Gesztelyi Tamás

publikációs lista

 

I. Könyv:

Magyarországon idegen nyelven:

– Antike Gemmen im Ungarischen Nationalmuseum. Catalogi Musei Nationalis Hungarici. Series Archaeologica III. Bp., Nemzeti Múzeum 2000. 182 oldal.

– Gemmák és gyűrűk Brigetióból. Gemstones and Finger Rings from Brigetio. A tatai Kuny Domokos Múzeum gyűjteményei 6. Tata 2001, 88 oldal.

– Luxus gemmarum. Római kori vésett ékkövek Brigetióból. Antike Gemmen von Brigetio. A Magyar Nemzeti Múzeum kiállítása. Bp. 2004. 44 oldal.

Antik gemmapecsétek a középkori Magyarországon. Antike Gemmensiegel im mittelalterlichen Ungarn. Rácz Györggyel. Agatha XIX. Debrecen 2006. 197 oldal.

 

Magyarországon magyarul:

– Tellus–Terra Mater kultikus, teológiai és ideológiai jelentősége a római társadalomban. Kandidátusi értekezés tézisei. Debrecen 1983. 8 oldal.

– Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Szerkesztettem és a bevezető tanulmányt írtam. Bp., Akadémiai Kiadó, 1991, 211 oldal.

– Pannoniai vésett ékkövek. Enciklopédia Kiadó 1998. 159 oldal, 42 f-f., 20 sz. ill.

– Idősebb Plinius Természetrajz. Az ásványokról és a művészetekről (Naturalis historia XXXIII--XXXVII). Fordítás, kommentálás, utószó Darab Ágnessel közösen. Enciklopédia Kiadó, Bp. 2001. 438 oldal.

– Antik gemmaörökségünk. Akadémiai doktori értekezés tézisei. Debrecen 2005. 10 oldal.

– Római polgárok és uralkodók képi üzenetei. Gesztelyi T.–Varga T. (szerk.) Agatha XXII. Debrecen 2007. 218 oldal.

 

II. Tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet:

Magyarországon magyarul:

– Latin nyelvkönyv történelem szakos hallgatók számára. Horváth Margittal közösen. Bp., Tankönyvkiadó, 1972. 296 oldal. Folyamatosan újra megjelenik.

– Görög és római vallástörténeti szöveggyűjtemény. Sarkady Jánossal közösen. Debrecen, KLTE, 1974. 127 oldal.

– A római vallás története. Bp., Tankönyvkiadó, 1981. 71 oldal. Folyamatosan többször megjelent.

– Gesztelyi T.-Németh B., Ovidius Fasti. Bevezetéssel, jegyzetekkel és illusztrációkkal. Auctores Latini XIX. Bp., Tankönyvkiadó, 1982. 326 oldal, 21 kép.

– Görög-római kultúra c. 200 db-os diasorozat összeállítása és magyarázatai Darab Ágnessel közösen. Bp., Edusystem, 1985, 115 oldal.

– Gesztelyi T.-Havas L.-Németh B.-Tegyey I., Vergilius Aeneis VII-XII. Bevezetéssel, jegyzetekkel és illusztrációkkal. Auctores Latini XXIII. Bp., Tankönyvkiadó, 1990. 352 oldal, 37 ábra.

– Görög-római kultúra c. 3 részes videokazetta képanyagának összeállítása és magyarázatainak elkészítése Darab Ágnessel közösen. Db., KLTE, 1998, időtartama 270 perc.

– PANNONIA. Egy római provincia története és kultúrája. Nagy Mihállyal, Havas Lászlónéval  közösen. CD-ROM (interaktív taneszköz). Enciklopédia Humana Egyesület - Kossuth Kiadó 1998.

 

III. Szerkesztett kötet:

Magyarországon magyarul:

– Görög és római vallástörténeti szöveggyűjtemény. Sarkady Jánossal közösen. Debrecen, KLTE, 1974. 127 oldal.

–Gesztelyi T.-Havas L.-Németh B.-Tegyey I., Vergilius Aeneis VII-XII. Bevezetéssel, jegyzetekkel és illusztrációkkal. Auctores Latini XXIII. Bp., Tankönyvkiadó, 1990. 352 oldal, 37 ábra.

– Egyházak és vallások a mai Magyarországon. Szerkesztettem és a bevezető tanulmányt írtam. Bp., Akadémiai Kiadó, 1991, 211 oldal

– Agatha XIX–XX. Debrecen 2006–2007; XXII. Debrecen 2007.

 

IV. Könyvfejezet:

Külföldön idegen nyelven:

– Tellus-Terra Mater in der Zeit des Prinzipat. Aufstieg und Niedergang der römischen Welt II 17.1 (Berlin New York 1981) 429-456.

– Plinio il Vecchio. In: L'immagine dell'uomo politico: vita pubblica e morale nell'antichita. Milano, Vita e Pensiero 1991, 215-226.

 

Magyarországon idegen nyelven:

– Rings, gems. In: Religions and Cults in Pannonia. Ed. Fitz J. Székesfehérvár, István Király Múzeum 1998, 86-87, 111, 115.

 

Magyarországon magyarul:

– Szócikkek a Világirodalmi Lexikonban: Macrobius, Maecenas, Manilius (7, 1982); Messalla,  Mythographi Vaticani (8, 1982); Neronia (9, 1984); Pentadius, Pompeius Plauta (10, 1986).

– Mítosz, monda, mitológia. In: N. Horváth M.-Katona R., Latin nyelv I-IV. Tanári kézikönyv. Szerk. Szilágyi I. Bp., Tankönyvkiadó, 1985, 231-234.

– Vergilius Aeneis. In: N. Horváth M.-Katona R., Latin nyelv I-IV. Tanári kézikönyv. Szerk. Szilágyi I. Bp., Tankönyvkiadó, 1985, 145-158.

– A római művészet társadalmi szerepe. In: Bevezetés az ókortudományba I. Agatha II. Debrecen, KLTE Klasszika-filológiai Tanszék, 1996, 323-336.

– Bevezetés a római vallás történetébe. In: Bevezetés az ókortudományba II. Agatha V. Szerk. L. Havas, E. Tegyey. Debrecen, KLTE Klasszika-filológiai Tanszék, 1999, 271-286.

– Gesztelyi T.– Havas L.: A római kronológia. In: Bevezetés az ókortudományba III. Agatha VI. Szerk. L. Havas, E. Tegyey. Debrecen, KLTE Klasszika-filológiai Tanszék, 1999, 235-272.

– Gesztelyi T.–Darab Á.: C. Plinius Secundus (Maior, vagy id. Plinius, Kr.u. 23/4-79). A legújabb kutatások irányai és eredményei. In: Bevezetés az ókortudományba IV. Agatha VII. Szerk. L. Havas, E. Tegyey. Debrecen, KLTE Klasszika-filológiai Tanszék, 2001, 361-375.

 

V. Szakfolyóiratban megjelent tanulmány:

Külföldön idegen nyelven:

–  A. Krug -T. Gesztelyi, Eine vermeintliche Silvanus-Inschrift. Germania 76, 1998, 319-322.

–  I. Borbély-Kiss, Zs. Fülöp, T. Gesztelyi, E. Koltay, Á. Z. Kiss, Gy. Szabó: The PIXE-PIGE method for the classification of late Roman glass. In: Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B 85 (1994) 836-839.

–  Plinius Naturalis historia 33, 69: a pila scudem oder apitascudem? Rheinisches Museum für Philologie 146, 2003, 107-110.

– Antike Gemmen aus der Awarenzeit. Pallas 83, 2010, 99-116.

 

Magyarországon idegen nyelven:

– Some Further Points on the Authenticity of the "Ara Pacis Augustae". Acta Class. Debr. 2, 1966, 43-46.

–  The Cult of Terra Mater in the Danubian Basin Lands. Acta Class. Debr. 7, 1971, 85-90.

–  Tellus-Relief aus Arrabona. Studium, Acta Iuvenum Univ. Debr. 2, 1971, 29-37.

–  The Cult of Tellus-Terra Mater in North Africa. Acta Class. Debr. 8, 1972, 75-84.

–  Mercury and Augustus. Horace, Odes I 2. Acta Class. Debr. 9, 1973, 77-81.

–  Arion bei Ovid.(Fasti II 79-118). Acta Class. Debr.10-11, 1974-1975, 65-73.

–  Placatio Telluris bei Statius (Thebais 8, 298-341). Acta Class. Debr. 12, 1976, 53-59.

–  Eine singuläre Terra Mater-Darstellung aus Sopianae. Acta Class. Debr. 13, 1977, 45-49.

–  Satyrbüsten auf Gemmen. Acta Class. Debr. 14, 1978, 65-73.

–  Sitzender Satyr mit Doppelflöte. Acta Class. Debr. 15, 1979, 71-77.

–  Ianus bei Ovid. Bemerkungen zur Komposition der Fasti. Acta Class. Debr. 16, 1980, 53-59.

–  Terra Mater in der Religionspolitik des Augustus. Acta Class. Debr. 17-18, 1981-1982, 141-147.

–  Die wissenschaftliche Laufbahn des Nándor Láng. Acta Class. Debr. 19, 1983, 7-11.

–  Die Frage der ikonographischen Rückständigkeit in der Glyptik. Acta Class. Debr. 21, 1985, 107-121.

–  Über die Porträts des Septimius Severus und Caracalla als Spiegel der Verbindung Roms mit dem Osten. Acta Class. Debr. 22, 1986, 25-30.

–  Vergil und die Politik. Acta Class. Debr. 23, 1987, 51-56.

–  Über die Fragen der Kameenkunst des Prinzipats. Acta Class. Debr. 24, 1988, 61-66.

–  Zur Frage der Darstellungen des sog. Salomourteils. Acta Class. Debr. 25, 1989, 73-84.

– Über die gesellschaftlichen Rolle der römischen Kunst. Acta Class. Debr. 26, 1990, 63-75.

–  Spätrömische Glasbullen. Acta Class. Debr. 27, 1991, 107-114.

–  Zur Deutung der sog. Grylloi. Acta Class. Debr. 28, 1992, 83-90.

–  Die Erforschung des pannonischen Schmucks seit Paulovics. Acta Class. Debr. 30, 1994, 73-82.

–  Zur Religiosität der spätrömischen heidnischen Aristokratie. Specimina Nova (JPTE)11, 1995, 49-58.

–  Cicero und seine Statuen. Acta Class. Debr. 31, 1995 (Debrecen 1996) 49-54.

–  Nordbalkanische Grylloi-Typen. Specimina Nova (JPTE) 12, 1996 (1998) 159-165.

–  Spätrömische Glaskameen mit zwei Kanälen. Acta Ant. 38, 1998, 129-136.

–  Alföldi-Reliquien an der Universität Debrecen. Acta Class. Debr. 33, 1997 (Debrecen 1998) 105-108.

–  Ein Kaiserkameo im Ungarischen Nationalmuseum. Acta Ant. 39, 1999, 115-119.

–  Abschied von der Gattin. Eine Aeneis Szene auf einem norischen Grabrelief. Acta Ant. 40, 2000, 123-131.

–  Pannonische Fingerringe in einer Debrecener Privatsammlung. Acta Class. Debr. 36, 2000, 163-176.

–  Gemmenfunde in Gorsium. Alba Regia 29, 2000, 99-114.

–  Plinius’ Naturalis historia an der Grenze von Kodex und Inkunabel (Plinius Corvinianus). Acta Class. Debr. 37, 2001, 53-71.

–  Alexandria in Rom. Acta Class. Debr. 38-39, 2002-2003, 65-70.

– Plinius der Ältere im Ungarn der Matthias-Zeit. Acta Class. Debr. 40-41, 2004-2005, 429-437.

–  SOL–CHRISTUS IN ROTA. Ikonographie und Ikonologie des mittelaterlichen Siegels von Tirnau. Specimina Nova 20, 2006, 181-194.

 

Magyarországon magyarul:

–  Az Ara Pacis Augustae hitelességének kérdéséhez. Ant.Tan. 15, 1968, 239-242.

– Antiochia Tychéje a Déri gyűjtemény egy gemmáján. Déri Múzeum Évkönyve 1975 (Debrecen 1976) 261-269.

–  Ifjú szatírportrék gemmákon. Déri Múzeum Évkönyve 1977 (Debrecen 1978) 167-173.

–  Terra mater ábrázolás egy sopianaei oltáron. Arch. Ért. 105, 1978, 51-53.

–  Ülő szatír kettős síppal. Déri Múzeum Évkönyve 1980 (Debrecen 1982) 87-93.

–  Láng Nándor munkássága. A KLTE Évkönyve 1982-83, 65-68.

–  Caracalla és Geta ábrázolása provinciális gemmákon. Arch.Ért. 112, 1985, 180-186.

–  A Déri Múzeum gemmagyűjteménye. Déri Múzeum Évkönyve 65, 1986 (Debrecen 1987) 87-178.

–  Politikai szimbólumok a principátus kialakulása idején. Acta Ant. et Arch. Suppl. VI (Szeged 1987) 23-29.

–  Az ún. Salamon ítélete-ábrázolások kérdéséhez. Déri Múzeum Évkönyve 1989-1990 (Debrecen 1992) 141-152.

– Megjegyzések a maszk-állat kombinációk értelmezéséhez. Déri Múzeum Évkönyve 1992-1993 (Debrecen 1994) 67-74.

–  Az id. Plinius etikai arculata és viszonya a római értékrendhez. Ant. Tan. 37, 1993, 102-110.

–  Debrecen és a Római Birodalom. Debreceni Szemle 1995/2, 288-292.

–  Alföldi-relikviák a debreceni egyetemen. Debreceni Szemle 1997/1, 114-116.

–  A pannoniai ékszerkutatás fél évszázada. Déri Múzeum Évkönyve 1995-1996 (Debrecen 1997) 107-116.

– Pulszky Ferenc tanulmányai az antik gemmák köréből. Magyar Múzeumok 1997/4, 11-14.

–  A. Krug -T. Gesztelyi, Egy állítólagos Silvanus-felirat. Ant. Tan. 61, 1997, 195-198.

– Császárkameó Mojgrádból (Porolissum). Déri Múzeum Évkönyve 1997-1998 (Debrecen 1999) 203-208.

–  Kettős csatornájú üvegkameók. Arch. Ért. 123-124, 1996-1997 (Bp. 2000), 63-74.

– Pannóniai gyűrűk egy debreceni magángyűjteményben. Déri Múzeum Évkönyve 2000, 105-117.

–  Késő antik üvegkameó függők. Balácai Közlemények 6, 2001, 223-230.

–  A győri Xántus János Múzeum gemmagyűjteménye. Arrabona 39, 2001, 135-160.

 Plinius Maior viszonya a műalkotásokhoz. Antik Tanulmányok 45, 2001, 229-232.

–  A Korvin Könyvtár Plinius-kódexe avagy hogyan készült egy humanista kiadás. Könyv és Könyvtár 2000/2001, 5-25.

–  Antik gemmák honfoglalás kori sírokban. Déri Múzeum Évkönyve 2002-2003, 65-68.

– Ifjúalakok fegyverrel a Déri-gyűjtemény gemmáin. Déri Múzeum Évkönyve 2004. Debrecen 2005, 111-120.

–  SOL–CHRISTUS IN ROTA. Nagyszombat középkori pecsétjének ikonográfiája és ikonológiája. Déri Múzeum Évkönyve 2005. Debrecen 2006, 181-191.

–  Antik gemmapecsétek középkori okleveleken. Ókor 2006. V. évf. 3-4 sz., 110-114.

– Észekkelet-Pannonia négy legfontosabb gemmalelő-helye. Archaeologiai Értesítő 135 (2010) 69–83.

 

Gyűjteményes kötetben, konferencia kiadványban:

Külföldön idegen nyelven:

– Die Tyche von Antiochia auf einer Gemme von Debrecen. Actes du XIII Congres International d'Études Anciennes. Ziva Antika 25, 1975, 274-284.

– Ikonographische Fragen der Tellus-Terra Mater. Concilium Eirene XVI 1982 (Prague 1983) II 19-24.

– Römische Porträtgemmen. In: Römisches Porträt. Wege zur Erforschung eines gesellschaftlichen Phänomens. Wiss. Zeitschr. der Humboldt-Univ. zu Berlin. 1982, 193-195.

– Politische Symbole in der Kleinkunst. In: Vergleich und Analogieschluss in den Altertumswissenschaften. Wiss. Zeitschr. Rostock G-Reihe 37, 1988, 2, 51-54.

– Zur Frage der Darstellungen des Salomon-Urteils. Akten des XIII. Internationalen Kongresses für klassische Archäologie. Berlin 1989 (Mainz 1990) 532-533.

– Ein dreifiguriges Votiv-Relief aus Savaria. Akten des 1. Internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Mitt. der Arch. Ges. Steiermark 3-4, 1989-1990, 144-152.

– Die Probleme der Meister, der Werkstatt und der Koine in der Steinschneidekunst. In: Der Stilbegriff in der Altertumswissensschaften. Univ. Rostock 1993, 19-22.

– Pannonische Siegelringe: Kontinuität und Diskontinuität. Akten des 3. Internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Hrg. von H. Bauchhenß. Beihefte der Bonner Jahrbücher 51. Köln-Bonn 1996, 53-58.

– Spätrömische Gemmenfunde in Pannonien. Akten des 6. Internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Budapest Régiségei 34, 2001, 109-116.

– Das Verhältnis des Älteren Plinius zu den Kunstwerken. PPATIKA IA DIEQNOYS SYNEDPIOY KLASSIKWN SPOYDWN. Athen 2001, 288-295.

– T. Gesztelyi—O. Harl, Vom Staatsmythos zum Privatbild: Aeneas und Creusa auf der Grabädikula eines ritterlichen Offiziers in Solva/Steiermark. Die Maastrichter Akten des 5. Internationalen Kolloquiums über das provinzialrömische Kunstschaffen. Hrsg. T. Panhuysen. Maastricht 2001, 139-170.

Jünglingsgestalten mit Waffe auf pannonischen Gemmen. Akten des VIII. Internationalen Kolloquiums über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Zagreb 2005, 305-310.

Die Gemmenfunde von Aquincum. In: Thiasos. Festschrift für Erwin Pochmarski zum 65. Geburtstag. Hrg. Ch. Franek–S. Lamm–T. Neuhauser–B. Porod–K. Zöhrer. Wien 2008. 299–315.

– Antike Gemmensiegel auf mittelalterlichen Urkunden. In: Studia in honorem Aleksandrae Dimitrova-Milcheva. Bolgár Tudományos Akadémia, Nemzeti Régészeti Intézet és Múzeum. Szófia 2008, 558-565.

– Gemme romane dalla Pannonia nord-orientale. In: Aquileia e la glittica etá ellenistica e romana. a cura di G. Sena Chiesa e E. Gagetti. Editreg, Trieste 2009, 157-167.

 

Külföldön magyarul:

– A dunai limes és a Kárpát-medence. In: Közösség, kultúra, identitás. Közösség és identitás konferencia, Csíkszereda. Kolozsvár 2008, 103-113.

 

Magyarországon idegen nyelven:

– Pannonische Gorgoköpfe. 2. Internationales Kolloquium über Probleme des provinzialrömischen Kunstschaffens. Veszprém 1991, 161-170.

– Das Bildprogramm des gelb-lila Zimmers in Baláca. In: Forschungen und Ergebnisse. Internationale Tagung über römische Villen. Balácai Közlemények 3, 1994 (Veszprém 1995) 22-28.

–  I. Borbély-Kiss, T. Gesztelyi, Z. Elekes, I. Rajta, E. Koltay, Á. Z. Kiss: Investigation of Classical Ring-Stones and their Imitations. In: 5th International Conference on Non-Destructiv Testing, Microanalytical Methods and Environmental Evaluation for Study and Conservation of Work of Art. Budapest 1996, 131-143.

–  Antike Gemmen im Museum von Győr (Raab). Pannonica provincialia et archaeologica Eugenio Fitz octogenario dedicata. Budapest 2003, 113-126.

Virum fortem plerumque Achillem vocamus. In: Klassizismus und Modernität. Beiträge der

internationalen Konferenz in Szeged. Acta Ant. et Arch. 30, 2007.

 

Magyarországon magyarul:

–  A gemmaportrék társadalmi szerepéről egy Caracalla-ábrázolás ürügyén. In: Az antik társadalomtörténet problémái. Debrecen KLTE 1982, 243-251.

–  A 4. századi római arisztokrácia és művészete. Műalkotás-esztétikum-közönség az antikvitásban. Debrecen KLTE 1988, 111-122.

–  Cicero és szobrai. In: Cicero öröksége. AGATHA I. Szerk. Havas L. Debrecen, Klasszika-filológiai Tanszék, 1995, 215-219.

– Numizmatika és glyptika. In: Numizmatika és társadalomtudományok III. Nyíregyháza 1999, 127-134.

– Idősebb Plinius a Mátyás kori Magyaroszágon. GENESIA. Tanulmányok Bollók János emlékére. Budapest, Typotex Kiadó 2004, 229-237.

– Hagyománytisztelő–hagyománytipró Septimius Severus. Classica–Mediaevalia–Neolatina. Debrecen 2006, 43-48.

– Antik pecsétek újrafelhasználása: ikonográfiai aktualitások. In: Orpheus búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére. Szerk. Fehér B. és Könczöl M. Budapest 2007.

– Debrecen szellemisége a város latin nyelvű feliratainak tükrében. In: A reformáció, mint európai debreceni nemzeti érték. Hol a helyünk Európában? Debrecen–Budapest, 2008. PEM tanulmányok – VI. 51-66.

– Hercules Musarum egy nyíregyházi gemmán. In: Xenia. Tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Szerk. M. Nagy I.–Szekeres Cs.–Takács L.–Varga T. Debreceni Egyetemi Kiadó 2010, 239–243.

 

VII. Ismertetés, recenzió:

Magyarországon idegen nyelven:

– H. Philipp, Mira et magica. Acta Arch. Hung. 43, 1991, 472-474.

– M. Grant, The Visible Past: Greek and Roman History from Archaeology 1960-1990. Acta Class. Debr. 28, 1992, 133-135.

– W.-R. Megow: Kameen von Augustus bis Alexander Severus. Acta Arch.Hung. 45, 1993, 361-364.

– Provincialia. La Pannonia e l'Impero Romano (szerk. G. Hajnóczy) és Hainzmann-Pochmarski: Die römerzeitlichen Inschriften und Reliefs von Schloß Seggau. Acta Class.Debr. 21, 1966 (Debrecen 1997) 137-141.

– B. Nardelli: I cammei del Museo Archeologico Nazionale di Venezia. Roma 1999, 123.

Acta Arch. Hung. 54, 2003, 289-290.

 

Magyarországon magyarul:

– B. Mouchová, Studie zu Kaiserbiographien Suetons. Ant.Tan. 16, 1969, 245-7.

– Ürögdi Gy., Róma kenyere, Róma aranya. Ant.Tan. 17, 1970, 84-85.

– H. Gesche, Die Vergottung Caesars. Ant.Tan. 20, 1973, 82-84.

– Az antik Róma napjai. Ant.Tan. 31, 1984, 150-156.

– R. Fleischer, Der Klagefrauensarkophag aus Sidon. Arch.Ért. 112, 1985, 146-7.

– K.J.Shelton, The Esquiline Treasure. Arch.Ért. 112, 1985, 149.

– B. Andreae, Odysseus. Ant.Tan. 33, 1987-88, 43-44.

– W.-R. Megow: Kameen von Augustus bis Alexander Severus. Arch.Ért. 116, 1989, 138-140.

– Régészet és történelem (M. Grant, The Visible Past). Klió 1993/1, 39-50.

– D.E.Gershenson: Apollo the Wolf-god. Ant.Tan. 37, 1993, 161-162.

– R. Amedick: Túlvilágkép római szarkofágokon. Klió 1993/2, 70-72.

– Művészet és társadalom az ókori Rómában (E.K.Gazda, Roman Art in the Private Sphere). Klió 1994/2, 62-63.

– A. Weitzmann-H.L.Kessler: A legkorábbi Biblia-illusztrációk. Klió 1995/1, 68-69.

– Corpus Signorum Imperii Romani II. Ungarn. Magyar Tudomány 95/9, 1139-1141.

– P. Zanker: Pompeji városkép, lakáskultúra, társadalom. Klió 1995/2, 54-56.

– Hellénisztikus művészet és a római arisztokrácia. Klió 1996/1, 57-58.

– Pannonia és a Római Birodalom. Klió 1996/1, 70-71.

– Kísérletező történelemkutatás: a római lovasság. Klió 1996/3, 31-33.

– K. Galinsky: Az Augustus-kori kultúra. Klió 1997/1, 33-35. 

– H.G.Gundel: Zodiakos. Klió 1998/1, 72-74.

– A.Rindelaub-K.Schmidt, D.Berges: Karthagó a legújabb leletek tükrében. Klió 1998/1, 75-77.

– M. Junkelmann, A római katonák élelmezése (Panis militaris). Klió 1998/2, 59-62.

– Antike Religion in anthropologischer Deutung / G. Baudy. In: Die Wissenschaften vom Altertum am Ende des 2. Jahrtausends n. Chr. Hrsg. E.-R. Schwinge. Stuttgart und Leipzig 1995, 229-258. Klió 8:3 (1999) 5-7.

– Der kleine Unterschied. Ideelle und materielle Aspekte der „Liebeswerbung” in der Antike / Marion Mayer. In: Akzidenzen 6. Flugblätter der Winckelmann-Gesellschaft Stendal. Tübingen 1993, 35 p. Klió 9:1 (2000) 51-52.

– Engraved Gems: Survivals and Revivals. Ed. By Clifford Malcolm Brown. Washington 1997. 320 p. Klió 9:3 (2000) 59-62.

– Th. Fröhlich, Lararien- und Fassadenbilder in den Vesuvstädten. Untersuchungen zur ’volkstümlichen’ pompeianischen Malerei. Mainz 1991, 370 p. Arch. Ért. 125, 1998/2000, 146-149.

– Th. Fröhlich, Lararien- und Fassadenbilder in den Vesuvstädten. Untersuchungen zur ’volkstümlichen’ pompeianischen Malerei. Mainz 1991, 370 p. Klió 11:1 (2002) 57-62.

– Th. Lorenz: Überlegungen zur Vorgeschichte der frühchristlichen Basiliken. In: Boreas 23/24, 2000/2001, 113-132. Klió 2003/1, 59-61.

– Tóth I.: Mithras Pannonicus. A Pécsi Tudományegy. Tört. Tansz. Évk. 2003. Ismert.: Debreceni Szemle 2004/1, 177–179.

Gemme dalla corte imperiale alla corte celeste. Cura scientifica di G. Sena Chiesa. Universitá degli Studi di Milano, 2002. Ismert.: Klió 2005/2, 99-101.

– Gábli Cecilia: Caius Plinius Secundus Természettudományának 37. könyve. Szeged 2004. Ismert.: Antik Tanulmányok 49, 2005, 323-325.

– Székely Melinda: Kereskedelem Róma és India között. Szegedi Egyetemi Kiadó,

2008. Ismert.: Antik Tanulmányok 52, 2008, 454–456.

– Gáspár Dorottya: Pannonia kereszténysége a mai Magyarország területén I. Budapest 2008. Ismert.: Debreceni Szemle 18, 2010/2, 122-124.

– Egy fontos könyv a hellenisztikus korról. H. Bengtson: A hellenisztikus világkultúra. Ford. Hoffmann Zsuzsanna. Szeged, JATEPress, 2010. 179 old. Ismert.: Aetas 25, 2010/4, 184-185.