Szabó edit publikációs listája

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

·        A római császárkor: in: Havas László – Vilmos László – Szabó Edit: Római történelem. In: Bevezetés az ókortudományba  III. Szerk. Havas László – Tegyey Imre. Debrecen, 1999. 120-218.

·        Római történeti kézikönyv. Írták Forisek Péter, Havas László, Németh György, Szabó Edit. Szerk. Németh György. Budapest, Korona Kiadó 2001. 644 l., ebből a Fogalomtár császárkorkorhoz kötődő szócikkei összesen 21 ív terjedelemben.

·        Havas László – Hegyi W. György – Szabó Edit: Az ókori Róma története. Budapest, Osiris Kiadó, 2007, 373-810 l.

 

 

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

 

·        Nagy István Szabó Edit: A propos du caractère local du culte de Silvanus en Pannonien. ACD 12, 1976, 69-72.

·        Doppelter Dekurionat in den Donauprovinzen des Römischen Reiches. In: Heorte. Studia in honorem Johannis Sarkady septuagenarii. Acta Universitatis Debreceniensis de Ludovico Kossuth nominatae, Ser. Historica L. Történeti Tanulmányok VI – Hungarian Polis Studies 2. A KLTE Történelmi Intézetének és Ókortörténeti Tanszékének kiadványa. Debrecen 1997, 169-211.

·        Lajos Balla (1931-1992) In: Lajos Balla. Studia Dacica. Collected Papers. Ed. by E. Szabó. Debrecen 2000,  III-IX, továbbá The Publications of Lajos Balla, Abbreviations, Index, 199-226.

·        Attributio in Aquincum. In: Németh György – Forisek Péter (eds.): Epigraphica I. Studies on Epigraphy. (HPS 6.) Debrecen, 2000, 131-149.

·        Ein Sevir aus Salla. Bemerkungen zu den pannonischen Sevir- und Augustalenkorporationen à propos der Lesekorrektion von CSIR Ungarn 8, n.4. In: Németh Gy. - Piso I. (eds.): Epigraphica II. Mensa rotunda epigraphiae Dacicae Pannonicaeque. Debrecen, 2004. (Hungarian Polis Studies 11), 167-206.

·        Savaria und die ius Latii: In: Németh Gy. – Forisek P. (eds.): Epigraphica III. Politai et cives. Studia Sollemnia in honorem Geyzae Alfoeldy doctoris honoris causa Universitatis Debreceniensis. Debrecen, University of Debrecen, Department of Ancient History 2006 (HPS 13), 135-163.

·        Bemerkungen zum Kult des Apollo Grannus in Pannonia. In: Kalendae. Studia sollemnia in memoriam Johannis Sarkady. Ed. by Németh György. (Hungarian Polis Studies 16). Budapest – Debrecen, 2008, 305-320.

 

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

·        A pannoniai városok igazgatása. Urbanizáció, önkormányzat és városi elit a Kr. u. 1-3. században. Ókortudományi Értesítő 13, 2004. 22-30.

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

·        Lajos Balla. Studia Dacica. Collected Papers. Ed. by E. Szabó. Debrecen 2000. 

 

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 


 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 

IX. Egyéb publikációk

 

·        Kádár Zoltán – Szabó Edit: Balla Lajos (1931-1992). Archaeológiai Értesítő, 102, 1992, 112-113.

·        Dacia népei. Rubicon, 1997, 3-4, 77-81.

·        Dacia népei. Rubicon 19, 2008, 1. különszám, 76-81.