Egyetemes Történeti Tanszék

Az Egyetemes Történeti Tanszék munkatársainak jelenlegi  kutatási és oktatási tevékenysége átfogja a korai középkortól napjainkig tartó egyetemes történeti kurzusokat a történelem szak minden képzési formájában magyar és idegen nyelven (BA, MA, levelezős képzés, osztott és osztatlan tanárképzés, Ph.D-s órák, Ph.D-s, szakdolgozati és OTDK témavezetések, szakkollégiumi tutori tevékenység, Erasmus-hallgatók, Debreceni Nyári Egyetem). A tanszék hazai és külföldi szakmai, tudományos kapcsolatai jók és dinamikusan bővülnek, több munkatársunk aktív részese az intézeti, kari, egyetemi közéletnek.
A tanszék oktatóinak döntő többsége ismert és elismert tagja a hazai és nemzetközi történész társadalomnak, mindezt jelzik a széleskörű publikációs tevékenységek, részvétel  hazai és nemzetközi konferenciákon, a doktori iskolai törzstagságok, a különböző hazai és nemzetközi tudományos testületekben, szerkesztő bizottságokban betöltött pozíciók.

Tanszéki koordinátor / tanszékvezető: Dr. habil. Barta Róbert intézetigazgató, egyetemi docens

Legutóbbi frissítés: 2023. 05. 08. 10:26