Kutatócsoportunk tagja, Novák Ádám a varsói Hungarica-kutatások eredményeiről tartott előadást Pécsett 2015. október 2-án a "Hungary and Poland in the Middle Ages" c. nemzetközi konferencián. Prezentációjában elsősorban a Varsóban őrzött 1403. április 4-én kelt sokpecsétes oklevéllel foglalkozott. 1403 tavaszán a szlavóniai Szalatnokon (Slatina) gyülekeztek a felkelők. Céljuk az volt, hogy a Nápolyból érkező Lászlóhoz minél hamarabb csatlakozhassanak. “Magyarország prelátusai, bárói és nemesei nevében” 1403. április 4-én levélben támogatást kívántak szerezni a lengyel országnagyoktól. Ígértük szerint Durazzói László megtartja jó viszonyukat, és kereskedelmi törvényeiket. Engel Pál feltevése alapján segítségével pontosan beazonosítható a Zsigmond Szalatnokon összegyűlt ellenzéke. Az oklevélen eredetileg 51 pecsétet függesztettek. Ma 46 darab található meg ebből. A pecsétazonosítások eredménye hamarosan napvilágot lát egy tanulmányban.