Köszöntő

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete nevében tisztelettel köszöntöm az intézeti honlap látogatóit!

A magyar és az egyetemes történelem oktatása, kutatása egyetemünk Bölcsészettudományi Karának létrejöttével egyidőben indult meg. 1945 előtt olyan országosan és nemzetközileg is ismert professzorok fémjelezték tanszékeink tevékenységét, mint Darkó Jenő, Pokoly József, Szabó Dezső, Szentpétery Imre. A második világháború után az átalakuló felsőoktatás-politika tartalmi és szervezeti szempontból is változásokat hozott intézményünk életében. Jelenleg intézetünkben négy tanszéken belül folyik a kutatói, oktatói munka (Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék, Egyetemes Történeti Tanszék, Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi Tanszék, Modernkori Magyar Történeti Tanszék). Az elmúlt évtizedekben, az elődökhöz méltóan, elismert tudósok, oktatók sora biztosította a debreceni  magyar és egyetemes történeti oktatás és kutatás hazai és nemzetközi színvonalát (többek között Balla Lajos, ifj. Barta János, Gunst Péter, Irinyi Károly, L. Nagy Zsuzsa, Niederhauser Emil, Orosz István, Ránki György, Sarkady János, Szabó István, Tokody Gyula). Tevékenységük, kutatásaik során a magyar és az egyetemes történelmet mindig szoros összefüggésben látták és láttatták, ez a szemlélet ma is modern és vállalható.

A Történelmi Intézet munkatársainak jelenlegi oktatási tevékenysége átfogja az ókortól napjainkig tartó  magyar és egyetemes történeti kurzusokat a történelem szak minden képzési formájában magyar és idegen nyelven (BA, MA, levelezős képzés, osztott és osztatlan tanárképzés, Ph.D-s kurzusok, Ph.D-s, szakdolgozati, OTDK témavezetések, szakkollégiumi tutori tevékenység, Erasmus-hallgatók, Debreceni Nyári Egyetem). Az Intézet hazai és külföldi szakmai, tudományos kapcsolatai jók és dinamikusan bővülnek, több munkatársunk aktív részese az intézeti, kari, egyetemi közéletnek. Munkatársaink tevékeny részt vállalnak a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola kutatási, oktatási és tudományos utánpótlást biztosító tevékenységében.

Az Intézet oktatóinak döntő többsége ismert és elismert tagja a hazai és nemzetközi történész társadalomnak, mindezt jelzik a széleskörű publikációs tevékenységek, részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon, a doktori iskolai törzstagságok, a különböző hazai és nemzetközi tudományos testületekben, szerkesztő bizottságokban betöltött pozíciók.

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének múltja, szakmai színvonala arra kötelez bennünket, hogy a mai, gyorsan változó világban a legjobb teljesítményt nyújtva vigyük tovább hagyományainkat és elődeink munkáját.

Dr. habil. Barta Róbert intézetigazgató egyetemi docens

 

Legutóbbi frissítés: 2023. 06. 29. 11:37