„causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris”

Konferencia a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából

(Debrecen, 2014. november 5-6-7.)

 

November 5.

 

11.00. A konferencia megnyitása

12.30–13.30.  Ebéd

 

„Magyarország a konstanzi zsinat korában”

(levezető elnök: Nagy Balázs)

 

13.40–14.00. Érszegi Géza: „…az ország szabadságát a konstanzi egyetemes zsinaton esküvel megerősítették, ahogy az a róla kiadott bullában világosan olvasható”

14.00–14.20. Tusor Péter: A konstanzi bulla „alkalmazása”: a magyar királyi főkegyúri jog a 15-16. században

14.20–14.40. C. Tóth Norbert: A király helyettesítése a konstanzi zsinat idején

14.40–15.00. Fedeles Tamás: A Camera Apostolica és a magyar egyházi javadalmak a konciliarizmus időszakában

15.00–15.20. Kérdések, vita

15.20–15.40. Kávészünet

 

(levezető elnök: Draskóczy István)

15.40–16.00. Romhányi Beatrix: A konstanzi zsinat és a ferences obszervancia megjelenése Magyarországon

16.00–16.20. Petrovics István: Demográfiai és etnikai változások a 14-15. századi Dél-Magyarországon Zsigmond uralkodása idején

16.20–16.40. Kordé Zoltán: Erdély a konstanzi zsinat korában

16.40–17.00. Gulyás László: Luxemburgi Zsigmond jobbágyköltözéssel kapcsolatos politikája

17.00–17.20. Kérdések, vita

 

18.30. Vacsora

 

 

November 6.

 

I. Szekció: „A konstanzi zsinat és Európa”

(levezető elnök: Papp Imre)

 

09.00–09.20. Maléth Ágnes: A schisma előidézői

09.20–09.40. Kiss Gergely: Magyar követség a pisai zsinaton

09.40–10.00. Hunyadi Zsolt: Schisma, johanniták, Konstanz

10.00–10.20. Bradács Gábor: Thomas Ebendorfer és a zsinati mozgalom a 15. század első felében

10.20–10.40. Kérdések, vita

10.40–11.00. Kávészünet

 

(levezető elnök: Bagi Dániel)

11.00–11.20. Forisek Péter: A „translatio imperii” eszméje a 15. században

11.20–11.40. Kondor Márta: Luxemburgi Zsigmond – magyar király a német trónon

11.40–12.00. Csernus Sándor: A császári univerzalizmus megjelenése Zsigmond diplomáciájában

12.00–12.20. E. Kovács Péter: Magyar részvétel a konstanzi zsinaton

12.20–12.40. Kérdések, vita

 

13.00–14.00. Ebéd

 

(levezető elnök: Veszprémy László)

14.00–14.20. Skorka Renáta: A Habsburg hercegek és Zsigmond király diplomáciai kapcsolata a konstanzi zsinat időszakában

14.20–14.40. Bárány Attila: Zsigmond és a burgundi hercegek kapcsolata

14.40–15.00. Györkös Attila: Francia politikai törekvések a konstanzi zsinaton

15.00–15.20. Bubnó Hedvig: A konstanzi zsinat kasztíliai küldöttsége

15.20–15.40. Kérdések, vita

15.40–16.00. Kávészünet

 

(levezető elnök: Hunyadi Zsolt)

16.00–16.20. Bagi Dániel: Zsigmond lengyel politikája

16.20–16.40. Pósán László: A Német Lovagrend, a lengyel és a litván kérdés a konstanzi zsinaton

16.40–17.00. Csukovits Enikő: A konstanzi zsinat, mint fejedelmi könyvvásár és tudományos fórum

17.00–17.20. Kiss Farkas: Vergerio és a konstanzi zsinat szerepe a humanizmus terjedésében

17.20–17.40. Kérdések, vita

 

18.30. Vacsora

 

II. Szekció: „Magyarország a konstanzi zsinat korában”

(levezető elnök: Barta János)

 

09.00–09.20. Rokay Péter: Maróti János és a konstanzi zsinat

09.20–09.40. Véber János: barius Miklós, egy humanista műveltségű, borsodi származású főpap a 15. század közepén

09.40–10.00. Prezenszki Erzsébet: Bajoni István – egy 15. századi humanista főpap életpályája

10.00–10.20. Bozzay Réka: Magyar diákok egyetemjárása a Zsigmond-korban

10.20–10.40. Kérdések, vita

10.40–11.00. Kávészünet

 

 

(levezető elnök: Nagy Balázs)

11.00–11.20. Laszlovszky József: Úton Konstanz felé – Zsigmond király egyházi alapításai Visegrád környékén

11.20–11.40. Prajda Katalin: Magyarország firenzei és velencei kapcsolatai a Zsigmond-korban

11.40–12.00. Árvai Tünde: „Magnus comes de Hungaria” – Garai Miklós nádor Nyugat-Európában

12.00–12.20. Novák Ádám: A sasember fiai. Egy főúri család és familiája Luxemburgi Zsigmond kíséretében

12.20–12.40. Kérdések, vita

 

13.00–14.00. Ebéd

 

(levezető elnök: Petrovics István)

14.00–14.20. Draskóczy István: A magyarországi bányászat Zsigmond korában

14.20–14.40. Kálnoki-Gyöngyössy Márton: Gazdag föld – szegény ország: magyarországi aranytermelés és aranypénzverés Luxemburgi Zsigmond korában

14.40–15.00. Feld István: Ozorai Pipo rezidenciája

15.00–15.20. Körmendi Tamás: Zsigmond király heraldikai reprezentációja

15.20–15.40. Kérdések, vita

15.40–16.00. Kávészünet

 

(levezető elnök: E. Kovács Péter)

16.00–16.20. Jékely Zsombor: Címerkönyvek és címereslevelek: magyar nemesi címerek a konstanzi zsinat idején

16.20–16.40. Gyulai Éva: A magyar királyság címere Anjou René heraldikai reprezentációjában

16.40–17.00. Sebők Ferenc: A konstanzi zsinat a modern magyar történetírás tükrében

17.00–17.20. Kérdések, vita

 

18.30. Vacsora

 

 

November 7.

 

„Hadtörténet, hadszervezet, haditechnika a konstanzi zsinat korában”

(levezető elnök: Zsoldos Attila)

 

09.00–09.20. Veszprémy László: Zsigmond és a husziták harcai

09.20–09.40. B. Szabó János: A huszita hadviselés hatása és adaptációja Közép-Európában

09.40–10.00. Nógrády Árpád: Aulicosok, udvari ifjak, udvari lovagok. Az 1411-ben Lengyelország ellen mozgósított csapatok vezetői

10.00–10.20. Kávészünet

10.20–10.40. Fodor Pál: Az oszmán hadszervezet a 15. század első felében.

10.40–11.00. Kranzieritz Károly: A török fenyegetés és az egyházi unió kérdése Zsigmond uralkodása idején

11.00–11.20. Töll László: Nehézpáncélos haditechnika a Zsigmond-kori Magyarországon

11.20–11.40. Kérdések. Vita

 

12.00 Ebéd