Mesterképzés

Tudnivalók történelem MA szakra jelentkező hallgatók számára

Az MA felvételin a hallgatók a történelem alapképzés szakmai törzsanyagának és egy előre kiválasztott témakör speciális szakmai ismereteiről adnak számot. A szakmai törzsanyagból a hallgatók két előre kiválasztott témakörből húznak egy-egy tételt. Az egyik témakörnek 1789 előtti egyetemes, vagy magyar történetinek, a másiknak 1789 utáni egyetemes, vagy magyar történetinek kell lennie. A két választott témakör közül az egyiknek magyar, a másiknak egyetemesnek kell lennie. A kiválasztott speciális szakmai témakörhöz tartozó tételekből (egy-egy témakörhöz öt tétel tartozik) szintén húznak a hallgatók. A törzsanyag témaköreit és tételeihez tartozó alapirodalmát, valamint a speciális témaköröket és irodalmat lásd alább.

Az MA diszciplináris (nem tanári) képzésre jelentkező hallgatók nevük és elérhetőségük megadásával közöljék Hercz Tiborné ( ) oktatásszervezővel

  1. A törzsanyagból kiválasztott két témakört
  2. Az egy kiválasztott speciális szakmai témakört

Frissítés dátuma: 2018.06.15.