Mesterképzés

Tudnivalók történelem MA szakra jelentkező hallgatók számára

Az MA felvételin a hallgatók a történelem alapképzés szakmai törzsanyagának és egy előre kiválasztott témakör speciális szakmai ismereteiről adnak számot. A szakmai törzsanyagból a hallgatók két előre kiválasztott témakörből húznak egy-egy tételt. Az egyik témakörnek 1789 előtti egyetemes, vagy magyar történetinek, a másiknak 1789 utáni egyetemes, vagy magyar történetinek kell lennie. A két választott témakör közül az egyiknek magyar, a másiknak egyetemesnek kell lennie. A kiválasztott speciális szakmai témakörhöz tartozó tételekből (egy-egy témakörhöz öt tétel tartozik) szintén húznak a hallgatók. A törzsanyag témaköreit és tételeihez tartozó alapirodalmát, valamint a speciális témaköröket és irodalmat lásd alább.

Az MA diszciplináris (nem tanári) képzésre jelentkező hallgatók nevük és elérhetőségük megadásával közöljék Hercz Tiborné ( ) oktatásszervezővel

  1. A törzsanyagból kiválasztott két témakört
  2. Az egy kiválasztott speciális szakmai témakört

 

Tájékoztató a történelem mesterképzés szakdolgozati követelményeiről

A szakdolgozati témaválasztás

  • leadásának helye: a 307. irodában Hercz Tiborné oktatásszervezőnél
  • leadásának módja: személyesen vagy e-mailben a hallgató neve, a szakdolgozat címe és témavezetője megadásával

 

A nyomtatott és az elektronikusan feltöltött dolgozatnak is tartalmaznia kell az alábbi helyről letölthető és értelemszerűen kitöltött nyilatkozatot:

https://mad-hatter.it.unideb.hu/portal/displayDocument/Szervezeti%20t%C3%A1rak/Kari%20t%C3%A1rak/BTK/Dokumentumt%C3%A1r/Nyomtatv%C3%A1nyok,%20bizonylatok/Tanulm%C3%A1nyi%20Oszt%C3%A1ly%20dokumentumai/31-Nyilatkozat_diplomamunkahoz.pdf

A hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozat, diplomadolgozat, diplomamunka, záródolgozat (a továbbiakban diplomamunka) a szerzői jogok nemzetközi szabályainak megfelelően készült, saját, önálló munkája, és az erről szóló aláírt nyilatkozatot csatolnia kell a nyomtatott és elektronikus formához. Az OTDK-n fődíjat, díjat (1., 2. vagy 3. helyezést) vagy különdíjat nyert dolgozatot, ha az megfelel az intézet/tanszék által előírt szakos követelményeknek, az intézet-/tanszékvezető külön bírálat nélkül, jeles minősítéssel elfogadhatja. Egyéb, országos vagy nemzetközi pályázatok esetén elért kimagasló teljesítmény intézeti, tanszéki vélemény alapján hasonlóan minősíthető. A diplomamunka terjedelme hagyományos egyetemi és főiskolai képzésben, osztatlan tanárképzésben illetve mesterképzésben (MA) mellékletek nélkül minimum 40 oldal (60.000 leütés, szóközök nélkül), alapképzésben (BA) mellékletek nélkül minimum 20 oldal (30.000 leütés, szóközök nélkül). A diplomamunkát a hallgató őszi félév esetén november 30-ig, tavaszi félév esetén március 31-ig-köteles benyújtani. Az egységek a záróvizsga kitűzött időpontjától függően ettől eltérően is rendelkezhetnek. A hallgató a diplomamunkát az oktatási egység által a témaválasztás időpontjában meghatározott nyomtatott és/vagy elektronikus formában köteles leadni. A diplomamunka bírálatát, bírálatait legalább egy héttel a záróvizsga előtt el kell juttatni a diplomamunka írójának.

 

Frissítés dátuma: 2021.04.19.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.