LÉVAI CSABA

publikációs lista 2014

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 

3. Külföldön magyarul

 

4. Magyarországon magyarul

 

1.      A republikanizmus–vita. Vita az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről. (L’Harmattan, Budapest, 2003.) 443. o.

 

2.      Amerikai történelem és történetírás. Válogatott tanulmányok. (Könyvpont Kiadó – L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2013.) 411. o.

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 

3. Külföldön magyarul

 

4. Magyarországon magyarul

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 

3. Külföldön magyarul

 

4. Magyarországon magyarul

 

1. Charles Loring Brace és Magyarország képe az Amerikai Egyesült Államokban, 1848-1852. Charles Loring Brace: Magyarország 1851-ben. (Attraktor, Budapest, 2006.) 293-327. o.

 

2. Az amerikai függetlenségi háború. Európa az újkorban. Szerk. Orosz István-ifj. Barta János-Angi János. (Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2006.) 338-344. o.

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

 

1. The Confessions of a Central-European Americanist. Early American History from an East-Central-European Perspective. Uncommon Sense (Newsletter published by the Omhundro Institute of Early American History and Culture, Williamsburg, Virginia), 2003 Spring, 11-27.o.

 

2. Ágoston Haraszthy: „Father of California Viticulture”? Debates int he Mirror of Recent Revisionist Literature. Hungarian Studies Review, Vol. XL, No. 1 (Spring, 2013) 7-24. o.

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 

1.“The Tokay is Much More Superior To What You Sent Me Last Year Under That Name”. Thomas Jefferson and His Hungarian Wines. Hungarian Journal of English and American Studies, Vol. 8, No. 2, Fall, 2002. 85-94. o.

 

2. Henry Clay and Lajos Kossuth’s Visit in the United States, 1851-1852. Eger Journal of American Studies. Special Issue in Honor of Professor Zsolt Kálmán Virágos. Vol. XIII., 2012. 219-241. o.

 

3. Külföldön magyarul

 

4. Magyarországon magyarul

 

l. Az amerikaiak és a történetírás. BUKSZ-Budapesti Könyvszemle, l993. Tél, 434-443. o.

 

2. Bölöni Farkas Sándor koncepciója a nemzetről és a nemzeti nyelvről. Debreceni Szemle, 1996/2. 195-201. o.

 

3. Az amerikai liberalizmus alakváltozásai az amerikai történelemben és történetírásban. Múltunk-Politikatörténeti folyóirat, 1998/3-4. 256-298. o.

 

4. „A tokaji sokkal jobb annál, mint amit tavaly ezen a néven küldött…” Thomas Jefferson és a magyar borok (Kísérlet egy attitűd rekonstruálására). Agrártörténeti Szemle, 2000. 3-4. 427-452. o.

 

5. „Reszketek hazámért, ha arra gondolok, hogy Isten igazságos”. Thomas Jefferson és a rabszolgaság problémája. Aetas, 2001/1. 5-26. o.

 

6. Progresszivizmus és relativizmus: Carl Lotus Becker és az amerikai „relativista” történetírás. Múltunk-Politikatörténeti folyóirat, 2003/2. 58-111. o.

 

7. Politika, média és történetírás: Thomas Jefferson és Sally Hemings esete. Aetas, 23. évf. 2008/2. 83-94. o.

 

8. „Van esély nyitásra a császár részéről”: Egy Habsburg-amerikai kereskedelmi egyezmény lehetősége az 1780-as években amerikai szemmel. Aetas, 27. évf. 2012/3. 20-48. o.

 

9. Fábián Gábor és az egyesült államokbeli rabszolgatartó rendszer megítélése az 1830-1840-es évek Magyarországán. Századvég, 18. évf. 2013/3. 5-29. o.

 

10. Az amerikai és a francia forradalom között. Állandó és változó elemek John Adams politikai gondolkodásában az 1770-es évek végétől az 1790-es évek elejéig. Századvég, 19. évf. 2014/1. 27-42. o.

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferencia kiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

 

1. Hungary as a Multi-Ethnic State in the 19th Century Austro-Hungarian Empire. Empires and States in European Perspective. Ed. Steven Ellis. (Edizioni Plus, Universitá di Pisa, 2002.) 197-209. o.

 

2. The Elect Nations of God: England, New England, and Hungary in the 16th and 17th Centuries. Religion and Political Change in Europe. Ed. Ausma Cimdina. (Edizioni Plus, Universitá di Pisa, 2003.) 103-118. o.

 

3. Early American History in Europe from an East-Central-European Perspective. The Cultural Shuttle. The United States in/of Europe. Szerk. Véronique Béghain – Marc Chéntier – Jean-Paul Gabilliet. (VU University Press, Amsterdam, 2004.) 283-289. o.

 

4. The American Revolution in Hungarian Historiography during the Socialist Regime. Europe and the World in European Historiography. Ed. Csaba Lévai. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2006.) 215-229. o.

 

5. Citizenship and Minorities: the Hungarian Minority in Czechoslovakia after the Second World War. Citizenship in Historical Perspective. Eds. Steven G. Ellis, Gudmundur Hálfdanarson, Ann Katherine Isaacs. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2006.) 305-315. o.

 

 

6. The Relevance of the American Revolution in Hungarian History from an East-Central-European Perspective. Europe’s American Revolution. Ed. Simon P.Newman. (Palgrave-Macmillan, Basingstoke, 2006.) 94-122. o.

 

7. Within Two Imperial Systems: Hungary and the British Colonies in North America Compared in the Writings of Gergely Berzeviczy (1763-1822). Europe and Its Empires. Eds. Mary N. Harris and Csaba Lévai. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2008.) 31-46. o.

 

8.Discrimination and Tolerance: the Case of Thomas Jefferson and Slavery. Discrimination and Tolerance in Historical Perspective. Ed. Gudmundur Hálfdanarson. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2009.) 295-299. o.

 

9.A French Aristocrat and a Hungarian Nobleman in Jacksonian America: a Comparison of the Views of Alexis de Tocqueville and Sándor Bölöni Farkas. Global Encounters European Identities. Szerkesztették: Mary N. Harris, Anna Agnarsóttir és Lévai Csaba (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2010.) 247-258. o.

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 

1. Apocalyptic History in England, Colonial North America, and Hungary in the Sixteenth-Seventeenth Century. The First Millennium of Hungary in Europe. Eds. Klára Papp and Attila Bárány. (Multiplex Media-Debrecen University Press, 2002.) 418-427. o.

 

2. American Historiography in the 1950s: Daniel J. Boorstin and the ’Consensus School’ Proceedings of the 2003 Biennial Conference of the Hungarian Association of American Studies. Szerk. Bollobás Enikő. (Eötvös Loránd University, Department of American Studies, Budapest, 2005.) 183-189. o.

 

3. In between and within Great Powers – The Comparison of Hungary and the British Colonies in North America in the 18th century. Small Nations on the Borderlines of Great Powers. Eds. Attila Bárány and Satu Matikainen. (Multiplex Media – Debrecen Kft., Debrecen – Jyväskylä, 2013. 129-141. o.

 

3. Külföldön magyarul

 

4. Magyarországon magyarul

 

1. Az amerikai történetírás ún. konszenzus iskolája az amerikai forradalom eszmetörténeti hátteréről. Történeti Tanulmányok VIII. A Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa 2000. 53-78. o.

 

2. A progresszivizmus és az amerikai forradalom: Charles Beard az amerikai forradalom eszmeiségéről. Történeti Tanulmányok IX. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa 2001. 185-202. o.

 

3. Szabadságot a szolgaság fenntartásával: az amerikai forradalom alapdokumentumai és a rabszolgaság kérdése. Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk. ifj. Barta János és Pallai László. (Multiplex Media – Debrecen University Press – Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2004.) 139-152. o.

 

4. Egy elfeledett konfliktus? Az Amerikai Egyesült Államok és Tripoli háborúja 1801 és 1805 között. A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Szerk. Árvay Viktor – Bodnár Erzsébet – Demeter Gábor. (Hungarovox, Budapest, 2005.) 50-64. o.

 

5. Egy amerikai Bécsben, avagy bevezetés a korai amerikai diplomácia kulisszatitkaiba. Gyarmatokból impérium. Magyar kutatók tanulmányai az amerikai történelemről. Szerk. Frank Tibor. (Gondolat, Budapest, 2007.) 30-49. o.

 

6.Nagyhatalmi politika és/vagy gazdasági felzárkózás: a svéd állam gazdaságpolitikája a XVII. században. Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században. Szerk. Bodnár Erzsébet-Demeter Gábor. (Hungarovox, Budapest, 2008.) 349-357. o.

 

7.Haraszthy Ágoston mint a „kaliforniai szőlőkultúra atyja”: vélemények és viták az újabb egyesült államokbeli szakirodalom tükrében. Szőlőtermelés és borkereskedelem. Szerk. Orosz István – Papp Klára. (Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2009.) 249-268. o.

 

8.Rizs és indigó: rabszolgatartás az észak-amerikai szárazföldi brit gyarmatok legdélebbi övezetében az Alsó-Délen. Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre-Angi János-Pallai László. (Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2010.) 251-261. o.

 

9.Gazdasági élet és rabszolgatartás az észak-amerikai közép-atlanti gyarmatokon. Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Kovács Zoltán-Püski Levente. (Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2010.) 169-182. o.

 

10. Hollywood és az Amerikai Egyesült Államok történelmi küldetése A hazafi című filmben. Amerikanisztika és vizualitás. Metszéspontok az információs társadalom horizontján. Szerk. Tóth Zsófia és Vajda Zoltán (Americana Ebooks, 2012.) ISBN 978-963-89514-3-4

 

11. A puritánoknak is voltak rabszolgái: az új-angliai régió gazdasági viszonyai és a rabszolgaság a gyarmati korban. A szavak szépsége, avagy a bibliográfus igazsága. Tisztelgés Vadon Lehel 70. születésnapján. Szerk. Abádi Nagy Zoltán-Kádár Judit Ágnes-Tarnóc András. (Amerikanisztika Tanszék, Eszterházy Károly Főiskola, Eger, 2012.) 549-566. o.

 

12. A fekete-afrikaiak rabszolgává válásának kulturális tényezői az észak-amerikai angol gyarmatokon. Mítoszok bűvöletében. Ünnepi kötet Virágos Zsolt Kálmán 70. születésnapjára. – Enchanted by Myth. A Volume for Virágos Zsolt Kálmán on his 70th Birthday. Szerk. Németh Lenke-Simon Zoltán-Tarnóc András-Varró Gabriella. (Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012.) 129-141. o.

 

13. Az amerikai „prezentista-relativista” történetírók (Charles A. Beard és Carl L. Becker) megítélése Magyarországon a Kádár-rendszer időszakában. Tudomány és ideológia között. Tanulmányok az 1945 utáni magyar történetírásról. Szerk. Erős Vilmos-Takács Ádám. (ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2012.) 112-133. o.

 

14. „Egy olyan fekete fellegként tekintettem a rabszolgaság intézményére, mint amely ötven esztendeje ott lebeg az ország felett” (George Washington, John Adams és James Madison felfogása a rabszolgaságról) Költők, kémek, detektívek, pirítós és fordítások – Írások Novák György tiszteletére. Poets, spies, detectives, pieces of toast, and translations – Essays in honor of György Novák. Szerk. Zoltán Vajda. (JATE Press, Szeged, 2012.) 171-189. o.

 

15. Az amerikai forradalom megítélése a Magyarországon megjelent történeti irodalomban a szocialista rendszer időszakában. Történeti Tanulmányok XIX. A Debreceni Egyetem Történeti Intézetének kiadványa. Debrecen, 2012. 127-150. o.

 

16. Egy rabszolgafelkelés és megítélése az újabb történetírásban: az 1739-es Stono felkelés a gyarmati Dél-Karolinában. „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Szerk. Bárány Attila – Györkös Attila – Pallai László. Debrecen, 2013. 131-144. o.

 

17. Hogyan biztosítható az erényes köztársaság fennmaradása? A klasszikus republikanizmus és a skót felvilágosodás összefonódása Thomas Jefferson politikai gondolkodásában. „Politica philosophiai okoskodás”. Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig. Szerk. Fazakas Gergely Tamás – Miru György – Velkey Ferenc. Debreceni egyetem, Debrecen, 2013. 221-229. o.

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett kötet

1. Külföldön idegen nyelven

 

1. Tolerance and Intolerance in Historical Perspective. Szerkesztették és az előszót írták Lévai Csaba és Vasile Vese. (Edizioni Plus, Universitá di Pisa, 2003.) 254 o.

 

 

2. Europe and the World in European Historiography. Szerkesztette és az előszót írta Lévai Csaba. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2006.) 286. o.

 

 

3.Europe and Its Empires. Szerkesztették és az előszót írták Lévai Csaba és Mary N. Harris. (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2008.) 214. o.

 

4.Global Encounters European Identities. Szerkesztették: Mary N. Harris, Anna Agnarsóttir és Lévai Csaba (Edizioni Plus – Pisa University Press, Pisa, 2010.) 292. o.

 

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 

3. Külföldön magyarul

 

4. Magyarországon magyarul

 

1. Új rend egy új világban. (Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez) Történelmi Figyelő 4. A kötet anyagát válogatta, fordította, szerkesztette, és a jegyzeteket készítette: Lévai Csaba. (Multiplex Media-Debrecen University Press, Debrecen, 1997.) 232 o.

 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven

 

2. Magyarországon idegen nyelven

 

1. A Ho-Hum History. Aladár Urbán: Republic in the New World: The Birth of the United States, l763-l789. (Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó, l994). BOOKS-Budapest Review of Books, Spring, l995, 40-42. o.

 

2. Péter Hahner: A Moderate Reformer? (Thomas jefferson and the French Revolution). BOOKS – Budapest Review of Books, Winter 1999, 198-202. o. (Angol nyelven.)

 

3. Külföldön magyarul

 

4. Magyarországon magyarul

 

l. A munkanélküliség történeti perspektívában. A X. Nemzetközi Gazdaságtörténeti Kongresszus anyagai alapján. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat l993/2. 5-23. o.

 

2. Erik Aerts-Francois Crouzet (szerk.): A francia háborúk gazdasági hatásai (Papp Imrével közösen) KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat l994/l. 66-83. o.

 

3. Erik Aerts-Claude Beau-Jan Singers (szerk.): Liberalizmus és paternalizmus a XIX. században (Papp Imrével közösen). Klió-Történelmi szemléző folyóirat l994/l. 84-95. o.

 

4. Urbán Aladár: Köztársaság az Újvilágban. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. l994.). BUKSZ-Budapesti könyvszemle l995. Tavasz 94-96. o.

 

5. Joyce Appleby: A korai Amerika történeti tanulmányozása a második világháború után. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1995/1. 37-46. o.

 

6. Az európai régiók kapcsolatai (munkamegosztás és kooperáció) a XIV-XIX. században. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, l995/1. 3-13. o.

 

7. Sidney Pollard: Regionális és interregionális gazdaság (Európa, XVIII-XIX. század).KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1995/2. 97-107. o.

 

8. Michael Merrill: A "kapitalizmus" helyretétele. Az újabb irodalom áttekintése. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1996/1. 31-37. o.

 

9. John Higham: Az amerikai történelem jövője. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1996/1. 49-56. o.

 

10. John A. Phillips-Charles Wetherell: Az 1832. évi nagy reformtörvény és Anglia politikai modernizációja. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1996/2. 85-90. o.

 

11. Az ún. „irokéz befolyás” kérdése. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1997/1. 310. o.

 

12. Jürgen Kocka: A középosztályról. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1997/2. 1926. o.

 

13. Mark H. Smith: A polgárháború előtti amerikai Dél időfelhasználása összehasonlító perspektívában. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1998/1. 119-126. o.

 

14. Timothy H. Breen: Ideológia és nacionalizmus az amerikai forradalom előestéjén. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 1998/1. 51-56. o.

 

15. Hahner Péter: Thomas Jefferson és a francia forradalom. BUKSZ – Budapesti könyvszemle, 1999. Ősz, 323-327. o.

 

16. Szöveggyűjtemény az Amerikai Egyesült Államok történetéhez, 1620-1980. Szerk.: Bődy Pál és Urbán Aladár. (Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2001.) Aetas, 2001/3-4. 328-32. o.

 

17. Mark Wahlgren Summers: Választási visszaélések a XIX. század végi Egyesült Államokban. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2002/1. 105-115. o.

 

18. William O’Reilly: A külső és belső vándorlás törvényi szabályozása a kora újkori Európában. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2004/1. 89-94. o.

 

19. Malick W. Ghachem: Emberek vagy tárgyak: a rabszolgák jogi helyzetének megítélése a gyarmati kori Virginiában. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2004/3. 91-99. o.

 

20. Cassandra Pybus: Számháború: Mekkora volt az egyesült államokbeli rabszolgatartók vesztesége az amerikai forradalom következtében? KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2005/3. 118-126. o.

 

21. Phillip Ziesche: Az amerikai forradalom exportja. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2007/1. 119-128. o.

 

22. Kálvinizmus a perifériákon: Vallás és társadalom Európa perifériáin (Beszámoló a Debreceni Református Kollégiumban 2008. április 23-24-én rendezett konferenciáról) Századok, 2008/4. 1041-1046. o.

 

23. Zoltán Vajda: Thomas Jefferson a feketék erkölcsi érzékéről. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2010/2. 66-72. o.

 

24. Tamás Vraukó: Történelmi mítoszok és sztereotípiák az amerikai-mexikói viszonyban a XIX-XX. században. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2010/3. 97-101. o.

 

25. Megszakított folytonosság: a magyarországi politikai szocializáció története. Szabó Ildikó: Nemzet és szocializáció. (L’Harmattan, Bp. 2009.) Aetas, 2010/3. 200-205. o.

 

26. François Furstenberg: George Washington és a rabszolgaság kérdése. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2011/4. 63-74. o.

 

27. David Eltis – Philip Morgan – David Richardson és mások: A „fekete rizs tézise”: vita az afrikaiak szerepéről az észak-amerikai rizstermelés megteremtésében. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2012/1. 64-76. o.

 

28. John Craig Hammond: A rabszolgatartó rendszer kiterjedése az észak-amerikai kontinens belső területeire 1770 és 1820 között. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 2012/4. 68-76. o.

 

29. Lucia Stanton: „Gondoskodnom kell azok boldogságáról, akik az enyémért dolgoznak”: Thomas Jefferson és rabszolgái. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 22. évf. 2013/1. 67-74. o.

 

30. Hungary Through the Cneturies. Studies in Honor of Professor Steven Béla Várdy and Ágnes Huszár Várdy. Századok, 147. évf. 2013/4. 1061-1068. o.

 

31. David Head: Rabszolgaság és geopolitika: az Amerikai Egyesült Államokba irányuló illegális rabszolga-kereskedelem az 1810-es években. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 23. évf. 2014/1. 84-95. o.

 

32. Daniel H. Usner: John Adams és az Egyesült Államok indiánpolitikájának kezdetei. KLIÓ-Történelmi szemléző folyóirat, 23. évf. 2014/3. 64-74. o.

 

IX. Egyéb publikációk

 

1.Szakmai magazinban megjelent írások

 

1.A háború idején az első áldozat az igazság: az Egyesült Államok „hazafias” törvényei. Múlt – Kor negyedéves történelmi magazin, 2012. nyár, 29-35. o.

 

1. Fordítások

 

1. Részlet Bajcsy-Zsilinszky Endre: „Erdély, múlt és jövendő” című könyvéből. Rubicon-Történelmi Magazin, l990/4. 14-15. o.

 

2. Donald J. Olsen: A nagyváros mint műalkotás. In Történelmi Figyelő 3. “Változás és folytonosság” Tanulmányok Európa XIX. századi társadalmáról. Válogatta és szerkesztette: Gyáni Gábor (KLTE Debrecen, 1992.) 61-81. o.

 

3. Theodore Hershberg-Stephanie W. Greenberg-Alan N. Burstein-Eugene P. Ericksen-William L. Yancey: Három város története: feketék, bevándorlók és lehetőségeik Philadelphiában 1850 és 1880 között, 1930-ban, 1970-ben. In A modern város történeti dilemmái. Válogatta és szerkesztette: Gyáni Gábor (Csokonai, Debrecen 1995.) 87-108. o.

 

4. Charles Loring Brace: Magyarország 1851-ben (Hungary in 1851: with an Experience of the Austrian Police). Fordítás Vida István Kornéllal közösen. (Attraktor, Budapest, 2006) 415. o.

 

5. Alun Munslow: Tudomány-e még a történelem? (A múlt mint történelem). Aetas, 2009/4. 204-209. o.

 

6.Ewa Domanska: Az ellen-történetírás mint az elnyomottak ideológiája (Reflexiók az új humántudományok Múlt-képéről) Aetas, 2010/4. 165-174. o.

 

2. Olvasói levelek, vitairatok

 

1. Letter to the Editor. Journal of American History, Vol. 86. No. 3. 1999. December, 1451-1453. o.

 

2. Válasz Faragó Tamás megjegyzéseire. Aetas. 2002/1. 192-196. o.

 

3. Szakmai interjúk

 

1. „Valakit amerikaivá tesz, hogy hisz bizonyos dolgokban” (Beszélgetés Gordon S. Wood amerikai történésszel) (Az interjút készítette és fordította: Lévai Csaba és Vajda Zoltán) Aetas, 2008/2. 172-178. o.

 

4. Publicisztika

 

1. Tantervfejlesztés az Európai Unió támogatásával. Socrates Magazin, 2001. szeptember, 10. o.

 

2. Cliohres.net: kutatási együttműködés egy közös európai történelem megalapozása érdekében. Eufókusz. Európai Uniós információs hírlevél, 2007. december, 25. o.