A DEBRECENI EGYETEM
TÖRTÉNELMI INTÉZETE,
 EGYETEMES TÖRTÉNETI TANSZÉKE

 

AZ MTA-ELTE RUSZISZTIKAI KUTATÓCSOPORTJA (Budapest)

 

AZ MTA DEBRECENI AKADÉMIAI BIZOTTSÁG TÖRTÉNETTUDOMÁNYI MUNKABIZOTTSÁGA

 

tisztelettel meghívja a

 

Tradíció és modernizáció Európában a XVIII-XX. században

 

című konferenciára

 

A konferencia időpontja:

2007. november 15-16.

 

A konferencia helye:

MTA Debreceni Bizottságának székháza
4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49.

 

 

Támogatja:

Universitas Alapítvány (Debrecen)

Történelmi Doktori Program (Debrecen)

 

 

          2007. NOVEMBER 15. (csütörtök)

 

10.30

MEGNYITÓ, KÖSZÖNTŐK
Papp Klára (Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet igazgatója)
Barta János (Debreceni Egyetem, Történelmi Doktori Program vezetője)

 

MAGYAR SZEKCIÓ

 

10.40

F. Molnár Mónika (Budapest)
Modernizációs tervezetek Magyarországon a XVII-XVIII. század fordulóján

11.00

Medveczky Zsuzsa (Debrecen)
A német reformkor korabeli magyar megítélése

11.20

Döbör András (Szeged)
A modernizáció kérdései és útjai a felvilágosodás-kori magyar politikai sajtóban

11.40

Szabó Imre László (Debrecen)
Bánffy Miklós: egy konzervatív erdélyi politikus modern allűrökkel

12.00

vita

12.20

ebéd

13.20

Nagy Botond (Budapest)
”Több előnnyel jár egy teljesen meg nem tartott jó szerződés, mint a szerződés nélküli állapot”

13.40

Gidó Csaba (Pécs)
Vasútállomás, mint a város kapuja. Marosvásárhely és a Magyar Keleti Vasút

14.00

Bagdi Róbert (Debrecen)
Sátoraljaújhely vonzáskörzetének meghatározása az 1896. évi anyakönyvek alapján

14.20

vita

14.40

szünet

 

 

 

15.00

Prepuk Anikó (Debrecen)
Tradícióőrzés a modern politikában: az ortodox zsidóság a magyar közéletben a XIX. század utolsó harmadában

15.20

Miklós Péter (Szeged)
A politikai katolicizmus mint a társadalmi modernitás szimptómája Magyarországon a XIX-XX. század fordulóján

15.40

Kerepeszki Róbert (Debrecen)
A zsidókérdés és az egyetemi bajtársi egyesületek a két világháború közötti Magyarországon

16.00

Szendrei Ákos (Debrecen)
Tíz választás, egy politikus. Justh Gyula képviselőválasztásai

16.20

vita, zárszó

 

2007. NOVEMBER 15. (csütörtök)

VILÁG SZEKCIÓ

 

 

10.40

Papp Imre (Debrecen)
 A francia nemesség a forradalom után

11.00

Madarász Imre (Debrecen)
Az olasz Risorgimento eszmeisége antik hagyományok és modern forradalom között

11.20

Lévai Csaba (Debrecen)
 Nagyhatalmi politika és/vagy gazdasági felzárkózás: a svéd állam gazdaságpolitikája a XVII. században

11.40

Varga Ákos (Debrecen)
Dennewitz – a porosz katonai reformok első bizonyítéka

12.00

vita

12.20

ebéd

 

 

 

13.20

Nagy Vince Róbert (Debrecen)
 Nacionalizmus és modernizáció. A Finn Nagyhercegség a XIX. században

13.40

Barta Róbert (Debrecen)
A brit Konzervatív Párt és a modernizáció (1918-1945)

14.00

Biás Zoltán (Budapest)
A munkáspárti kormány kísérlete a Lordok Háza megújítására 1966-1969-ben

14.20

vita

14.40

szünet

15.00

Maczák Márton (Budapest)
 Európai bevándorlás New Yorkba a XIX-XX. század fordulóján

15.20

Jobbágy István (Komárom)
Dél-Szlovákia hátrányos társadalmi és gazdasági helyzetének két világháború közötti gyökerei

15.40

Radics Zsolt (Debrecen)
 Világgazdasági különbségek változása a II. világháborút követően

16.00

vita

16.20

szünet

16.40

Prantner Zoltán (Szeged)
 Érdek vagy érték: Magyarország és Közel-Kelet, 1955-1965

17.00

Szilágyi Péter (Szeged)
 Az 1969-es líbiai forradalom nyugat-európai visszhangja a magyar követi jelentések tükrében

17.20

Farkas Anikó (Szeged)
 Szovjet-magyar-egyiptomi kapcsolatok a palesztin kérdés tükrében

17.40

vita, zárszó

 

 

 

 

 

2007. NOVEMBER 16. (péntek)

KELET SZEKCIÓ

 

 

10.20

Kránicz Mónika Emese (Debrecen)
Anglia és a török reformfolyamat
1820 és 1830 között

10.40

Csaplár-Degovics Krisztián (Budapest)
Az ifjútörök mozgalom és az albánok (1889-1908)

11.00

vita

11.20

szünet

11.40

Demeter Gábor (Debrecen)
Háborús tervek és reformelképzelések a Balkánon (1910-1912)

12.00

Ress Imre (Budapest)
Vallás és modernizáció Boszniában

12.20

Miczov, Jordan (Budapest)
Magyarország és Bulgária revíziós külpolitikájának háttere az 1920-as években

12.40

vita

13.00

ebéd

14.00

Hornyák Árpád (Pécs)
A kettős birtokosság intézménye a magyar-jugoszláv kapcsolatokban a két világháború között

14.20

Mészáros Zoltán (Szabadka)
A korai titoizmus pragmatikus múltkezelése

14.40

Bíró László (Budapest)
Koszovó a Jugoszláv államban (1918-1991)

15.00

vita, zárszó

 

 

2007. NOVEMBER 16. (péntek)

OROSZ SZEKCIÓ

10.00

Szvák Gyula (Budapest)
I. Péter un. „modernizációja”. Módszertani és historiográfiai megjegyzések

10.20

Sashalmi Endre (Pécs)
Az autokrácia ideológiája a tradíció és a modernizáció szemszögéből Nagy Pétertől 1906-ig

10.40

Bodnár Erzsébet (Debrecen)
”Szimbolikus modernizáció”. Régi és új vonások I. Sándor korai reformjaiban

11.00

vita

11.20

szünet

11.40

Varga Beáta (Szeged)
Ukrajna integrációja az Orosz Birodalomba (1764-1835)

12.00

Kurunczi Jenő (Szarvas)
Reformerek Oroszország modernizálásáért (XIX. század vége -XX. század eleje)

12.20

Krausz Tamás (Budapest)
Az orosz forradalom és az un. modernizáció

12.40

vita

13.00

ebéd

14.00

Seres Attila (Budapest)
Szovjet koncessziós politika. Gazdasági rekonstrukció és modernizáció külföldi tőkebevonással

14.20

Riga Csilla (Budapest)
A Kettős Szövetség hatása a német-orosz diplomáciai és gazdasági kapcsolatokra

14.40

Mitrovits Miklós (Budapest)
Szovjet válságkezelések Kelet-Európában 1956-ban és 1981-ben

15.00

vita, zárszó