SZEKERES CSILLA

 

publikációs lista 2012

 

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven -

2. Magyarországon idegen nyelven -

3. Külföldön magyarul -                   

4. Magyarországon magyarul

    - Cicero A végzetről (Fordítás, utószó, jegyzetek). Európa Könyvkiadó Budapest 1992.

    - Az élet vezére. Tanulmányok M. Tullius Cicero filozófiájáról. Debrecen 2009.

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven -

2. Magyarországon idegen nyelven -

3. Külföldön magyarul -                   

4. Magyarországon magyarul

- Szemelvények a római levélirodalomból (Auctores Latini XXIV) Debrecen 1995 (szöveg és kommentár, a bevezető tanulmányt Havas László írta)

 

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven -

2. Magyarországon idegen nyelven -

3. Külföldön magyarul -                   

4. Magyarországon magyarul

 

- M. Tullius Cicero filozófiája. (Fejezetek a római filozófia történetéből)  in: Bevezetés az ókortudományba IV (Agatha VII) Szerk. Havas László-Tegyey Imre. Debrecen 2001, 389-433.

- L. Annaeus Seneca filozófiája. (Fejezetek a római filozófia történetéből)  in: Bevezetés az ókortudományba IV (Agatha VII) Szerk. Havas László-Tegyey Imre. Debrecen 2001, 433-454.

- Tertullianus: De spectaculis (bevezető tanulmány, magyarázatok) in: Ókeresztény latin írók. (Agatha X) Szerk. Havas László – Tegyey Imre. Debrecen 2003, 9-89.

- M. Tullius Cicero  A végzetről. In: Sors és szabadság. Az emberi autonómia problémája az antik filozófiában a Kr. utáni II. századig.  Szerk. Bugár M. István és Lautner Péter. Kairosz Kiadó 2006, 84-111. (Az 1992-ben megjelent fordítás és jegyzetek átdolgozott változata.)

- Marcus Tullius Cicero: A kötelességekről. Harmadik könyv. (fordítás, magyarázatok). In: Kiss Sebestyén (szerk.): Uralkodó és polgár antik tükörben I. Debrecen 2007, 467-522. (Agatha XXI)

 -  Bevezetés. In: Szekeres Csilla (szerk.): Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr. u. I. sz. között. Debrecen 2010, Debreceni Egyetemi Kiadó, 7-22.

 - Az oikeiósis elmélete Rómában: Cicero. In: Szekeres Csilla (szerk.): Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr. u. I. sz. között. Debrecen 2010, Debreceni Egyetemi Kiadó, 93-140.

-  Az oikeiósis Seneca filozófiai műveiben. In: Szekeres Csilla (szerk.): Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr. u. I. sz. között. Debrecen 2010, Debreceni Egyetemi Kiadó, 141-160.

- Caesar és a filozófia. In: M. Nagy I. – Szekeres Cs. – Takács L. – Varga T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a 80 éves Tegyey Imre tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2010, 185-191. 

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven -

2. Magyarországon idegen nyelven

 

 - Contagio und vis fatalis. Einige Bemerkungen zu Ciceros De fato. ACD 26(1990) 57-61.

 

- Ein logisches Argument zu Ciceros De fato. ACD 27(1991) 47-51.

- Chrysippos von dem Möglichen ACD 28(1992) 45-50.

 - Stoische philosophische Termini bei Horaz. ACD 29(1993)181-198.

- Ciceros Verhältnis zu seinen griechischen Quellen in „De fato”. ACD 31(1995) 231-236.

- Die Schuld des Oedipus (Über Senecas Tragoedie „Oedipus”) ACD 36(2000) 99-111.

- Die epikureische hédoné in Ciceros De finibus bonorum et malorum. ACD 42(2006) 47-56.

- The problem of the atomic motion in Cicero. ACD 43 (2007) 29-38.

- Omnis ars naturae imitatio est. Seneca and the Fine Arts. ACD 48 (2012) 59-68.

 

 

3. Külföldön magyarul -                   

4. Magyarországon magyarul

 

- Oedipus bűne. Antik Tanulmányok 44(2000) 135-145.

- Cicero és az atomisták. Passim (6) 2004 [1.szám] 81-91.

- A démokritosi atomok mozgásának problémája Cicerónál. Antik Tanulmányok 51(2007) 95-104.

- Eszmény és valóság – filozófia és politika Cicerónál. Ókor 7(2008) 3. szám 27-34.

 

- Cicero kontra Lucretius? Az atomok elhajlásának elmélete.  Könyv és Könyvtár 29 (2007) 126-140.

 

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven -

2. Magyarországon idegen nyelven -

3. Külföldön magyarul -                   

4. Magyarországon magyarul

- A voluntas fogalma Cicero De fato-jában. In: Cicero öröksége – Hereditas Ciceroniana (Agatha I) Debrecen 1995, 207-213.

- Valóság és illúzió: művészetelméletek Rómában. In: Gesztelyi T. (szerk.): Irodalom és képzőművészet a korai császárkorban. Debreceni Egyetemi Kiadó 2012, 9-20.

 

 

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

1. Külföldön idegen nyelven -

2. Magyarországon idegen nyelven

- Havas László: Corpus rei publicae (Studia historico-philologica collecta) Debrecen 2002 (Szűcs Gáborral)

- Acta Classica Universitatis Scientiarum Debreceniensis (ACD) technikai szerkesztő 1993 óta, 2010-től társszerkesztő

 

3. Külföldön magyarul -                   

4. Magyarországon magyarul

- Cicero öröksége – Hereditas Ciceroniana (Agatha I) Debrecen 1995 (többekkel együtt)

- Szekeres Csilla (szerk.): Tempora et mores. Etikai normák és beszédmódok változása Rómában a Kr.e. I. sz. és a Kr. u. I. sz. között. Debrecen 2010.

 -  M. Nagy I. – Szekeres Cs. – Takács L. – Varga T. (szerk.): Xenia. Tanulmányok a 80 éves Tegyey Imre tiszteletére. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2010.

 

 

 

 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

Ovidius Metamorphoses (Oktatási segédanyag a BA-képzésben résztvevő hallgatók számára 2007) http://classics.arts.unideb.hu/letoltesek/Ovidius.pdf

 

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

-  M. Tullius Cicero: Tusculumi eszmecsere. Ford. Vekerdi József. Allprint Kft. 2004. in: Kalligram 2006 szeptember-október. 119-120.

- Gesztelyi Tamás-Rácz György: Antik gemmapecsétek a középkori Magyarországon / Antike Gemmensiegel im mittelalterlichen Ungarn. In: Debreceni Szemle 2 (2007) 269-270.

- R. Stepper: Politikai jelszavak és propaganda a Hannibal elleni háborúban. (Politische Parolen und Propaganda im Hannibalkrieg. Klio 88 (2006) 397-407.) in: Klió  2(2007) 90-93.

- Klaus M. Girardet: „Igazságos háború”. Cicero bellum iustum-koncepciójától az ENSZ alapokmányáig (Klaus M. Girardet: „Gerechter Krieg”. Von Ciceros Konzept des bellum iustum bis zur UNO-Charta. in: Gymnasium 114(2007) 1-35.) in:  Klió 16(2007) [3.szám] 7-14.

 

- Karl-Wilhelm Weeber: Választási harc az ókori Rómában (Wahlkampf im Alten Rom. Patmos Verlag, Düsseldorf 2007) in: Klió 16(2008) [2. szám.] 73-77.

 

- Annika Backe -Dahmen: A gyermekek világa az antikvitásban (Die Welt der Kinder           in der Antike. Verlag Philipp von Zabern, Mainz am Rhein 2008) in: Klió 19(2010) [2.szám] 57-62.

 

Mantha Zarmakoupi (szerk.): A Villa dei Papiri Herculaneumban. Archeológia, recepció és digitális rekonstrukció [Mantha Zarmakoupi (ed.) The Villa of the Papyri at Herculaneum. Archaeology, Reception, and Digital Reconstruction. (Sozomena. Studies in the Recovery of Ancient Texts. Edited on behalf of the Herculaneum Society by Alessandro Barchesi, Robert Fowler, Dirk Obbink and Nigel Wilson. Vol. 1) Walter de Gruyter, Berlin/New York 2010. ISBN 978-3-11-020388-2, 221 old.+78 old. melléklet] in: Klió 21 (2012) [2. szám] 54-61.

 

 

 

 

IX. Egyéb publikációk

 

Fatum” in: Hyperión: az Antik Gyűjtemény kiállítása a világhálón. Lexikon -Budapest: Szépművészeti Múzeum 2004.  http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion (szócikk)

 „M. Tullius Cicero” in: Hyperión: az Antik Gyűjtemény kiállítása a világhálón. Lexikon -Budapest: Szépművészeti Múzeum 2004. http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion (szócikk)

 „ A filozófus Seneca” in: Hyperión: az Antik Gyűjtemény kiállítása a világhálón. Lexikon -Budapest: Szépművészeti Múzeum 2004. http://www2.szepmuveszeti.hu/hyperion (szócikk)

A „tisztesség” és a „hasznosság” elve összhangot kell hogy alkosson (Cicero De off. III 48-85. ford.) in: Kalligram 2006 szeptember-október. 102-109.

 Sport az ókori Rómában. Alföld 59 (2008) [10.szám] 76-83.