LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓK

 

 

Körkép a történelemképzésekről – Amit tudni érdemes a felvételi jelentkezés előtt

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Speculum Historiæ Debreceniense sorozat 24. és 25. kötetének könyvbemutatója a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében
2016. december 9-én (pénteken) 11 órakor a Történelmi Intézet könyvtárában (Főépület, III. em. 316. terem)

Képek a bemutatóról

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

„Arcok és könyvek a történettudomány műhelyéből”

PROF. DR. PAPP KLÁRA
intézetvezető egyetemi tanárral,
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánjával, az MTA doktorával
Nagy Dóra levéltáros
beszélget

2016. március 7. (hétfőn) 14 óra

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete
tisztelettel meghívja
könyvbemutatójára
2016. március 11-én 11.00 órára
Helye:
Debreceni Egyetem, Főépület, Történelmi Intézet könyvtára
(Egyetem tér 1. III. emelet 316.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Az MTA BTK Történettudományi Intézet tisztelettel meghívja az
Erdélyi Múzeum-Egyesület új történeti könyveinek bemutatójára:

Dáné Veronka: Torda vármegye jegyzőkönyvei I–II. c. könyvét bemutatja: Oborni Teréz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete
tisztelettel meghívja
hármas könyvbemutatójára
2015. december 15-én 14 órára
Helye:
Debreceni Egyetem, Főépület, Történelmi Intézet könyvtára
(Egyetem tér 1. III. emelet 316.)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Záróvizsgázók figyelmébe!

 

 

 

·        Mindazon hallgatók, akik ebben a vizsgaidőszakban szeretnének záróvizsgázni, feltétlenül regisztráltassák magukat 2015. december 4-ig a 307. szobában, függetlenül attól, hogy korábban ezt bármilyen formában már megtették.

 

·        A szakdolgozat és a nyilatkozat (http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/31-Nyilatkozat_diplomamunkahoz.pdf) feltöltési határideje: 2015. december 15. Ugyanezen időpontig kell Pallai Lászlónak leadni a szakdolgozat egy kinyomtatott példányát.

 

·        A témavezetők 2016. január 5-ig küldik el Herczné Tóth Emesének a bírálatokat és az érdemjegyeket.

 

·        Az írásbeli záróvizsga várható időpontja: 2016. január 5. 10.00 óra, 316. terem. A szóbeli vizsgáké: 2016. január 12.

___________________________________________________________________________________________________________________________

FÉNY

Magyarázat és szimbólum
az európai kultúrában és tudományban
Tudományos konferencia

2015. november 26-27.
Debreceni Egyetem, BTK Főépület

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMSICS IGNÁC (akadémikus, Eszterházy Károly Főiskola, Eger) előadása:

 A Horthy-korszak megítélése a honi historiográfiában

Időpont: 2015. november 19. 16.00
Helyszín: 3. emelet, XII. tanterem
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


PAKSA RUDOLF (történész MTA BTK Történettudományi Intézet) előadása:
Lehet-e még újat mondani a Horthy-korszakról?
Kutatási tapasztalatok, lehetőségek, problémák


Időpont: 2015. december 3. 14.00
Helyszín: 3. emelet, 316. Intézeti Könyvtár
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meghívó / Invitation

 

Dr. Maria-Kriistina LOTMAN (Ph.D.)

(Tartui Egyetem/University of Tartu)

 

 

előadásai/lectures

 

 

November 24-én 12.00-tól:

"Translation in antiquity"

Hely/Venue: Főépület/Main Building, I. emelet, 121-es terem/seminar room

(Angol-Amerikai Intézet / Institute of English and American Studies)

 

 

November 25-én 16.00-tól:

"Ancient drama in translation: approaches, methods, strategies"

Hely/Venue: Főépület/Main Building I. emelet, 133/2-es terem/seminar room

(Germanisztikai Intézet / Institute of German Studies)

 

 

 

 

 

Minden érdeklődőt vár a DE BTK Történelmi Intézet, Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke

 

Everybody interested is cordially invited

 (University of Debrecen, Department of Classical Philology and Ancient History)

 

 

 

 

 

 

Dr. Orosz István székfoglaló előadása a Magyar Tudományos Akadémián

2014. április 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kedves Hallgatók!

A Történelmi Intézet TDK Műhely projektjét is magába foglaló Bölcsészkari
TDK pályázat (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi,
Neveléstudományi, Szociológiai és Szociálpolitikai TDK Műhelyeinek
programja; NTP-TDK-11-B-0019) elnyerte a Nemzeti Tehetség Program
támogatását. A projekt keretében a közeljövőben három program
végrehajtását tervezzük:

1, Műhelyszeminárium
2, Hallgatói workshop
3, Hallgatói tanulmánykötet kiadása

A programok részleteinek a megbeszélésére (Barta Róbert, Kerepeszki
Róbert, Szendrei Ákos) 2012. május 15-én kedden 14-16 óra között kerül sor
a 312-es szobában.

Kérek mindenkit arra, hogy feltétlenül jelenjen meg a találkozón, s ha
valaki mégsem tud ott lenni, jelezze távolmaradását.

A találkozásig mindenki mérlegelje, hogy tud-e szerepelni, ha igen akkor
milyen témával az elkészítendő tanulmánykötetben. A végleges tanulmányok
leadásának határideje 2012. június 15.

A Történelmi TDK Műhely várható tematikája
    (1) Forisek Péter: A hadtörténet forrásai és kutatási módszerei
    (2) Oborni Teréz: Közigazgatás és államszervezés a 16-17.
      századi Erdélyben
    (3) Szabadi István: "Egyháztörténet és egyházszervezés forrásai"
    (4) Kerepeszki Róbert: Dolgozat és előadás a gyakorlatban
    (5) Szilágyi Zsolt: A történelmi tapasztalat, az agency history
              és a spatial turn

Dr. Szendrei Ákos
tudományos segédmunkatárs
Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézet
Modernkori Magyar Történeti Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér. 1
(Debrecen 4010, Pf. 48)

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dáné Veronka: Torda vármegye jegyzőkönyvei I. 1607-1658 című könyvének bemutatója 2011. március 18-án, Kolozsváron

 

 

 

Orosz István akadémikus, professor emeritus és az általa vezetett kutatócsoport a „Szőlőtermelés és borkereskedelem” című kötetért 2010. november 27-én megkapta a TEK által alapított „Év Tudományos Publikációja Aranyérem” díjat.

 

 

           

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Balogh János

a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének nyugalmazott adjunktusa, életének 80. évében elhunyt.

Gyászjelentés

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

 L. Nagy Zsuzsa

a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének emeritus professzora,

az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék korábbi vezetője, a Történelmi és  Néprajzi Doktori Iskola néhai vezetője, az MTA Történettudományi Intézetének egykori főmunkatársa, a Történelmi Szemle korábbi főszerkesztő-helyettese, az Akadémiai-díj, Ránki György díj és egyéb magas hazai és nemzetközi elismerések birtokosa, számos magyar és külföldi tudományos szervezet tagja életének 80. évében elhunyt.

Halálával a magyar történésztársadalom és felsőoktatás nemzetközileg is kiemelkedő egyéniségét veszítettük el.

 Temetéséről később történik intézkedés.

 

 

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Barta János és Orosz István professor emeritusok intézetigazgatóként végzett munkája jutalmaként, az Eperjesi Egyetemtől megkapta a két intézmény együttműködésért létrehozott bronz emlékérmét.
A két évtizedes kapcsolatápolásért járó kitüntetést Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektorhelyettese adta át.

 

 

Tudnivalók történelem MA szakra jelentkező hallgatók számára

Az MA felvételin a hallgatók a történelem alapképzés szakmai törzsanyagának és egy előre kiválasztott témakör speciális szakmai ismereteiről adnak számot. A szakmai törzsanyagból a hallgatók két előre kiválasztott témakörből húznak egy-egy tételt. Az egyik témakörnek 1789 előtti egyetemes, vagy magyar történetinek, a másiknak 1789 utáni egyetemes, vagy magyar történetinek kell lennie. A két választott témakör közül az egyiknek magyar, a másiknak egyetemesnek kell lennie. A kiválasztott speciális szakmai témakörhöz tartozó tételekből (egy-egy témakörhöz öt tétel tartozik) szintén húznak a hallgatók. A törzsanyag témaköreit és tételeihez tartozó alapirodalmát, valamint a speciális témaköröket és irodalmat a honlapon közöljük. http://delfin.unideb.hu/~history/MA/diszc/MAfelveteli.html

Az MA diszciplináris (nem tanári) képzésre jelentkező hallgatók nevük és elérhetőségük megadásával 2009. május 22-ig, péntekig közöljék Hercz Tiborné (herczek@freemail.hu) oktatásszervezővel:

a) A törzsanyagból kiválasztott két témakört

b) Az egy kiválasztott speciális szakmai témakört

 

          

A záróvizsga szabályai történelem BA szakon (2010)

1. Általános szabályok.

A történelem BA szak befejezéseként a hallgatók záróvizsgát tesznek. A záróvizsgára való bocsátás előfeltétele és része egy történelem szakos záródolgozat. A záródolgozatot szóban is meg kell védeni. A záróvizsgán a záródolgozat megvédésén kívül a hallgatók a megszerzett történettudományi ismereteiket írásbeli és szóbeli vizsgán bizonyítják. Az írásbeli vizsga minimum témakörei és a felkészüléshez a kötelező irodalomjegyzék elérhető a Történelmi Intézet honlapján (http://delfin.unideb.hu/~history/ba/zarovizsga.html).

"Sikertelen záróvizsga javítása
27. §
(1) Ismételt záróvizsga legkorábban a következő záróvizsga-időszakban tehető le.
(2) Ha a mellékletben előírtak szerint a bíráló(k) egyértelműen elégtelenre minősítette(k) a
diplomamunkát, akkor a hallgató záróvizsgára nem bocsátható és új diplomamunkát kell
készítenie." (részlet Debreceni Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatából)

2. A záróvizsga írásbeli része.

A záróvizsga írásbeli részén a hallgatók a honlapon közzétett 22 forrásból kiválasztott 1 forráshoz kapcsolódó kérdéseket kapnak, valamint a forráshoz kapcsolódóan 1. esszékérdést, ill. egy 2. esszét írnak a kiírt 22 forráshoz kapcsolódó tételek alapján (amennyiben pl. az 1. esszé témája pl. középkori magyar, akkor a 2. esszé újkori egyetemes legyen). A szakirodalom-lista elérhető a Történelmi Intézet honlapján (http://delfin.unideb.hu/~history/BA/zarovizsga.html). Az írásbeli záróvizsga forrásainak témakörei a következők: ókori történelem, középkori egyetemes és magyar történelem, koraújkori egyetemes és magyar történelem, újkori egyetemes és magyar történelem, jelenkori egyetemes és magyar történelem.

3. A záróvizsga szóbeli része.

A záróvizsga szóbeli részén a hallgatók a történelem alapképzés szakmai törzsanyagából álló témakörökből vizsgáznak. A hallgatók két előre kiválasztott témakörből húznak egy-egy tételt. Az egyik témakörnek 1789 előtti egyetemes, vagy magyar történetinek, a másiknak 1789 utáni egyetemes, vagy magyar történetinek kell lennie. A két választott témakör közül az egyiknek magyar, a másiknak egyetemesnek kell lennie. A szóbelire választható 2 tétel egyike lehet azonos a szakdolgozat témakörével.

A záróvizsga tételei, a tételekhez tartozó kötelező forrásjegyzék és szakirodalom, valamint a BA záróvizsga szóbeli vizsgájának irodalomjegyzéke elérhető a Történelmi Intézet honlapján (http://delfin.unideb.hu/~history/BA/zarovizsga.html).

4. A záróvizsga jegye

A záróvizsga jegyét az alábbi részjegyek számtani átlaga adja:

a) a záródolgozat jegye

b) a záródolgozat szóbeli védésének jegye

c) az írásbeli vizsga jegye

d) a két szóbeli tétel egy-egy jegye

Ha a záróvizsgán bármelyik részjegy elégtelen, akkor a záróvizsga jegye is elégtelen.

5. A záróvizsga-bizottság

A záróvizsga bizottság elnöke a Történelmi Intézet vezető oktatója, a bizottság tagjai a záródolgozat témavezetője és a Történelmi Intézet egy oktatója. A záróvizsga-bizottság tagjai közösen állapítják meg a záróvizsga érdemjegyét. A záróvizsga nyilvános.

A ZÁRÓDOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT)

 MINDEN HALLGATÓNAK jelentkeznie kell egy témavezetőnél 2010. február 20-ig.

1. A Szakdolgozat értékelése:

Előfeltétel: Plágium kérdése: Külön lapon (http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/29-Nyilatkozatdiplomamunkahoz.pdf) – nyilatkoznia kell a hallgatónak, hogy tanúsítja, hogy jelöletlenül, idézés nélkül nem vett át másoktól, más szerzőktől szövegrészeket.

Plágium esetén a szakdolgozat automatikusan értékelhetetlennek minősül.

2. A szakdolgozatot egy bíráló, a témavezető értékeli.

3. A szakdolgozatot a bíráló-témavezető nem pontozza, a hagyományos módon 1-5-ig értékeli. Az érdemjegyet is tartalmazó külön íven írásba foglalt bírálatot a dolgozathoz kell csatolni.

4. Ha a szakdolgozat témavezetőjének értékelésével szemben valamilyen probléma merülne fel, a hallgatónak joga van felülbírálást kérni. Ez esetben az Oktatási Kabinet elé kell terjesztenie az ügyet, és a kabinetnek joga van másik bíráló kijelölésére.

5. Témavezetőként 5 dolgozat vállalható maximálisan.

6. A dolgozatok leadásának határideje: 2010. május 3.

7. A szakdolgozat formai követelményei:

A szakdolgozat terjedelme legalább 30.000 n, legfeljebb 60.000 n, a jegyzeteket és a bibliográfiát kivéve. A szakdolgozathoz mellékleteket is lehet csatolni, amelyek nem számítanak bele a terjedelembe. A melléklet tartalmazhat illusztrációkat, korábban kiadatlan dokumentumokat, térképeket, táblázatokat.

A szakdolgozat formai szempontból csak akkor elfogadható, ha jegyzetei és bibliográfiai hivatkozásai korrektek, visszakereshetők és egységesek. A jegyzet- és bibliográfia-készítés szabványait a szakdolgozó a témavezetővel egyezteti.

A szakdolgozatban a hallgatónak képesnek kell lennie egy-egy adott történelmi probléma, összefüggés-rendszer stb. felvázolására, megértésére, elemzésére források felhasználásával. A szakdolgozat elfogadásának alapfeltétele eredeti források, levéltári, feliratos vagy hivatalos dokumentumok, kiadott források, sajtótermékek, könyvészeti anyagok, film- és videodokumentumok, hangfelvételek stb és a vonatkozó magyar és bizonyos témák esetén (egyetemes történelem) idegen nyelvű szakirodalom használata.
 

A történelem BA záróvizsga szóbeli témakörei

 

1. Az Ókori Kelet története

2. A görög polis fejlődése előzményeitől megszűnéséig

3. A római államiság története a kezdetektől a Birodalom bukásáig

4. A feudalizmus fogalma, a feudális korszak kezdetei

5. Magyarország története a népvándorlástól a tatárjárásig

6. A rendiség kialakulása, Európa régiói a rendiség korában

7. Magyarország története a kései Árpád-kortól Mohácsig

8. A nagy földrajzi felfedezések, az un. európai világgazdaság

9. Magyarország a török hódoltság korában.

10. A hatalmi struktúra átrendeződése a kora-újkori Európában

11. Magyarország a XVIII. században

12. Polgári forradalom

13. A magyar polgárosodás megalapozó korszaka (reformkor és 1848/49)

14. Az ipari forradalom

15. Az ipari forradalom kora Magyarországon. A dualizmus rendszere.

16. Az első világháború és a két világháború közötti hatalmi rendszer

17. Totalitariánus rendszerek a két világháború között

18. Az Osztrák-Magyar Monarchia, a történeti Magyarország összeomlása,

a Horthy-rendszer (1918-1945)

19. A második világháború

20. Magyarország története a második világháború után 1956-ig

21. A Kádár-rendszer és felbomlása

22. Egyetemes történeti tendenciák 1945 után

 

A Történelmi Intézet Igazgatói Tanácsának legfrissebb határozatai:

·         A szigorlat írásbeli részét eltörölte a kredites és tanegységes hallgatók számára.

 

*************

 

 

A Nemzetközi Diplomatikai Bizottság (Commission Internationale de Diplomatique) bonni közgyűlése 2008. július 4-én a 9 fős elnökség tagjává választotta Solymosi László egyetemi tanárt.
A Nemzetközi Diplomatikai Bizottságot 1970-ben, moszkvai kongresszusán alapította meg a nemzetközi történettudományi bizottság (Comité International des Sciences Historiques) közgyűlése.
Ennek a nagy világszervezetnek a keretében több szakbizottság működik a történettudomány különféle ágai szerint.(A diplomatika magyarul oklevéltant, vagyis a középkori oklevelekkel foglalkozó alaptudományt, közelebbről történeti segédtudományt jelent.)
Tárgyából következően döntően európai szervezet (mindössze néhány tengerentúli tagja van). Meghatározóak benne a franciák és németek. Az elnököt egymást váltva lényegében ők adják. Rajtuk kívül jelentős számban vannak olaszok és spanyolok. A többi országot általában 1-3 személy képviseli. Az egyik alelnök jelenleg egy prágai professzor.
Kongresszusokat és kollokviumokat tartanak más-más helyszínen az oklevéltan tárgyköréből. A kongresszusok, kollokviumok anyaga tanulmánykötetekben jelenik meg. Közös vállalkozásuk is van. Készítettek egy nemzetközi diplomatikai kézikönyvet, amely franciául definiálja az egyes fogalmakat, de 13 nyelven nevezi meg őket. (A magyar részt hárman: Borsa Iván, Györffy Gyögy és Solymosi László állították össze.) A kézikönyv két kiadást ért meg. Magyarország kezdettől részt vesz a bizottság munkájában. Egy időben három képviselője is volt. Györffy Györgyöt a bizottság alelnökének is megválasztották. Eddig egy kongresszust és egy kollokviumot is rendeztek Magyarországon. Jelenleg a bizottságnak két magyar tagja van. A jelölés az adott ország tagjainak a feladata. Az új tagokat a közgyűlés veszi fel, az elnökséget is a közgyűlés választja meg, ezért az elnökségi tagság Solymosi László professzor munkásságának és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének is jelentős megbecsülése.

 

 

 

Szakdolgozati témák történelem BA szakos hallgatóknak

 

*******************************