Dr. Lévai Csaba - A BA és MA képzésben meghirdetendő összes óra jegyzéke

Alapképzés (BA)

Alapórák

 • Újkori egyetemes történelem tantárgy
  • 1. Az Amerikai Egyesült Államok története a kezdetektől az első világháborúig (Szem. 2 kredit)
  • 2. Gazdasági-társadalmi elmélet és gyakorlat a 19. századi Európában (Szem. 2 kredit)
  • 3. Európa gazdaságtörténete a 19. században (Szem. 2 kredit)
  • 4. Európa gazdasága a 20. században (1918-1989) (Szem. 2 kredit)
 • BA speciális kollégiumok
  • 5. A történetírás története az Amerikai Egyesült Államokban (Spec. koll. 2 kredit)
  • 6. A rabszolgatartás története az észak-amerikai brit gyarmatokon és az Amerikai Egyesült Államokban (Spec. koll. 2 kredit)
 • Hadtörténet alapszakos specializáció
 • Új- és modernkori hadtörténet tantárgy
  • 7. Az amerikai függetlenségi háború története kurzus (Szem. 2 kredit)
 • Nemzetközi kapcsolatok története alapszakos specializáció
 • Nemzetközi kapcsolatok a 20. században tantárgy
  • 8. Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikája a 20. században kurzus (Szem. 2 kredit)
 • Gazdaság- és társadalomtörténet alapszakos specializáció
 • Alapozó képzés
  • 9. Bevezetés a gazdaság- és társadalomtörténetbe kurzus (Mazsu Jánossal és Timár Lajossal, Ea. 3 kredit)
 • Rendi társadalom – polgári társadalom tantárgy
  • 10. 19. századi társadalomelméletek (Szem. 2 kredit)
 • Modern politikai eszmék és intézmények története alapszakos specializáció
 • Angolszász és kontinentális párhuzamok tantárgy
  • 11. Az angolszász alkotmányosság (Ea. 3 kredit)
 • Politikai eszmék és programirányzatok tantárgy
  • 12. Eszmei-politikai irányzatok az Amerikai Egyesült Államokban (Szem. 2 kredit)

Mesterképzés (MA)

Tanári MA

 • Szakmai törzstárgy
  • 13. A nyugati politikai gondolkodás története (Előadás, 3 kredit)
 • Diszciplináris MA
 • Szakmai törzsanyag
  • 14. A nyugati politikai gondolkodás története (Előadás, 3 kredit) A 13-14-es óra ugyanaz, csak a kétféle hallgatóságnak egyszerre lesz meghirdetve.
 • A modern politikai eszme- és gondolkodástörténet szakmai diskurzusai – historiográfiai elemzések szakirány
 • A modern politikai eszme- és gondolkodástörténet szakmai diskurzusai – historiográfiai elemzések tantárgy
  • 15. Az amerikai forradalom eszmetörténetei háttere és annak megítélése a történetírásban (Szem. 2 kredit)
 • A politikai biográfia műfaji sajátosságai – politikus portrék elemzése és készítése tantárgy
  • 16. Politikus portrék a 18-19. századi amerikai történelemből
 • Gazdaság- és társadalomtörténeti szakirány
 • Szakmai törzsanyag
  • 17. Európa és Magyarország gazdasága és társadalma a 19. században (Előadás, 3 kredit, Mazsu Jánossal)
  • 18. Európa regionális társadalomtörténete a 19. században (Szeminárium, 2 kredit)
 • Specializáció
 • A modernizáció hatásai kutatási módszerei tantárgy
  • 19. A társadalmi rétegződés és mobilitás 19. századi történetének kutatási módszerei
Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 08. 10:26