Dr. NEMES ZOLTÁN publikációs listÁJA 2012 október

 

Aktuális és teljes lista: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10010168

 

 

I. Szakkönyv, monográfia

Magyarországon magyarul

Antik álmok álmodója - Sarkady János. Debrecen, DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, 2009. ISBN 978 963 473 263 1 /A Debreceni Egyetem Tudós professzorai I./ ISSN 2060-8993, 218 p.

Ism.: Gerundium, Vol. I. Nr. 1. Debrecen, 2010, 158-159. Mudrák József. (= http://gerundium.lib.unideb.hu/index.php?oldal=cikkadatok&folyoirat_szam=MMX+vol.+I.+1.&cikk_id=13 );

Orpheus Noster, I. évfolyam, 1. sz.,  Budapest, 2009, 140. Bíró Mária;

A Debreceni Egyetem története 1912-2012, Debreceni Egyetemi Kiadó-Debrecen University Press, 2012. 569. Mudrák József;

VÁRHELY XIV-XV (2009)178-181.  Kovács Zsóka;

Egy klasszikus-filológus az Állambiztonsági Szolgálatok hálójában: (Sarkady János, 1927-2006) HOLMI 24 (2012) 6. sz. 771-788. Karsai György.

 

III. Könyvfejezet

Magyarországon idegen nyelven

Some Remarks on IG II2 1174. In: HEORTE Studia in Honorem Johannis Sarkady Septuagenarii. Szerk. Nemes Zoltán és Németh György. Debrecen 1997. 73-88.

Die literarische Tätigkeit von János Sarkady. In: HEORTE Studia in Honorem Johannis Sarkady Septuagenarii. Szerk. Nemes Zoltán és Németh György. Debrecen 1997. 223-232.

 

Magyarországon magyarul

Sarkady János, a pedagógus és az ember. In: Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Szerk. Fehér Bence és Könczöl Miklós. Budapest, Károli Egyetemi Kiadó, 2007. 11-15.

Ism.:

Egy ókortörténész emlékezete. Aetas 24 (2009) 1. sz. 203-209. (203.) Maróti Egon.;

Orpheus Noster, I. évfolyam, 1. sz.,  Budapest, 2009, 139. Tóth Zsuzsanna;

VÁRHELY XIV-XV (2009)178-181.  Kovács Zsóka;

Egy klasszikus-filológus az Állambiztonsági Szolgálatok hálójában: (Sarkady János, 1927-2006) HOLMI 24 (2012) 6. sz. 771-788. Karsai György.

Sarkady János szakirodalmi munkássága. In: Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Szerk. Fehér Bence és Könczöl Miklós, Budapest, Károli Egyetemi Kiadó, 2007. 345-376.ISBN 978 963 8392 98 5, 345-376.

Ism.: Egy ókortörténész emlékezete. Aetas 24 (2009) 1. sz. 203-209. (208.) Maróti Egon. Id.: KALENDAE. Studia sollemnia in memoriam Johannis Sarkady. Szerk. Németh György. Debrecen–Budapest, 2008. Hungarian polis Studies (HPS) 16., 345. p.;

Hoffmann Zsuzsanna, Antik nevelés. Veszprém, 2009. 24. p. n. 19.;

Orpheus Noster, I. évfolyam, 1. sz.,  Budapest, 2009, 139. Tóth Zsuzsanna;

VÁRHELY XIV-XV (2009)178-181.  Kovács Zsóka;

Egy klasszikus-filológus az Állambiztonsági Szolgálatok hálójában: (Sarkady János, 1927-2006) HOLMI 24 (2012) 6. sz. 771-788. Karsai György.

Epigráfia és társadalomtörténet (A démoskutatás néhány módszertani problémája) In: Közösség és közösségszervező erők az antikvitásban. Szerk. Sarkady János és Nemes Zoltán. Debrecen, 1991. 53-60.

Az attikai démosok köztulajdonához. In: Az antik társadalomtörténet problémái. Szerk. Sarkady János. Debrecen, 1982. 85-103.

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

Magyarországon idegen nyelven

A rediscovered Roman tombstone from the Déri Museum of Debrecen. (Közlésre elfogadva, szerkesztés alatt)

– On the EM 7722 (IG II2 1211) (A never completed Attic inscription and its fate)

Acta Classica Debreceniensis XXVII (1991) 15-21. ISSN: 0418-453X

Id.: H.W. Pleket and R.S. Stroud (ed.) Supplementum Epigraphicum Graecum XLII (1992), Amsterdam, p. 33., no. 114.;

Nikolaos Papazarkadas, Four Attic deme documents revisited. Z PAPYROL EPIGR (ZPE) 159: (1) 155-177 (2007);

Nikolaos Papazarkadas, Sacred and Public Land in Ancient Athens. Oxford: Oxford University Press, 2011. 395 p. ISBN 9780199694006, 112.o. 55. lj.; 112.o. 56. lj.; 135.o. 168. lj.; 356.o.

A Disputed Place in Florus and the Text Tradition. Acta Classica Debreceniensis XXVI (1990) 79-86. ISSN: 0418-453X (Havas Lászlóval közösen)

On the Historical Values of Deme-Inscriptions. Acta Classica Debreceniensis XXV (1989) 49-54. ISSN: 0418-453X

Id.: H.W. Pleket and R.S. Stroud (ed.) Supplementum Epigraphicum Graecum XL (1990), Amsterdam, 1991,  p. 92., no. 285.;

Ilja Steffelbauer, Literaturbericht zur Attischen Demenforschung von 1985 bis 2000. In: Anzeiger für die Altertumswissenschaft LIV. Band, 3./4. Heft. Innsbruck, Juli/Oktober 2001. p.140., p.146.;

Graham John Oliver, War, Food, and Politics in Early Hellenistic Athens. Oxford: Oxford University Press, 2007. 360 p. ISBN 9780199283507. p. 311.

Die literarische Tätigkeit von János Sarkady. Acta Classica Debreceniensis XXIII (1987) 95-101. ISSN: 0418-453X

On the EM 7748 (IG II 1206) Acta Classica Debreceniensis XXIII (1987) 19-25. ISSN: 0418-453X

Id.: H.W. Pleket and R.S. Stroud (ed.) Supplementum Epigraphicum Graecum XXXVIII (1988), Amsterdam, 1989,  p. 45., no. 123.;

Nikolaos Papazarkadas, Four Attic deme documents revisited Z PAPYROL EPIGR (ZPE) : (1) 155-177 (2007);

Nikolaos Papazarkadas, Sacred and Public Land in Ancient Athens. Oxford University Press, 2011. 395. ISBN 9780199694006. p. 356.

Some Problems on the publications of the Attic Deme-Inscriptions. Acta Classica Debreceniensis XX (1984) 3-10. ISSN: 0418-453X

Id.: H.W. Pleket and R.S. Stroud (ed.) Supplementum Epigraphicum Graecum XXXIV (1984), Amsterdam 1985, p. 39-41. no. 102, 103, 104, 105, 108.;

G.R. Stanton, Some inscriptions in Attic Demes. In: Annual of the British School at Athens 91 (1996) 350, and n. 54-55;

H.W. Pleket and R.S. Stroud (ed.) Supplementum Epigraphicum Graecum XLVI (1996), Amsterdam 1999, p. 55. no. 156.

The public property of Demes in Attica. Acta Classica Debreceniensis XVI (1980) 3-8. ISSN: 0418-453X

Id.: Hartmut Wolff, Aus Zeitschriften und Sammelbanden. Historische Zeitschrift 235: (3) 763-783 (1982);

D. Whitehead, The Demes of Attica. A political and Social Study. Princeton, Princeton Univ. Press, 1986. ISBN 0691094128  p. 76. n. 38; p. 153; p. 158; p. 458.;

R. Osborne, DEMOS: The Discovery of Classical Attica. Cambridge, CUP, 1985. ISBN 0 521 26776 5 p. 262.;

Martha C. Taylor, Salamis and the Salaminioi: The history of an unofficial Athenian Demos. Amsterdam: J.C. Gieben, 1997. 360 p. (Archaia Hellas; 5.) ISBN 90 50 63197 5 p. 180. and n.120; p. 328.

Signe Isager – Jens Erik Skydsgaard, Ancient Greek agriculture. An introduction, London; New York: Routledge, 1995. X+ 234 p. ISBN 0 415 11671 6 p. 218.

Nikolaos Papazarkadas, Sacred and Public Land in Ancient Athens. Oxford University Press, 2011. 395. ISBN 9780199694006. p. 356.

On Socrates public and political attitude. Acta Classica Debreceniensis XIV (1978) 19-23. ISSN: 0418-453X

Id.: Thomas C. Brickhouse – Nicholas D. Smith, Socrates on Trial. Princeton University Press, 1990. (ISBN 978-0691019000) 298.o.;

Information Philosophie. Die Zeitschrift, die über Philosophie informiert. Claudia Moser Verlag. On-line kiadás,  http://www.information-philosophie.de/?a=1&t=4479&n=2&y=2&c=51 (2012. október 15-ei állapot)

 

Magyarországon magyarul

A Déri Múzeum görög feliratos római kori sírköve. I. A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 2011/12. Debrecen, 2012. 89-103.

Törvény és törvényalkalmazás az attikai önkormányzatok életében. In: Néprajz-muzeológia. Tanulmányok a múzeumi tudományok köréből a 60 éves Viga Gyula tiszteletére. Szerk. Gyulay Éva – Tóth Arnold – Viszóczky Ilona. Miskolc, Borsod-Abaúj-Zempl Megyei Múzeumi Igazgatóság – Miskolci Egyetem BTK Történettudományi Intézet. 2012. 43-51.

Feltárul a balkáni szál: Egy újrafelfedezett római sírkő Debrecenben. MAGYAR MÚZEUMOK ONLINE 2012. jún. 12. http://www.magyarmuzeumok.hu/targy/671_feltarul_a_balkani_szal

Adalékok az attikai démosközösségek társadalomtörténetéhez. Történeti Tanulmányok XIV (A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa - Acta Univ. Debreceniensis LVIII.) Szerk. Velkey Ferenc. Debrecen, 2006, 7-16. ISSN 1217-4602, pp. 7-16.

Számítógép és az ókortörténet. Magyar Tudomány XLV 2000/10.1239–1240. (= http://epa.oszk.hu/00700/00775/00023/1230-1241.html) ISSN: 0025-0325

Id.: Forisek Péter, Kerepeszki Róbert, Havas László, Tegyey Imre (szerk.) Bevezetés az ókortudományba V. Debrecen: Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadója, 2006. 295 p. (AGATHA; XVIII.) ISBN 963 472 963 0

katilla, Beköszöntött már az e-bölcsészek kora? : Felmérés bölcsészhallgatók olvasási-, internet- és könyvtárhasználati szokásairól a Pécsi Tudományegyetemen.

http://digiblog.hu/bekoszontott-mar-az-e-bolcseszek-kora-felmeres-bolcseszhallgatok-olvasasi-internet-es-konyvtarhaszna. (2012. 07. 04.)

 – Közélet és közéletiség az attikai démosok felirataiban. In: Ókortudományi Értesítő V. sz. Debrecen, 2000., 11-15. ISSN: 1417-8532

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

Magyarországon magyarul

– Számítógép és az ókortörténet. A tudománytan egésze. A magyar tudomány tudománypedagógia szemléje. Válogatta és összeállította Zsolnai József. Nemzeti Tankönyvkiadó–Arcanum, 2005 (PC CD-ROM)

Amiről a kövek mesélnek. (A klasszikus kori démosfelirat mint történeti forrás.) Források és történetírás. Studia Miskolcinensia 4. Miskolc, 2003, 37–55. ISBN 963 661 582 9. (= http://mek.oszk.hu/01100/01170/index.phtml)

Egy kéziratos Odysseia-kommentárról. In: Kocsis Mihály; Majoros Henrietta (szerk.) Legendák, kódexek, források: Tanulmányok a 80 esztendős H. Tóth Imre tiszteletére. Szeged: JATEPress, 2012. pp. 227-239. (ISBN:978 963 306 152 7)

 

Magyarországon idegen nyelven

János Elek – Zoltán Nemes – Anita Rácz – Adrienn Lengyel, X-ray fluorescent mapping of a roman grave stele and data mining by principal component analysis. In: Conferentia Chemometrica 2011. Sümeg, September 18-21, 2011., ISBN 978-963.9970-15-1 (2011) p. 45.

 

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

 

Magyarországon idegen nyelven

– Nemes Zoltán - Németh György (Szerk.): HEORTE Studia in Honorem Johannis Sarkady Septuagenarii. Debrecen, 1997. 232 p., ISBN 963-472-182-6 Debrecen

 

Magyarországon magyarul

Szemelvények a római levélirodalomból. Válogatta Szekeres Csilla. Szerk. Nemes Zoltán. Debrecen, 1995. 155 p. (Auctores Latini XXIV) ISBN: 963 472 0161

Közösség és közösségszervező erők az antikvitásban. Szerk.. Sarkady János és Nemes Zoltán. Debrecen, 1991. 154 p. ISBN: 963 471 793 4

 

VIII. Ismertetés, recenzió

Magyarországon idegen nyelven

Philip of Macedon. Eds. M.B. Hatzopoulos-L.D. Loukopoulos, London, 1981. 254 p.  Acta Archaeologica, Tom. XXXVII (1985) 452-453. ISSN: 0001-5210

 

Magyarországon magyarul

– Amit a görög istenekről tudni kell – a THEOI-projekt és honlapja., Klio, XV 2006/2, 78-82. ISSN 1216-2965 (= http://www.c3.hu/~klio/klio062/klio078.htm)

A Suda online (SOL) program és honlapja. GESTA VI (2006), 1. szám, 100-103. ISSN: 1417-2569

AGATHE: az Agora-projekt és honlapja. GESTA VI (2006), 2. szám, 94-97. ISSN: 1417-2569

Mysteries of Eleusis. Images of Inscriptions. Ókortudományi Értesítő XVI (2006) 26-27. ISSN: 1417-8532

– Város és vidék az athéni demokráciában. (Jones, N.F., Rural Athens under the Democracy. Philadelphia, Univ. of Phil. Press, 2004. 330 p.), Klio, XIV 2005/3, 69-73. ISSN 1216-2965 (= http://www.c3.hu/~klio/klio053/klio069.htm)

 Tulajdon és gazdagság a klasszikus kori Spártában. (Stephen Hodkinson, Property and Wealth in Classical Sparta. London: Duckworth and the Classical Press of Wales, 2000. XIII + 498 p.) Klio, XIII 2004/1, 51-56. ISSN 1216-2965 (= http://www.c3.hu/~klio/klio041/klio051.htm)

A STOA az ókortudományban. Klio, X 2000/1. sz. 29-33. ISSN 1216-2965 (= http://www.c3.hu/~klio/klio011/klio029.html)

Az Ancient World Mapping Center (AWMC) projekt és honlapja. In: Ókortudományi Értesítő VII (2001) 21-22. ISSN: 1417-8532

 

IX. Egyéb publikációk

– Közélet és közéletiség az attikai démosok felirataiban. (Kandidátusi disszertáció tézisei) Debrecen, 1998. 12 p.

Történelem a nyolcosztályos gimnázium III. osztálya számára. Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös, 1992. (Lektorálás)

Adalékok Sókratés közéleti-politikai állásfoglalásának kialakulásához. Studium IX (1978) 3-10.

J. J. Bachofen: A mítosz és az ősi társadalom. Válogatott írások. Szerk., válogatta, az előszót és a fejezetbevezetőket írta Sarkady János; a jegyzeteket készítette Nemes Zoltán, Sarkady János. Budapest, Gondolat, 1978. 466. (387-450. p.) ISBN 9632804791