PUBLIKÁCIÓS JEGYZÉK 2014

BÁRÁNY ATTILA

 

 

Szakmai önéletrajz

Publikációs lista 2014

Saját honlap: http://unideb.academia.edu/AttilaBarany

Intézményi honlap: http://tortenelem.unideb.hu/publikacio/baranypub.html

Publikációk: https://vm.mtmt.hu//search/slist.php?lang=0&AuthorID=10003078

 

Közlemény típusok

Szám – összesen

Szám – részletezve

I. Könyvek

4

 

a) Könyv, szerzőként

 

 

Idegen nyelvű

 

0

Magyar nyelvű

 

4

 

 

 

II. Könyvrészlet

45

 

Idegen nyelvű

 

29

Magyar nyelvű

 

16

 

 

 

III. Tudományos folyóiratcikk

25

 

Nemzetközi szakfolyóiratban

 

3

Hazai kiadású szakfolyóiratban idegen nyelven

 

2

Hazai kiadású szakfolyóiratban magyar nyelven

 

20

 

 

 

IV. Konferenciaközlemény folyóiratban vagy konferenciakötetben

2

 

Idegen nyelvű

 

2

Magyar nyelvű

 

0

 

 

 

Tudományos közlemények összesen (I-IV.)

76

 

 

 

 

További tudományos művek

 

 

a, recenzió

4

 

b., előszó, utószó, jegyzetek, mellékletek, térkép

15

 

c., szerkesztés / társszerkesztés

12

 

Idegen nyelvű

 

3

Magyar nyelvű

 

9

d., sorozatszerkesztés

34

 

e., lektorálás

7

 

f., szakfordítás

9

 

 

 

 

Hirsch index

9

 

 

 

 

Idézetek száma

272

 

Recenzió

 

47

Független hivatkozás

 

225

 

 

 

Oktatási művek

1

 

Felsőoktatási tankönyv – magyar nyelven

1

 

 

 

 

Ismeretterjesztő művek

5

 

 

 

 

Szakmai előadás

58

 

a, ebből külföldi, idegen nyelvű

31

 

 

Könyvek

2013

Középkori magyar emlékek Angliában. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2013. ISBN 978-615-5257-46-9. 140 p.

 

2011

A normann hódítástól a Magna Cartáig. Anglia a normannok és a Plantagenetek korában (1066-1216). Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2011. ISBN 978-963-9857-66-7. 189 p.  

1.       Recenzió: ifj. Barta János: „Bárány Attila: A normann hódítástól a Magna Cartáig. Anglia a normannok és a Plantagenetek korában (1066-1216).” Századok 146 (2012) 2: 442-43.

2.       Hivatkozás: Havas László: „Hungaria (re)nata. - A keresztény királyság nyugati kapcsolatai Európa "keresztútjai"-nakmetszéspontjában”, In: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban, Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013. 9-48. p. 10.

 

2008 - 2012

Bárány Attila – Laszlovszky József – Papp Zsuzsanna: Angol-magyar kapcsolatok a középkorban. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2008-2012. I-II. [Bárány Attila munkája: I. kötet, pp. 255-351.  II. köt. pp. 1-355.]

 1. Hivatkozás: Csukovits Enikő: „Források, műfajok, lehetőségek: a középkori Magyarország-kép elemei”, Korall 10 (2009) 38: 2009. December: 5-29. p. 16. 44. jegyz.
 2. Hivatkozás: Kiss Gergely: Ismertetés: „Millet, Hélène: L’Église du Grand Schisme 1378–1417. A. et J. Picard, Paris, 2009. 272 o.: Les médiévistes français 9.”, Századok 145 (2011) 2: 510-516. p. 514.
 3. Hivatkozás: Maléth Ágnes: „Viták a konstanzi zsinaton”, In: Műhelyszemináriumi dolgozatok. I. Szerk. Kovács Szilvia – Révész Éva. Szeged, 2013. 57-72.  63., 70.
 4. Hivatkozás: Petrovics István: „Capystranus. Egy 1515-ben Londonban kinyomtatott névtelen angol elbeszélő költemény”, In: Kálmán Peregrin -Veszprémy László (szerk.): Európa védelmében. Kapisztrán Szent János és a nándorfehérvári diadal emlékezete. HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Line Design, 2013. ISBN 978-963-7097-60-7 (A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára, ISSN 1787-3150) 126-134. p. 126.
 5. Hivatkozás: C. Tóth Norbert: „Ellenpápák helyett pápa. Zsigmond magyar és német király a konstanzi zsinaton”, Magyar Tudomány 174 (2013) 5: 522-27. 523.
 6. Hivatkozás: Laszlovszky József: „Legenda és valóság. Angolszász hercegek magyarországi vára?” Várak, kastélyok,templomok 9 (2013) 3 (Június): 4-7. 7.
 7. Hivatkozás: Bácsatyai Dániel: „Geoffrei Gaimar verses krónikájának magyar vonatkozásai”, In:  Francia-magyar kapcsolatok a középkorban, Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013 95-106. p. 96.
 8. Hivatkozás: Csernus Sándor: „Jehan de Wavrin krónikája: angol történelem, francia történetírás és keresztes hadjárat. Burgundiak az Al-Dunán (1444–1445)”. In: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban, Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013. 127-152. p. 130., 144.
 9. Hivatkozás: Novák Veronika: „Sárkány a porcelánboltban: Luxemburgi Zsigmondés a párizsi ceremóniák”, In: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013. 253-270. p. 253., 255.; 257.; 267.
 10. Hivatkozás: Miszler Tamás: „Játvarðar saga – A keleti utazás leírása”, In: Kor – szak – határ. A Kárpát-medence és a szomszédos birodalmak (900–1800). Szerkesztette Fedeles Tamás – Font Márta – Kiss Gergely. Pécs, PTE, 2013. ISBN 978-963-642-518-011-22. p. 12.

 

2008

Britek, angolszászok, vikingek. Észak-Nyugat-Európa a korai középkor századaiban. Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 2008.  ISBN 978-963-9857-02-5. 163 p.

 1. Recenzió: Veres Enikő: „Bárány Attila: Britek, angolszászok, vikingek. Észak-Nyugat-Európa a korai középkor századaiban.”, Gesta VIII (2009) pp. 43–44
 2. Hivatkozás: Pósán László: A középkori Európa. Debrecen, TKK, 2010. p. 160.
 3. Hivatkozás: Kiss Sándor: Elfeledett évszázadok. Az angolszász Anglia története. Attraktor, Máriabesnyő
 4. Gödöllő, 2010. ISBN 9789639857636. pp. 170.; 171.; 179.; 181.; 182.; 183.; 184.; 192.; 193.
 5. Hivatkozás: Szabados György. Magyar államalapítások a IX-XI. században. Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2011. 9789630820837 pp. 42.; 382.
 6. Hivatkozás: Pósán László: „…quod terra ipsa sub monarchia imperii est". Az Imperium Romanum és a Német Lovagrend állama a középkorban.” In: Frank Tibor (szerk.): Németföldről Németországba. Magyar kutatók tanulmányai a német történelemről. Budapest: Gondolat, 2011. ISBN 978-963-693-317-3. pp. 17-38. p. 20.
 7. Hivatkozás: Pósán László: Skandinávia a középkorban. Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. ISBN 9789633182130. p. 184.
 8. Hivatkozás: Miszler Tamás: „A hafrsfjordi csata”, In: Válogatás a Hadtörténeti esték 2006 és 2010 között elhangzott előadásaiból. Fejezetek a hadtörténelemből I. Magyar Hadtudományi Társaság kiadványsorozata. szerk.: Bene Krisztián, Dávid Ferenc, Sarlós István. Magyar Hadtudományi Társaság, Pécs, 2011. ISBN 978-963-89383-0-5.  159-175. p. 168.
 9. Hivatkozás: Havas László: „Hungaria (re)nata. - A keresztény királyság nyugati kapcsolatai Európa "keresztútjai"-nakmetszéspontjában”, In: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban, Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013. (Speculum Historiae Debreceniense 13.) ISBN 978-963-318-358-8. 9-48. p. 10.
 10. Hivatkozás: Makk Ferenc: „Megjegyzések a Szent István-i államalapítás történetéhez”, Aetas 26 (2011) 1: 104-142. p. 132.

 

Könyvrészlet

2013

„The Crusading Letters of Matthias Corvinus”, „King Matthias of Hungary 1458-1490”,  In: Christian-Muslim Relations: A Bibliographical History. Volume 4 (1200-1500). Eds. David Thomas, John Tolan, Alexander Mallett, ‘Series: The History of Christian-Muslim Relations’, (Brill Reference) ISSN: 1570-7350, ISBN13: 9789004195158. Brill, Leiden, 2013. [25 October 2013: http://www.encquran.brill.nl/entries/christian-muslim-relations/the-crusading-letters-of-king-matthias-COM_24911 ; ( Hozzáférés védett / Access protected )

 

„A fejedelmi lovagrendek hatása a magyar bárói társadalomban a 15. században”, In: A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok, Szerk. Papp Klára, Püski Levente. (Speculum Historiae Debreceniense 12.) Debrecen, 2013. ISBN 978-963-473-605-9. 11-43. [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 1. Hivatkozás: Novák Ádám: „Levelek Budáról. Az országnagyok levelei a városoknak V. László halála után”, In: Micae Medievales III. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk. Gál Judit, Péterfi Bence, Vadas András, Kranzieritz Károly. ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola. Budapest, 2013. ISBN 978-963-284-365-0. 153-166. p. 153.

 

Courtenay Róbert latin császár Magyarországon”: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban, Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely. (Speculum Historiae Debreceniense 13.)  Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2013. ISBN 978-963-473-617-2.153-180. [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 

„King Andrew II in Philippe Mouskés’ Chronique rimée”, In: Byzance et l’Occident : Rencontre de l’Est et de l’Ouest, sous la direction d’Emese Egedi-Kovács, Collège Eötvös József ELTE, Budapest, 2013. ISBN 978-615-5371-09-7. 27-45. [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 

Hungary's Relationship to her Neighbours in the Age of the Árpád Kings (c. 1000–1301)” In: Small Nations on the Borderlines of Great Powers. Eds. Attila Bárány - Satu Matikainen. Debrecen – Jyväskylä, 2013. ISBN 978-963-473-604-2. (Speculum Historiae Debreceniense 14.) 31-48.

 

„King Matthias and the Western European Powers”, In: Matthias Rex 1458-1490 – Hungary at the Dawn of the Renaissance. Ed. Draskóczy István, Horváth Iván, Kiss Farkas Gábor, Marosi Ernő, Voigt Vilmos. Budapest, ELTE, Centre des hautes études de la Renaissance, [Online 2013] ISBN 978-963-284-380-3 [http://renaissance.elte.hu/?page_id=452]

 

2012

„Attempts for Expansion: Hungary, 1000-1500”, In: The Expansion of Central Europe in the Middle Ages. Ed. Nora Berend. ’Ashgate Variorum. The Expansion of Latin Europe, 1000-1500’, Series Editors: James Muldoon, Felipe Fernández-Armesto, Aldershot, Ashgate, Farnham, 2012. 333-380. ISBN 978-1-4094-2245-7.

[http://www.ashgate.com/pdf/catalogues/Variorum-ROW-2011.pdf] [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers] .

 1. Hivatkozás: Allan F. Thatham: Central European Courts in the Face of EU Membership. The Influence of the German Model in Hungary and Poland. Martinus Nijhoff - Brill, Leiden, 2013. (Constitutional Law Library, 6) ISBN 978-90-04-23454-3. p. 46., p. 331.
 2. Hivatkozás: Pórtico Semanal. Historia medieval 70. [Pórtico Librerías, Zaragoza] ] XXVI. No. 1068. 11 febrero 2013. 3-4. ISSN 1132-9076 [http://www.porticolibrerias.es/c/S1068MED.pdf]

 

„II. András balkáni külpolitikája”, In: II. András és Székesfehérvár, Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, Székesfehérvár, 2012. (Magyar királyok és Székesfehérvár II. A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai 7. Sorozatszerkesztô: Smohay András) 129-173. ISBN 978 963 87898 4 6 [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 

„Anglia királya és a morvamezei csata”, In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor, Péterfi Bence, Vadas András.  Budapest, 2012. ISBN 978-963-312-095-8. 39-46.

[http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 

2011

„The English relations of Charles II of Sicily and Maria of Hungary”, In: La Diplomatie des États Angevins aux XIIIe et XIVe siécles / Diplomacy in the Countries of the Angevin Dynasty in the 13th-14th centuries. Actes du colloque international de Szeged, Visegrád, Budapest 13-16 septembre 2007 sous éla direction István Petrovics – Zoltán Kordé. Accademia d'ungheria in Roma Istituto Storico "Fraknói", Roma - Dipartimento di Storia Ungherese del Medioevo e della prima Eta Moderna Universitá degli Studi di Szeged, Roma-Szeged, 2011. ISBN 978-963-315-046-7. 57-78. [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 

2011

„Citizenships and Identities in Medieval Times”, In: Citizenships and Identities
Inclusion, Exclusion, Participation Concerns
. eds. Ann Katherine Issacs, Guðmundur Hálfdanarson, Cliohres, Edizioni Plus, (Pisana Libraria Universitatis Studiorum) Universitá di Pisa, Pisa, 2011. ISBN 978-88-8492-739-2. 215-16.; 223-24.

[http://ehlee.humnet.unipi.it/books5/7/24.pdf] [http://www.cliohres.net/books5/contact_process.php?book=7]

 

„Debreceni Dózsa küzdelme a bihari oligarchákkal”, In: Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai 7.) Szerk. Bárány Attila, Papp Klára, Szálkai Tamás. Debrecen, 2011. ISBN 978-963-8216-46-5. 75-126.

[http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 1. Hivatkozás: Csukovits Enikő: Az Anjouk Magyarországon I. rész. I. Károly és uralkodása (1301-1342). Monumenta Hungariae Dissertationes. Bp., 2012. 82.
 2. Hivatkozás: Bradács Gábor: „Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok (Die 650 Jahre alte Stadt Debrecen. Studien zur Stadtgeschichte), szerkesztette Attila Bárány – Klára Papp – Tamás Szálkai (Speculum Historiae Debreceniense 7). Debrecen 2011.”, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 68 (2012) 418-419.

 

2010

„Political Pilgrimage in Later Medieval Central Europe: A case study of a Hungarian traveller to Ireland”. In: Global Encounters European Identities. edited by Mary N. Harris with Anna Agnarsdóttir and Csaba Lévai. Edizioni Plus – Pisa University Press (Pisana Libraria Universitatis Studiorum) Pisa,  2010. (Thematic work group, 6; Europe and the Wider World, 5) ISBN 978-88-8492-738-5. 203-14. [http://ehlee.humnet.unipi.it/books5/6/18.pdf]

 

„Nagy Lajos nápolyi hadjáratai és a Százéves Háború”, In: Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Pallai László. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete kiadása. Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2010. ISBN 978-963-473-419-2. 25-39. [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 1. Recenzió: Patrik Derfinák: „Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Pallai László. Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2010.” Annales Historici Presoviensis 10 (2010) 1-2: 170-171.
 2. Recenzió: Patrik Derfinák: „Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Szerkesztette Papp, I., Angi, J., Pallai, L. Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2010.” Zborník vedeckých prác katedry ekonómie a ekonomiky ANNO 2011. Ed Rastislav Kotulič. Presov, 2011. 356-57.      [http://www.pulib.sk/elpub2/FM/Kotulic14/pdf_doc/31.pdf]

 

2009

„Matthias’ European Diplomacy in the 1480s”, In: Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West. Eds. Attila Bárány – Attila Györkös. Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2009. ISBN 978-963-473-276-1 (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai  1, ISSN 2060-9213) 363-392. [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 1. Recenzió: Horváth Richárd: „Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. (Speculum Historiae Debreceniense I.) Eds. Attila Bárány – Attila Györkös. Debrecen, 2009. 471. p.”, Századok 143  (2009) 6: 1516-1520. (Hivatkozás a tanulmányra is: p. 1519.)
 2. Recenzió: Bradács Gábor: „Mátyás és öröksége. Kulturális és politikai kölcsönhatások Kelet és Nyugat között”. Debreceni Szemle 16 (2008) 4: 559-562. p. 561. p.  [http://debszem.unideb.hu/pdf/dsz2008-4/dsz2008-4Tudomanyos.pdf]
 3. Recenzió: Márta Kondor – Ann Katrin Kunde: “Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West, hg. von Attila Barany–Attila Gyorkos. (Speculum Historiae Debreceniense 1.) DE Történelmi Intezet, Debrecen 2009.”, Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, Band 119, Heft 1-2 (2011) 224-227. (Hivatkozás a tanulmányra is: p. 226-227.)
 4. Recenzió: Julia Dücker, „Bárány, Attila – Attila Györkös/Hrsg.: Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. (Speculum Historiae Debreceniense I.) Eds. Attila Bárány – Attila Györkös. Debrecen, 2009. 471. S./Abb.” Zeitschrift für Historische Forschung 38 (2011) 3: 473-74.
 5. Hivatkozás: Norman Housley: Crusading and the Ottoman threat, 1453-1505. Oxford, 2013. xi., 42., 222.    
 6. Hivatkozás: Mikó Árpád: A reneszánsz művészet története Magyarországon. Akadémiai doktori értekezés. Bp., 2011. [http://real-d.mtak.hu/526/4/dc_139_10_doktori_mu.pdf] p. 10., p. 265., p. 313.

 

2008

„A wyclifita-lollard eretnekség és a királyi hatalom viszonya a későközépkori Angliában”, Hatalom, legitimáció, ideológia. Szerk. Gedő Éva – Horváth Emőke. L’Harmattan, Budapest, 2008. ISBN 978-963-236-031-7. 83-110. [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers] .

 1. Recenzió: Szelke László: Recenzió: „A wyclifita-lollard eretnekség és a királyi hatalom viszonya a későközépkori Angliában”, Hatalom, legitimáció, ideológia. Szerk. Horváth Emőke. L’Harmattan, Budapest, 2008. 83-110.” Kurrens Történelem (2009) 4.

[http://kurrenstortenelem.org/dokument/recenziok/2009.04/gedo_200904.html] (Hivatkozás a tanulmányra is.)

 

2007

„A skandináv államok a koraújkorban (1523-1792)”; „A svéd nagyhatalom”; In: Angi János – Barta János – Bárány Attila – Györkös Attila – Kovács Zoltán – Lévai Csaba – Orosz István – Papp Imre – Papp Klára – Pósán László: Európa az újkorban. Debrecen University Press, Debrecen, 2007. ISBN 963-87272-1-7. 224-34.; 312-14.; 320-22. .

Recenzió: Kele Csilla: „Viharos századok nyomában”, Debrecen Online,
2007. április 26. [http://www.deol.hu/main.php?c=9547] (Hivatkozás a fejezetekre.)

 

2007

„Gyilkosság a székesegyházban”, In: Magyarság és Európa – Tegnap és ma. Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. születésnapjára. Szerk. Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László, Debrecen, Multiplex Media – DUP, 2007. ISBN 963-87272-0-9. 33-53.

 1. Recenzió: Ilnicki Beáta: „Magyarság és Európa – tegnap és ma, avagy emlékezzünk az Ady Endre Akadémiára”, Acta Beregsasiensis. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Tudományos Évkönyve VII (2008) 1: 182-184.

 

2006

„Anglo-Luxemburg Relations during the reign of Emperor Sigismund”, In: Sigismund von Luxemburg: ein Kaiser in Europa: Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses, Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg. Hrsg. Von Michel Pauly; François ReinertMainz am Rhein, von Zabern, 2006. ISBN 3-8053-3625-X. 43-59.

 [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers] 

 1. Recenzió: Martin Uhrmacher, „Sigismund von Luxemburg, König von Ungarn und Kaiser, 1387-1437. Kongress im Vorfeld der von Ungarn und Luxemburg gemeinsam organisierten Ausstellung. SIGISMUNDUS REX ET IMPERATOR. 1387-1437. Luxemburg, 8. bis 10. Juni 2005”, AHF Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. [München] Tagungsberichte (2005/09.) Nr. 88. 1-9. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 3.)
 2. Recenzió: Alexander Schubert: “Pauly, Michel / François Reinert (Hrsg.), Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8.-10. Juni 2005”,  Zeitschrift für Historische Forschung 35 (2008) 1: 101-103. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 102.)
3.       Recenzió: Martin Uhrmacher, „Internationale Tagung Sigismund von Luxemburg, König von Ungarn und Kaiser. Hémecht. Zeitschrift für luxemburger Geschichte 58 (2006) 169-179. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 172.)
 1. Recenzió: Martin Uhrmacher, „Tagungsbericht Sigismund von Luxemburg, König von Ungarn und Kaiser, 1387-1437. 08.06.2005-10.06.2005, Luxemburg”, H-Soz-u-Kult (HUMANITIES - SOZIAL- UND KULTURGESCHICHTE Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin Philosophische Fakultät I Institut für Geschichtswissenschaften) szemléző folyóirat, 5 (2006) 09: 1-8. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 3.) [http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=874]
 2. Recenzió: P. W.: „Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa”, Der Niederrhein 73 (2006) 3: pp. 145-147. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 147.)
6.       Recenzió: Ansgar Frenken, “M. Pauly u.a. (Hrsg.): Sigismund von Luxemburg”, H-Soz-u-Kult 6 (2007) 01/24: 1-5. [http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2007-1-054] (Hivatkozás a tanulmányra is: p. 3.)
 1. Recenzió: Klára Benešovská, „L'art à la cour des derniers Luxembourg”,  Perspective [La revue internationale des historiens de l'art, de l'antiquité à nos jours. Institut National d'Histoire de l'Art ISSN 1777-7852] 3 (2008) 1/ Aout: p. 138-145.

8.       Recenzió: Ansgar Frenken, „Pauly, Michel; Reinert, François (Hrsg.): Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8-10. Juni 2005. Mainz 2006.” Historische Literatur 5 (2007), 1 (Januar - März): 62-67. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 65.)

 1. Recenzió: Carsten Woll, „Rezension von: Sigismund von Luxemburg : ein Kaiser in Europa / Michel Pauly [Hrsg.]. – Mainz am Rhein : von Zabern, 2006.”, Kurtrierisches Jahrbuch [Stadtbibliothek Trier und dem Verein Kurtrierisches Jahrbuch e.V.] 47 (2007) p. 606-613. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 608.)
 2. Recenzió: Ansgar Frenken, „Review of Takács, Imre, Sigismund - Rex et Imperator: Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437 and Pauly, Michel; Reinert, François, Sigismund von Luxemburg: Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8-10. Juni 2005.” H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences 13 (2007) January 1-3. [http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=21459] (Hivatkozás a tanulmányra: p. 3.)
 3. Recenzió: Wolfgang Schmid, „Rezension von: Sigismund von Luxemburg : ein Kaiser in Europa / Michel Pauly [Hrsg.]. – Mainz am Rhein : von Zabern, 2006.”, Rheinische Vierteljahrsblätter 71 (2007) p. 354-56. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 355.)
 4. Recenzió: Helmut Maurer, “Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. Hg. v. Michel Pauly, François Reinert”,  Rottenburger Jahrbuch für Kirchengeschichte [Herausgegeben vom Geschichtsverein der Diözese Rottenburg-Stuttgart] Bd. 26. (2007) 318-320. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 319.)
 5. Recenzió: Frank-Thomas Ziegler, „Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. Hg. v. Michel Pauly”, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 30 (2007) 216-217.
 6. Recenzió: Pierre Monet, „Librarie Allemande: Michel Pauly, François Reinert (dir), Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Mainz, 2006.”, Bulletin d'information de la mission historique en allemagne 43 (2007) 308-10.
 7. Recenzió: „Konzil-Kaiser mit Hofstaat: Sigismund von Luxemburg”, Wiesbadener Kurier 62 (2007) 2:15.
 8. Hivatkozás: Michel Pauly: „Was unterscheidet die Muschelkette aus Waldbillig von der Igeler Säule? Von der trans- zur metanationalen Perspektive in der Nationalgeschichte am Beispiel Luxemburgs”, H-Soz-u-Kult 6 (2007) 22: 1-16. p. 1. [http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/id=897&type=diskussionen]
 9. Hivatkozás: Jahrbuch der historischen Forschung in der Bundesrepublik Deutschland.  AHF Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen. Berichtsjahr 2006. 33 (2007) p. 414., p. 415., p. 417., p. 444., p. 497.
 10. Hivatkozás: Historische Bibliographie. AHF Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen. Berichtsjahr 2006. 15 (2007) p. 82., p. 545., p. 547., p. 553., p. 554., p. 562., p. 563., p. 564., p. 565., p. 566., p. 567., p. 569., p. 595., p. 599., p. 602. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 546.)
 11. Hivatkozás: Ansgar Frenken, „SIG(IS)MUND VON LUXEMBURG, König von Ungarn und Böhmen, römisch-deutscher Kaiser (1410/11-1437).”, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XXIX (2008) Ergänzungen – XVI. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz – Traugott Bautz et al. Nordhausen, Thür, Verlag Traugott – Bautz, 2008. ISBN 978-3-88309-452-6. 1374-1395. hasáb. (Hivatkozás a tanulmányra.)

20.    Hivatkozás: Štefan Oriško, “Sigismundus Rex et Imperator. Úvady nad výstavou umenia žigmundovskej doby”, Ars. Časopis Ústavu dejín umjenia slovenskej akademie vied 39 (2006) 1: 31-52. p. 31., p. 36. 

 1. Hivatkozás: Christine Van den Bergen-Pantens, „Sigismund de Luxembourg. Art and culture. 1387-1437. Sigismund king and emperor”, Scriptorium 60 (2006) 2: p. 245.
 2. Hivatkozás: Société française d'héraldique et de sigillographie. Bulletin de Liaison No. 66. Hiver 2007. p. 2.
 3. Hivatkozás: „Kunstgeschichte”, Sehepunkte. Rezensionsjournal für die Geschichtswissenschaften 6 (2006) 9: 20-23. p. 22.
 4. Hivatkozás: Szócikk: „Siegmund, Sigismund, Römischer König (seit 1410) und Kaiser (seit 1433)”, Meyers Großes Taschenlexikon in 25 Bänden. Meyers Lexikon Online. Hrsg. und bearb. von Meyers Lexikonred. Joseph Meyer Bibliographisches Institut, Meyers Lexikonverlag, Mannheim, Leipzig, Wien, 2001-2008. [http://lexikon.meyers.de/wissen/Siegmund_20025410+(Personen)]

25.    Hivatkozás: Matthew Palmer, „Sigismund Rex et Imperator. Art and Culture in the Times of Sigismund of Luxemburg. Budapest, Museum of Fine Arts, March 18 – June 18, 2006.”, Acta Historiae Artium 48 (2007) 341-349. p. 341.; p. 347.

26.    Hivatkozás: Tim Juckes, „Sigismundus: Rex et Imperator. Art and Culture during the Time of Sigismund of Luxembourg, 1387-1437.”, Renaissance Studies [Journal of the Society of Renaissance Studies] 21 (2007) 1: 94-105. p. 104.

 1. Hivatkozás: „Rezensionen”, Francia: Forschungen zur Westeuropäische Geschichte. 1. Mittelalter. [Deutsches Historisches Institut (Paris)] 34 (2007) 1: 389-402. p. 400.
 2. Hivatkozás: Gerrit Jasper Schenk, „Tagungsbericht Kaiser Sigismund (+1437) – Herrschaftspraxis, Urkunden und Rituale/ Císař Zikmunda (+1437) – Vládní praxe, listiny a rituály. 06.12.2007-08.12.2007, Brno.”, H-Soz-u-Kult 7 (2008) 01/31: 1-4. p. 1.
 3. Hivatkozás: Ana Maria Gruia: „Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur Sigismunds von Luxemburg, 1387-143: Ausstellungskatalog. Imre Takács ed. (Mainz: Philipp von Zabern, 2006). 733p.” Studia Patzinakia 3 (2006) 73-75. p. 73.
 4. Hivatkozás: Ana Maria Gruia: „Rec. Sigismund Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437”, Colloquia. Journal of Central European History 13 (2006) 1-2: p. 408-410. p. 409.
 5. Hivatkozás: „Exhibitions”, Peregrinations. Official Journal of the International Society for the Study of Pilgrimage Art 2 (2007) 1. Online [http://peregrinations.kenyon.edu/vol2-1/exhibitions.html]
 6. Hivatkozás: Stefan Weinfurter, Das Reich im Mittelalter: Kleine deutsche Geschichte von 500 bis 1500. München, C. H. Beck, 2008. ISBN 978-3406569005. p. 297.

33.    Hivatkozás: Jahresberichte für Deutsche Geschichte Neue Folge 58. Jahrgang 2006 (2007) pp. 177., 179., 180., 182., 188., 217., 222., 229., 235., 236., 238., 240., 243., 1401., 1417., 1454. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 183.)

 1. Hivatkozás: Literaturdokumentation zur Geschichte Ostmitteleuropas / Bibliographieportal Geschichte Ostmitteleuropas (Monographien, Aufsätze aus Sammelbänden und Zeitschriften) [Kelet-közép-európa történelmének irodalmi dokumentációja]. Herder Intézet / Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg e.V., 2008. [http://www.litdok.de/cgi-bin/litdok]
 2. Hivatkozás: Spiegel Wissen Lexikon. Das Lexikon der nächsten Generation. Online [http://wissen.spiegel.de/wissen/start/home.html – 2009. jan. 22.] (Hivatkozás a tanulmányra is.)
 3. Hivatkozás: Kai Wenzel, „Karl IV – Kaiser von Gottes Gnaden”: Neue Studien zur Hofkunst der Luxemburger”, Bohemia: Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder 47 (2006-07) 2: 377-90. p. 390.
 4. Hivatkozás: Marosi Ernő: „Sigismund’s Moment in Art History”, The Hungarian Quarterly 182 (2006) 6-20. p. 7.
 5. Hivatkozás: Végh János: „Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437. Kiállítás a budapesti Szépművészeti Múzeumban, 2006. március 18-június 18., illetve a luxemburgi Musée National d’Histoire et d’Art-ban, 2006. július 13-október 15.”, Művészettörténeti Értesítő 56 (2007) 1: 149-162.  p. 161.
 6. Hivatkozás: Bayern nach Jah und Tag: 24 Tage aus der bayerischen Geschichte. Hrsg. von Alois Schmid, Katharina Weigand. München, C. H. Beck, 2007. ISBN 978-3406563201. p. 468.
 7. Hivatkozás: Sophia Oosterwijk: 'Fro Paris to Inglond'? The danse macabre in text and image in late-medieval England. Department of English Language and Culture, Leiden University, Faculteit der Letteren, 2009. [https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/13873] p. 334.
 8. Hivatkozás: Sophia Oosterwijk: "Of Dead Kings, Dukes and Constables: The Historical Context of the Danse Macabre in Late Medieval Paris", Journal of the British Archaeological Association, 161 (2008) 131-162. p. 161.
 9. Hivatkozás: Bernhard Glasauer: Herzog Heinrich XVI. (1393-1450) der Reiche von Bayern-Landshut. Territorialpolitik zwischen Dynastie und Reich. (Münchner Beiträge zur Geschichtswissenschaft’, 5). München, Herbert Utz, 2009. ISBN 978-3-8316-0899-7. p. 5.; p. 366.
 10. Hivatkozás: Marosi Ernő: „Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában, 1387–1437”, Bulletin du Musée hongrois des beaux arts 105 (2006) pp. 131-138.
 11. Hivatkozás: Archiv für hessische Geschichte und Altertumskunde [Historischer Verein für Hessen, Technische Hochschule Darmstadt] n.s. 64 (2006) p. 54.
 12. Hivatkozás: Heribert Müller – Johennes Helmrath: (Hgg.), Die Konzilien von Pisa (1409), Konstanz (1414-1418) und Basel (1431-1449): Institution und Personen. (Vorträge und Forschungen - Konstanzer Arbeitskreis für Mittelalterliche Geschichte, 67) Stuttgart, Thorbecke, 2007. ISBN 9783799568678. p. 27.
 13. Hivatkozás: Albert Châtelet: „Publications: Sigismundus Rex et Imperator. Art et culture à l'époque de Sigismond de Luxembourg, 1387-1437”, Art de l'enluminure – L’étude inédite d'un précieux manuscrit enluminé 19 (décembre 2006/janvier/février 2007) pp. 66-70. p. 69.
 14. Hivatkozás: Frank Welsh, The Battle for Christendom. The Council of Constance and the Struggle to Unit Against Islam, 1415. London, Constable & Robinson, 2008. ISBN 9781845295219. p. 270.
 15. Hivatkozás: Kondor Márta: „Egy középkori kereskedő-polgár emlékei. Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról. Fordította, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Skorka Renáta.”, Korall 10 (2009) 38: 2009. December: 178-82. p. 178.
 16. Hivatkozás: Kinga German: „AUSSTELLUNGEN - Sigismundus rex et imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg (1387-1437). Budapest, Szepmuveszeti Muzeum, 18.3.-8.6.06; Luxemburg, Musee national d'histoire et d'art, 13.7.-15.10.06” Kunstchronik 59 (2006) 7: 321-28. p. 322.
 17. Hivatkozás: Laszlovszky József: „Crown, gown and town. Spheres of royal, ecclesiastic and urban interactions in towns of Medieval Hungary”, In: D. Keene, Nagy Balázs, Szende Katalin (eds.), Segregation – Integration – Assimilation: Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate; 2009. ISBN 9780754664772. pp. 179-203. (Historical Urban Studies Series). p. 199.
 18. Hivatkozás: Philip Lindley, „The Funeral and Tomb Effigies of Queen Katharine of Valois and King Henry V”, Journal of the British Archaeological Association, 160 (2007) 1: 165-177.
 19. Hivatkozás: Eric M. Ramírez-Weaver, „Zoë Opačić, ed. Prague and Bohemia: Medieval Art, Architecture and Cultural Exchange in Central Europe. The British Archaeological Association Conference Transactions 32. Leeds: Maney, 2009”, The Medieval Review, 18 (2010) February

[https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/6715/10.02.06.html?sequence=1]

 1. Hivatkozás: Resources. International Centre of Medieval Art. New York, 2010. [http://medievalart.org/?page_id=166 ; http://www.medievalart.org/web-archives/recent-non-english-books-on-medieval-art/]
 2. Hivatkozás: Philip H. Stump, „The Council of Constance (1414-18) and the End of the Schism”, In: Joëlle Rollo-Koster, Thomas M. Izbicki (eds.), A Companion to the Great Western Schism (1378-1417). (’Brill’s Companions to the Western Tradition’), Leiden, 2009. ISBN 9789004162778. 395-442. p. 426.
 3. Hivatkozás: Ivan Mirnik: „The Order of the Dragon as reflcted in Hungarian and Croatian Heraldry”, In: Myth and propaganda in Heraldry and Genealogy. Proceedings of the XXVII International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences St Andrews, 21-26 August 2006, II. Ed. James D. Floyd, Charles J. Burnett. Edinburgh, The Heraldry Society of Scotland and the Scottish Genealogy Society, 2008. ISBN: 978-0-9525258-7-5. pp. 563-588. p. 566.; p. 582.
 4. Hivatkozás:  Ivan Mirnik, „Zmajski red u hrvatskoj i ugarskoj heraldici”, Grb i zastava 3 (2009) 5: 1-7.
 5. Hivatkozás: Gábor Klaniczay, ”Conclusion”, In: Diplomacy in the Countries of the Angevin Dynasty in the 13th-14th centuries / La Diplomatie des États Angevins aux XIIIe et XIVe siécles. Eds. Petrovics István – Kordé Zoltán. Szeged, 2011. ISBN 978-963-315-046-7. 349-354. p. 353.
 6. Hivatkozás: Medioevo Latino. Bollettino bibliografico della cultura europea da Boezio a Erasmo (secoli VI-XV) 28 (2007) 1176. [Firenze, Sismel: Società Internazionale per lo Studio del Medioevo Latino. Edizioni del Galluzzo]
 7. Hivatkozás: M. R. Palmer, International Gothic: Art and Culture in Medieval England and Hungary c. 1400”, Eger Journal of English Studies VII (2007) 17–37. p. 19., p. 27.; p. 30.
 8. Hivatkozás: Laszlovszky József: „A Zsigmond-kori királyi palota és a visegrádi ferences kolostor. Rezidencia és egyházi alapítás”, In: A visegrádi királyi palota. Szerk. Buzás Gergely, Orosz Krisztina. Bp., 2010. ISBN 978 963 7061. p. 223.; p. 404.
 9. Hivatkozás: Werner Paravicini: „Von Schlesien nach Frankreich, England, Spanien und zurück. Über die Ausbreitung adliger Kultur im späten Mittelalter”: In: Jan Harasimowicz –  Matthias Weber (Hgg.): Adel in Schlesien. Band 1: Herrschaft - Kultur - Selbstdarstellung, München: Oldenburg, 2010. ISBN 9783486588774. 135-206. p. 143.; p. 180.
 10. Hivatkozás: Werner Paravicini: „Zachód i Wschód: rozpowszechnianiu się szlacheckiego sposobu bycia w późnym średniowieczu”, In: Szlachta na Śląsku – władza, kultura, wizerunek własny. Eds. Jan Harasimowicz, Matthias Weber. Warszawa: Wydawnictvo DiG, 2010. 135-206. p. 143.; p. 180.
 11. Hivatkozás: Sieglinde Hartmann: „A Medieval Poet's Sense of Humour: Oswald von Wolkenstein and Emperor Sigismund in Paris”, In: Islands and Cities in Medieval Myth, Literature, and History. Eds. Andrea Grafetstätter, Sieglinde Hartmann, James Michael Ogier. Frankfurt am Main – Berlin – Bern, Peter Lang, 2011. ISBN 978-3-631-61165-4 .(Beihefte zur Medieavistik. Monographien, Editionen, Sammelbände. Hrsg. von Peter Dinzelbacher, Band 14) 141-152. p. 152.
 12. Hivatkozás: Heinz-Dieter Heimann: „Unter den Kronensammlern. Die mark Brandenburg Heiammn Unter den Kronensammlern Die Mark Brandenburg im Herrschaftsgefüge der Dynastien der Wittelsbacher und Luxemburger”, In: Im Dialog mit Raubrittern und Schönen Madonnen. Die Mark Brandenburg im späten Mittelalter. (Begleitend zu den Ausstellungen des Projektverbundes "Raubritter und Schöne Madonnen" in Potsdam, Berlin, Brandenburg an der Havel und in Ziesar.) Hrsg. Clemens Bergstedt, Heinz-Dieter Heimann, Knut Kiesant, Peter Knüvener, Mario Müller, Kurt Winkler. Berlin: Lukas Verlag, 2011. ISBN 978-3867321181. (Studien zur brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte) 50-62. p. 62.
 13. Hivatkozás: Das Pressburger Protocollum Testamentorum 1410-(1427)-1529. Teil 1: 1410-1487. Hrsg.: Majorossy Judit – Szende Katalin. Wien - Köln - Weimar, Böhlau Verlag, 2010. (Ed. Fontes rerum Austriacarum. Österreichische Geschichtsquellen. Dritte Abteilung. Fontes Iuris. 21. Band.) ISBN 9783205785491. p. 46.
 14. Hivatkozás: Hérold Pettiau, “Jean-Luc Deuffic, ed., Reliques et sainteté dans l'espace médiéval [compte rendu]”, Revue belge de philologie et d'histoire / Belgisch tijdschrift voor philologie en geschiedenis 85 (2007) 3-4: 893-904. p. 899.
 15. Hivatkozás: Martin Wihoda, “Mezinárodní konference o listinách, rituálech a vladaření císaře Zikmunda”, Český časopis historický 106 (2008) 2: 478-480. p. 478.
 16. Hivatkozás: Heike Johanna Mierau: Kaiser und Papst im Mittelalter. Köln – Weimar – Wien: Böhlau, 2010. ISBN 978-3-412-20551-5. p. 312.
 17. Hivatkozás: Pit Péporté: Constructing the Middle Ages: Historiography, Collective Memory and Nation Building in Luxemburg. Brill, Leiden, 2011. ISBN 9789004210677. p. 269., p. 317.
 18. Hivatkozás: Michael Van Dussen: From England to Bohemia: Heresy and Communication in the Later Middle Ages. (Cambridge studies in medieval literature, 86) Cambridge, Cambridge University Press, 2012. ISBN 9781107016798. p. 181. p. 202.
 19. Hivatkozás: Jan Winkelmann: Die Mark Brandenburg des 14. Jahrhunderts. Markgräfliche Herrschaft zwischen räumlicher "Ferne" und politischer "Krise". Berlin, Lukas Verlag, 2011. ISBN 978-3867321129. p. 226., p. 360.
 20. Hivatkozás: Tim Neu, „Vom Nachstellen zum Nacherleben? Vormoderne Ritualität im Geschichtsunterricht”, In: Echte Geschichte: Authentizitätsfiktionen in populären Geschichtskulturen. Hrsg. Eva Ulrike Pirker, Mark Rüdiger, Christa Klein, Thorsten Leiendeker, Carolyn Oesterle, Miriam Sénécheau, Michiko Uike-Bormann. (Historische Lebenswelten in populären Wissenskulturen, 3.) Bielefeld, Transcript Verlag, 2010. ISBN 978-3-8376-1516-6. 61-74. p. 62., p. 72.
 21. Hivatkozás: Marosi Ernő: „Die Hofkunst unter Sigismund von Luxemburg in der ungarischen Kunstgeschichtsschreibung”, In: Kunst als Herrschaftsinstrument: Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext. Hrsg. Jiří Fajt, Andrea Langer. Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2009. ISBN 978-3422068377. 44-52. p. 51.
 22. Hivatkozás: Milena Bartlová - Dušán Burán: „Comparing the Incomparable? Wenceslas IV and Sigismund, their Queens, and their Images”, In: Kunst als Herrschaftsinstrument: Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext. Hrsg. Jiří Fajt, Andrea Langer. Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2009. 368-376. p. 376.,
 23. Hivatkozás: Janez Höfler: „Funktionale Internationalität. Die Kunst um 1400 in Slowenien”, In: Kunst als Herrschaftsinstrument: Böhmen und das Heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext. Hrsg. Jiří Fajt, Andrea Langer. Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2009. 577-586. p. 585.
 24. Hivatkozás: François Reinert, „Sigismund kommt nach Luxemburg! Ein zu Unrecht wenig beachteter König und Kaiser gibt sich die Ehre in einer großen Ausstellung”, Antike Welt. Zeitschrift für Archäologie und Kulturgeschichte 37 (2006) 4: 76–79. p. 79.
 25. Hivatkozás: Siegfried Hofmann, Ingolstädter Psalter: Ein deutscher Psalter des Spätmittelalters aus der Universitätsbibliothek Heidelberg. Regensburg, Schnell & Steiner, 2010. ISBN 9783795423179. p. 454.
 26. Hivatkozás: Laszlovszky József: „The royal palace in the Sigismund Period and the Franciscan Friary at Visegrád”, In: Laszlovszky József, Buzás Gergely (ed.): The Medieval Royal Palace at Visegrád. Budapest: Archaeolingua, 2013. ISBN 978-963-9911-39-0. pp. 205-218. p. 217.
 27. Hivatkozás: Henje Richter, „»Ich weiß zwar, dass es kein Original sein muss, aber dennoch …«: Fetischistische Grundlagen der. Authentizität musealer Objekte”, In: Echte Geschichte. Authentizitätsfiktionen in populären Geschichtskulturen. Hrsg. Eva Ulrike Pirker, Mark Rüdiger, Christa Klein, Thorsten Leiendeker, Carolyn Oesterle, Miriam Sénécheau, Michiko Uike-Bormann. (Historische Lebenswelten in populären Wissenskulturen, 3.) Bielefeld, Transcript Verlag, 2010. ISBN 978-3-8376-1516-6. 47-60. p. 60.
 28. Hivatkozás: Thomas Zotz: "gleicherweis als ob wir geginwortig weren und euch daz mit unserm munde selbir hiezzen". Rahmenbedingungen und Frequenz königlicher Präsenz am Oberrhein im 15. Jahrhundert”, In: König, Fürsten und Reich im 15. Jahrhundert. Hrsg. Franz Fuchs, Paul-Joachim Heinig, Jörg Schwarz. Köln, Böhlau, 2009. ISBN 9783412204730. (Forschungen zur Kaiser- und Papstgeschichte des Mittelalters: Beihefte zu J.F. Böhmer, Regesta imperii, 29) 289-306. p. 294.
 29. Hivatkozás: A szakrális művészet bibliográfiája. OKGYK Országos Katolikus Gyűjteményi Központ. Országos (Katolikus) Egyházművészeti és Műemléki Tanács (OEMT). [http://www.okgyk.hu/index.php?op=bibliografia1 – 2013. okt. 26.]
 30. Hivatkozás: Gianfranco Rocculi, „Lo stemma del capitano di ventura Jacopo dal Verme. Origine ed Evoluzione”, Nobiltá. Rivista di Araldica, Genealogia, Ordini Cavallereschi [ISSN 1122-6412] 16 (2009) 90-91. Maggio-Agosto: 311-346. p. 331.

[http://www.rocculi.it/files/pdf/04_jacopodalverme.pdf - 2013. okt. 26.]

 1. Hivatkozás: Křížové výpravy a české země ve středověku [The Crusades and the Czech lands in the Middle Ages] (ZS 2007) Materiály k přednáškám. Křížové výpravy a české země v 15. století. Výběrová bibliografie. Centrum medievistických studií. Akademie věd České Republiky a Univerzity Karlovy, Praha.

[http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=1316; http://cms.flu.cas.cz/redaction.php?action=showRedaction&id_categoryNode=1230 – 2013. okt. 26.]

 

„Crusades and Crusading in Hungarian Historiography”, In: Europe and the World in European Historiography. Ed. C. Lévai. CLIOHres, Universitá di Pisa, Edizioni Plus, (Pisana Libraria Universitatis Studiorum) Pisa, 2006. ISBN 88-8492-403-0. 129-48. [http://www.cliohres.net/books/6/Barany.pdf]

 1. Recenzió: Georgeta Fodor, „Europe and the World in European Historiography, editor Csaba Levai, Edizioni Plus, Pisa University Press, 2006.” [Recenzii şi Note de lectură] Studia Universitatis Petru Maior [Târgu-Mureş]. Series Historica 7 (2007) 339-42. [http://www.upm.ro/cercetare/studia_historia/docs/studia_7.pdf]
 2. Hivatkozás: Pórtico Semanal. Historia Metodología 36 (2007) 779: 2 abril. [Pórtico Librerías, Zaragoza] p. 19.
 3. Hivatkozás: Hunyadi Zsolt: „Hungary and the Second Crusade”, In: The Second Crusade in Perspective, eds. Jason T. Roche, and Janus Møller Jensen, Turnhout: Brepols, 2008. 55-66 p. 55.

 

„Magyarország és a kései keresztes hadjáratok”, In: Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. Szerk. Laszlovszky Jószef – Majorossy Judit – Zsengellér József. Attraktor, Márisbesnyő-Gödöllő, 2006. ISBN 963-958-064-3. 139-165.

[http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 1. Recenzió: Tulok Péter, „Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik”, Szépirodalmi Figyelő 5 (2006) 6: p. 160-162.
 2. Recenzió: „Kézikönyv Magyarország és a keresztesek kapcsolatáról”. Múlt-kor 2006. július 11. [http://www.mult-kor.hu/cikk.php?id=14242] (Hivatkozás a tanulmányra is.)
 3. Hivatkozás: Kubinyi András: Nándorfehérvártól Mohácsig. A Mátyás- és a Jagelló-kor hadtörténete. Hadtörténeti Múzeum és Intézet Könyvtára. Budapest, Argumentum, 2007. p. 12.; p. 13.; p. 19.; p. 21.; p. 277.
 4. Hivatkozás: Kubinyi András: „A nándorfehérvári diadal. Kérdések és következmények”, Hadtörténelmi Közlemények 119 (2006) 4: 923-941.  p. 924.; p. 925.; p. 927.; p. 928.
 5. Hivatkozás: Középkori egyetemes történelem (térképvázlatok gyűjteménye). Szerk. Szántó Richárd. Szeged-Miskolc, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2007.  p. 326.
 6. Hivatkozás: Fodor Pál: „The Ottoman Empire, Byzantium and Western Christianity”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 61 (2008) 1-2: 43-51. p. 50.
 7. Hivatkozás: Jakab Péter: „Az ispotályos rend letelepedése Máltán”, Sic itur ad astra 18 (2006) 1-2: 127-153. p. 128. 3. j., p. 144.
 8. Hivatkozás: Pósán László: „’Rudolfe de Ungaria’: egy Magyarországról elszármazott nemes a középkori Livóniában?” Turul 82 (2009) 2: 53-56. p. 55.
 9. Hivatkozás: Borosy András: Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek Magyarországon. Válogatott tanulmányok. Budapest, 2010. p. 182.
 10. Hivatkozás: Györkös Attila, „Európai összefogás vagy dinasztikus érdek? Franciaország és a törökellenes liga az 1450-1460-as években”, In: Emlékkönyv Barta János 70. születésnapjára. Szerk. Papp Imre, Angi János, Pallai László. Multiplex Media – Debrecen University Press, Debrecen, 2010. p. 81.
 11. Hivatkozás: Cseh Valentin: Nándorfehérvár ostroma 1456. Keszthely, 2007.  ISBN 978-963-06-4096-1. 111.; 231.
 12. Hivatkozás: Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c. 1150-1387. Budapest, 2010. p. 61.; p. 232.
 13. Hivatkozás: Hunyadi Zsolt: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c. 1150-1387. PhD dissertation. Central European University, Department of Medieval Studies,  Budapest, 2004. p. 65., p. 263.
 14. Hivatkozás: Hunyadi Zsolt: A keresztes háborúk világa. Debrecen, 2011. p. 136.
 15. Hivatkozás: Hunyadi Zsolt – Pósán László: Krisztus katonái. A középkori lovagrendek. Debrecen, 2011. p. 134.
 16. Hivatkozás: Terplán Zoltán: A keresztes hadjáratok és az Árpád-kori Magyar királyság. Budapest, Hun-Idea, 2012. p. 161.
 17. Hivatkozás: Csernus Sándor: „A fehér lovag”, Acta Universitatis Szegediensis. Acta Historica CXXXI (2011) 3-16. p. 7.
 18. Hivatkozás: Sándor Csernus: „Une idéologie à l'épreuve de la modernité: L'idée de Croisade en Hongrie à la fin du Moyen Âge”, In: L'Europe centrale au seuil de la modernité: mutations sociales, religieuses et culturelles: Autriche, Bohême, Hongrie et Pologne, fin du XIVe-milieu du XVIe siècle: actes du colloque international de Fontevraud, 15-16 mai 2009. Ed. Olivier Chalines, Marie-Madeleiene de Cevins. Rennes, 2010. 57-76.
 19. Hivatkozás: Csernus Sándor: „Jehan de Wavrin krónikája: angol történelem, francia történetírás és keresztes hadjárat. Burgundiak az Al-Dunán (1444–1445)”. In: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban, Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013. 127-152. p. 130.
 20. Hivatkozás: Györkös Attila: „V. László francia házassági terve: diplomáciai fordulat 1457-ben?”, In: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban, Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013. 271-290. p. 275.

 

2004

„Az érett és a késő középkor (1050-1492)”, In: 21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem. Szerk. Barta János; Sorozatszerk. Szvák Gyula, Budapest, Pannonica, 2004. ISBN 963-9252-93-X. 62-115.

 1. Recenzió: Barta János (szerk.): 21. századi enciklopédia. Egyetemes történelem”, Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány - Habsburg Történeti Intézet, Tudományos könyvkiadás.

Online [http://www.habsburg.org.hu/noflash.php?l=hu&p=tud_konyv_belfold]

 1. Hivatkozás: Pósán László: A középkori Európa. Debrecen, TKK, 2010. p. 160.

 

„V. Henrik „birodalma”, in: Angliától Nagy-Britanniáig: magyar kutatók a brit történelemről. szerk. Frank Tibor. Gondolat, Budapest, 2004. ISBN 963-9500-38-0. 23-40. [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 1. Recenzió: Niederhauser Emil: „Angliától Nagy-Britanniáig: magyar kutatók a brit történelemről”, Magyar Tudomány 49 [111] (2004) 11:1314-1316. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 1314.)
 2. Recenzió: Urbán Aladár, „Angliától Nagy-Britanniáig: magyar kutatók a brit történelemről”, Századok 139 (2005) 2: 498-505. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 498.)
 3. Hivatkozás: Mester Béla: „Az ételek szabadságától a szerződés szabadságáig. A politikai közösség antropológiai feltételei Kálvin Jánostól John Locke-ig”, Világosság 46 (2005) 4: 83-103. p. 97.; p. 101.
 4. Hivatkozás: The Intellectual History of Patriotism and the Legacy of Composite States in East-Central Europe. Pasts, Inc. Center for Historical Studies. Patriotism and Political Discourses in Early Modern Europe. Edited by Márton Zaszkaliczky and Balázs Trencsényi [http://web.ceu.hu/pasts/patriotism/biblio1.html]
 5. Hivatkozás: Maléth Ágnes: „Az angol küldöttség a konstanzi zsinaton”, Belvedere Meridionale 24 (2012) 2/Nyár: 68-75. p. 71.
 6. Hivatkozás: Maléth Ágnes: „Viták a konstanzi zsinaton”, In: Műhelyszemináriumi dolgozatok. I. Szerk. Kovács Szilvia – Révész Éva. Szeged, 2013. 57-72. p. 58., p. 70.

 

 

„The Crown and the Lollards in Later Medieval England”, Tolerance and Intolerance in Historical Perspective, eds. Csaba Lévai and Vasile Vese. Clioh’s Workshop II, CLIOhnet, Edizioni Plus (Pisana Libraria Universitatis Studiorum), Universitá di Pisa, Pisa, 2004. ISBN 88-8492-139-2. 141-154.

[http://www.stm.unipi.it/Clioh/tabs/libri/9/10-Barany_141-154.pdf] .

 1. Hivatkozás: Iwan-Michelangelo D’Aprile, „The Variety of Meanings Within the Unity of Shared Concepts. Some Methodological Remarks”, In: Religion and Power in Europe: Conflict and Convergence. Ed. Joaquim Carvalho. Pisa, Edizioni Plus, 2007. p. 105., p. 110.
 2. Hivatkozás: Maria Dolores Cabańas, „The Difficulties of Integrating and Assimilating Converted Jews (conversos) in Medieval Castile and León”, In: Religion and Power in Europe: Conflict and Convergence. Ed. Joaquim Carvalho. Pisa, Edizioni Plus, 2007. p. 95.
 3. Hivatkozás: Religion and Political Change in Europe: Past and Present. Ed. and introd. Ausma Cimdina. Pisa, Edizioni Plus, Universita di Pisa, 2003. p. 3.
 4. Hivatkozás: Marc Reynebeau, Het nut van het verleden. Lannoo, Tielt, 2006. p. 286., p. 295., p. 296.
 5. Hivatkozás: Barbara Aho, Contending for the Faith: The Textus Receptus. King James Bible Only Society. Coral Springs, FL, 2008. p. 262.
 6. Hivatkozás: Reti Medievali, Iniziative on line per gli studi medievistici. RM Biblioteca, Novitá. Materiali immessi: maggio-settembre 2005, Universitá di Firenze, Online:  [http://www.unipa.it/~DSSA/rm/Novita/mag-set.htm]
 7. Hivatkozás: Peter Konieczny, Medievalists.net Online szemléző folyóirat, December 14, 2008. Online. [http://www.medievalists.net/2008/12/14/the-crown-and-the-lollards-in-later-medieval-england/]
 8. Hivatkozás: The Lollard Society. Religion, Language, Literature. Bibliography of Secondary Sources. June (2010) [Online: http://lollardsociety.org/?page_id=10]
 9. Hivatkozás: Barbara Aho, Contending for the Faith. The Received Text. [The Lollard Movement.] Ch. XIX. p. 263. [http://watch.pair.com/shock-awe-19.pdf]
 10. Hivatkozás: Carol Sargeant, Love, Honour and Royal Blood. Vol. II. John of Gaunt. ’His Life Story’, Dog Ear Publishing, Inidanapolis, 2010. 389.

 

2003

„Les relations bourguignonnes-hongroises sous le régne du rois Sigismond”, In: Regards croisés. Recherches en Lettres et en Histoire, France et Hongrie. Textes publiés sous la responsibilité de Jean-Luc Fray et Tivadar Gorilovics. ’Studia Romanica de Debrecen, Bibliothèque Française No 5’, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó – Presses Universitaires Blaise Pascal Clermont-Ferrand. ISBN 963-472-757-3. Debrecen, 2003. 53-64.

[http://www.msh-clermont.fr/IMG/pdf/TM_REGARDSCROISES.pdf]

[http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 

2002

„Konyár története a XVI. századig”, In: Konyár falukönyve. Szerk. Papp Klára – Újváry Zoltán. Debrecen, Ethnica, 2002. ISBN 963-472-648-8. 5-98.

[http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 1. Hivatkozás: Vajda Mária: Álmosd. Száz Magyar Falu Könyvesháza. Budapest: Száz Magyar Falu Könyvesháza, 2002. p. 181.
 2. Hivatkozás: 100 magyar falu könyvesháza. CD-ROM, Arcanum, Budapest, 2003.
 3. Hivatkozás: Száz magyar falu könyvesháza. Álmosd. In: Örökség és kultúra. Oktatási E-Könyvtár. A Nemzeti Kulturális Örökség Elektronikus Oktatási Könyvtára. Szerkeszti Barna Gábor. Szeged, 2007. Online kiadás

[http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/100_falu/Almosd/pages/016_forrasok.htm]

 1. Hivatkozás: Bényei Miklós: „Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 2002”, A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXX (2004-2005) 345-99. p. 356.
 2. Hivatkozás: Horváth László: „Hatá Hosszúpályi, Konyár, Pocsaj és Esztár között”, In: Fejértótól Messzelátó-Sóstóig. Néprajzi tanulmányok Hosszúpályi külterületéről. Hosszúpályi, 2008. (A Bődi István Falumúzeum Közleményei, 2.) 5-34. p. 8.; p. 31.

 

„The communion of English and Hungarian mercenaries in Italy”, In: The First Millennium of Hungary in Europe. szerk. János Barta - Klára Papp. Társszerk. Bárány A. – Györkös A., Debrecen, Multiplex Media – Debrecen University Press, 2002. ISBN 963-202-519-9. 126-41. [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 1. Recenzió: Gheorge Gorun: „The First Millennium of Hungary in Europe”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Graeco-Catholica Varadiensis XLVII (2002) 2: 197-98.
 2. Recenzió: Niederhauser Emil: „Magyarország első ezer éve Európában”, Klió 12 (2003) 11-19. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 12.)
 3. Recenzió: Stanisŀaw A. Sroka, „The First Millennium of Hungary in Europe. Eds. J. Barta, K. Papp. Debrecen, 2002.: Book Notices”, Quaestiones medii aevi novae 8 (2003) 374-375.
 4. Recenzió: Studia litteraria: communicationes Instituti Historiae Litterarum Hungaricarum in Universitate Scientiarum Debreceniensi de Ludovico Kossuth nominata XLV (2007).
 5. Hivatkozás: Andrew Ayton, In: Transcultural Wars from the Middle Ages to the 21st century. Ed. Hans-Henning Kortüm. Berlin, Akademie Verlag, 2006. 213-248. p. 224. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 224.)
 6. Hivatkozás: Thomas Winkelbauer: Österreichische Geschichte: Ständefreiheit und Fürstenmacht 1522-1699 (Teil 2). Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter. Wien: Ueberreuter, 2003. p. 473.
 7. Hivatkozás: Joachim Bahlcke: Ungarischer Episkopat und österreichische Monarchie. Von einer Partnerschaft zur Konfrontation (1686-1790). Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2005. (Forschungen zur Geschichte und Kultur des östlichen Mitteleuropa. Band 23.) p. 420., p. 484.
 8. Hivatkozás: Zsolt Hunyadi: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c. 1150-1387. Budapest, 2010. p. 84.; p. 232.
 9. Hivatkozás: Hunyadi Zsolt: The Hospitallers in the Medieval Kingdom of Hungary, c. 1150-1387. PhD dissertation. Central European University, Department of Medieval Studies,  Budapest, 2004. p. 95. p. 263.
 10. Hivatkozás: Pálffy Géza: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. Bp., 2011. p. 493.

 

2001

„Anglia a 15. században; Az angol társadalom a középkorban; A skandináv államok a középkorban;” In: Angi János - Barta János - Bárány Attila - Orosz István - Papp Imre - Pósán László: Európa az érett és a kései középkorban. Debrecen, Multiplex Media – Debrecen University Press, 2001. ISBN 963-00-7598-9.  178-198.; 253-263.

1.       Hivatkozás: Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: a középkor. I-II. Bp., 2004. p. 60.

2.       Hivatkozás: Pósán László: Németország a középkorban. Debrecen, Debrecen University Press, 2003. p. 399.

3.       Hivatkozás: Mózer Ibolya: „A karantánok megtérése”, Studia Slavica Savariensia 2 (2003) 2: 365-77. p. 366., 373.

4.       Hivatkozás a fejezetekre: Középkori egyetemes történelem (térképvázlatok gyűjteménye). Szerk. Szántó Richárd. Szeged-Miskolc, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2007. p. 325.        

5.       Hivatkozás: Pósán László: A középkori Európa. Debrecen, TKK, 2010. p. 160.

6.       Hivatkozás: Deák Viktória Hedvig OP: Egytemes egyháztörténelem. Középkor I. Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest, 2006. p. 5. Online:

http://www.sapientia.hu/hu/system/files/egyetemes_egyhaztortenelem_kozepkor_I.pdf

7.       Hivatkozás: Forgó Péter: Lindsay Diggelman: A régi szilfa kivágása: Harag, fairtás és a középkori királyi hatalom. Klió 20 (2010) 28-35. p. 34., p. 35.

8.       Hivatkozás a fejezetre: Nagy Gábor: A középkori Svéd Királyság története. Miskolc, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012. ISBN 978-615-5216-11-4. p. 47., 118., 254., 267.

 

2000

„A joint effort for a new Europe in the early 15th century: political relations between Emperor Sigismund and King Henry V of England (1410s-1420s)”, In: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Szerk. Tilmann Schmidt – Gunst Péter. (Történelmi Figyelő Füzetek) Debrecen, 2000. ISBN 963-472-451-5. 83-102.

[http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 1. Recenzió: Sven Rabeler: „Tilmann Schmidt/Péter Gunst: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich”, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 11 (2001) 1032–1034. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 1032.)
 2. Recenzió: Martin Wagendorfer: „Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Hg. Tilmann Schmidt – Gunst Péter. Történelmi Figyelő Füzetek. Debrecen, 2000.”, Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 111 (2003) 1-2: pp. 211-13. (Hivatkozás a tanulmányra: p. 212.)
 3. Recenzió: Martin Kintzinger: „Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Hg. Tilmann Schmidt – Gunst Péter. Történelmi Figyelő Füzetek. Debrecen, 2000.”, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. Namens der Monumenta Germaniae Historica herausgegeben von Johannes Fried und Rudolf Schieffer. 59 (2003) 1: 333-335.; (Hivatkozás a tanulmányra: p. 334.)
 4. Recenzió: Viorel Achim, “Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Herausgegeben von Tilmann Schmidt und Péter Gunst. Universität Debrecen, Institut für Geschichtswissenschaften; Debrecen University Press, 2000, 218 p. (Történelmi Figyelő Könyvek. 8.)“, Studii şi materiale de Istorie medie [ACADEMIE ROMĂNĂ INSTITUTUL DE ISTORIE “NICOLAE IORGA] 21 (2003) 415-418.   (Hivatkozás a tanulmányra: p. 412.)
 5. Recenzió: František Šmahel: „Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich”, Český časopis historický 99 (2001) 3: 880.
 6. Recenzió: Friedrich Bernward Fahlbusch: „Sammelband Das Zeitalter König Sigmunds. Hrsg. von Tilmann-Scmidt - Péter Gunst. Debrecen, 2000”, Hansische Geschichtsblätter [Hansischer Geschichtsverein] 120 (2002) 240-241.
 7. Hivatkozás: Stanisŀaw A. Sroka: Polacy na Wegrzech za panowania Zygmunta Luksemburskiego, 1387-1437. Fundacja Centrum Badań HistorycznychSocietas Vistulana, Kraków, 2001. ISBN 8388385046, 9788388385049. p. 11., p. 26., p. 173.
 8. Hivatkozás: Erich Meuthen: Das 15. Jahrhundert. Hrsg. Claudia Märtl. (Grundriss der Geschichte, 9). München, Oldenbourg, 2006.  p. 243.

9.       Hivatkozás: Die deutschen Herrscher des Mittelalters. Historische portraits von Heinrich I. bis Maximilian. Hrsg. von Bernd Schneidmüller, Stefan Weinfurter. München, C. H. Beck, 2003. ISBN 9783406509582. p. 596.

10.    Hivatkozás: Ansgar Frenken, “M. Pauly u.a. (Hrsg.): Sigismund von Luxemburg”, H-Soz-u-Kult (HUMANITIES – SOZIAL- UND KULTURGESCHICHTE Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin Philosophische Fakultät I Institut für Geschichtswissenschaften) online szemléző folyóirat, (2007) 1/24. [http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2007-1-054]
 1. Hivatkozás: Robert Luft, „Chronik”, Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder [Collegium Carolinum. München] 42 (2001) p. 113.
 2. Hivatkozás: Ansgar Frenken, „Review of Takács, Imre, Sigismund - Rex et Imperator: Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387-1437 and Pauly, Michel; Reinert, François, Sigismund von Luxemburg: Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8-10. Juni 2005.” H-Net Reviews in the Humanities and Social Sciences (2007) January [http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=21459]  p. 3.
 3. Hivatkozás: Ansgar Frenken, „SIG(IS)MUND VON LUXEMBURG, König von Ungarn und Böhmen, römisch-deutscher Kaiser (1410/11-1437).”, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XXIX (2008) Ergänzungen – XVI. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz – Traugott Bautz et al. Nordhausen, Thür, Bautz, 2008. 1374-1395. hasáb.
 4. Hivatkozás: Ansgar Frenken, „Pauly, Michel; Reinert, François (Hrsg.): Sigismund von Luxemburg. Ein Kaiser in Europa. Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses in Luxemburg, 8-10. Juni 2005. Mainz 2006.” Historische Literatur 5 (2007), 1 (Januar - März): 62-67. p. 66.

15.    Hivatkozás: Handbuch der deutschen Geschichte. [„Gebhardt”] Konzilien, Kirchen- und Reichsreform 1410-1495. Begr. von Bruno Gebhardt. Bd. 8. Hrsg. von Hartmut Boockmann, Heinrich Dormeier. Stuttgart, Klett Cotta. 2005. p. 30. p. 33. p. 55.

16.    Hivatkozás: Historische Bibliographie. AHF Arbeitsgemeinschaft außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen. Berichtsjahr 2006. 10 (2001). p. 394.

17.    Hivatkozás: Michel Pauly, „Einleitung. Sigismund und Europa”, In: Sigismund von Luxemburg: ein Kaiser in Europa: Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses, Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg. Hrsg. von Michel Pauly; François Reinert. Mainz am Rhein, von Zabern, 2006. 3-7. p. 3.

18.    Hivatkozás: Martin Kintzinger, „Hausmachtpolitik oder internationale Politik? Die Diplomatie Sigismunds in Europa”, In: Sigismund von Luxemburg: ein Kaiser in Europa: Tagungsband des internationalen historischen und kunsthistorischen Kongresses, Luxemburg, 8.-10. Juni 2005. Musée National d'Histoire et d'Art, Luxembourg. Hrsg. Von Michel Pauly; François Reinert. Mainz am Rhein, von Zabern, 2006. 35-42. p. 40.

 1. Hivatkozás: Pósán László: „Magyarország megítélése a német történetírásban”, Klió 14 (2005) 3: 7-22. p. 9.

20.    Hivatkozás: František Šmahel: Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha, 2001. [2008] Výběrová bibliografie k dějinám 15. století vychází z knihy Františka Šmahela. Praha, 2001. [Internetes változat: http://www.flu.cas.cz/cms/old/huscechy.htm]

 1. Hivatkozás: Sigismundus Rex et Imperator. Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában 1387-1437. Kiállítási katalógus. Szerk. Takács Imre. Mainz, Philipp von Zabern, 2006. p. 703.
 2. Hivatkozás: Spiegel Wissen Lexikon. Das Lexikon der nächsten Generation. Online [http://wissen.spiegel.de/wissen/start/home.html – 2009. jan. 22.]
 3. Hivatkozás: Laszlovszky József: „Crown, gown and town. Spheres of royal, ecclesiastic and urban interactions in towns of Medieval Hungary”, In: Derek Keene, Nagy Balázs, Szende Katalin (eds.), Segregation – Integration – Assimilation: Religious and Ethnic Groups in the Medieval Towns of Central and Eastern Europe. Farnham: Ashgate; 2009. pp. 179-203. (Historical Urban Studies Series). p. 199.
 4. Hivatkozás: Király Béla – Veszprémy László: A magyar hadtörténelem évszázadai. Budapest, 2003. p. 39. 9. jegyz.
 5. Hivatkozás: A Millennium of Hungarian Military History. Edited by Béla K. Király and László Veszprémy. (’War and Society in East Central Europe’) Social Science Monographs, Boulder, Colorado - Columbia University Press, New York, 2002. p. 43.
 6. Hivatkozás: M. R. Palmer, International Gothic: Art and Culture in Medieval England and Hungary c. 1400”, Eger Journal of English Studies VII (2007) 17–37. p. 28.
 7. Hivatkozás: Martin Kintzinger: „Sigismund (1410-37)”, In: Höfe und Residenzen im spätmittelalterlichen Reich. Ein dynastisch-topographisches Handbuch. Hrsg. Werner Paravicini, Bearb. Von Jan Hirschbiegel, Jörg Wettlaufer. Thorbecke Verlag, [Stuttgart]-Ostfildern, 2003. (Residenzenforschung 15/1) p. 336.
 8. Hivatkozás: Quellen zur Reichsreform im Spätmittelalter. Hrsg. von Lorenz Weinrich. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2001. (Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, 39) p. 31.
 9. Hivatkozás: Krzysztof Baczkowski: „Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego”, Prace historyczne 130 (2003) p. 76.
 10. Hivatkozás: Ungarische Literatur in deutscher Sprache: Bibliographie der Neuerscheinungen 2000-2005. Hrsg. Christine Schlosser. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek, Göttingen, 2006. ISBN 9783930457809. (Göttinger Bibliotheksschriften, 36) p. 51.
 11. Hivatkozás: Gerald Schwedler, Herrschertreffen des Spätmittelalters: Formen - Rituale - Wirkungen. Stuttgart, Thorbecke, 2006. (Mittelalter-Forschungen; Bd. 21) ISBN 9783799542722. p. 501.
 12. Hivatkozás: Bibliographie luxembourgeoise. Ed. Pierre Frieden et al.. Luxembourg, Bibliothèque nationale, 2003. ISBN 9782879800455. Vol. 59-60. p. 88.

 

1999

„Britek, angolszászok; Anglia a 9-10. században; Az angolszász társadalom; A skandináv államok kezdetei; A viking államhatalom, gazdaság és társadalom”, In: Angi János - Bárány Attila - Orosz István - Papp Imre - Pósán László: Európa a korai középkorban (3-11. század). Debrecen, Multiplex Media – Debrecen University Press, 1999. ISBN 978-963-03-8499-X. (Második, átdolgozott kiadás.) 158-184.; 292-331.

 

1997

 „Britek, angolszászok; Anglia a 9-10. században; Az angolszász társadalom; A skandináv államok kezdetei; A viking államhatalom, gazdaság és társadalom”, In: Angi János - Bárány Attila - Orosz István - Papp Imre - Pósán László: Európa a korai középkorban. Debrecen, Multiplex Media - Debrecen University Press, 1997. ISBN 978-963-04-9196-6. 158-184.; 292-331. [A két kiadás hivatkozásait együtt kezelem.]

 1. Recenzió: Györkös Attila: „Európa a korai középkorban (3–11. század)”, Debreceni Szemle 8 (2000) 3: 480–485. (Hivatkozás a fejezetekre is, p. 483.)
 2. Recenzió: Németh György: A korai középkor (rec. Angi J. – Bárány A. – Orosz I. – Papp I. – Pósán L.: Európa a korai                középkorban. Debrecen University Press, Debrecen 1997) Köznevelés 54 (1998) 22: 19.
 3. Hivatkozás: Katus László: A középkor története. Pécs-Budapest, 2000. p. 392.
 4. Hivatkozás: Klaniczay Gábor (szerk.): Európa ezer éve: a középkor. I-II. Bp., 2004.

p. 60.

 1. Hivatkozás: Pósán László: Németország a középkorban. Debrecen, Debrecen University Press, 2003. p. 399.
 2. Hivatkozás: Orosz István: „A korai orosz parasztság jellegének kérdéséhez (11-15. század)”, Történeti tanulmányok. Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LIII / A Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének kiadványa IX (2001) 12-19. p. 18.
 3. Hivatkozás: Középkori egyetemes történelem (térképvázlatok gyűjteménye). Szerk. Szántó Richárd. Szeged-Miskolc, Szegedi Egyetemi Kiadó, 2007. p. 323., p. 325. (Hivatkozás a fejezetekre is. p. 325.)
 4. Hivatkozás: Csehi Zoltán: „A magyar magánjog általános részéről – elméleti és dogmatikai fejtegetések”, Jogelméleti Szemle 5 (2004) 1: 81. j. ELTE ÁJK Online: [http://jesz.ajk.elte.hu/2004_1.html]
 5. Hivatkozás: Gábor Csilla SSS:  „A szerzetesi élet újraindulása Közép-Kelet-Európában a kommunizmus bukása után”, Keresztény Szó  12 (2001) 7. Július:  2.; 4. j.
 6. Hivatkozás: Glatz Ferenc: „Közép-Kelet-Európa államai és a magyar honfoglalás.
  A magyarok Európába érkezése”, História 29 (2007) 5-6: 30-33., 36-41. p. 41.
 7. Hivatkozás: Pósán László: A középkori Európa. Debrecen, TKK, 2010. p. 160.
 8. Hivatkozás: Mezei Mónika, „A Meroving-kor eseményei Tours-i Gergely Historia Francorum című művében”, Antik Tanulmányok 46 (2002) 1-2: 259-67. p. 260.
 9. Hivatkozás a fejezetre: Nagy Gábor: „Vikingek, Weibullok, Werbőczyk  (A stockholmi vérfürdő emlékezetéről)”, In: Történelemszemlélet, historiográfia, eszmetörténet, történetfilozófia. Tanulmányok. Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tom. XVI. – Fasc. 2. Miskolc, Miskolci Egyetem, 2011. [ISSN 1219-543X] 179-210. p. 209. p. 210.
 10. Hivatkozás a fejezetre: Nagy Gábor: A középkori Svéd Királyság története. Miskolc, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Miskolci Egyetemi Kiadó, 2012. ISBN 978-615-5216-11-4. p. 35., 267.

 

Szócikkek:

2010

„Garai”;

„Order of the Dragon”;

aviticitas

In: The Oxford Dictionary of the Middle Ages, ed. Robert E. Bjork, Oxford – New York, Oxford University Press, 2010. ISBN 978-0-19-866262-4. Vol. I-IV. pp. 1968. Vol. I. pp. 213-14.; ; Vol. II. p. 684.; Vol. III. p. 1232.

[http://www.oup.com/us/catalog/general/subject/Reference/?view=usa&ci=9780198662624]

[Online kiadás, Oxford, eISBN: 9780199574834. 2010 június: www.oxfordreference.com ; http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780198662624.001.0001/acref-9780198662624]

Recenzió: Peter Konieczny, Medievalists.net Online szemléző folyóirat, Medieval Books, 2010. október, [http://www.medievalists.net/2010/07/02/oxford-dictionary-of-the-middle-ages-now-published-after-12-year-project/]

 

„Alba Societas”;

East Central Europe: Narrative (1300-1500)”;

Esztergom, Siege of, 1242”;

Hausbergen, Battle of (1262, 8 Mar)”,

Khazars”;

„Kroisenbrunn, battle of (1260)”,

„Miklós Toldi”;

„Military Auxiliary Peoples”;

„Nicopolis, battle of”;

„Patzinaks”;

„Sigismund of Luxemburg”; In: The Oxford Encyclopedia of Medieval Warfare and Military Technology. Ed. in Chief. Clifford J. Rogers. Oxford University Press, New York – Oxford, 2010. ISBN 9780195334036. Vol. I-IV. pp. I. 17-18.; 98-100.; II. 6-13., 30.; 246-47., 465-66., 475., III. 56-59., 108-09., 270-72., 358-59. [Online kiadás, Oxford, 9780195338423. 2010 június: www.oxfordreference.com ; http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780195334036.001.0001/acref-9780195334036]

1.       Recenzió: Peter Konieczny, Medievalists.net Online szemléző folyóirat, Medieval Books, 2010. október, [http://www.medievalists.net/2010/01/19/the-oxford-encyclopedia-of-medieval-warfare-and-military-technology/]

2.       Hivatkozás: Fedeles Tamás: A király és a lázadó herceg - Az Újlaki Lőrinc és szövetségesei elleni királyi hadjárat (1494-1495). Szeged, Szegedi Középkorász Műhely, 2012. (Szegedi Középkortörténeti Könyvtár, 27) ISBN 9789633061794. p. 156.

 

Folyóirat-cikkek

Összes: [http://unideb.academia.edu/AttilaBarany/Papers]

 

2013

„Medieval Queens and Queenship: the Present Status of Research in Income and Power”, Annual of Medieval Studies at the Central European University [ISSN 1219-0616] 19 (2013) 149-199.

 

„II. András és a Latin Császárság”, Hadtörténelmi Közlemények [ISSN 0017-6540] 126 (2013) 2: 461-80.

 

2012

Bárány Attila- [Györkös Attila]: A fehér rózsa Magyarországon. Egy angol trónkövetelő viszontagságai és a Jagelló-kori diplomácia”, Századok [ISSN 0039-8098] 146 (2012) 2: 417-42.

 1. Hivatkozás: Botlik Richárd: VIII. Henrik angol király magyar szövetségesei. Kaposvár, E-book Könyvház és Kiadó, 2013. 276 p. ISBN 978-615-5286-78-0. p. 255.

 

2010

„Zsigmond király, a konstanzi zsinat és a százéves háború”, Századok 144 [ISSN 0039-8098] (2010) 6: 1345-96.

1.       Hivatkozás: Bertényi Iván – Szende László: Anjou királyaink és Zsigmond kora. Bp., 2011. 199. p.

2.       Hivatkozás: C. Tóth Norbert: „Ellenpápák helyett pápa. Zsigmond magyar és német király a konstanzi zsinaton”, Magyar Tudomány 174 (2013) 5: 522-27. 527.

 

2010

The last rex crucesignatus, Edward I and the Mongol alliance”, Annual of Medieval Studies at Central European University [ISSN 1219-0616]16 (2010) 202-23.

 

„Medieval Hungarian Royal Memorials: King Sigismund of Luxemburg on English Manuscripts”, Acta Historiae Artium [ISSN 0001-5830] 51 (2010) 31-69. .

 1. Hivatkozás: Jékely Zsombor: „Eurialusnak és Lucretiának szép históriája: Zsigmond császár ábrázolása Aeneas Sylvius Piccolomini szerelmi történetében,” In: Liber decorum. Wehli Tünde köszöntése. Szerk. Boreczky Anna, Szakács Béla Zsolt. Ars Hungarica XXIX (2013) 1-2., 91-99. p. 91.

 

 

2009

„Zsigmond király angliai látogatása”, Századok [ISSN 0039-8098]143 (2009) 2: 319-356.

1.       Hivatkozás: C. Tóth Norbert: Luxemburgi Zsigmond uralkodása 1387-1437. ’Magyarország története’, 6. Főszerk. Romsics Ignác. Budapest, Kossuth, 2009. 978-963-09-5684-0. p. 112. 

2.       Hivatkozás: Csukovits Enikő: „Források, műfajok, lehetőségek: a középkori Magyarország-kép elemei”, Korall 10 (2009) 38: 2009. December: 5-29. p. 16. 47. jegyz.

3.       Hivatkozás: Bertényi Iván – Szende László: Anjou királyaink és Zsigmond kora. Bp., Officina ’96. 2011. ISBN 9786155065101. p. 199.

4.       Hivatkozás: Maléth Ágnes: „Viták a konstanzi zsinaton”, In: Műhelyszemináriumi dolgozatok. I. Szerk. Kovács Szilvia – Révész Éva. Szeged, 2013. 57-72. p. 58., p. 70.

 

 

„Anglia, Magyarország és a tatár veszély a 13. század második felében”, Hadtörténelmi Közlemények [ISSN 0017-6540] 122 (2009) 2: 251-81.

1.      Hivatkozás: Borosy András: Hadakozók, keresztesek, hadi érdemek Magyarországon. Válogatott tanulmányok. Budapest, 2010. 182.

2.      Hivatkozás: Molnár Máté: A templomos lovagrend alkonya. Bp., 2010. 341.

3.      Hivatkozás: Szőcs Tibor: Egy második „tatárjárás”? A tatár–magyar kapcsolatok a XIII. század második felében, Belvedere Meridionale 22 (2010) 3-4: 16-49. 33., 40., 42., 46.

 

2007

„Középkori magyar királyi emlékek: Luxemburgi Zsigmond angliai kéziratokon”, Történelmi Tanulmányok. Acta Universitatis Debreceniensis – Series Historica [ISSN 1217-4602] XIV (2007) 51-80.

Hivatkozás: Jékely Zsombor: „Eurialusnak és Lucretiának szép históriája: Zsigmond császár ábrázolása Aeneas Sylvius Piccolomini szerelmi történetében,” In: Liber decorum. Wehli Tünde köszöntése. Szerk. Boreczky Anna, Szakács Béla Zsolt. Ars Hungarica XXIX (2013) 1-2., 91-99. p. 91.

 

2006

„Uralkodói hatalom és eretnekség a későközépkori Angliában”, Történelmi Tanulmányok XV -  Acta Universitatis Debreceniensis – Series Historica LIX (2007 [2009]) [ISSN 1217-4602] Különszám: Tolerancia a intolerancia v dejinách [Tolerancia-Intolerancia a történelemben] konferencia, Eperjes, 2006. június 22-23. előadásai. 55-82.

 

2005

„Angol lovagok a nikápolyi csatában”, Hadtörténelmi Közlemények [ISSN 0017-6540] 118 (2005) 3: 517-572.

1.       Hivatkozás: Laszlovszky József: „Keresztes hadjáratok és lovagrendek – Történeti értelmezések, kutatási kérdések”, In: Magyarország és a keresztes háborúk. Lovagrendek és emlékeik. Szerk. Laszlovszky J. – Majorossy J. – Zsengellér J., Attraktor, Gödöllő, 2006. 7-28. p. 28.

2.       Hivatkozás: Hunyadi Zsolt: A keresztes háborúk világa. Debrecen, 2011. p. 136.

3.       Hivatkozás: A Cumulative Bibliography of Medieval Military History and Technology, ed. Kelly de Vries, History of Warfare, Vol. 46., Update 2003-2006, Leiden: Brill, 2008. p. 397.

 

2004

„Adalékok az Ákos-nemzetség dél-bihari birtokainak településtörténetéhez”, Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Philosophica Tom. IX. – Fasc. 3. Miskolci Egyetem Egyetemes Történelem Tanszéke Tanulmányai, Miskolc, 2004. [ISSN 1219-543X] 5-40.

 

„Egy bihari család, az Álmosdi Csirék története”, Turul [ISSN 1216-7258] 77 (2004/3-4.) 99-115.

 1. Hivatkozás: Szálkai Tamás: „Az albisi Zólyomi család története”, In: Érmellék. [Érmelléki kalauz] Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. p. 46. 42. j.
 2. Hivatkozás: Szálkai Tamás: „Adalékok a Paczali Peres másképp Nagypaczali család történetéhez”, Történelmi Tanulmányok. Acta Universitatis Debreceniensis - Acta Historica XIV (2007) 119-130. p. 125. 62. j.
 3. Hivatkozás: C. Tóth Norbert: A székes- és társaskáptalanok prépostjainak archontológiája 1387–1437. Die Archontologie der Pröpste der Kathedral- und Stiftskapitel in der Zeit des Königs Sigismund, in Ungarn (1387-1437). Bp., MTA, 2013. ISBN 978-963-08-7392-5 (Subsidia ad historiam medii aevi Hungariae inquirendam 4.) p. 47.

 

„Zsigmond király 1416-os angliai kísérete”, AETAS [ISSN 0237-7934] 19 (2004/3-4) 5-30.

[http://epa.oszk.hu/00800/00861/00029/pdf/barany.pdf]

 1. Hivatkozás: C. Tóth Norbert: Szabolcs megye működése a Zsigmond-korban. Nyíregyháza, 2008. p. 69., p. 217.
 2. Hivatkozás: Ansgar Frenken, „SIG(IS)MUND VON LUXEMBURG, König von Ungarn und Böhmen, römisch-deutscher Kaiser (1410/11-1437).”, Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon. Band XXIX (2008) Ergänzungen – XVI. Hrsg. von Friedrich Wilhelm Bautz – Traugott Bautz et al. Nordhausen, Thür, Bautz, 2008. 1374-1395. hasáb.
 3. Hivatkozás: Veszprémy László: Lovagvilág Magyarországon. Lovagok, keresztesek, hadmérnökök a középkori Magyarországon. Válogatott tanulmányok. A Hadtörténeti Múzeum és Intézet Könyvtára. Budapest, Argumentum, 2008. p. 196.; p. 223. 
 4. Hivatkozás: Veszprémy László: „Zsigmond Galambócnál 1428-ban”, Hadtörténelmi Közlemények 121 (2008) 2: 283-302. p.  287.; p. 295.
 5. Hivatkozás: Spiegel Wissen Lexikon. Das Lexikon der nächsten Generation. Online [http://wissen.spiegel.de/wissen/start/home.html – 2009. jan. 22.]
 6. Hivatkozás: Pénzes Szabolcs: „Alvinczi Eduárd tévhite, avagy a Gutkeled nemzetség eredete a családi hagyományokban”, Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle XLII (2007) 2 (Ápr.): 135-153. p. 146.
 7. Hivatkozás: Skorka Renáta: A kalandor krónikás - Eberhard Windecke emlékirata Zsigmond királyról és koráról. PhD-Disszertáció, ELTE BTK, 2009. 11. 107.
 8. Hivatkozás: Daniela Dvořaková: The Chronicle of Ulrich Richental as an Exceptional Source for the History of Slovakia. Historický časopis 58 (2010) Supplement: 3-22. 7.
 9. Hivatkozás: Daniela Dvořaková: Kronika Ulricha Richentala ako výnimočný prameň k dejinám Slovenska. Historický časopis 57 (2009) 4: 623-40. 629.
 10. Hivatkozás: Hamvas Levente Péter: A nikápolyi csata emléke egy francia lovagregényben”, Hadtörténelmi Közlemények 125 (2012) 4:1051-1064. p. 1061.
 11. Hivatkozás: E. Kovács Péter: „Két barát a „Gässleinban”. Zsigmond császár és VIII. Amadé de Savoie herceg kapcsolata (1410-1416)”, In: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk. Györkös Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013. 195-240. p. 221.; p. 223.; p. 224.

 

„Az Alfréd-kori Anglia okleveles forrásai”, AETAS 19 (2004/2) 110-129.  

[http://epa.oszk.hu/00800/00861/00028/pdf/barany.pdf ]

 

2003

„Adalékok az Ártándiak családi történetéhez”, Turul [ISSN 1216-7258] 76 (2003) 1-2: 25-34.

 1. Hivatkozás: Szálkai Tamás, „Az albisi Zólyomi család története”, In: Érmellék. [Érmelléki kalauz] Szerk.: Veliky János. Debrecen, 2005. p. 45. 33. j., p. 47. 51. j.
 2. Hivatkozás: Botlik Richárd: VIII. Henrik és Magyarország. Szilvásvárad, 2010. 87., 190.
 3. Hivatkozás: Botlik Richárd: VIII. Henrik angol király magyar szövetségesei. Kaposvár, E-book Könyvház és Kiadó, 2013. 276 p. ISBN 978-615-5286-78-0. p. 255.

 

2002

„Von Rittern zu Magnaten. Aufstieg ins Baronat im spätmittelalterlichen Ungarn: das Beispiel der Pálóci”, East Central Europe/L’Europe du Centre-Est [ISSN 0094-3037] vol. 29. part 1-2. (2002) 213-21. 

Hivatkozás: Markó László, A magyar állam főméltóságai: Szent Istvántól napjainkig‎. Bp., 2006. ISBN 978-963-2089-70-6. p. 246.; p. 247.; p. 321.

 

 

1999

„Az elkorcsosult feudalizmus fogalma, szerepe és megítélése az angol történetírásban” Források és történetírás: válogatás a Miskolci Egyetem BTK által 1999. október 14-16. között rendezett történettudományi konferencia előadásaiból. Studia Miskolcinensia [a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelem Tanszékeinek Évkönyve] III (1999). szerk. Bessenyei József et al., Miskolc, 1999. [ISBN 963 661 325 7. ISSN 1217-9140] 58-73. 

[http://mek.oszk.hu/02000/02097/html/barany.htm]

 1. Hivatkozás: Szántó Richárd: „Az angol földbirtoklás átalakulása a kései középkorban”, In:  Stációk. Erdély —Európa — Latin-Amerika. Tanulmányok Wittman Tibor emlékére. Szerk.: Anderle Adám és Nagy Marcel. Szeged, Hispania, 1999. 19-24.  p. 20.
 2. Hivatkozás: Szántó Richárd: Anglia társadalma és politikai struktúrái (11-15. század). Szeged, JATEPress, 2004. p. 141.
 3. Hivatkozás: Szántó Richárd: Derby grófság települései birtokrendszere és társadalma (14-15. század). Szeged, JATEPress, 2005. p. 104.

 

1997

”The Participation of the English nobility in the first phase of the Hundred Years War”, [Az angol arisztokrácia részvétele a Százéves Háború első szakaszában] The Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS) [ISSN 1218-7364] 3 (1997) No. 2.: 211-240.

 

Kisebb közlemények

2006

„A keresztes lovagok és a zsidóság”, Rubicon [ISSN 0865-6347] 17 (2006) 8: 54-57.

2004

„Létezett-e a középkor?” Debrecen [DEOL Debrecen Online ISSN 1785-5152] 2004. március 24. [http://www.deol.hu/main.php?c=1991]  

1. Hivatkozás: Szendrei László: Szegény avarok! : gondolatok Tóth Gyula: A magyar krónikák és a kitalált középkor c. könyve kapcsán. Könyv és Könyvtár 26 (2004) 337-350.

 

2003

„A „lyukak országa”? Anglia Nagy Alfréd korában”, Rubicon [ISSN 0865-6347] 14 (2003) 5:42-49.

2002

 „A Debreceni Egyetem története” In: Kutatás-fejlesztés a Debreceni Egyetemen. Szerk. Kovács László. Debrecen, Debreceni Egyetem Rektori Hivatal Tudományos Ügyek Csoportja, 2002. ISBN 978-963-89-378-4. 5-8. [http://wwwold.unideb.hu/science/kiadvany.pdf]

2000

„A Plantagenetek”, Rubicon [ISSN 0865-6347] 11 (2000: No. 98.) 4: 4-9.

 

Konferenciaközlemény

„King Sigismund and the passagium generale (1391-96)”, Conferinţă internaţională Sigismund de Luxemburg, Oradea, 6-9 Dicembrie, 2007 / International conference Sigismund of Luxemburg. Ed. Florina Ciure and Alexandru Simon. Oradea, Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2007. 88-90. [ISBN 978-973-7621-03-0]

[http://www.patzinakia.com/GUESTS/2007Oradea/Oradea-I.pdf]

 

Hungary and its Danube frontier in the age of the Árpád kings (c. 1000-1301)”, In: The Proceedings of the 22nd International Congress of Byzantine Studies, Sofia, 22-27 August 2011. Vol. I: Plenary Papers. Vol. II: Abstracts of Round Table Communications. Vol. III: Abstracts of Free Communications.  Ed. Angel Nikolov. Sofia, Bulgarian Historical Heritage Foundation, 2011. ISBN 978-954-8536-05-9. Vol. II. RT. 39.

 

Oktatási művek

Felsőoktatási tankönyv – magyar nyelven

2006

„Középkori egyetemes történelem”, „Újkori magyar történelem”, In: Bárány Attila – Fazekas Csaba – Forisek Péter – Hunyadi Zsolt – Kerepeszki Róbert - Kőfalvi Tamás – Ősz Ferenc – Patay-Horváth András – Szendi Attila: Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak. Budapest, Bölcsész Konzorcium, 2006. 199-226.; 259-280.

[http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/27Forisek/informatika_hefop.pdf] .

1.       Recenzió: Forisek Péter: „Informatikai alapismeretek történelem alapszakos hallgatóknak” Ókortudományi Értesítő 11 (2007) 17: 35-36.

2.       Hivatkozás: Pihurik Judit: „A történelemtanár-képzés helyzete a Szegedi Tudományegyetemen”,  Történelemtanárok Egylete Szemle. [http://archiv.tte.hu/index.php?page=szemle&id=723&archiv=&ev=]

 

További tudományos művek

Ismertetések / Recenziók

2006

„Tanulmányok Érszegi Géza hatvanadik születésnapjára. Studia professoris - professor studiorum. Szerk. Almási Tibor, Draskóczy István, Jancsó Éva. Budapest, 2005.” Levéltári Közlemények [ISSN 0024-1512] 77 (2006) 1: 145-154.

[http://mol.arcanum.hu/digilib/opt/a101002.htm?v=pdf&a=start]

 

1996

„Amerika befejezetlen forradalma” [Eric Foner: Reconstruction. America's Unfinished  Revolution, 1863-1877. New York: Harper & Row, Library, 1988. (The New American Nation Series, eds. H. S. Commager and R. B. Morris.)] AETAS [ISSN 0237-7934] (1996/1) 160-169.

[www.aetas.hu/1996_1/barany.htm ; http://epa.oszk.hu/00800/00861/00001/barany.html]

 

1995

„Angliáért és Szent Györgyért!” [Andrew Ayton, Knights and Warhorses. The English Aristocracy in the beginning of the Hundred Years War. London, 1994.] AETAS  [ISSN 0237-7934] (1995/4) 169-176.

 

1994

„Brit nemzet a 18. században?” [Linda Colley, Britons. Forging the Nation 1707-1837. Yale UP, 1990.] AETAS  [ISSN 0237-7934] (1994/4) 179-185.

 

Előszó, utószó, jegyzetek, mellékletek, ábrák, térképek, függelék szerkesztése

2011

Lázár Gyula: Az ozmán birodalom fénykora és hanyatlása. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2011. ISBN 978-963-9857-57-5. [Bárány A.: Utószó, 109-14.]

 

A három Villani krónikája. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2011. (Scriptores rerum Hungaricarum, 5.) ISBN 978-963-9857-44-5. [Bárány A.: Utószó, 259-66.]

 

2010

Thomas Carlyle: Egykor és most. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2010. ISBN 978-963-9857-28-5. [Bárány A.: Utószó: Carlyle és a Past and Present, 180-83.]

 

2009

Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West. Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2009. ISBN 978-963-473-276-1 (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai  1, ISSN 2060-9213) [társszerkesztés Györkös Attilával] 471 p. [Bárány A.: - Györkös A.: Introduction, 13-14.] [A szerkesztés hivatkozásait nem számítom be a saját hivatkozásokba.]

 1. Recenzió: Horváth Richárd: „Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. (Speculum Historiae Debreceniense I.) Eds. Attila Bárány – Attila Györkös. Debrecen, 2009. 471. p.”, Századok 143 (2009) 6: 1516-1520.
 2. Recenzió: Bradács Gábor: „Mátyás és öröksége. Kulturális és politikai kölcsönhatások Kelet és Nyugat között”. Debreceni Szemle 16 (2008) 4: 559-562. p. [http://debszem.unideb.hu/pdf/dsz2008-4/dsz2008-4Tudomanyos.pdf]
 3. Hivatkozás: Petrovics István: „Foreign Ethnic Groups and Urban Development in the Medieval Kingdom of Hungary: the Cases of Temesvár/Timişoara and Szeged”, Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Şincai" al Academiei Române 12 (2009) 197-213. pp.
 4. Hivatkozás: Petrovics István: „The Cities and Towns of Medieval Hungary as Economic and Cultural Centres and Places of Coexistence. The Case of Pécs”, Colloquia. Journal of Central European History (Universitatea Babeş-Bolyai. Cluj-Napoca, Romania) XVIII (2011) 5-26. p. 24.
 5. Recenzió: Julia Dücker, „Bárány, Attila – Attila Györkös/Hrsg.: Matthias and his legacy. Cultural and Political Encounters between East and West. (Speculum Historiae Debreceniense I.) Eds. Attila Bárány – Attila Györkös. Debrecen, 2009. 471. S./Abb.” Zeitschrift für Historische Forschung 38 (2011) 3: 473-74.
 6. Hivatkozás: Norman Housley: Crusading and the Ottoman threat, 1453-1505. Oxford, 2013. xi., 42., 222.
 7. Hivatkozás: Mikó Árpád: A reneszánsz művészet története Magyarországon. Akadémiai doktori értekezés. Bp., 2011. [http://real-d.mtak.hu/526/4/dc_139_10_doktori_mu.pdf] p. 10., p. 265., p. 313.

 

2008

Jancsó Benedek: Erdély története. ’A Második Világháború előtti magyar társadalomtudományok tára’. I. Sorozat: Történetírók. Attraktor – Pallas, Budapest, 2001. 963-9207-63-2. [’Historia Incognita’. Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2008. ISBN 978-963-9580-44-2.] [Bárány A.: Jegyzetek, passim. Bibliográfia, 329-331.]

 

2007

Ferdinandy Mihály: Országok úrnője. A magyar Anjouk kora (1301-1387). Magyarország romlása.(1490-1526). ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2007. ISBN 978-963-9580-33-6. (Bárány A.: Jegyzetek, utószó: 248-54.)

 

2006

Karácsonyi János: Szent László király élete. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2006. ISBN 963-9580-72-4. [Bárány A.: Jegyzetek: 127-28.]

 

2005

Deér József: Királyság és nemzet. I-II. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005. ISBN 963-9580-22-8. [Bárány A.: Jegyzetek: 281-91.]

 

2003

Ferdinandy Mihály: Az istenkeresők. Az Árpádház története. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. ISBN 963-212-263-1. (Bárány A.: Jegyzetek, utószó: 213-217.)

 

Pukánszky Béla: Erdélyi szászok és magyarok.’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. ISBN 963-210-631-8. (Bárány A.: Bibliográfia, 188-189.)

 

Asztalos Miklós: A magyar nagyhatalom. Magyar külpolitika a kezdetektől 1526-ig. I-II. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. ISBN 963-206-234-5. (Bárány A.: Jegyzetek: I.: 45-48.; 57-60.; 70-73.; 93-100.; 125-130.; 165-177.; 214-225.; 252-256.; 272.; 299-307.; 325-329.; 353-361.; II.: 17.; 46-49.; 69-72.; 120-121.; 138.; 185-198.; 226-230.; 266-273; 315-321; Utószó: 393-397.; Mellékletek: Dinasztikus ábrák: II.: 323-371.; Térképek: II.: 372-387.)

 

Hóman Bálint: Magyar Középkor. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. ISBN 963-204-545-9. (Bárány A.: Függelék: 311-312.)

 

Hóman Bálint: A magyar hún-hagyomány és hún-monda. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. ISBN 978-963-210-222-1. (Bárány A.: Utószó: 168-169.) II. kiadás: 2010.

 

Deér József: A magyar törzsszövetség és patrimoniális királyság külpolitikája. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. ISBN 963-86430-3-X. (Bárány A.: Jegyzetek, utószó: 189-204.)

 

2001

Albion. Brit történelem és politikatudományi konferencia. Az előadások összefoglalói. Debreceni Egyetem – Civic Education Project, Debrecen, 2001. [Bárány A.: Előszó, 3-5.]

 

Szerkesztés – Társszerkesztés: 12 tétel

2013

Small Nations on the Borderlines of Great Powers. Eds. Attila Bárány  - Satu Matikainen. Debrecen– Jyväskylä, 2013. (Speculum Historiae Debreceniense 14.) ISBN 978-963-473-604-2. 270. p.

 

2011

Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok. (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai 7.) [társszerkesztés Papp Klárával és Szálkai Tamással] Debrecen, 2011. 349. p. ISBN 978-963-473-463-5. .

 1. Recenzió: Szénási Miklós: “Véres csaták, politikai manőverek: tanulmánykötet jelent meg Debrecenről”, DEHIR 2012. május 6. [http://www.dehir.hu/debrecen/veres-csatak-politikai-manoverek-tanulmanykotet-jelent-meg-debrecenrol/2012/05/06/]
 2. Hivatkozás: Szabó Tibor: „Beszámoló a ’Debrecen 650 éves’ című konferenciáról”, Századok 146 (2012) 2: 503-508.
 3. Recenzió: Bradács Gábor: „Debrecen város 650 éves. Várostörténeti tanulmányok (Die 650 Jahre alte Stadt Debrecen. Studien zur Stadtgeschichte), szerkesztette Attila Bárány – Klára Papp – Tamás Szálkai (Speculum Historiae Debreceniense 7). Debrecen 2011.”, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 68 (2012) 418-419.

 

Matthias and his legacy. Cultural and political encounters between East and West. Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2009. ISBN 978-963-473-276-1 (Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Kiadványai  I. ISSN 2060-9213) [társszerk. Györkös Attilával] 471. p. [Bárány A.: - Györkös A.: Introduction: pp. 13-14.]

 

2008

Erdélyi László: Árpád-kor. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2008. ISBN 978-963-9857-03-2.

 

2005

Hóman Bálint: A magyar városok az Árpádok korában. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005. ISBN 963-9580-37-6.

 

Áldásy Antal: Címertan. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005. ISBN 978-963-9580-27-5.

 

Váczy Péter: A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005. ISBN 963-9580-25-2.

 

Mályusz Elemér: Turóc megye kialakulása. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005. ISBN 963-9580-40-6. 

 

Erdélyi László: A magyar lovagkor társadalma és művelődése, 1205-1526 ; A magyar lovagkor nemzetségei, 1200-1408. ’Historia Incognita’. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2005. ISBN 978-615-5257-20-9.

 

2003

Hóman Bálint: Történetírás és forráskritika. ’Historia Incognita’. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. ISBN 963-864-30-0-5.

 

Eckhart Ferenc: A Szentkorona-eszme története. ’Historia Incognita’. II. Sorozat: Jogtudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő, 2003. ISBN 963-206-746-0.

 

2002

The First Millennium of Hungary in Europe. szerk. János Barta - Klára Papp. Társszerk. Bárány A. – Györkös A., Debrecen, Multiplex Media – Debrecen University Press, 2002. ISBN 963-202-519-9.

 

Sorozatszerkesztés: 34 tétel

ISSN 1588-788X: Historia Incognita. I. Sorozat: Történettudomány: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő

 

ISSN 1786-4070: Historia Incognita. III. Sorozat: Zsebkönyvek: Attraktor, Gödöllő-Máriabesnyő

 

Folyóirat-szerkesztés:

Történeti Tanulmányok XX. Acta Universitatis Debreceniensis Series Historica LXII. (2012) ISSN 1217-4602; ISSN 0418-4556