Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék

A Tanszék a Történelmi Intézet keretén belül a két szak oktatását látja el. Egyfelől gazdája a latin tanári (osztatlan) szaknak, másfelől ókortörténeti és segédtudományi kurzusokat biztosít a történelem szakos hallgatók számára. A tanszék által tartott kurzusok és az oktatók megha-tározó stúdiumai a görög-római civilizáció története, társadalmi berendezkedése, gazdaság- és művelődéstörténete. A Tanszék munkatársai foglalkoznak még a római földméréssel, felirattannal, római filozófiai (kiváltképpen Cicero) művekkel, historiográfiával és hadtörténettel.

Tanszéki koordinátor / tanszékvezető: Dr. Takács Levente egyetemi docens

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 08. 10:26