EFOP Történettudományi Munkacsoport

EFOP-3.4.3-16-2016-00021 - A Debreceni Egyetem fejlesztése a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében
 

Történettudományi Munkacsoport

Tagok:

Dr. habil. Kerepeszki Róbert egyetemi docens, munkacsoport-vezető (2017– )

Bradács Gábor egyetemi tanársegéd (2017–2020)

Dr. habil. Györkös Attila egyetemi docens (2017– )

Kovács István egyetemi tanársegéd, titkár (2019– )

Dr. Schrek Katalin egyetemi adjunktus, titkár (2017–2019)

 

A projekt szakmai megvalósítása során a Debreceni Egyetem Bölcsésztudományi Karának Történelmi Intézetén belül működő munkacsoportunk 2017 őszén alakult meg. Azóta a feladatunk olyan kutató-elemző tevékenység, amelynek alapvető célja az, hogy az osztatlan tanárszak (OMA) és az alapképzés (BA) képzési formájában felmérjük a felsőoktatásba belépő (első éves) és már részt vevő (felső éves) történelem szakos hallgatók kompetenciáit, szükség esetén pedig segítsük a felzárkóztatás folyamatát, valamint hozzájáruljunk a hallgatói lemorzsolódás mértékének csökkentéséhez. 

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00021 projekt szakmai megvalósítása során a munkacsoport egy tantárgy alapú bemeneti mérőeszköz koncepcióját dolgozta ki. Ennek eredményeképpen a történelem tanári kompetenciákhoz, elvárásokhoz alkalmazkodva szintfelmérő feladatsort állítottunk össze, amely két területet vizsgált:

a) történelmi (tárgyi) tudást kronológiai, fogalmi, topográfiai és komplex tesztkérdésekkel, a nagy történelmi korszakok (ókor, középkor, újkor, modernkor) súlyozásával; illetve

b) forrás- és szövegelemző/értelmező készséget egy adott forrásrészlethez kapcsolódó irányított kérdések segítségével.

2017 őszétől kezdve minden szeptemberben megtörtént az első éves hallgatók tudásának felmérése, az eredmények kiértékelése és a szakmai konzekvenciák levonása, majd oktatási folyamatba való beépítése. A történelemszemlélet és az önálló témafeldolgozási-készség fejlesztésére pedig 2018 tavaszától kezdve két éven át megrendezésre került egy több évfolyamot is megmozgató tanulmányi verseny a magyar történelem emlékezettörténeti szempontból is fontos évfordulóihoz, eseményeihez kötődően.

A szakcsoport munkájából adódó részeredményeket a tagok 2018 októberében szakmai workshop keretein belül mutatták be, a többéves felmérés átfogó elemzését pedig a projekt zárásaként egy szaktudományos publikáció keretén belül fogják prezentálni.  

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 08. 10:26