Pallai lászló publikációs listája

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

·      A nemzetiszocialista propaganda. In: A Hitler-jelenség. Szerk. Rácz Árpád. Rubicon Könyvek. Bp., 2006. 146-158.

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

·        Szabó Kálmán polgármesteri tevékenysége Debrecenben 1945 és 1948 között. In: Debreceni Szemle, 1994/1. 116-134.

·       A közép-európai egységtörekvések egy elfeledett magyar képviselője: Hantos Elemér (1881-1942). In: Debreceni Szemle, 1996/4. 581-590.

·        A Páneurópa-mozgalom. Az európai integráció korai képviselői. In: Rubicon, 1997/5-6. 56-57.

·     A nemzetiszocialista propaganda. In: Rubicon, 1999/1-2. 73-75.

·     Közép-Európa – Térben és időben. In: Disputa, 2009/szeptember. 9-14.

 

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

·      Mitteleuropäische Wirtschaftstagung- Der Weg der Zusammenarbeit oder das Mittel der Außenpolitik? In: Mecklenburg und seine Ostelbischen Nachbarn. Historisch-geographische und soziale Strukturen im regionalen Vergleich.  Herausgegeben von Ilona Buchsteiner, Rainer Mühle, Ernst Münch, Gyula Pápay, Ralph Schattkowsky. Schwerin, 1997. 256-263.

 

2. Magyarországon idegen nyelven

·     La réception du projet Briand en Hongrie. In: Regards Croisés. Recherches en Lettres et en Hitorie, Francet et Hongrie. Textes publiés sous la responsabilité de Jean-Luc Fray et. Tibor Gorilovics. Debrecen, 2003. 253-260.

 

 

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

·     Integrációs törekvések Közép- és Kelet-Európában és a Habsburg Birodalom 1848 előtt. In: A szabadság Debrecenbe költözött. Tanulmányok 1848/49 történetéhez. Szerkesztette: Takács Péter. Erdélytörténeti Könyvek. 2. Debrecen, 1998. 165-178.

·    Hantos Elemér, a "közép-európai Coudenhove-Kalergi". In: Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben II. Szerkesztette: Püski Levente, Timár Lajos, Valuch Tibor. Debrecen, 2000. 321-328.

·    Az európai egység kérdése a második világháború alatti ellenállási mozgalmakban. In: Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Szerkesztette: Angi János és Barta János. Debrecen, 2000. 469-482.

·     Regionális gazdasági egységtörekvések Közép- és Kelet-Európában a világgazdasági válság idején. In: Nemzetállam - szuverenitás - integráció. Tanulmányok az integráció témaköréből. Szerkesztette: Hülvely István, Pallai László. Debrecen, 2001. 55-70.

·     Gazdasági egységtörekvések Közép- és Kelet-Európában a húszas években. In: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerkesztette ifj. Barta János és Pallai László. Debrecen, 2004. 347-362.

·     Az utódállamok agrárkonferenciái a világgazdasági válság idején. In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Szerkesztette Angi János és ifj. Barta János. Debrecen, 2005. 303-312.

·     Megoldások az utódállamok agrárfeleslegének elhelyezésére a világgazdasági válság idején. In: Magyarság és Európa - Tegnap és ma. Szerkesztik. Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László. Debrecen, 2006. 129-142.

·     Agrárkonferenciák a világggazdasági válság idején. In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerkesztette: Papp Imre, Angi János, Pallai László. Debrecen, 2010. 337-346.

 

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

·    Orosz István: Hagyományok és megújulás. Tanulmányok a magyar mezővárosok történetéből. (másokkal közösen) Debrecen, 2005.

·     Nemzetállam - szuverenitás - integráció. Tanulmányok az integráció témaköréből. (Hülvely Istvánnal közösen) Debrecen, 2001.

·    A Történelmi Figyelő könyvek 14 kötete.

·        Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. (ifj. Barta Jánossal közösen)   Debrecen, 2004.

·    Magyarság és Európa - Tegnap és ma. Szerkesztik. Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László. Debrecen, 2006.

·     1956 és emlékezete. Szerkesztette: Pallai László, Püski Levente, Mazsu János.   Debreceni Szemle Könyvek 1. Debrecen, 2008.

·     Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerkesztette: Papp Imre, Angi  János, Pallai László. Debrecen, 2010.

 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul             

4. Magyarországon magyarul

·   Olaf Groehel: Selbstmörderische Allianz. In: Debreceni Szemle, 1993/2. 283-288.

·   W. Borodziej, H. Duchhardt stb. (szerk.): Az Európa-gondolat XIX-XX. századi német, lengyel és magyar képviselői. In: KLIÓ 2006/3. 28-33. o.

 

IX. Egyéb publikációk

Interneten megjelent tanulmányok:

· Közép-Európa: Az imaginárius régió. In: http://www.talaljuk-ki.hu/index.php/article/articlestatic/69/1/9/ (Bariska Istvánnal közösen)

· Regionális gazdasági egységtörekvések Közép- és Kelet-Európában a világgazdasági válság idején. In: http://euportal.unideb.hu/tanulmany.htm

 

Beszámolók a tudományos élet híreiből:

·        Tudományos ülésszak az 1945. évi földosztás 50. évfordulója alkalmából. In: Debreceni Szemle, 1995/3. 483-484.

·   Tudományos ülésszak a Rostocki Egyetemen Mecklenburg fennállásának 1000. éves jubileuma alkalmából. In: Debreceni Szemle, 1996/1. 151-153.

·   Tisza István konferencia. In: Debreceni Szemle, 2001/1. 144-145.

·   Tudományos konferencia a clermont-ferrand-i egyetemen. In: Debreceni Szemle, 2001/4. 629-630.

·   Tudományos konferencia Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából. In: Debreceni Szemle, 2002/4. 732-733.

·   Európa - Térben és időben. Nemzetközi tudományos tanácskozás - 2003. szeptember 25-26. In: Debreceni Szemle, 2004/1. 189-190.

·   A Debreceni Szemle és a határon túli magyar tudományos folyóiratok találkozója - 2004. november 18. In: Debreceni Szemle, 2005/1. 156.

 

Szakfordítások:

·   Alfred Cobban: A francia forradalom mítosza. In: "Mítosz és valóság". Tanulmányok a francia forradalomról. A kötetet válogatta és szerkesztette: Madaras Éva, Papp Imre. KLTE, Debrecen, 1991. 89-98.

·   Georges Lefebvre: A francia forradalom mítosza (Kritika). In: Uo. 99-103.

·   Robert R. Palmer: A nemzetgyűlés baloldalának társadalmi összetételéről.  In: Uo. 105-107.

·   Kersten Krüger: Skandinávia és Mecklenburg a kora újkorban. A térség államai és a Balti-tenger feletti hegemónia kérdése. In: Történeti Tanulmányok IV. Szerkesztette: L. Nagy Zsuzsa, Veress Géza. KLTE, Debrecen, 1996. 49-80. (Pósán Lászlóval közösen)

· Manfred Jatzlauk: Helmuth von Moltke, egy mecklenburgi keletszakértő és stratéga. In: Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Szerkesztette Angi János és ifj. Barta János. Debrecen, 2005. 243-250.

· Manfred Jatzlauk: Csehország, Szászország és Brandenburg-Poroszország között. Alsó-Lausitz a feltörekvő hatalmak ütközőzónájábana késő középkortól a 19. századig. In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerkesztette: Papp Imre, Angi János, Pallai László. Debrecen, 2010. 103-110.

 

 

Kronológiák önálló monográfiák részeként:

· Kronológia.  In: Európa története. Szerkesztette Gunst Péter, Debrecen, 1993. 410-425. (Több kiadást is megélt)

· Kronológia 1914-1945. In: Ormos Mária: Magyarország a két világháború korában. 1914-1945. Debrecen, 1998. 286-295. (Újabb kiadása 2006.)

 

Oktatási segédanyag:

· Gyakorlókönyv jogra készülőknek történelemből. Debrecen, 2001. 164 lap (Forisek Péterrel közösen)

· Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülőknek történelemből. Debrecen, 2001. 168 lap (Forisek Péterrel közösen)

· Gyakorlókönyv emelt szintű érettségire történelemből. Debrecen, 2006.  172 lap (Forisek Péterrel közösen)