LEGFRISSEBB INFORMÁCIÓK

Történelem szakos hallgatók záróvizsga beosztása – 2017

 

Írásbeli záróvizsgák ideje: 2017. június 7. 10. óra XII. (Szabó István terem)

 

Szóbeli záróvizsgák ideje: 2017. június 14.

 1. sz. bizottság

 

Elnök: Dr. Barta Róbert egyetemi docens

Tagok: Dr. Bárány Attila egyetemi tanár

Dr. Szabó Edit egyetemi docens

Dr. Nemes Zoltán egyetemi docens

            Dr. Bradács Gábor egyetemi tanársegéd

Külső tag: Dr. Vajda Mária ny. főmuzeológus

 

Név

Témavezető

Választott témakörök

Makó Bence

Barta Róbert

???

Gyöngy István

Barta Róbert

7, 19

Bálint Gábor

Barta Róbert

8,18

Bata Krisztina

Barta Róbert

10,18

Nagy Krisztián

Barta Róbert

11,16

Oláh Gábor

Barta Róbert

8,18

Vigh Imre

Barta Róbert

5,19

Barta Tibor

Barta Róbert

8,18

Barta Ádám

Barta Róbert

8,18

Sira Alexandra

Bradács Gábor

5,12

Papp László

Szabó Edit

3,18

Sós Áron Árpád

Szabó Edit

3,18

Pájer Szabolcs

Bárány Attila

7,19

Czeglédi Márk

Bárány Attila

8,18

Yndgaard Chris Daniel

Nemes Zoltán

2, 15

 

2. sz. bizottság

 

Elnök: Dr. Lévai Csaba egyetemi docens

Tagok: Dr. Velkey Ferenc egyetemi docens

            Dr. Kerepeszki Róbert egyetemi adjunktus

Dr. Györkös Attila egyetemi adjunktus

            Dr. Szilágyi Zsolt egyetemi adjunktus

Külső tag: Dr. Szendiné Orvos Erzsébet levéltár-igazgató

 

Név

Témavezető

Választott témakörök

Hajdu Tibor MA

Püski Levente

Nemkap. 5.

Farkas Zsolt MA

Püski Levente

Társpol. II.

Martinecz Katalin

Püski Levenet

2,20

Helmeczi Beatrix

Lévai Csaba

8,18

Bécsi Dalma

Lévai Csaba

8,20

Gyenge Imre

Lévai Csaba

8,18

Gordon Márk Alexander

Lévai Csaba

9,22

Máté Zoltán Márk

Lévai Csaba

???

Dezső Kinga Julianna

Kerepeszki Róbert

8,18

Futó-Haller Zsolt

Kerepeszki Róbert

8,18

Vigh Barbara Bernadett

Velkey Ferenc

8,18

Buzgó Gábor

Szilágyi Zsolt

8,18

Marinich Ferenc

Szilágyi Zsolt

8,18

Hanák Orsolya

Szilágyi Zsolt

10,20

Mélypataki Rolana

Szilágyi Zsolt

8, 18

Katona Gábor

Szilágyi Zsolt

11, 22

 

 

 

Záróvizsgázók figyelmébe!

 

 

 

·        Mindazon hallgatók, akik ebben a vizsgaidőszakban szeretnének záróvizsgázni, feltétlenül regisztráltassák magukat 2017. március 17-ig a 307. szobában, függetlenül attól, hogy korábban ezt bármilyen formában már megtették.

 

·        A szakdolgozat és a nyilatkozat (http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/31-Nyilatkozat_diplomamunkahoz.pdf) feltöltési határideje: 2017. április 20. Ugyanezen időpontig kell Pallai Lászlónak leadni a szakdolgozat egy kinyomtatott példányát.

 

·        A témavezetők 2017. május 8-ig küldik el Herczné Tóth Emesének a bírálatokat és az érdemjegyeket.

 

·        Az írásbeli záróvizsga várható időpontja: 2017. június 7. 10.00 óra. A szóbeli vizsgáké: 2017. június 14. 8.00 óra.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Speculum Historiæ Debreceniense sorozat 24. és 25. kötetének könyvbemutatója a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében
2016. december 9-én (pénteken) 11 órakor a Történelmi Intézet könyvtárában (Főépület, III. em. 316. terem)

Képek a bemutatóról

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________

 

„Arcok és könyvek a történettudomány műhelyéből”

PROF. DR. PAPP KLÁRA
intézetvezető egyetemi tanárral,
a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának dékánjával, az MTA doktorával
Nagy Dóra levéltáros
beszélget

2016. március 7. (hétfőn) 14 óra

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete
tisztelettel meghívja
könyvbemutatójára
2016. március 11-én 11.00 órára
Helye:
Debreceni Egyetem, Főépület, Történelmi Intézet könyvtára
(Egyetem tér 1. III. emelet 316.)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Az MTA BTK Történettudományi Intézet tisztelettel meghívja az
Erdélyi Múzeum-Egyesület új történeti könyveinek bemutatójára:

Dáné Veronka: Torda vármegye jegyzőkönyvei I–II. c. könyvét bemutatja: Oborni Teréz

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete
tisztelettel meghívja
hármas könyvbemutatójára
2015. december 15-én 14 órára
Helye:
Debreceni Egyetem, Főépület, Történelmi Intézet könyvtára
(Egyetem tér 1. III. emelet 316.)

______________________________________________________________________________________________________________________________

Záróvizsgázók figyelmébe!

 

 

 

·        Mindazon hallgatók, akik ebben a vizsgaidőszakban szeretnének záróvizsgázni, feltétlenül regisztráltassák magukat 2015. december 4-ig a 307. szobában, függetlenül attól, hogy korábban ezt bármilyen formában már megtették.

 

·        A szakdolgozat és a nyilatkozat (http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/31-Nyilatkozat_diplomamunkahoz.pdf) feltöltési határideje: 2015. december 15. Ugyanezen időpontig kell Pallai Lászlónak leadni a szakdolgozat egy kinyomtatott példányát.

 

·        A témavezetők 2016. január 5-ig küldik el Herczné Tóth Emesének a bírálatokat és az érdemjegyeket.

 

·        Az írásbeli záróvizsga várható időpontja: 2016. január 5. 10.00 óra, 316. terem. A szóbeli vizsgáké: 2016. január 12.

___________________________________________________________________________________________________________________________

FÉNY

Magyarázat és szimbólum
az európai kultúrában és tudományban
Tudományos konferencia

2015. november 26-27.
Debreceni Egyetem, BTK Főépület

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROMSICS IGNÁC (akadémikus, Eszterházy Károly Főiskola, Eger) előadása:

 A Horthy-korszak megítélése a honi historiográfiában

Időpont: 2015. november 19. 16.00
Helyszín: 3. emelet, XII. tanterem
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


PAKSA RUDOLF (történész MTA BTK Történettudományi Intézet) előadása:
Lehet-e még újat mondani a Horthy-korszakról?
Kutatási tapasztalatok, lehetőségek, problémák


Időpont: 2015. december 3. 14.00
Helyszín: 3. emelet, 316. Intézeti Könyvtár
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meghívó / Invitation

 

Dr. Maria-Kriistina LOTMAN (Ph.D.)

(Tartui Egyetem/University of Tartu)

 

 

előadásai/lectures

 

 

November 24-én 12.00-tól:

"Translation in antiquity"

Hely/Venue: Főépület/Main Building, I. emelet, 121-es terem/seminar room

(Angol-Amerikai Intézet / Institute of English and American Studies)

 

 

November 25-én 16.00-tól:

"Ancient drama in translation: approaches, methods, strategies"

Hely/Venue: Főépület/Main Building I. emelet, 133/2-es terem/seminar room

(Germanisztikai Intézet / Institute of German Studies)

 

 

 

 

 

Minden érdeklődőt vár a DE BTK Történelmi Intézet, Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke

 

Everybody interested is cordially invited

 (University of Debrecen, Department of Classical Philology and Ancient History)

 

 

 

 

 

 

Dr. Orosz István székfoglaló előadása a Magyar Tudományos Akadémián

2014. április 10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Kedves Hallgatók!

A Történelmi Intézet TDK Műhely projektjét is magába foglaló Bölcsészkari
TDK pályázat (Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi,
Neveléstudományi, Szociológiai és Szociálpolitikai TDK Műhelyeinek
programja; NTP-TDK-11-B-0019) elnyerte a Nemzeti Tehetség Program
támogatását. A projekt keretében a közeljövőben három program
végrehajtását tervezzük:

1, Műhelyszeminárium
2, Hallgatói workshop
3, Hallgatói tanulmánykötet kiadása

A programok részleteinek a megbeszélésére (Barta Róbert, Kerepeszki
Róbert, Szendrei Ákos) 2012. május 15-én kedden 14-16 óra között kerül sor
a 312-es szobában.

Kérek mindenkit arra, hogy feltétlenül jelenjen meg a találkozón, s ha
valaki mégsem tud ott lenni, jelezze távolmaradását.

A találkozásig mindenki mérlegelje, hogy tud-e szerepelni, ha igen akkor
milyen témával az elkészítendő tanulmánykötetben. A végleges tanulmányok
leadásának határideje 2012. június 15.

A Történelmi TDK Műhely várható tematikája
    (1) Forisek Péter: A hadtörténet forrásai és kutatási módszerei
    (2) Oborni Teréz: Közigazgatás és államszervezés a 16-17.
      századi Erdélyben
    (3) Szabadi István: "Egyháztörténet és egyházszervezés forrásai"
    (4) Kerepeszki Róbert: Dolgozat és előadás a gyakorlatban
    (5) Szilágyi Zsolt: A történelmi tapasztalat, az agency history
              és a spatial turn

Dr. Szendrei Ákos
tudományos segédmunkatárs
Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézet
Modernkori Magyar Történeti Tanszék
4032 Debrecen, Egyetem tér. 1
(Debrecen 4010, Pf. 48)

 ____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dáné Veronka: Torda vármegye jegyzőkönyvei I. 1607-1658 című könyvének bemutatója 2011. március 18-án, Kolozsváron

 

 

 

Orosz István akadémikus, professor emeritus és az általa vezetett kutatócsoport a „Szőlőtermelés és borkereskedelem” című kötetért 2010. november 27-én megkapta a TEK által alapított „Év Tudományos Publikációja Aranyérem” díjat.

 

 

           

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Balogh János

a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének nyugalmazott adjunktusa, életének 80. évében elhunyt.

Gyászjelentés

 

 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

 L. Nagy Zsuzsa

a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének emeritus professzora,

az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék korábbi vezetője, a Történelmi és  Néprajzi Doktori Iskola néhai vezetője, az MTA Történettudományi Intézetének egykori főmunkatársa, a Történelmi Szemle korábbi főszerkesztő-helyettese, az Akadémiai-díj, Ránki György díj és egyéb magas hazai és nemzetközi elismerések birtokosa, számos magyar és külföldi tudományos szervezet tagja életének 80. évében elhunyt.

Halálával a magyar történésztársadalom és felsőoktatás nemzetközileg is kiemelkedő egyéniségét veszítettük el.

 Temetéséről később történik intézkedés.

 

 

A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Barta János és Orosz István professor emeritusok intézetigazgatóként végzett munkája jutalmaként, az Eperjesi Egyetemtől megkapta a két intézmény együttműködésért létrehozott bronz emlékérmét.
A két évtizedes kapcsolatápolásért járó kitüntetést Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektorhelyettese adta át.

 

 

Tudnivalók történelem MA szakra jelentkező hallgatók számára

Az MA felvételin a hallgatók a történelem alapképzés szakmai törzsanyagának és egy előre kiválasztott témakör speciális szakmai ismereteiről adnak számot. A szakmai törzsanyagból a hallgatók két előre kiválasztott témakörből húznak egy-egy tételt. Az egyik témakörnek 1789 előtti egyetemes, vagy magyar történetinek, a másiknak 1789 utáni egyetemes, vagy magyar történetinek kell lennie. A két választott témakör közül az egyiknek magyar, a másiknak egyetemesnek kell lennie. A kiválasztott speciális szakmai témakörhöz tartozó tételekből (egy-egy témakörhöz öt tétel tartozik) szintén húznak a hallgatók. A törzsanyag témaköreit és tételeihez tartozó alapirodalmát, valamint a speciális témaköröket és irodalmat a honlapon közöljük. http://delfin.unideb.hu/~history/MA/diszc/MAfelveteli.html

Az MA diszciplináris (nem tanári) képzésre jelentkező hallgatók nevük és elérhetőségük megadásával 2009. május 22-ig, péntekig közöljék Hercz Tiborné (herczek@freemail.hu) oktatásszervezővel:

a) A törzsanyagból kiválasztott két témakört

b) Az egy kiválasztott speciális szakmai témakört

 

          

A záróvizsga szabályai történelem BA szakon (2010)

1. Általános szabályok.

A történelem BA szak befejezéseként a hallgatók záróvizsgát tesznek. A záróvizsgára való bocsátás előfeltétele és része egy történelem szakos záródolgozat. A záródolgozatot szóban is meg kell védeni. A záróvizsgán a záródolgozat megvédésén kívül a hallgatók a megszerzett történettudományi ismereteiket írásbeli és szóbeli vizsgán bizonyítják. Az írásbeli vizsga minimum témakörei és a felkészüléshez a kötelező irodalomjegyzék elérhető a Történelmi Intézet honlapján (http://delfin.unideb.hu/~history/ba/zarovizsga.html).

"Sikertelen záróvizsga javítása
27. §
(1) Ismételt záróvizsga legkorábban a következő záróvizsga-időszakban tehető le.
(2) Ha a mellékletben előírtak szerint a bíráló(k) egyértelműen elégtelenre minősítette(k) a
diplomamunkát, akkor a hallgató záróvizsgára nem bocsátható és új diplomamunkát kell
készítenie." (részlet Debreceni Egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatából)

2. A záróvizsga írásbeli része.

A záróvizsga írásbeli részén a hallgatók a honlapon közzétett 22 forrásból kiválasztott 1 forráshoz kapcsolódó kérdéseket kapnak, valamint a forráshoz kapcsolódóan 1. esszékérdést, ill. egy 2. esszét írnak a kiírt 22 forráshoz kapcsolódó tételek alapján (amennyiben pl. az 1. esszé témája pl. középkori magyar, akkor a 2. esszé újkori egyetemes legyen). A szakirodalom-lista elérhető a Történelmi Intézet honlapján (http://delfin.unideb.hu/~history/BA/zarovizsga.html). Az írásbeli záróvizsga forrásainak témakörei a következők: ókori történelem, középkori egyetemes és magyar történelem, koraújkori egyetemes és magyar történelem, újkori egyetemes és magyar történelem, jelenkori egyetemes és magyar történelem.

3. A záróvizsga szóbeli része.

A záróvizsga szóbeli részén a hallgatók a történelem alapképzés szakmai törzsanyagából álló témakörökből vizsgáznak. A hallgatók két előre kiválasztott témakörből húznak egy-egy tételt. Az egyik témakörnek 1789 előtti egyetemes, vagy magyar történetinek, a másiknak 1789 utáni egyetemes, vagy magyar történetinek kell lennie. A két választott témakör közül az egyiknek magyar, a másiknak egyetemesnek kell lennie. A szóbelire választható 2 tétel egyike lehet azonos a szakdolgozat témakörével.

A záróvizsga tételei, a tételekhez tartozó kötelező forrásjegyzék és szakirodalom, valamint a BA záróvizsga szóbeli vizsgájának irodalomjegyzéke elérhető a Történelmi Intézet honlapján (http://delfin.unideb.hu/~history/BA/zarovizsga.html).

4. A záróvizsga jegye

A záróvizsga jegyét az alábbi részjegyek számtani átlaga adja:

a) a záródolgozat jegye

b) a záródolgozat szóbeli védésének jegye

c) az írásbeli vizsga jegye

d) a két szóbeli tétel egy-egy jegye

Ha a záróvizsgán bármelyik részjegy elégtelen, akkor a záróvizsga jegye is elégtelen.

5. A záróvizsga-bizottság

A záróvizsga bizottság elnöke a Történelmi Intézet vezető oktatója, a bizottság tagjai a záródolgozat témavezetője és a Történelmi Intézet egy oktatója. A záróvizsga-bizottság tagjai közösen állapítják meg a záróvizsga érdemjegyét. A záróvizsga nyilvános.

A ZÁRÓDOLGOZAT (SZAKDOLGOZAT)

 MINDEN HALLGATÓNAK jelentkeznie kell egy témavezetőnél 2010. február 20-ig.

1. A Szakdolgozat értékelése:

Előfeltétel: Plágium kérdése: Külön lapon (http://btk.unideb.hu/oktatas/kerelmek/29-Nyilatkozatdiplomamunkahoz.pdf) – nyilatkoznia kell a hallgatónak, hogy tanúsítja, hogy jelöletlenül, idézés nélkül nem vett át másoktól, más szerzőktől szövegrészeket.

Plágium esetén a szakdolgozat automatikusan értékelhetetlennek minősül.

2. A szakdolgozatot egy bíráló, a témavezető értékeli.

3. A szakdolgozatot a bíráló-témavezető nem pontozza, a hagyományos módon 1-5-ig értékeli. Az érdemjegyet is tartalmazó külön íven írásba foglalt bírálatot a dolgozathoz kell csatolni.

4. Ha a szakdolgozat témavezetőjének értékelésével szemben valamilyen probléma merülne fel, a hallgatónak joga van felülbírálást kérni. Ez esetben az Oktatási Kabinet elé kell terjesztenie az ügyet, és a kabinetnek joga van másik bíráló kijelölésére.

5. Témavezetőként 5 dolgozat vállalható maximálisan.

6. A dolgozatok leadásának határideje: 2010. május 3.

7. A szakdolgozat formai követelményei:

A szakdolgozat terjedelme legalább 30.000 n, legfeljebb 60.000 n, a jegyzeteket és a bibliográfiát kivéve. A szakdolgozathoz mellékleteket is lehet csatolni, amelyek nem számítanak bele a terjedelembe. A melléklet tartalmazhat illusztrációkat, korábban kiadatlan dokumentumokat, térképeket, táblázatokat.

A szakdolgozat formai szempontból csak akkor elfogadható, ha jegyzetei és bibliográfiai hivatkozásai korrektek, visszakereshetők és egységesek. A jegyzet- és bibliográfia-készítés szabványait a szakdolgozó a témavezetővel egyezteti.

A szakdolgozatban a hallgatónak képesnek kell lennie egy-egy adott történelmi probléma, összefüggés-rendszer stb. felvázolására, megértésére, elemzésére források felhasználásával. A szakdolgozat elfogadásának alapfeltétele eredeti források, levéltári, feliratos vagy hivatalos dokumentumok, kiadott források, sajtótermékek, könyvészeti anyagok, film- és videodokumentumok, hangfelvételek stb és a vonatkozó magyar és bizonyos témák esetén (egyetemes történelem) idegen nyelvű szakirodalom használata.
 

A történelem BA záróvizsga szóbeli témakörei

 

1. Az Ókori Kelet története

2. A görög polis fejlődése előzményeitől megszűnéséig

3. A római államiság története a kezdetektől a Birodalom bukásáig

4. A feudalizmus fogalma, a feudális korszak kezdetei

5. Magyarország története a népvándorlástól a tatárjárásig

6. A rendiség kialakulása, Európa régiói a rendiség korában

7. Magyarország története a kései Árpád-kortól Mohácsig

8. A nagy földrajzi felfedezések, az un. európai világgazdaság

9. Magyarország a török hódoltság korában.

10. A hatalmi struktúra átrendeződése a kora-újkori Európában

11. Magyarország a XVIII. században

12. Polgári forradalom

13. A magyar polgárosodás megalapozó korszaka (reformkor és 1848/49)

14. Az ipari forradalom

15. Az ipari forradalom kora Magyarországon. A dualizmus rendszere.

16. Az első világháború és a két világháború közötti hatalmi rendszer

17. Totalitariánus rendszerek a két világháború között

18. Az Osztrák-Magyar Monarchia, a történeti Magyarország összeomlása,

a Horthy-rendszer (1918-1945)

19. A második világháború

20. Magyarország története a második világháború után 1956-ig

21. A Kádár-rendszer és felbomlása

22. Egyetemes történeti tendenciák 1945 után

 

A Történelmi Intézet Igazgatói Tanácsának legfrissebb határozatai:

·         A szigorlat írásbeli részét eltörölte a kredites és tanegységes hallgatók számára.

 

*************

 

 

A Nemzetközi Diplomatikai Bizottság (Commission Internationale de Diplomatique) bonni közgyűlése 2008. július 4-én a 9 fős elnökség tagjává választotta Solymosi László egyetemi tanárt.
A Nemzetközi Diplomatikai Bizottságot 1970-ben, moszkvai kongresszusán alapította meg a nemzetközi történettudományi bizottság (Comité International des Sciences Historiques) közgyűlése.
Ennek a nagy világszervezetnek a keretében több szakbizottság működik a történettudomány különféle ágai szerint.(A diplomatika magyarul oklevéltant, vagyis a középkori oklevelekkel foglalkozó alaptudományt, közelebbről történeti segédtudományt jelent.)
Tárgyából következően döntően európai szervezet (mindössze néhány tengerentúli tagja van). Meghatározóak benne a franciák és németek. Az elnököt egymást váltva lényegében ők adják. Rajtuk kívül jelentős számban vannak olaszok és spanyolok. A többi országot általában 1-3 személy képviseli. Az egyik alelnök jelenleg egy prágai professzor.
Kongresszusokat és kollokviumokat tartanak más-más helyszínen az oklevéltan tárgyköréből. A kongresszusok, kollokviumok anyaga tanulmánykötetekben jelenik meg. Közös vállalkozásuk is van. Készítettek egy nemzetközi diplomatikai kézikönyvet, amely franciául definiálja az egyes fogalmakat, de 13 nyelven nevezi meg őket. (A magyar részt hárman: Borsa Iván, Györffy Gyögy és Solymosi László állították össze.) A kézikönyv két kiadást ért meg. Magyarország kezdettől részt vesz a bizottság munkájában. Egy időben három képviselője is volt. Györffy Györgyöt a bizottság alelnökének is megválasztották. Eddig egy kongresszust és egy kollokviumot is rendeztek Magyarországon. Jelenleg a bizottságnak két magyar tagja van. A jelölés az adott ország tagjainak a feladata. Az új tagokat a közgyűlés veszi fel, az elnökséget is a közgyűlés választja meg, ezért az elnökségi tagság Solymosi László professzor munkásságának és a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének is jelentős megbecsülése.

 

 

 

Szakdolgozati témák történelem BA szakos hallgatóknak

 

*******************************