publikációs lista – Györkös Atila 2012

 

 

A) lektorált/referált tudományos közlemények (a MAB-nak a törzstagságra vonatkozó szempontrendszere alapján, lásd a függeléket)

 

I. Szakkönyv, monográfia

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

II. Egyetemi/főiskolai tankönyv

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul          

4. Magyarországon magyarul

Orosz István – ifj. Barta János – Angi János (szerk.): Európa az újkorban. Debrecen, DUP, 2006. 77-81, 145-155, 202-205, 286-292. ISBN 963-87-2721-7

 

 

III. Könyvfejezet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

1.      La guerre des Pazzi et les relations franco-hongroises (1477-1481). In: Bárány, Attila – Györkös, Attila (eds): Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West. Debrecen, 2009. 393-404. ISBN 978 963 473 276 1

 

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

2.      A kereszténység szerepe a korai Európában. In: Borsodi Csaba (szerk.): A keresztény Európától az Európai Unió magyar elnökségéig. MTT TT – ELTE, Bp., 2011. 10-23.

3.      Európai összefogás vagy dinasztikus érdek? Franciaország és a törökellenes liga az 1450-1460-as években. In: Papp Imre – Angi János – Pallai László (szerk.): Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Debrecen, 2010. 81-93. ISBN 978 963 473 419 2

4.      Magyar vonatkozású domonkos rendi példázatok a 13. században. In: Illés Pál Attila – Zágorhidi Czigány Balázs (szerk.): A domonkos rend Magyarországon. Piliscsaba–Budapest–Vasvár, 2008. 49-60. ISBN 978 963 9662 21 6

5.      Orosz István – ifj. Barta János – Angi János (szerk.): Európa az újkorban. Debrecen, DUP, 2006. 77-81, 145-155, 202-205, 286-292. ISBN 963-87-2721-7

 

 

IV. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány

  1. Külföldön idegen nyelven

 

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

  1. Magyar hadvezér a páviai hadjáratban? Adatok a Frangepán család történetéhez és Frangepán Kristóf I. Ferenc francia királyhoz fűződő kapcsolatához. Turul, 2012/2. (85. évf.) 41-45.
  2. II. Ulászló házassága és a francia diplomácia. In: Acta Academiae Agriensis Nova Series Tom. XXXIX. Sectio Historiae. Eger, 2012. 89-102.
  3. Bárány ­Attila – Györkös Attila: A Fehér Rózsa Magyarországon. Egy angol trónkövetelő viszontagságai és a Jagelló-kori diplomácia. In: Századok, 2012/2. (146. évf.) 416-442.
  4. Az "üldöző társadalom" felé: eretnekség a 13. századi példázatokban. In: Történeti tanulmányok. XV. Debrecen, 2007. 39-54. ISSN 1217-4602
  5. A „Méhek könyve” példázatainak magyar vonatkozásai. In: Acta Academiae Paedagogicae Agriensis Nova Series Tom. XXXIV. Sectio Historiae. Eger, 2007. 39-48.  ISSN 1785-3117
  6. A koldulórendi prédikáció keretei a 15. századi Közép-Franciaországban. In: Történeti tanulmányok. XIV. Debrecen, 2006. 81-100. ISSN 1786-9846

 

V. Gyűjteményes kötetben, konferenciakiadványban megjelent tanulmány

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

 

B) egyéb tudományos közlemények

 

VI. Szerkesztett  kötet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

Bárány, Attila – Györkös, Attila (eds): Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West. Debrecen, 2009. ISBN 978 963 473 276 1

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

 

VII. Egyetemi, főiskolai jegyzet

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

 

VIII. Ismertetés, recenzió

1. Külföldön idegen nyelven

2. Magyarországon idegen nyelven

3. Külföldön magyarul                     

4. Magyarországon magyarul

 

IX. Egyéb publikációk

Műfordítások:

(nyelvi lektor): Jean-Jacques Rousseau: Esszé a nyelvek eredetéről. Gödöllő, Attraktor, 2007. ISBN: 978 963 9580 87 9