publikációs lista 2012

Takács Levente

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények

 

Szakkönyv, monográfia

 

Magyarországon magyarul

M. Furius Camillus. Egy római hős a római történetírás tükrében, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2008

 

Könyvfejezet

 

Magyarországon magyarul

Livius. In: Havas L. – Tegyey I. (szerk.) Bevezetés az ókortudományba IV. Debrecen 2001, 277-282.

 

Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

 

Külföldön idegen nyelven

The incipit of the Liber Coloniarum. Acta Societatis Morgensternianae IV-V (2012) 178-185.

 

Magyarországon idegen nyelven

A Short Note on Lex Mamilia. ACD XLVIII (2012) 25-34.

Livy’s 5 and 6 Books. Linked of Separated? ACD XLII (2006) 81-93

 

Magyarországon magyarul

A táj és a tájelemek szerepe a római földmérők írásaiban. Ókor XI/1 (2012) 74-79.

Az iszaplerakódás sorsa a római földmérés és jog tükrében. Debreceni Jogi Műhely VII/2 (2010)

Augustus és a földmérés. Történeti Tanulmányok XVI (2008) 43-49.

Karthagó, Numidia és a mezőgazdaság, Ókor III/3 (2004) 41-45.

Róma második megalapítója és a birodalmi "ideológia", Ókor I/1 (2002) 22-29

 

Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

 

Magyarországon idegen nyelven

Livy and Caesar. In: Németh Gy. (szerk.) Kalendae. Debrecen-Budapest 2008, HPS 16, 321-336.

Princeps pace belloque. An Ideal Statesman in Livy. In: Epigraphica III. Politai et

Cives. Debrecen, 2006. 67-82.

 

Külföldön magyarul

Relic Hunter – Hová tűnt a gall arany? In: Pap L. – Tapodi Zs.: Közösség, kultúra, identitás. Kolozsvár, Scientia, 2008, 69-77.

 

Magyarországon magyarul

De alluvione. Földmérők és jogászok. In: Papp – Angi – Pallai (szerk.): Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen, 2010, 9-15.

Az Augustus-kori történetírás. In: Szekeres Cs. (szerk.): Tempora et mores. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010, 161-177.

A római földmérők társadalmi helyzete és a feliratok. In: Takács L. (szerk.): Speculum. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére. Debrecen, 2009, 159-167.

 

Livius és Caesar. In: Fehér B. – Könczöl M. (szerk.): Orpheus búcsúzik. Budapest, Károli Egyetemi Kiadó, 2007, 289-297

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

Szerkesztett kötet

 

Magyarországon magyarul

M. Nagy I. – Szekeres Cs. – Takács L. – Varga T. (szerk.) Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. (AGATHA 24) Debrecen, 2010.

 

Takács L. (szerk.): Speculum. Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére. Debrecen, 2009,

 

Historia Augusta - Császárok története; Debrecen, Multiplex Media - DUP, 2003.

 

Ismertetés, recenzió

 

Külföldön idegen nyelven

Tóth Emőke - Takács Levente: LAJOS BALLA, Studia Dacica. Collected Papers, (Ed. by E. Szabó), Debrecen 2000. Ephemeris Napocensis XI (2001) 331-332.

 

Magyarországon magyarul

Trója: mítosz és valóság, Klió 1999/1, 58-64.

Zsákmány és zsákmányszerző, Klió 2001/1, 34-36.

Vereség: okok és válaszok; Klió 2004/2, 88-91.

Antik mezőgazdaság az ókor és középkor határán; Klió 2004/2, 92-98.

Maróti Egon: Feci quod potui. Tettem amit tudtam. Antik Tanulmányok 52/2 (2008) 271-272.

Serafina Cuomo: Technológia és kultúra az antikvitásban. Klió 2009/1, 82-85.

Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés, Orpheus Noster III/1 (2011) 95.

Szűcs Gábor - Takács Levente: Ezredfordulók a magyar és a világkultúrában, Debreceni Szemle 2001/1, 148-150

Tóth Emőke - Takács Levente: Adrian Husar, Kelták és germánok Daciában, Klió 2001/2, 52-53 (könyvismertetés)

 

Egyéb publikációk

 

Fordítások

 

Historia Augusta - Császárok története; Debrecen, Multiplex Media - DUP, 2003. (A fordításokat ellenőrizte, sajtó alá rendezte: Burai Erzsébet, Havas László, Szűcs Gábor, Takács Levente. A jegyzeteket - a fordítók magyarázatainak  felhasználásával - készítette: Takács Levente.)

Iulius Capitolinus: Helvius Pertinax; Fordította: Takács Levente, Historia Augusta - Császárok története,  167-178.

Trebellius Pollio: A két Gallienus; Fordította: Takács Levente, Historia Augusta - Császárok története,  409-426.

 

Az 503. sz. oklevél fordítása, in: Kornyáné Szoboszlai Ágnes (szerk.): A mi falunk Felsőnyárád, 2000, 14-15.

 

Alföldi András: A korai Róma. Attraktor 2009. (435 lap, angolból)

 

Egyéb

 

Beszámoló a VII. Magyar Ókortudományi Konferenciáról. Ókortudományi Értesítő XVII (2007) 32-34.

The Image of Camillus in Livy’s Book 5 and 6. Values, History, Politics. In: ACD 44 (2008) 205-211.

Római jog, jogösszehasonlítás, európai jog. Ókortudományi Értesítő XXII (2011) 27-28.

 

Előadások

 

Livius ötödik és hatodik könyvének aktuálpolitikai vonatkozásai, Előadás "Az élő antikvitás" c. VI. magyar ókortudományi konferencián - Budapest, 2004. május 27.

 

Relic Hunter - Hová tűnt a gall arany? Előadás a „Közösség és idegenek” c. konferencián - Csíkszereda, 2006. szeptember 23.

 

Politika és szaktudomány. Előadás a VIII. magyar ókortudományi konferencián. – Szeged, 2008. május 23.

 

Roman Land Surveying. Its sources and social aspects. Tartu Ülikool – University of Tartu, 2010. november 30.

 

A táj és a tájelemek szerepe a római földmérők írásaiban, Ókori Történeti Földrajz konferencia, Pécs, 2011. szeptember 29.