pf. 400

Magyar nemzeti örökség tantervi hálója

Kreditlista

2020/2021. I. féléves órarend

Syllabusok:

A magyar kultúrpolitika története
A magyarság történeti és kulturális öröksége
A művelődés terei és formái
A néprajztudomány és a kulturális antropológia alapjai
A turizmus rendszere
Európa történeti és kulturális öröksége
Hungarikumok
Könyvtárak és könyvtártörténet
Közgyűjteményi gyakorlat
Levéltárak és gyűjtemények
Múzeumpolitika és rendezvényszervezés
Múzeumtörténet
Művelődés- és művészettörténet
Művelődés- és művészettörténet
Örökségturizmus
Örökségvédelem és kommunikáció
Örökségvédelem intézményrendszere
Régészeti és műemléki ismeretek
Szakmuzeológiai forrásismeret
UNESCO
Vallási terek szellemi öröksége
Vallástörténet

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 08. 10:26