Közép- és Koraújkori Magyar és Segédtudományi Tanszék

A Tanszék a Történelmi Intézet keretén belül a 9–18. századi magyar történelemhez kötődő oktatási feladatokat látja el. Oktatási és kutatási profilja sokrétű, Szabó István professzor társadalomtörténeti iskolájának hagyományait folytatja. Meghatározó stúdiumai a korszak társadalom-, politika- és gazdaságtörténetéhez, illetve a történelem segédtudományaihoz kötődnek. A Tanszék munkatársai levéltári stúdiumokat is tartanak, továbbá foglalkoznak művelődés-, intézmény-, külpolitika-, agrár-, illetve jog- és kormányzattörténettel, valamint mikro-, mentalitás- és emlékezettörténeti kutatásokkal. Tanszékünk látja el a történelem szakos hallgatók latin oktatását és biztosítja annak lehetőségét, hogy a latin nyelvű forrásokkal dolgozó diákok megfelelő segítségben részesüljenek a forrásértelmezés és -feldolgozás során.

Tanszéki koordinátor / tanszékvezető: Prof. Dr. Bárány Attila egyetemi tanár

Legutóbbi frissítés: 2023. 09. 20. 20:35