Hírek, konferenciák, konferencia felhívások

2022

 • 2022. december 8–9. kerül megrendezésre az Egyén és hatalom tudományos konferencia. (A rendezvény meghívója)

 • 2022. november 29-én Somogyi Szilvia és Mikó Gábor tart előadást az Árpád-kori törvénykorpuszunk múltja és jelene címmel. (A rendezvény meghívója)

 • 2022. november 26-án ünnepélyes keretek között vehette át habilitációs oklevelét Tóth Orsolya, míg Bárány Attila professzor Pro cura ingenii elismerésben részesült. (Képes beszámoló)

 • 2022. november 25-én, 10:30-tól a Debreceni Egyetem, Főépület II. emeleti Aulaban kerül sor Prof. Dr. Udo Arnold a Bonni Egyetem professzor emeritusa díszdoktorrá avatására, illetve tudományos előadására. (A rendezvény meghívója)

 • 2022. november 11-én a Magyar Tudomány Napja Partiumban 2022, a Magyar Tudomány Ünnepe 2022 keretében került megrendezésre az Intézményépítés és nemzeti összetartozás a Kárpát-medencei magyar tudományban című konferencia Nagyváradon. Intézetünket Papp Klára professzorasszony képviselte A Csákyak két hazában című előadásával. (A konferencia meghívója)

 • 2022. november 9-én a Magyar Tudomány Ünnepe debreceni megnyitóján, amelyet a MTA Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) székházában rendeztek, az MTA DAB „Tudomány támogatásáért” érmét vehette át Barta János, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet Egyetemes Történeti Tanszék emeritus professzora. (Képes beszámoló)

 • 2022. november 3-án a Magyar Tudomány Ünnepe keretében kerül megrendezésre intézeti könyvtárunkban a Kiss András Emléknaphoz kapcsolódó "Források és értelmezések" konferencia. (A rendezvény meghívója)

 • 2022. október 26-án szerdán 11 órakor kerül sor a Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, a Politikatudományi és Szociológiai Intézet, az Angol‒Amerikai Intézet és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete közös könyvbemutatójára, amely keretében a közönség a Magyarország külkapcsolatai (1945‒1990) című kötetet ismerheti meg. (A rendezvény meghívója)

 • 2022. október 20-án a Kossuth Lajos Tudományegyetem Baráti Köre Papp Klára professzorasszonyt tudományos és egyetemi közéleti tevékenységéért, különösen a BTK dékánjaként végzett munkájáért Kossuth Lajos emlékéremmel tüntette ki. (Képes beszámoló)

 • Dr. Barta Róbert 2022. október 19 és 22. között Krakkóban részt vett a lengyel történelemmel foglalkozó rangos nemzetközi konferencián (4th Congress of Polish History), ahol angol nyelvű előadást tartott,  Austrian Galícia in the Memory of Hungarian Public Discourse of the Interwar Period címmel. (A konferencia programja)

 • 2022. október 19-én Dr. Chava Baruch Mentési akciók Magyarországon a Holokauszt alatt címmel tartott előadást. A rendezvény a DE Tanárképzési Központ és a Debreceni Zsidó Tudományos és Kulturális Kutatóintézet együttműködésével jött létre. (A rendezvény meghívója)

 • 2022. október 5–6. A Kiss András kolozsvári főlevéltáros 100. születésnapja tiszteletére rendezett konferencián (Kolozsvár, EME Székház) intézetünket és doktori iskolánkat: Papp Klára professzor, Jeney-Tóth Annamária docens és Veres Tünde, a Doktori Iskola történelmi programjának titkára képviseli. (A konferencia programja)
 • 2022. szeptember 29-én és 30-én a Kölcsey Központ ad otthont a Pósán László tanár úr által szervezett, a Német Lovagrend történetét tárgyaló konferenciának. (A konferencia programja)

 • 2022. szeptember 28-án 15 órától Tringli István A magyar szokásjog és a protestáns természetjog címmel tart előadást a DAB Székházban. (Az előadás meghívója)

 • 2022. szeptember 26-án A tanár is ember kerekasztal-beszélgetés keretében Ónadi Sándor és Berecz Gábor doktoranduszok kérdezték Árvai Tünde, Katona Csete és Kovács István oktatókat tudományos pályájukról. (A program plakátja)

 • 2022. szeptember 26-án pénztörténeti társasjátékkal vette kezdetét a Történelem Szakhét. A játékmester Novák Ádám muzeológus, a Déri Múzeum numizmatikai gyűjteményének kezelője volt. (A program képes beszámolója)

 • 2022. augusztus 23-án Papp Klára és Bárány Attila előadást tartott a XIII. Hungarológiai kongresszuson (Congressus XIII Internationalis Fenno-Ugristarum, CIFU XIII EVSL / Finno-Ugristik), a Bécsi Egyetemen. (Szekció: D.3 Cultural relations between Finno-Ugric (Hungarian/Finnish/Estonian) and Western European (German/French) Literatures and Cultures in the 19-20th Century. Az előadásaik címe: Analysis of Correspondence of Transylvanian Aristocrat Ladies Focusing on their Cultural Interests; ill. The Emergence of the Memory and Research of Anglo-Hungarian Relations in the 19th and early 20th century. (Képes beszámoló.)

 • 2022. július 15-én a 40 éve végzett történelem-orosz-szakos hallgatók találkoztak a Történelmi Intézet könyvtárában, ahol felidézték egykori élményeiket. Néhány 1977-es fotográfia is előkerült. Jelen volt Szabadhelyi Erzsébet, Balogh Erzsébet, Mika Jutka és Árpád, oktatóink közül pedig Papp Klára professzorasszony. (Fotók 1977-ből és 2022-ből.)

 • 2022. június 24-én 11 órai kezdettel a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központja bemutatja a Kárpátalja története. Örökség és kihívások c. kötetet.  Helyszín: Debreceni Egyetem Learning Center 2.13-as terem. (A rendezvény meghívója.) (A kötet.)

 • 2022. június 22. és 24. között a Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézet ad otthont a Mercenaries and Crusaders (Zsoldosok és keresztesek) (1202–1480) című nemzetközi konferenciának. (A konferencia programja.) (A konferencia honlapja.)

 • Portugál egyetemek is ajánlják konferenciánkat. A DE Történelmi Intézetében a héten, 2022. június 22-24. között nemzetközi konferenciát tartanak Zsoldosok és keresztesek 1202-1480 (Mercenaries and Crusaders) címmel. Az angol és francia nyelvű előadássorozaton számos nemzetközi szakértő mutatja be kutatásait. A téma népszerűségét jelzi, hogy a nagyhírű Coimbrai Egyetem (Portugália), illetve a Portugáliai Katolikus Egyetem (Lisszabon) már a honlapján is felhívta az érdeklődők figyelmét az eseményre. (CHSC)

 • 2022. június 17-én 10. alkalommal került átadásra  Kosáry Domokos-díj a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szenátusának tanévzáró ünnepi ülésén. A jubileumi évben a MATE Szenátusa a Kosáry Domokos-díj Kuratórium javaslatára a díjat Orosz István történész, az MTA rendes tagja, a Debreceni Egyetem professor emeritusa részére adományozta oda magas szintű tudományos tevékenysége, elsősorban az agrártörténeti kutatásokban elért kimagasló eredményei, a felsőoktatásban vállalt feladatainak példaértékű teljesítése és a tudományos élet szervezéséért végzett elkötelezett munkája elismeréseként. (A rendezvény beszámolója.)

 • 2022. június 3-án Hajdúnánáson kerül megrendezésre a Válság–Kiútkeresés–Megoldások II. konferencia. Intézményünket több oktató és hallgató is képviseli. (A konferencia programja.)

 • 2022. június 1-én 17 órai kezdettel kerül megrendezésre a tavaszi félév utolsó Science Caféja a Libri Könyvesboltban. Meghívott vendég: Barta Róbert. A téma: Trianon értelmezései. (Az esemény plakátja.)

 • 2022. május 27-én pénteken Egyetemünkre látogatott az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium 10. évfolyamos történelem fakultációs csoportja. Mentorprogramunk tagjai játékos akadályverseny keretében ismertették meg a diákokkal az egyetemi kampuszt. (Képes beszámoló.)

 • Az Intézetben a Bárány Attila vezette ELKH-DE Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete kutatócsoport elnyerte az ELKH ötéves kutatócsoporti támogatását. AZ ELKH támogatott kutatócsoportok létesítésére szóló kiírására beérkezett 140 db érvényes pályázat közül 95 kutatócsoport kapott támogatást. Ebből 3 volt sikeres a DE BTK-n. A támogatást 12 bölcsész kutatócsoport nyerte el, és 5 történettudománnyal foglalkozó. Az ELKH-DE Középkori Magyarország és Közép-Európa Hadtörténete kutatócsoport másik befogadó intézménye a Debreceni Déri  Múzeum. A kutatócsoport tagjai: Bárány Attila, az MTA doktora, tanszékvezető egyetemi tanár; E. Kovács Péter, kandidátus; Györkös Attila, habilitált egyetemi docens; Pósán László egyetemi tanár. Fiatal kutatók: Virágh Ágnes (DE, PhD-hallgató), Véber Zoltán (DE-PhD-hallgató), Visegrádi Renáta (Pázmány Péter Katolikus Egyetem, PhD-hallgató), Külső kutató: Novák Ádám PhD, Déri Múzeum, tudományos munkatárs, DE TKP Magyarország a középkori Európában kutatócsoport; Szovák Kornél, az MTA doktora (Pázmány Péter Katolikus Egyetem - ELKH Moravcsik Intézet, igazgató). (Központi híradás)

 • 2022. május 6-án 15 órai kezdettel tart előadást Intézetünkben Prof. Dr. Fedeles Tamás Hungariából Itáliába avagy a Vatikáni Levéltár titkai címmel. (Az előadás plakátja.) (Képes beszámoló.)

 • 2022. május 6-án 14 órai kezdettel tart előadást Intézetünkben Dr. Czeferner Dóra Nyilvánosság, támogató gyakorlatok, celebkultusz. Levelező közösségek a nőmozgalomban címmel. (Az előadás plakátja.) (Képes beszámoló.)

 • 2022. május 6-án és 7-én kerül megrendezésre a Magyar Tudományos Akadémia II. világháború története albizottságának konferenciája: Út(elágazások): Magyarország 1944–1945 címmel. (A konferencia programja.)

 • 2022. május 6-án rendezte a 2022. évi Tavaszi Tudományos Hallgatói Konferenciát a Debreceni Egyetem Hatvani István Szakkollégium. (Programfüzet.) Oktatógárdánkat Jeney-Tóth Annamária és Velkey Ferenc képviselte. (Képes beszámoló.)

 • 2022. május 2. és 6. között Intézetünk vendége Anssi Halmesvirta professzor, neves finn történész. Előadásokat tart az alábbi időpontokban: 2022. május 3. kedd 10 óra, május 4. szerda 10 óra, május 5. csütörtök 14 óra, május 6. péntek 10 óra. Az angol nyelvű előadások helyszíne a XII. tanterem, témája a 20. századi finn történelem fordulópontjai. (Az első előadás képei.)

 • 2022. május 2-án zárult a Történelem Érettségi Gyorstalpaló programsorozat a Szent József Kollégiumban, ahol hat alkalmon keresztül Árvai Tünde Szakmódszertan kurzusának hallgatói mikrotanításukat teljesítették. (Képes beszámoló.)

 • 2022. április 29-én és 30-án kerül megrendezésre a Modernkortörténeti Doktorandusz Konferencia. A program és az absztraktok  már elérhetők a rendezvény weboldalán. (Az első nap képes beszámolója.)

 • 2022. április 29-én az egyetem történész és néderlandisztika szakos hallgatói Bárány Attila és Györkös Attila kíséretében látogatást tettek a budapesti Szépművészeti Múzeumban. Megtekintették a Román Csarnokot, a Régi Képtárat, illetve a nemrégen nyílt Hyeronimus Bosch kiállítást. (Képes beszámoló.)

 • 2022. április 28-án és 29-én kerül megrendezésre többek között a Klasszika–Filológiai és Ókortörténeti Tanszék szervezésében a Vallások és feliratok a görög–római korban című epigraphicai kerekasztal. (A rendezvény programja.)

 • 2022. április 28-án Bubnó Hedvig tart előadást Sevillai Izidorról levelezése és az Etimológiák tükrében címmel. (A rendezvény meghívója.)

 • 2022. április 26-án kettős könyvbemutatóra kerül sor Intézeti könyvtárunkban. (A könyvbemutató meghívója.)

 • 2022. április 21-én kerül megrendezésre a Kari Tudományos Diákköri Konferencia. (A program plakátja.) (A díjazottak.)

 • Oborni Teréz Az Erdélyi Fejedelemség kormányzata címmel tart előadást Intézetünkben 2022. április 7-én 10 órai kezdettel.

 • Papp Klára professzor asszonyt az EME (Erdélyi Múzeum-Egyesület) tiszteleti taggá választotta, 2022. március 26. 

 • 2022. március 25-én került megrendezésre a Magyar Történelmi Társulat és a Modernkori Magyar Történeti Tanszék szervezésében a Széchenyi István és kortársai az ego-dokumentumok tükrében című konferencia. (A konferencia programja. A konferencia képes beszámolója.)

2021

2020

2019

2018

Beszámoló a konferenciáról

Képek a konferenciáról

Frissítés dátuma: 2022.11.26.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.