publikációs lista 2014

Velkey Ferenc

 

 

I. Önálló kötet (vagy társszerzővel):

A, Disszertáció

 

1, Széchenyi István politikai tájékozódása a pártalakulás időszakában

(Nyomtatásban nem jelent meg, helye: MTAK Kézirattár)

Kandidátusi értekezés, Debrecen, 1997. (1999.) –243.

ismertetés: –

független idéző közlemények száma: 5+1=6, benne külön hivatkozás:5+5=10

együttesen:10

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

 

I. Önálló kötet (vagy társszerzővel):

B, Szakkönyv, monográfia, forráskiadvány

4, Magyarországon magyarul

 

2, Széchenyi István Világ 1831. Jegyzetek, szöveggondozás: Velkey FerencFülöp Tamás. Bevezetés: Velkey Ferenc. Budapest, Neumann Kht., 2002–2003. – 352.

pdf könyvformátumban: http://mek.oszk.hu/11800/11842/11842.pdf  

(Eredeti helye: Neumann János Digitális Könyvtár. Bibliotheca Hungarica Internetiana – BHI. Jelenlegi elérhetősége: Országos Széchenyi Könyvtár: Magyar Elektronikus Könyvtár.) [Ellenőrizve: 2014. szeptember 24.]

ismertetés: –

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen: –

 

 

1, Reform és forradalom (1790–1849).

Társszerző: Csorba László. Csokonai Kiadó. Történelmi Kézikönyvtár. Debrecen, 1998. [Megjelölten 74–150. és 156–182.]. ISBN 963 260 119 x

ismertetés: –

független idéző közlemények száma:20+3=23, benne külön hivatkozás: 26+8=34

együttesen:34

Hivatkozás:

·         [1x] [Felhasznált irod. tételként] Poór János: Adók katonák országgyűlések. 1796–1811/12. Universitas Kiadó, Budapest, 2003. 257.

Hivatkozás disszertációban:

 

 

I. Önálló kötet (vagy társszerzővel):

C, Tudományos (és népszerűsítő) kötet

4, Magyarországon magyarul

 

1, Magyar Uralkodók.

Társszerzők: Nógrády Árpád – Pálffy Géza. Tóth Könyvkereskedés és Kiadó KFT. h. n. [Debrecen,] é. n. [2006.] [Saját fejezetek: 70–102.] ISBN 963-596-429-3

ismertetés:2

független idéző közlemények száma: 2 benne külön hivatkozás: 3

együttesen:5

 

 

 

Ismertetés:

Hivatkozás:

 

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv: ––

 

III. Könyvfejezet

A, Könyvfejezet egyetemi tankönyvben:

4, Magyarországon magyarul

 

3, A polgári átalakulásért folytatott küzdelmek eszméi és intézményei.

 In: Polgárosodás és szabadság (Magyarország a XIX. században). Szerk.: Veliky János. Nemzeti Tankönyvkiadó.  Budapest, 1999. 90–119. ISBN 963 19 0008 8

ismertetés: 6

független idéző közlemények száma: 5+1=6, benne külön hivatkozások: 5+1=6

együttesen: 12

A kötetre vonatkozó értékelések utalások, amelyekben érintve van a szerző része

Ismertetés:

Hivatkozás:

A fejezetre vonatkozó konkrét hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

 

2, A magyar liberalizmus születése

 In: Polgárosodás és szabadság (Magyarország a XIX. században). Szerk.: Veliky János. Nemzeti Tankönyvkiadó.  Budapest, 1999. 61–88. ISBN 963 19 0008 8

ismertetés: 0

független idéző közlemények száma: 4+1=5, benne külön hivatkozások: 5+1=6

együttesen: 6

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

 

1, A Birodalom hatalmi rendszere: a rendiség és az abszolutizmus viszonya, 1790-1830.

 In: Polgárosodás és szabadság (Magyarország a XIX. században). Szerk.: Veliky János. Nemzeti Tankönyvkiadó.  Budapest, 1999. 11–32. ISBN 963 19 0008 8

ismertetés:

független idéző közlemények száma: 1, benne külön hivatkozások: 1

együttesen: 1

·         [1x – Tévesen a fejezetet a szerk. Veliky J.-nak tulajdonítva és felhasznált irod. tételként] Poór János: Adók katonák országgyűlések. 1796–1811/12. Universitas Kiadó, Budapest, 2003. 16., 263.

 

 

III. Könyvfejezet

A, Könyvfejezet/Szerkesztett könyvben (Jegyzetelt tanulmány tanulmánykötetben, évkönyvben):

1, Külföldön idegen nyelven:

 

2, Széchenyi (und sein Memorandum unter 30 anderen) in Metternichs Vorzimmer.  In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Österreich. Herausgegeben von: István Fazekas, Stefan Malfer und Péter Tusor. Publikationen der ungarischen Gesichtsforschung in Wien. Bd. III.  Wien 2011. 27–40. ISBN:978-963-887-39-6-5 ISSN 2073 3054

ismertetés:

független idéző közlemények száma:1+1=1 , benne külön hivatkozás: 1+1=2

együttesen:2

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

1, István Széchenyi and the political alternatives in the external affairs in 1848.

In: Revoluţia de la 1848–1849 în Europa Centrală. Perspectivă istorică şi istoriografică. Coordonatori: Camil Mureşanu, Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca, 2000. 127–130. I.S.B.N. 973-8095-29-8

ismertetés: 1

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:1

Ismertetés:

 

 

III. Könyvfejezet

A, Könyvfejezet/Szerkesztett könyvben (Jegyzetelt tanulmány tanulmánykötetben, évkönyvben):

2, Magyarországon idegen nyelven:

 

1, Gedächtnis und Geschichte. Kommentare zur Diskussionseröffnung von Pál Varga.

In: Loci Memoriae Hungaricae I.- The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies. Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte, Ed. by Pál S. Varga Karl Katschthaler Donald E. Morse Miklós Takács, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen University Press, Debrecen, 2013. 67-71.

ismertetés:

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:

 

 

III. Könyvfejezet

A, Könyvfejezet/Szerkesztett könyvben (Jegyzetelt tanulmány tanulmánykötetben, évkönyvben):

4, Magyarországon, magyarul:

 

23, Tisztelt Ellenem – Kedves Barátom. Eötvös és Széchenyi reformkori kapcsolata I. (A kezdetek a gróf látószögében)

In: Eötvös hite. Egy hiteles ember közéleti hatékonysága. Szerk.: Benkő Ágota − Vértesaljai László. (Agóra 18.) JTMR Faludi Ferenc Akadémia. Budapest, 2014. 125–160. ISBN 978-963-8014-60-3. ISSN 1589-4584

ismertetés:

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:

 

22, A nemzet szabadsága és/vagy csinosodása. Széchenyi Hunniájának érvszerkezete. In: „Politica philosophiai okoskodás” Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás – Miru György – Velkey Ferenc. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2013. 245–266. ISBN 978-963-473-621-9

ismertetés:

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:

 

21, Erényszövetség és hit. Az önmagára és hivatására találó Széchenyi (1825-1828).

In: Széchenyi hite. Szerk.: Vértesaljai László és Benkő Ágota. Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya. Budapest, 2013. 83–98.

ajánlás: 1

ismertetés: --

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:1

Értékelő ajánlás a kötetről a tanulmány említésével:

[letöltve: 2014.  01.01.] http://www.szechenyiforum.hu/szechenyiforum/hirek/6497/494/Szechenyi_hite

 

20, „Most inkább csak a qualitásra, mint quantitásra kell törekedni.”  Vizsgálati szempontok a (pesti) Nemzeti Kaszinó társadalomtörténetéhez.

In: A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. (Speculum Historiae Debrecense 12.) Szerk.: Papp Klára és Püski Levente. Debrecen, 2013. 229–253. ISSN 2060-9213 ISBN 978-963-473-605-9

ismertetés:

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:

 

 

 

19, Golyóbis vagy kard” – Széchenyi és Wesselényi feleselő szövegei barátságuk egyik mélypontján.

In: „Nincs egy igaz barátom se!” Tanulmányok Széchenyi István politikai kapcsolatainak történetéhez. (Speculum Historiae Debreceniense 10.) Szerk.:Velkey Ferenc. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2012. 91–113. ISSN 2060-9213 ISBN 978-963-318-363-2

ismertetés:

független idéző közlemények száma:1+0=1, benne külön hivatkozás: 3+0=3

együttesen: 3

Hivatkozás:

 

18, „Nem így történt, jól emlékszem.” Kossuth Lajos korrekciós széljegyzetei a „Széchenyi-naplóhoz.”

In: Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1790–1848. Szerk.: Dobszay Tamás, Erdődy Gábor, Manhercz Orsolya. Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Budapest, 2012. 257–267.

ismertetés:

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:

 

17, Széchenyi, a szerelmes (és a) férj. A Crescence-szerelem a Széchenyi-diskurzusban. In: Széchenyi mint magánember. Szerk.: Pelyach István. Logod BT. h. n. [Bp.,] 2011. 23–38. ISBN: 978 963 88283 6 1

ismertetés: 1

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:1

Ismertetés:

 

16, A keresztény perfektibilitás Széchenyi „sportemberi” motivációjában.

In: Széchenyi mint magánember. Szerk.: Pelyach István. Logod BT. h. n. [Bp.,] 2011. 99–121.

ismertetés: 1

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen: 1

Ismertetés:

 

15, [társszerző: Deák Ágnes] Széchenyi Hunniája.

In: A szabadság felelőssége. Írások Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk. Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi.László. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 135–139.  [Közös bevezető két tanulmányhoz, a kézirat(ok) áttekintése]

ismertetés: –

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:–

 

14, „Törvényt hozni, melly más honunkban lakó nemzetségek jogait biztosítja” Széchenyi Hunniájának eszmetörténeti jelentőségéhez.

In: A szabadság felelőssége. Írások a 65 éves  Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Szerk. Pénzes Ferenc, Rácz Sándor, Tóth-Matolcsi.László. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. 150–166. ISBN:978-963-318-168-3

ismertetés: –

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:–

 

13, A kaszinó-jelenet, ahogyan Széchenyi interpretálta és Kemény lejegyezte. In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Pál Judit, Sipos Gábor. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2010. 343–351. ISBN 978-606-8178-15-8

ismertetés: 2

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:2

Ismertetés:

http://www.helikon.ro/index.php?m_r=2635

 

12, Széchenyi és Kossuth első találkozása: A kaszinó-jelenet. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk.: Kovács Zoltán és Püski Levente. Debrecen, 2010. 407–419. ISBN 978 963 473 418 5

ismertetés: –

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen:–

 

11, A pesti főúri társasági élet néhány jellegzetessége az 1840-es években Széchenyi naplóinak tükrében. In: Arisztokrata életpályák és életviszonyok. (Speculum Historiae Debrecense 4.) Szerk.: Papp Klára – Püski Levente. Debrecen, 2009. 113–128. ISSN 2060-9213, ISBN 978-963-473-346-1

ismertetés: 1

független idéző közlemények száma:4, benne külön hivatkozás: 6

együttesen: 7

Ismertetés:

 

Hivatkozás:

 

10, Egy „rettentő döntés” hátteréről Miért „támadt kedve” Széchenyi Istvánnak 1847 őszén „követnek menni”? In: Történeti Tanulmányok XVI. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Univ. … LX.] Szerk.: Velkey Ferenc. Debrecen, 2008. (2009.) 189–238. ISSN 1217-4602, ISSN 178-9846

ismertetés: –

független idéző közlemények száma: 1+1=2, benne külön hivatkozás: 7+7= 14

együttesen: 14

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

9, „a’ la Talleyrand játszottam [?]” Széchenyi István önértékelő dilemmája 1848 márciusában.

 In: Történeti Tanulmányok XIII. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Univ. … LVII.] Szerk.: Velkey Ferenc. Debrecen, 2005. 73–95. ISSN 1217-4602, ISSN 178-9846

ismertetés: –

független idéző közlemények száma:1+1=1, benne külön hivatkozás: 2+2=4

együttesen:4

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

8, Széchenyi István és az 1846-os Deák-lakoma. Kommentárok egy naplóbejegyzéshez. In: Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon. […] Szerk.: Balogh Elemér és Sarnyai Csaba Máté. Pólay Elemér Alapítvány Könyvtára 1. Szeged, 2005. 19–82. ISSN 1786-352x ISBN 963 86674 0 0

ismertetés: –

független idéző közlemények száma: 6+1=7, benne külön hivatkozás:8+6=14

együttesen: 14

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

7, Köri mozgalmak, Pest kulturális-közéleti egyesületei a pártalakulás előszelében (1845–1846).

In: Könyv és Könyvtár XXVI. A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának Évkönyve. Szerk.: Kun András. Debrecen, 2004. 133–163.  

Klny.: A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának közleményei (241.) 15. Debrecen, 2004. 133–163. ISSN 1588-6468, ISBN 963 472 953 3

ismertetés:1

független idéző közlemények száma: 1+2=3, benne külön hivatkozás:2+5=7

együttesen: 8

Ismertetés:

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

6, Egy pártnélküli pártcímke – Széchenyi István progresszista politikai önmeghatározásának hátteréhez. 

In: Széchenyi Magyarországa és Európa. Tudományos konferencia. […] Szerk.: Pelyach István, Kőrösiné Merkl Hilda. Simon V. Péter, Buday Miklós. Széchenyi Társaság. [Bp.,] 2004. 32–54. ISBN:963 7557 10 5

ismertetés:1

független idéző közlemények száma:6+2=8, benne külön hivatkozás: 14+8=22

együttesen: 23

Ismertetés:

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

 

5, „Most nyíltan a kormány embere vagyok” (A kormány helye Széchenyi István politikai tájékozódási modelljében).

In: Történeti Tanulmányok VII. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Univ. … L.] Szerk.: Takács Péter. Debrecen, 1999. 95–114. ISSN 1217-4602, ISSN 178-9846

ismertetés: –

független idéző közlemények száma: 5+1=6, benne külön hivatkozás: 6+9=15

együttesen: 15

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

 

4, „Hattyúdal 848” – Egy Széchenyi beszédvázlat margójára –.

In: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. Erdélytörténeti Könyvek 2. Szerk.: Takács Péter. Debrecen, 1998. 307–331. ISSN 1417 - 7234

ISBN 963 03 6427 1

ismertetés:1

független idéző közlemények száma: 4, benne külön hivatkozás: 4

együttesen: 5

Ismertetés:

Hivatkozás:

 

 

3, „Párt szólj, ki vagy?” Politikai önmeghatározások 1846-47 pártprogramjaiban. 

In: Az Ellenzéki Nyilatkozat és a kortársak. Tudományos emlékülés Zalaegerszeg, 1997. június 7. Szerk.: Molnár András. Zalaegerszeg 1998. 49–72. ISBN 963 03 4515 3

ismertetés:1

független idéző közlemények száma: 12+2=14, benne külön hivatkozás: 13+3=16

együttesen: 17

Ismertetés:

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

2, Egy barátság „átértelmezése” – Széchenyi István hírlapi cikkei Wesselényi Miklósról.

In: Wesselényi emlékülés. A Kölcsey Társaság füzetei 8. Szerk.: Takács Péter. Fehérgyarmat, 1996. 79–105. ISSN 1215 - 6620  ISBN 963 85145 5 8

ismertetés:1

független idéző közlemények száma: 2+1=3, benne külön hivatkozás: 3+2=5

együttesen: 6

Ismertetés:

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

 

1, Széchenyi István véleménye a francia polgárosodásról.

In: Tanulmányok a francia forradalomról. Az 1989. október 9-én Debrecenben tartott tudományos ülésszak előadásai. Szerk.: D. Rácz István. KLTE, Debrecen, 1991. 29–34.

ISBN:963 471 725 x

ismertetés:–

független idéző közlemények száma: –, benne külön hivatkozás: –

együttesen: –

 

 

 

 

III. Könyvfejezet

III/B, Könyvfejezet szakkönyvben (szakmai munka jegyzetek nélkül, irodalomjegyzékkel)

4, Magyarországom magyarul

 

4, Batthyány Lajos és Széchenyi István.

In: Batthyány Lajos 1807–1849. Emlékalbum. Szerk.: Nagy Mézes Rita. Kossuth Kiadó. Budapest, 2007. 5–25. ISBN 978-963-09-5628-4

ismertetés: 1

független idéző közlemények száma: –, benne külön hivatkozás: –

együttesen: 1

Ismertetés:

 

3, „Deák kell, hogy a centrumunk legyen!” Széchenyi István és Deák Ferenc az 1840-es évek közéletében.

In: Deák Ferenc élete és kora. Pannonica Kiadó. [h. n.] 2003. 25–41. ISBN:963-9252-68-9

ismertetés: 2 (4 külön említés)

független idéző közlemények száma: 1, benne külön hivatkozás:1

együttesen:5

Ismertetés:

Hivatkozás:

·         [1x az irodalomjegyzékben] Hermann Róbert: Negyvennyolcas történetünk mai állása. Magyar Napló, Fókusz Egyesület, Budapest, 2011. 214.

 

2, Eszmetársak vagy ellenfelek. Kossuth és Széchenyi.

In: Kossuth Lajos 1802–1894. Kossuth Lajos és kortársai.  Kossuth Kiadó. [h. n.] 2002. 39–49. ISBN 96309 4342 5

ismertetés:–

független idéző közlemények száma: 3+1=4, benne külön hivatkozás: 5+1=6

együttesen: 6

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

1, Naplói, Politikai programm-töredékek, Önismeret, Ein Blick.

[Összefoglalások Széchenyi István műveiről] In: gróf Széchenyi István minden írása. [Kísérőkiadvány a „gróf Széchenyi István minden írása.” című cd-hez.] Logod Bt. Budapest, 2001. 45–46., 48–49. és 50–51. ISBN 963 00 7859 7

ismertetés:

független idéző közlemények száma: –, benne külön hivatkozás: -

együttesen: –

 

III. Könyvfejezet

III/C, Könyvfejezet szakkönyvben (szakmai bevezetés)

4, Magyarországon magyarul

 

2, „Nincs egy igaz barátom se!” Előszó.

In: „Nincs egy igaz barátom se!” Tanulmányok Széchenyi István politikai kapcsolatainak történetéhez. Szerk.: Velkey Ferenc. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2012. 7–9. ISSN 2060-9213 ISBN 978-963-318-363-2

 

1, Bevezetés. A Világ keletkezési körülményei és történeti jelentősége. In: Széchenyi István Világ 1831. Jegyzetek, szöveggondozás: Velkey FerencFülöp Tamás. Bevezetés: Velkey Ferenc. Budapest, Neumann Kht., 2002–2003. 2–6.

(Eredeti helye: Neumann János Digitális Könyvtár. Bibliotheca Hungarica Internetiana – BHI. Jelenlegi elérhetősége: Országos Széchenyi Könyvtár: Magyar Elektronikus Könyvtár.) [Ellenőrizve: 2014. szeptember 24.]

 ismertetés: –

független idéző közlemények száma:–, benne külön hivatkozás: –

együttesen: –

 

 

IV. Folyóiratban megjelent tanulmány/szakcikk

IV/A, Tanulmány szakmai vagy tudományos folyóiratban:

1, Külföldön idegen nyelven:

 

1, „… zunächst erklären wir den Unterschied zwischen Nation und Volk.” Die Debatte über die Sprache im vormärzlichen Ungarn als Inspiration zur Klärung bestimmter Begriffe des nationalen Gedanken. In: Sprachtheorie und germanistische Linguistik, Eine internationale Zeitschrift, Supplement 2, Die Nationalitäten und Schparchkonflikte in der Habsburger Monarchie. Edited by: Richard Reutner. Nodus Peblikationen, Münster, 2011, 85–125. ISSN 1218-5736

ismertetés:

független idéző közlemények száma: –, benne külön hivatkozás: –

együttesen: –

Hivatkozás:

 

IV. Folyóiratban megjelent tanulmány/szakcikk

IV/A, Tanulmány szakmai vagy tudományos folyóiratban:

4, Magyarországon, magyarul:

 

5, Széchenyi a politikus nehéz döntéshelyzetekben. Magyar Tudomány, 2010/12. sz. 1447–1457. ISSN 0025-0325

ismertetés:1

független idéző közlemények száma:1 +1=2, benne külön hivatkozás: 1+1=2

együttesen: 3

Ismertetés:

hvg.hu sorkövető. 2011. január. 13. (a letöltés dátuma: 2011. 09. 26.)

http://m.hvg.hu/sorkoveto/20110113_szechenyi_istvan

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

 

4, „Szívemből szólok.” Széchenyi állásfoglalása a fordulóponton, 1848. március 14-én. Századok, 144. évf. 2010. 3. sz. 695–753. . ISSN 0237-7934

ismertetés:–

független idéző közlemények száma:4+1=5, benne külön hivatkozás: 6+1=7

együttesen: 7

Hivatkozás:

 [a megjelent tanulmányra]

http://www.mkogy.hu/fotitkar/bibliogr_ogy/070.htm

Hivatkozás disszertációban:

 

3, „Este társaság hozzánk. Batthyányival sokat beszéltünk.” Széchenyi és Batthyány közös-közélete társas és magánszíntereken.

AETAS 24. évf. 2009. 1. sz. 51–94. ISSN 0237-7934

ismertetés:–

független idéző közlemények száma:2, benne külön hivatkozás: 3

együttesen: 3

Hivatkozás:

http://multkor.hu/20100906_a_vegzetes_vonzereju_asszony_gr_karolyi_gyorgyne_gr_zichy_karolina [Rövidített online verzió: letöltés: 2011. 09. 26.]

 

2, Batthyány Lajos Széchenyi látószögében (I. Közelítések).

 Századok, 141. évf. 2007. 3. sz. 557–574. ISSN 0039-8098

ismertetés:–

független idéző közlemények száma: 2, benne külön hivatkozás: 3

együttesen: 3

Hivatkozás:

 

1, Társadalomátalakulási elvek Széchenyi és Kossuth vitájában.

Debreceni Szemle 1994/2. sz. 233–241.ISSN 1218-022X 

ismertetés:–

független idéző közlemények száma: 7+1=8, benne külön hivatkozás:9+11=20

együttesen: 20

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

 

IV. Folyóiratban megjelent tanulmány/szakcikk

IV/B, Folyóiratcikk/szakcikk (szakmai elemzés jegyzetek nélkül):

            4, Magyarországon magyarul

 

4, Széchenyi életéről halálának 150 esztendős jubileumán. Bevezetés. Magyar Tudomány, 2010/12. sz. 1418–1419. ISSN 0025-0325

ismertetés:1

független idéző közlemények száma: –, benne külön hivatkozás: –

együttesen:1

Ismertetés:

hvg.hu sorkövető. 2011. január. 13. (a letöltés dátuma: 2011. 09. 26.)

http://m.hvg.hu/sorkoveto/20110113_szechenyi_istvan

 

3, Gróf Széchenyi Istvánné Seilern Crescence.

Új Horizont 30. évf. 2002. 5. sz. 120–127. ISSN 0865-958

ismertetés: –

független idéző közlemények száma:1-, benne külön hivatkozás:1-

együttesen: 1

Hivatkozás:

 

2, Ami az Akadémiai beszédből „kimaradt”.

In: Polgárosodás és modernizáció a Monarchiában. Műhely (különszám). Szerk.: Szakál Gyula, Martonffy Marcell és Veliky János. Győr, 1993. 75–78. ISBN:963-7586-18-0

ismertetés: 1

független idéző közlemények száma:2+1= 3, benne külön hivatkozás:2+1=3

együttesen: 4

Ismertetés:

Hivatkozás:

Hivatkozás disszertációban:

 

 

1, „Az osztrák méhkaptárban”.

Rubicon 1991. Széchenyi emlékszám. 22. [Újra kiadva:] Rubicon 1995. és 1998. A két legnagyobb. Széchenyi és Kossuth. 8. ISSN: 0865-6347 

ismertetés:–

független idéző közlemények száma:1, benne külön hivatkozás: 1

együttesen: 1

Hivatkozás:

 

 

V. Előadás konferencia kiadványban:

2, Magyarországon idegen nyelven (és magyarul)

 

1, „Templariuszowski rycerz filozofii” Znalezione powołanie i reformatorska rola hrabiego Istvana Széchenyiego. [bilingvis kiadvány:] „A filozófia templárius lovagja” Széchenyi István gróf megtalált hivatása és reformer szerepei. Széchenyiek és Zamoyskiak. Közös célok, érdekek és értékek. Széchenyi és Zamoyski konferencia  Zamośċ-Esztergom.  Logod Bt., Budapest 2011. 90–93.

ismertetés:–

független idéző közlemények száma: –, benne külön hivatkozás: –

együttesen: –

 

VI. Szerkesztett kötet

4, Magyarországon magyarul

 

12, [Társszerkesztő: Miru György – Fazakas Gergely Tamás] „Politica philosophiai okoskodás” Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás – Miru György – Velkey Ferenc. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2013. –354. ISBN 978-963-473-621-9

ismertetés:–

(A kötet egészére vonatkozó) független idéző közlemények száma:1, benne külön hivatkozás: 1

együttesen: 1

 

11, „Nincs egy igaz barátom se!” Tanulmányok Széchenyi István politikai kapcsolatainak történetéhez. (Speculum Historiae Debreceniense 10.) Szerk.: Velkey Ferenc. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2012. –204.  ISSN 2060-9213 ISBN 978-963-318-363-2

 

10, [Társszerkesztő: Erős Vilmos] Történeti Tanulmányok XIX. „A historiográfia műhelyében” Tanulmányok a 2010. november 25-én Debrecenben tartott historiográfiai konferencia anyagából. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXIII.] Debrecen, 2011. (2012.) –189. ISSN 1217-4602, ISSN 0418-4556

 

9, Történeti Tanulmányok XVIII. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXII.] Debrecen, 2010. (2012.) –262. ISSN 1217-4602, ISSN 0418-4556

 

8, Történeti Tanulmányok XVII. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXI.] Debrecen, 2009. (2012.) –264. ISSN 1217-4602, ISSN 0418-4556

 

7, Magyar Tudomány, 2010/12. Vendégszerkesztőként. [Blokk:] Széchenyi életéről halálának 150 esztendős jubileumán. 1418–1466. ISSN 0025-0325

 

6, Történeti Tanulmányok XVI. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LX.] Debrecen, 2008. (2009.) –317. ISSN 1217-4602, ISSN 178-9846

 

5, Történeti Tanulmányok XV. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LIX.] Debrecen, 2007. (2009.) –458. ISSN 1217-4602, ISSN 178-9846

 

4, Történeti Tanulmányok XIV. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LVIII.] Debrecen, 2006. –214. ISSN 1217-4602, ISSN 178-9846

 

3, Történeti Tanulmányok XIII. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa. [Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LVII.] Debrecen, 2005. –253. ISSN 1217-4602, ISSN 178-9846

 

2, [Társszerkesztő: Molnár László; Porkoláb Tibor; Szirák Péter; Szűcs Sándor] Határ V. Irodalom társadalomtudomány. A KLTE Közművelődési Bizottságának kiadványa. Debrecen, 1988. –137. ISSN 0237-6571

 

1, [Társszerkesztő: Gerliczki András; Molnár László; Porkoláb Tibor] Határ IV. Irodalom társadalomtudomány. A KLTE Közművelődési Bizottságának kiadványa. Debrecen, 1987. –142. ISSN 0237-6571

 

 

VII. Recenzió (lektorált tudományos folyóiratban):

            4, Magyarországon magyarul

 

2, Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije.

[Recenzió] Debreceni Szemle, 2007/1. 123–128. ISSN 1218-022X 

ismertetés:–

független idéző közlemények száma: –, benne külön hivatkozás: –

együttesen: –

 

1, Gángó Gábor: Eötvös József az emigrációban.

[Recenzió] Irodalomtörténet, 2003/2. 328–333. ISSN:0324-4970 

ismertetés:–

független idéző közlemények száma: –, benne külön hivatkozás: –

együttesen: –

 

VIII. Egyéb:

A, Bibliográfia összeállítása

 

1, Rácz István műveinek bibliográfiája

[Bibliográfia összeállítása] In: Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. Szerk.: Kovács Ágnes. Debrecen, 1999. 279–288. ISBN 963 472 339 X

 

VIII. Egyéb:

B, Szakmai beszélgetés szerkesztett változata szakkönyvben vagy folyóiratban

 

2, Széchenyi István 1848 márciusában.

[Szakmai beszélgetés szerkesztett, publikált változata. Elhangzott: Kossuth Rádió, 2004. március 15. További résztvevők: Pelyach István, Vadász Sándor.]

In: Rádiós történelem. Szerk.: Vadász Sándor. Nyitott Könyv. Budapest, 2007. 45–55. ISBN 978-963-236-011-9

 

1, Dilemmák a Széchenyi-film kapcsán. A Hídemberről Velkey Ferenccel.

Szakmai beszélgetés (zsi)-vel. Szabad Újság [Felvidéki magyar hetilap], 10. évf. 2002/42. sz. 8. Nyomtatott változat ISSN 1335-6631. 

 

VIII. Egyéb:

C, Szakmai beszélgetés szerkesztett változata napi sajtóban

 

3, Március üzen.

[Beszélgetés 1848 márciusáról és hatásáról, további résztvevők: Szirák Péter és Völgyesi Zoltán.]

Debrecen, 2010. március 10. (ill.: DEOL.hu)

 

2, Negyvennyolc ma is összetartó erő lehet.

[Beszélgetés 1848 történéseiről, jelentőségéről] Készítette: G. Bálint Péter. Hajdú-bihari Napló, 1999. március 13.

 

1, Lelki tusák a fegyveres küzdelem után.

[Beszélgetés 1848-ról és hatásáról, további résztvevők: Veliky János és Miru György.] Lejegyezte: Pál Csaba. Hajdú-bihari Napló, 1998. március 14.

 

 

IX. Egyéb ismertetések és hivatkozások a szakmai eredményekről

 

IX/A, Általában a szakmai eredményekre összefoglalóan:

független idéző közlemények száma: 3, benne külön hivatkozás: 5

együttesen:5

Hivatkozás:

 

 

IX/B, Elhangzott (és esetleg) konferencia előadásokra tett utalások:

ismertetés: 3

független idéző közlemények száma: --, benne külön hivatkozás: --

együttesen:3

 

3, 1848 eszméinek megteremtői és továbbvivői – a magyar liberális gondolkodók. (országos konferencia, 1998. április 22–23. Debrecen) Érintve: Széchenyi István liberalizmusa, szabadságfogalma.

Ismertetés:


2, Kossuth Lajos és kora (országos konferencia 2002. szeptember 25–26. Debrecen) Érintve: Széchenyi és Kossuth vitája a reformkorban.

Ismertetés:

 

1, „Arisztokrata életpályák és életviszonyok a magyar történelemben” című országos konferencia. Debreceni Egyetem, 2009. május 28. A pesti főúri körök politikai szerveződése és társasági élete az 1840-es években.

Ismertetés:

 

 

Velkey Ferenc

szakmai önéletrajz

 

I. képzettség, képesítés

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

Magyar-történelem szakos középiskolai tanár

1990.

Kossuth Lajos Tudományegyetem

 

II. oktatási tevékenység alapképzésben és mesterképzésben (minimum 5 évre visszamenőleg, de lehetőség szerint minél teljesebb időbeli visszatekintéssel)

 

A) oktatott kurzusok

A Történelmi Intézet keretében képzési szintenként:

A/I. Egyetemi szint (1991-2008)

a, Főkollégium

1, Magyarország a polgári átalakulás megalapozó időszakában 1790–1848. (2005-től)

2, Magyarország története 1790-1914 (Levelező képzésben 2002-től)

 

b, Szeminárium

1, A Habsburg Birodalom helye és funkciója a XIX. század Európájában  (1990/91.1. félév)

2, A Habsburg Monarchia utolsó félévszázada (1990/91. 2. félév)

3, Politikai programok és a politika modernizációja Magyarországon a XIX. sz. első felében (1992-94 között ismétlődően)

4, Helyzetelemzések, államfelfogások: a politikai gondolkodás fő kérdései Magyarországon (1850-1890) (1993-97 között ismétlődően)

5, A reformprogramok és a politika modernizációja Magyarországon 1790-1890 (levelező képzésben 1994-2000 között olykor)

6, Politikai eszmék, eszmei-politikai orientációk a reformkori Magyarországon (1995-98 között visszatérően)

7, Eszmei-politikai orientációk, pártok 1790-1848 (1998/99. 1. félév)

8, Széchenyi István politikai pályája I. Széchenyi életútja, eszmerendszere, programja és programvitái a reformkorban. (Visszatérően, némileg változó címmel 1993-tól)

9, Széchenyi István politikai pályája II. (a „48-as” és döblingi Széchenyi) (Visszatérően, némileg változó címmel 1994-tól)

10, Helyzetelemzések, államfelfogások -- a politikai gondolkodás változásai Magyarországon (1850-1890) (1994-1997)

11, Helyzetelemzések, államfelfogások „a forradalom és kiegyezés válaszútjain” (1997-től olykor, visszatérően)

12, A politikai gondolkodás változásai és változatai Magyarországon a kiegyezéstől a századfordulóig (1998/99. 2. félév)

13, Koreszmék egy pragmatikus korban – A politikai gondolkodás változásai és változatai a dualizmus első évtizedeiben. (Visszatérően, némileg változó címmel 1997-től)

14, "Párhuzamos életrajzok" – Széchenyi István és Wesselényi Miklós barátsága, politikai pályája; eszméik, programjaik és vitáik. (1997-től olykor, visszatérően)

15, Politikai orientációk, pártalakulások az 1840-es évek Magyarországán (1998-tól ismétlődően)

16, Pártok, pártküzdelmek a dualizmus időszakának Magyarországán. (2001-től olykor)

17, Magyar és román nemzetstratégiák a Kárpát-medencében (1830-1848). (közösen László Ferenc PhD. hallgatóval) (2001/02. 1. félév)

18, Magyarország története 1790-1914 (Levelező képzésben 2000-től)

 

c, Speciálkollégium, speciálszeminárium

1, Széchenyi István politikai önmeghatározásai – forráselemzések. (1998-tól olykor ismétlődően)

2, Széchenyi István szabadságfogalmai. (1997/1998)

3, Kemény Zsigmond esszéi és eszményei Világos után. (1998/99. 2. félév)

4, Pártprogramok az 1840-es évek Magyarországán – forráselemzések.   (1999-től olykor)

5, A Széchenyi-Kossuth vita historiográfiája és története. (2001-től többször ismétlődően)

6, Politikai helyzetelemzések, államfelfogások a szabadságharc után. – Forrásértelmezések. (2000/2001. 2. félév)

7, Művelődés a XIX. századi Magyarországon (Levelező képzésben 2002-től)

 

d, Szakdolgozói szeminárium:

1, A XIX. századi magyar politika- és politikai eszmetörténet alapkérdései (1999/2000 1. félév)

2, Szakdolgozói szeminárium 19-20. századi magyar történelem (2001-től ismétlődően)

 

e, Szeminárium speciális képzésben

1, Az “erényszövetségtől” a Kaszinóig (Széchenyi társadalom-átalakítási modellje, s az “elsőszülött alkotások” működése (2002/03. 2. félév)

 

 

A/II. BA szint (2006/2007-től)

1, Szakmai törzsanyagban: Újkori magyar történelem, Magyarország és Erdély története az újkorban 1918-ig

a, Főkollégium

1, Magyarország a polgári átalakulás megalapozó időszakában 1790–1848.

b, Szeminárium

1, Széchenyi István politikai pályája

2, A reformkor politikai irányzatai és a korkérdések

c, Speciálkollégium

1, A Széchenyi-Kossuth vita históriája és historiográfiája (2009-től)

 

2, Modern politikai eszmék és intézmények története BA specializáció keretében

a, Előadás

1, A polgári parlamentarizmus előzményei – rendi intézmények, birodalmi keretek (2007-től)

2, Magyarország politikatörténete a 18-19. században (2008/2009)

3, Politikai gondolkodás a 19. századi Magyarországon (2010/11-től)

b, Szeminárium

1, Politikai sajtó és nyilvánosság a 19. századi Magyarországon (2007/2008)

2, Eszmei-politikai orientációk, politikusok Magyarországon a XIX. században (2007/2008)

3, A reformkor (és a magyar kollektív emlékezet) kulcsszereplői: Széchenyi, Wesselényi, Kossuth, Deák, Batthyány (2007/2008-tól)

 

3, BA Levelező képzésben (2009-től)

1, Újkori magyar történelmi előadás I.

2, A reformkor (és a magyar kollektív emlékezet) kulcsszereplői: Széchenyi, Kossuth, Deák Batthyány (szeminárium)

3, A polgári parlamentarizmus előzményei - rendi intézmények, birodalmi keretek (szeminárium)

 

A/III. MA szint (2009-től)

1, Diszciplináris, szakmai törzsanyagban:

             Előadás

1, A magyar politikai gondolkodás története (2009/2010-től ismétlődően)

 

 

2, A modern politika rendszereinek, eszméinek és beszédmódjainak története (18-20. század) MA specializáció keretében

 Szeminárium

1, Reformkori politikai beszédmódok: forrásértelmezések és –elemzések (2010/11-től)

2, Politikai sajtó és nyilvánosság a 19. századi Magyarországon (2009/2010-től ismétlődően)

 

3, A nemzetközi kapcsolatok története MA specializáció keretében

Szeminárium

1, A magyar külpolitika és külpolitikai gondolkodás a 19. században (2010/11-től)

 

4, MA tanári képzésben:

1, Történelmi segédtudományok: Forrástudományi gyakorlatok – reformkori szövegek és szöveghelyzetek (2014/15-től)

 

A/IV. A DE más karain képzési szintenként

Egyetemi szint (2008-ig)

1, Politikai gondolkodás a 19. századi Magyarországon;

DE ÁJK Közpolitikai – közéleti specializáció

(2003/04., 2004/2005 1. félévek Miru Györggyel közösen)

2, Eszmetörténet és hermeneutika

Hatvani István szakkollégium (2001/02. 2. félév)

 

 

 

 

 

B) oktatásszervezői tevékenység

(i)           témavezetés (csak a számadatokat kérjük)

 

lezárult

folyamatban lévő

szakdolgozati

133

4 (Kredites, BA, MA)

OTDK

10

1

egyéb: Hatvani István szakkollégium, DETEP

11

1

 

(ii)         szakfelelősség, szakirányfelelősség: tantárgyfelelősség (a tárgyak kreditszámának feltüntetésével)

Szakirányfelelősség:

1, A modern politika rendszereinek, eszméinek és beszédmódjainak története (18-20. század). 34 kredit  – Történelem MA (diszciplináris) specializáció (indult: 2009 szept.)

Tantárgyfelelősség:

1, Politikai gondolkodás-, eszme-, és ideológiatörténet. 8 kredit – Történelem MA szakmai törzsanyag (indult: 2009 szept.)

2, Modernkori politikai eszmék, programirányzatok 12 kredit – Modern politikai eszmék és intézmények története BA alapszakos specializáció keretében (indult: 2007 szept.)

 

egyéb oktatási, oktatásszervezői tevékenység (pl. szakkollégium vezetője, TDK koordinátor, oktatási bizottsági tag stb.)

 

III. oktatási tevékenység doktori iskolában (minimum 5 évre visszamenőleg, de lehetőség szerint minél teljesebb időbeli visszatekintéssel)

 

A)    oktatott kurzusok

Történelem Doktori Program, szeminárium

1, Kutatásmódszertan II. Elméleti és forráskritikai közelítések az autobiográfiai műfajokhoz. (2010/11-től)

B)    törzstagság (2012-től)

Alprogram-vezetés: A modern politika rendszereinek, eszméinek története, (DE Történelmi és Néprajzi Doktori Program)

C)    témavezetés:

Védéssel lezárult:

1, Fülöp Tamás (Levelező Phd. hallgató 1999-2002)

Téma: Széchenyi István történelemszemlélete

Disszertáció: Gróf Széchenyi István történetszemlélete a reformkor politikai értékvilágának összefüggésében.

Védés: SCL 2005. december 15.

2, Merényi-Metzer Gábor (Egyéni, 2009.)

Téma: Simonyi József és a Simonyiak, egy család és egy karrier története

Disszertáció: Simonyi óbester és a vitézvári báró Simonyi család története

Védés: SCL 2011. január 7.

3, Brigovácz László (Nappali PhD hallg. 2007-2010)

Téma: Andrássy György pályája – Széchenyi mágnás-körének eszmei-politikai kifutása

Disszertáció: Egy főúri portré a 19. századból - Andrássy György gróf a reformkorban

Védés: SCL 2013. április 12.

4, Czinege Szilvia (2008-2011 nappali PhD hallg.)

Téma: (vált. 2008. nov.) Apponyi György a Magyar Királyi Udvari kancellária élén

Disszertáció:: Gróf Apponyi György közéleti pályája a reformkorban – egy hivatalnok-politikus portré

Védés: SCL 2013. június 26.

 

Jelenlegi hallgatók:

5, Bodnár Krisztián (levelező hallgató 2013–)

Téma: Dókus László pályaképe

6, Lisztes Nikolett (nappali hallgató 2014– )

Téma: Széchenyi halálának diskurzusai

Abszolutóriummal rendelkező és a következő években védeni szándékozó volt PhD-hallgatók:

7, Szűcs Pál (nappali hallgató 2009–2012)

Téma: Politikai párbajok a reformkorban

Tervezett védés: 2016.

8, Dancs György (nappali hallgató 2009–2012)

Téma: Perényi Zsigmond báró közéleti pályája

Tervezett védés: 2017.

9, Kohút Sára (nappali hallgató 2010–2013)

Téma: A dohánymonopólium problematikája Magyarországon a 19. század első felében

Tervezett védés: 2015.

10, Király Zoltán (levelező  hallgató 2010–2013)

Téma: Bónis Sámuel politikai pályája 

Tervezett védés: 2016.

További vállalt hallgatók, akiknél kétséges több évvel az ösztöndíj után, hogy elkészítik-e a disszertációt:

11, László Ferenc (Nappali Phd. hallgató 2000-2004, a témavezetés Miskolczi Ambrus konzulenssel közösen)

Téma: A reformkori erdélyi román nemzetstratégiák és a Gazeta de Transilvania

12, Priszlinger Zoltán (Nappali PhD. hallgató 2005-2008 )

Téma: Személyiség és/vagy mentalitástörténet. Wesselényi Miklós és kortársai naplóik tükrében.

13, Zalavári Márta (Levelező PhD. hallgató 2004-)

Téma: A reformkori divatlapok világa.

 Témavezetőt és iskolát váltott a képzés után 7 esztendővel:

14, Döbör András (Levelező PhD. hallgató 2005– )

Téma: A Jelenkor a reformkorban – komplex sajtótörténeti vizsgálat. 

 

Sikeresen (értsd sikeres védéssel) lezárult (ii) folyamatban lévő

 

IV. tudományos tevékenység

 

A) főbb kutatási területek

A reformkor politikai orientációi, 19. századi magyar gondolkodás- és eszmetörténet, Széchenyi István és kortársai világa, A forrásszöveg-központú történeti vizsgálat elmélete és gyakorlata. Autobiográfiai műfajok a történetírásban.

B) tudományos minősítések (PhD, CSc, habilitáció, DSc)

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

CSc

1999

A Magyar Tudományos Akadémia Doktori Tanácsa

 

C) főbb publikációs adatok (lásd a publikációs lista kategóriáit, itt csak számadatok kellenek!)

1, A publikációk száma

I. Önálló kötet (társszerzővel)

    I/A, Szakkönyv, monográfia, forráskiadvány

4. Magyarországon magyarul – 2

     I/B, Tudományos-népszerűsítő könyv

4. Magyarországon magyarul – 1

III. Könyvfejezet

    III/A Fejezetek egyetemi tankönyvben –3

    III/B, Könyvfejezet szerkesztett kötetben

1. Külföldön idegen nyelven – 2

2, Magyarországon idegen nyelven –1

4. Magyarországon magyarul – 23

     III/C, Könyvfejezet szakkönyvben

4. Magyarországon magyarul – 4

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

   IV/A, Tanulmány szakmai vagy tudományos folyóiratban:

1. Külföldön idegen nyelven – 1

4. Magyarországon magyarul – 5

   IV/B, Folyóiratcikk/szakcikk:

4. Magyarországon magyarul – 4

V. Konferencia-kiadványban megjelent előadás:

2, Magyarországon idegen nyelven – 1

B) egyéb tudományos közlemények

V. Szakmai bevezetés –2

VI. Szerkesztett kötet

4. Magyarországon magyarul – 12 (4 társszerkesztőkkel)

VII. Ismertetés, recenzió

4. Magyarországon magyarul – 2

VIII. Egyéb publikációk

  VIII/A, Bibliográfia összeállítása

4. Magyarországon magyarul – 1

   VIII/B, Szakmai beszélgetés szerkesztett változata szakkönyvben vagy folyóiratban

3. Külföldön magyarul –1

4. Magyarországon magyarul – 1

   VIII/C, Szakmai beszélgetés szerkesztett változata napi sajtóban

4. Magyarországon magyarul – 3

 

2, Idézettség – 260

Ismertetés (olykor konferencia előadásra vonatkozóan): 29

Független idéző közlemények száma: 111 (+ 6 disszertáció),

 (Ezen belül kéziratra utalóan vagy általánosan az eredményekre: 18)

Az MTMT-ben látható adat, amely egy-egy közlemény több idézését egy előfordulásnak tekinti: 160

 

D) kutatási pályázatokban, kutatócsoportokban való részvétel

 

téma

időszak

adományozó intézmény

szerep

A magyar liberálisok Európa-képe

1988-90

Magyarságkutatások programiroda – TS-4

résztvevő

A magyar liberalizmus történeti gyökerei, sajátosságai és fejlődési szakaszai, kitekintéssel Közép-kelet Európára

1991-94

OTKA

résztvevő

A civil társadalom eszméje és intézményei a XIX. században

1998-2001

OTKA

résztvevő

A magyar nemzettudat modernkori „emlékezet helyeit” kutató munkacsoport

2010-2012

DE Kutatóegyetem TAMOP 4.2.1.B. pályázat, fókuszterület: Magyarságtudomány és nyelvelmélet – Magyar emlékezeti helyek

munka-csoport-

vezető

Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták a XVII-XX. századi Magyarországon

2011-2014

OTKA

résztvevő

„Széchenyi István Hunniájának kritikai kiadása és értelmezése”

2012-2014

OTKA

témavezető kutató

 

 

 

E) a tudományos közéletben való részvétel

a.       szakmai felkérések (pl. bírálatok készítése, opponálás stb.)

1, PhD szigorlati biz. tagság – 5 (DE, Tört. Int.)

2, PhD biz. tag. – 2 (DE, Tört. Int.)

3, PhD opponencia – 2 (DE, Tört. Int.)

4, Habil. biz tag (titkár) – 1 (ELTE BTK)

5, MTA  Doktora biz. tag (titkár) – 1 (MTA)

            b, szakmai megbízatások:

1, OTKA zsűritag. Társadalom- és Bölcsészettudományi Kollégium. Történettudomány - Tudomány- és Technikatörténet

a.       szerkesztőbizottsági tagság/elnökség

1, Erdélyi Múzeum (Az EME Elnökségének, Bölcsészet, Nyelv- és […] Szakosztályainak közlönye. Kolozsvár) szerkesztőségi tanácsadó (2007-)

 

F) egyéb tudományos tevékenység

Tudományos konferencia előadások (46):

            1, külföldön idegen nyelven

1, István Széchenyi  and the Political Alternatives in the External Affairs in 1848. A Kolozsvárott 1998. május 28-30. között megrendezett „Die Revolution von 1848-49. Die historische und historiographische Perspektive” című nemzetközi konferencián.

2, „Er sucht unter 30 Memoiren das Meine heraus…” Széchenyi und sein Memorandum in Metternichts Vorzimmer. Széchenyi und Wien. Eine Beziehung auf Leben und Tod. Österreichisch-ungarisches Symposion anlässlich des Széchenyi-Gedenkjahres in Ungarn zum 150. Todestag des „größten Ungarn” Österreichisches. Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien 1., Minoritenplatz  1. Di, 21. September 2010.

3, „Templariuszowski rycerz filozofii” Znalezione powołanie i reformatorska rola hrabiego Istvana Széchenyiego. Wspolne cele, interesy, wartości. Polsko-węgierska konferencja na temat rodów Zamoyskich i Széchenyich. 6 Czerwca 2011, Raŧusz Aula, Zamośċ (lengyel ppt. és szinkrontolmácsolás a kiegészítésekben)

            2, külföldön magyarul

1, Egy barátság „átértelmezése”. A Wesselényi Miklós születésének 200 évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi emlékülésen; 1996. december 6-8. Debrecen – Hadad – Zilah – Zsibó;

2, Mišljenje Istvána Széchenyia: hrvatsko pitanje i dileme ujedinjavanja nacionanih-manjinskih interesa. A Zágrábban 2002. október 15-17 között megrendezett, a magyar horvát közös múlt egészét áttekintő („Hrvatsko-madarski odnosi 1102-1918.”) nemzetközi konferencián (szinkronfordítással).

3, A Kaszinó mint elit Klub. Vizsgálat a (pesti) Nemzeti Kaszinó társadalmi reprezentációjáról. „A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok.” című tudományos konferencia. Kolozsvár 2012. október 4-5. (B-BTE: Magy. Tört. Int.; EME; KAB Tört.-Szakbiz.; DE Tört Int.)

 

            3, Magyarországon nemzetközi konferencián idegen nyelven

1, Kommentare zur Diskussionseröffnung von Pál S. Varga. Rövid kerekasztal előadás, felkért hozzászólóként. LOCI MEMORIAE HUNGARICAE – A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti alapjai. Debrecen, DAB Székház 2011. november 14-16. DE Kutató-elitegyetem alprogram nagykonferencia (TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007)

 

4, Magyarországon nemzetközi és országos konferencián magyarul

1, Társadalomátalakulási elvek Széchenyi és Kossuth vitájában. Kossuth Lajos halálának centenáriuma alkalmából (1994. április 14.) Debrecenben tartott országos tudományos ülésen

2, Kossuth konföderációs tervének értelmezési lehetőségei.  1994. október 27-én a KLTE Történelmi Intézete által szervezett „Kossuth Lajos politikai nézetei az emigrációban” c. nemzetközi konferencián;

3, ”Párt szólj, ki vagy?” – Széchenyi politikai önmeghatározása a pártprogramok tükrében – Az Ellenzéki Nyilatkozat elfogadásának 150. évfordulója alkalmából Zalaegerszegen 1997. június 7-én rendezett országos tudományos emlékülésen.

4, Széchenyi  István liberalizmusa, szabadságfogalma Az 1998. április 22-23-án Debrecenben tartott „1848 eszméinek megteremtői és továbbvivői – a magyar liberális gondolkodók” című országos konferencián.

5, „Magyarország saját tengelye körül forogjon” – Széchenyi az ország önrendelkezéséről. A Debrecenben 1999. május 10-11-én megrendezett „Állam és társadalom Magyarországon 1848-49-ben” c. országos tudományos konferencián.

6, Széchenyi politikai önmeghatározásai. A 2000. szeptember 21-23 között Gödöllőn megszervezett „Széchenyi Magyarországa és Európa” című tudományos konferencián.

7, Széchenyi és Kossuth vitája a reformkorban. A „Kossuth Lajos és kora” című a Magyar Történelmi Társulat által szervezett, 2002. szeptember 25-26-án Debrecenben tartott tudományos konferencián.

8, Egy Deák-lakoma és ahogyan azt Széchenyi István megélte. A 2003. november 4-5-én a Szegeden megrendezett „Deák Ferenc és a polgári átalakulás Magyarországon” című országos konferencián.

9, Batthyány és Széchenyi István gróf. 2007. október 9-én a „Batthyány Lajos és kortársai” című országos tudományos konferencián. (Szeged, a Városháza Díszterme, okt. 9-10.)

10, (Felkért hozzászólóként:) Történészi értékelés a narratív pszichológia tankönyvelemző módszereiről és eredményeirőlA Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Narr. Pszich. szekció (elnök: László János), Nyíregyháza, Nyíregyházi Főiskola

11, A pesti főúri körök politikai szerveződése és társasági élete az 1840-es években. „Arisztokrata életpályák és életviszonyok a magyar történelemben” című országos konferencia. Debreceni Egyetem, 2009. május 28.

12, A „Princeps Juventutis Hungaricae” szerepében. Kazinczynak és mértéktévesztéseinek hatása az ifjú Wesselényi Miklósra KAZINCZY FERENC ÉS KORA Jubileumi (országos) tudományos konferencia. Debreceni Egyetem, 2009. október 15–17.

13, Széchenyi, a szerelmes (és a) férj. Országos tudományos konferencia Széchenyi halálának 150. évfordulójára emlékezve: Gróf Széchenyi István mint magánember. Országos Széchényi Könyvtár díszterem. 2010. április 17.

14, Rögzült élmények és politikai konstrukciók Kossuth Széchenyire vonatkozó visszaemlékezéseiben. „Politika és emlékezet. Változó szerepek a polgárosodó Magyarországon.” Tudományos konferencia a 65 éves Veliky János tiszteletére. Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza, 2010. november 25-26.

15, „A filozófia templárius lovagja” Széchenyi István gróf megtalált hivatása és reformer szerepei. Közös célok, érdekek és értékek: Széchenyiek és Zamoyskiak Lengyel-magyar nemzetközi konferencia a Széchenyi Alapítvány szervezésében Esztergom, Szent Adalbert Központ, 2011. június 9.

16, Széchenyi és Teleki. Teleki László konferencia. Magyar Nemzeti Múzeum 2011. október 26. (Teleki László az országgyűlés halottja. 1861. pesti helyszínelők)

17, „Törvényt hozni, melly más honunkban lakó nemzetségek jogait biztosítja”Széchenyi Hunniájának eszmetörténeti jelentőségéhez. A szabadság felelőssége. Konferencia a 65 éves  Dénes Iván Zoltán tiszteletére. Central Eurepean University, Budapest, 2011. november 10.

18, Reformkori hagyomány-töredék a magyar konzervativizmusban. Konzervativizmus ma. Országos tudományos jubileumi konferencia a DE alapításának centenáriuma tiszteletére. DE Politikatudományi Tanszék, 2012. április 13.

19, Erényszövetség is hit. Az önmagára és hivatására találó Széchenyi István. A „Széchenyi hite” című országos tudományos konferencián. Budapest, Párbeszédek Háza, 2012. május 12.

20, Pártosodás, pártalakulások a reformkorban. Rendiség és parlamentarizmus Magyarországon a kezdetektől 1918-ig. (Szervezők: ELTE BTK, PPKE BTK) Bp., ELTE, 2012. november 15-16.

21, Az Eötvös és Széchenyi közötti kapcsolat. Az Eötvös József hite című országos tudományos konferencián. Faludi Ferenc Akadémia: Eötvös József születésének 200. évfordulója alkalmából. Budapest: Párbeszéd Háza, 2013. szeptember 27.

22,Széchenyi argumentumai a szabadságról (1831–1834).  A politika nyelvei történeti perspektívában című (országos) tudományos konferencián. Intézményi szervezők: Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolája és a Reformációkutató és Kora Újkori Művelődéstörténeti Műhely. Debrecen, 2013. május 10–11.

23, „Elbeszélt történetecskék…”: A személyes történelem bensőségessége (és annak funkciója) Kemény és Széchenyi (fölidézett beszélgetéseiben).

Emlékezet és irodalom. Tudományos emlékkonferencia Kemény Zsigmond születésének 200. évfordulója alkalmából. Debrecen, Debreceni Egyetem, 2014. június 12–13.

 

 

5, Magyarországon regionális vagy speciális tudományos konferencián magyarul

1, Széchenyi István véleménye a francia polgárosodásról. 1989 őszén a nagy francia forradalom 200. évfordulója alkalmából Debrecenben tartott tudományos konferencián.

2, Kormánypártiság és ellenzékiség Széchenyi felfogásában. A Széchenyi születésének bicentenáriuma kapcsán Debrecenben (1991. november 4.) tartott emlékülésen.

3, Széchenyi  veszélyérzete 1848-ban. 1998. március 18-19-én Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Történelem Tanszékei által rendezett tudományos emlékülésen.

4, Az azonosulás és távolságtarás kettőssége Széchenyi 1848-as élményeiben (szövegelemzés). Felkért előadóként a  Phd. ösztöndíjasok  1998. április 4-én Gödöllőn megrendezett konferenciáján.

5, Az 1849-es főváros Debrecen. Az 1999. április 21-22-én Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, az 1848-49. évi szabadságharc 150. évfordulója tiszteletére rendezett országos tudományos emlékülésen.

6, Széchenyi István külpolitikai tájékozódása a XIX. század közepén.  1998. augusztus 23-án az „1848-49 demokratikus magyar hagyományok ezredfordulón átívelő öröksége” című, a Magyarok Világszövetsége által Budapesten megrendezett konferencián.

7, Kossuth Lajos és a második reformnemzedék. 

A 2002. szeptember 18-19-én Egerben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, „200 éve született Kossuth Lajos” című tudományos konferencián.

8, Kossuth Lajos és a magyar politika modernizációja. A Kossuth bicentenárium alkalmából 2002. október 2-án Szolnokon megrendezett „Levéltári napon”.

9, „A viharos Atlanti-tenger mellett a Csendes-óceán.” – Deák Ferenc és Széchenyi István. 2003. november 5-én Miskolcon a tudomány napja és a Deák bicentenárium jegyében tartott „A hatalom csak eszköz, végcél a népek boldogítása” című emlékülésen.

10, Batthyány Lajos Széchenyi centrum-koncepciójában 2007. november. 5-én, Bihari Diéta VI. ülésszak Berettyóújfalu

11,  Fáy András politikai kapcsolatrendszere „Fáy András és kora” című konferencia. Miskolc, Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. május 20. 

12, Keresztény perfektibilitás és sport Széchenyi István gondolatrendszerében és életvezetésében. „Sport és spiritualitás” Országos konferencia. Debrecen Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. 2009. március 26.

13, Széchenyi politikai dilemmái az 1848-as döntéshelyzetekben. Levéltári Nap, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár, Helyszín: A J-N-Sz M. Önkormányzat díszterme. 2009. szeptember 15.

14, A megtorlás természetrajza. A hatalom és a szabadságharc mártírjai. „Emlékezés az aradi vértanúkra.” MTA DAB székház, 2010. október. 6.

15, „A legnagyobb magyar”  – a metafora keletkezése és szerepe a magyar kollektív emlékezetben. Ünnepi szakmai előadás. Emlékülés Gróf Széchenyi István születésének 220. évfordulóján. Szervező: Széchenyi Társaság. Helyszín, idő: a Magyar Tudományos Akadémia felolvasóterme, 2011. szeptember 21.

16, Mindazon nemzetségeknek teljes jokokban iktatása, melyek a magyar hont lakják.” Széchenyi nemzetstratégiája: A Hunnia. Ünnepi Emlékülés Széchenyi István gróf születésének 221. évfordulóján az Országos Széchenyi Kör 30 éves jubileumára emlékezve. Nagycenk, Széchenyi István Emlékmúzeum 2012. szeptember 22.

 

V. egyéb közéleti tevékenység

·         vezetői és egyéb megbízatások:

  1. egyetemi, centrum, kari vagy egység szinten

A DE BTK Etikai Bizottságának állandó tagja (2009-)

A DE BTK „hallgatói toborzás” kari koordinátora (2009-2010)

A DE BTK Kari Tanácsának tagja (2008-2010)

A DE BTK Kari Gazd. Biz. tagja (2005-2007)

Tanszékvezető helyettes (Új és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék 2001-2005)

 

VI. kitüntetések, szakmai elismerések

·         pl. állami, egyetemi, kari stb. kitüntetések, ösztöndíjak stb.

 

megnevezés

évszám

kibocsátó intézmény

TMB-ösztöndíj (aspirantúra)

1991-94

MTA-TMB

Fiatal kutatói ösztöndíj

1992-93

Kereskedelmi Bank Rt. Universitas Alapítvány

Tudományos eredmények elismerése

1996

KHB Rt. Universitas Alapítvány

Tudományos eredmények elismerése

1998

KHB Rt. Universitas Alapítvány

Bolyai János Kutatási Ösztöndj

2009-11

MTA Doktori Tanács

A DE TEK Elismerő Oklevél kitüntetés

2011

DE TEK

Széchenyi Társaság Díja kitüntető elismerés (Diploma és emlékérem).

2013

Széchenyi Társaság, Budapest.

 

VII. egyéb szakmai jellegű információk, adatok

Szakmai lektorálás: kötet:- 9, (+ tanulmány: 6)

 

9, Sárréti kurrentáló könyv. Hivatali körlevelek a 19. század eleji Bihar vármegyéből.  Szerk.: Brigovácz László, Petró Leonárd, Sándor Mária. Kiadja: a Bihari Múzeumért Alapítvány és a Bihari Múzeum Baráti Köre. Berettyóújfalu, 2011. 1, Bánhegyi Ferenc: 8, Deák Ferenc, a haza bölcse. Apáczai Kiadó, 2010.

7, Ember és társadalom. Történelem és társadalomtörténet 10. című tankönyv és a hozzá kapcsolódó Munkafüzet (School Kiadó, Nyíregyháza 2010. Sorozatszerkesztő: Kuknyó János. A kötet szerzői: Fazekas Rózsa, Juhász Ernő, Reszler Gábor, Sallai József)

6, Bánhegyi Ferenc: Történelem. 7. osztály. munkafüzet Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2008.

5, Bagi Gábor (szerk., bev.): Válogatás a Jászkunság 1848/1849-es dokumentumaiból

Jász–Nagykun–Szolnok Megyei Levéltár. (Szolnok, 2009.)

4, Bánhegyi Ferenc: Történelem. 7. osztály. munkafüzet Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2008.

3, Ember és társadalom. Történelem és társadalomtörténet 9. Tankönyv [és a hozzá kapcsolódó] Munkafüzet, A kötet szerzői: Fazekas Rózsa, Juhász Ernő, Reszler Gábor, Sallay József. School Kiadó, (Nyíregyháza, 2009.)

2, Bánhegyi Ferenc: Történelem. 7. osztály. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2007

1, Bánhegyi Ferenc: Gróf Széchenyi István. Apáczai Kiadó, Celldömölk, 2005.

Tudományos népszerűsítő előadások: kb. 59

Elsősorban a nagy reformkori évfordulókhoz kötődően (Széchenyi, Kossuth, Deák, Batthyány, Wesselényi, 1848/49,) a TIT szervezésében illetve könyvtárak, középiskolák, kulturális egyesületek meghívottjaként.

Tudományos népszerűsítés a médián keresztül: kb. 35

Kerekasztal-beszélgetések, stúdióbeszélgetések, riportok, tematikus műsorok a napi és elektronikus sajtóban: MTV1 (Tévémagiszter, Tudós-klub, stb.), Duna TV (Milleneumi arcképcsarnok) DTV, Kossuth rádió, Hajdú-Bihari Napló stb.

            Zsűrizés diákok szakmai vetélkedőjén:

országos - 2

helyi (Debrecen) - 8