„Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris”

 

Konferencia a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából

2014. november 5-7. 

 

A konferencia szervezői a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelmi Intézetének munkatársai több okból kezdtek a konferencia szervezésébe. Egyrészt a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében több éve folyik Luxemburgi Zsigmondnak és korának kutatása: 1997-ben nemzetközi konferenciát tartottunk „Sigismund Tagung 1387-1997” címmel, ahol képviseltette magát a német kutatás – Jörg K. Hoensch előadása a Zsigmond-kutatás újabb útjait határozta meg („Schwerpunkte der Sigismund-Forschung nach 1945”) – illetve a magyar középkorkutatók közül Engel Pál és Kubinyi András is. A közönség soraiban részt vett Bak János (Central European University), illetve az amerikai medievisták közül talán a magyar történelem iránt leginkább elkötelezett James Ross Sweeney (Penn State University) is. (A konferencia tanulmánykötete néhány évvel később jelent meg: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Hrsg. Tilmann Schmidt – Gunst Péter, Történelmi Figyelő Füzetek, Debrecen, 2000.) Az akkori előadók közül többen – példának okáért Draskóczy István – a 2014-es konferencián is előadtak. Örömmel üdvözölhetjük előadóként és szerzőként Orosz István akadémikust, professor emeritusunkat, a Magyar Történelmi Társulat elnökét és hálásak vagyunk ifj. Barta János professor emeritus szekció-vezetői munkájáért, aki már 1997-ben is adott elő a Sigismund Tagungon. A kötet szerkesztői, a Rostocki Egyetem professzora, Tilmann Schmidt, illetve „tanítómestereink” egyike, Gunst Péter is arra buzdított, folytassuk a Zsigmond-kor európai vonatkozásokra is koncentráló kutatását. 

 

Másrészt, a Debreceni Egyetem csatlakozni kívánt a német történetírás azon projektjéhez („Das Konziljubiläum 2014-2018.600 Jahre Konstanzer Konzil”, http://www.konstanzer-konzil.de/), amellyel a konstanzi zsinat 600. évfordulójára kívánnak megemlékezni, s nagyszabású kiállítást tartottak Baden-Württemberg illetve a karlsruhei Badisches Landesmuseum égisze alatt 2014. áprilisa és szeptembere között Konstanzban („Das Konstanzer Konzil: 1414-1418 Weltereignis des Mittelalters”), továbbá katalógust és tanulmánykötetet jelentettek meg (Das Konstanzer Konzil 1414-1418 : Weltereignis des Mittelalters. Hrsg. von Karl-Heinz Braun ... [et al.], Stuttgart, Konrad Theiss, 2013-2014). A Konzilstadt Konstanz program egészen 2018-ig tart, a konferenciával, majd annak tanulmánykötetével – illetve ennek egy idegen nyelven kiadandó változatával – a magyar kutatás eredményeit kívánjuk ismertetni, és a „Konzilstadt” programjainak közönsége számára is tudatosítani, mivel és hogyan járul hozzá a hazai kutatás a zsinat illetve Zsigmond vizsgálatához.

Harmadrészt, a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében több éve működik egy olyan kutatócsoport, amelynek résztvevői –akik a jelen konferencia előadói is – a középkori Magyar Királyság Európában elfoglalt helyét és a döntően nyugat-európai királyságokkal való kapcsolatait vizsgálják. A több éve létező műhely hivatalos kerete 2010–2012 között a Debreceni Egyetem kutatóegyetemi kutatócsoportja volt („A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül a Debreceni Egyetemen TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0007, Nyelvtechnológia és bioetika, Memoria Regum  A középkori magyar királyok emlékei és emlékezete Európában / Magyarország képe a középkori Európában, a magyarság-kép alakulása). A munkacsoport 2013-tól a Debreceni Egyetem kutatóegyetemi belső kutatási pályázatát elnyerve működik, 2014-től pedig a Magyar Tudományos Akadémia Lendület-pályázatét elnyerve alakított MTA–Debreceni Egyetem „Lendület” munkacsoportot, „Magyarország a Középkori Európában” címmel. E kutatóközpont hozzájárult mind a konferencia, mind a tanulmánykötet elkészítéséhez, nem csupán azoknak a kutatóknak a szellemi hozadéka révén, akik belső, debreceni tagjai, hanem a konferencián előadó és a kötetben is író „külső” tagok révén is (Szegedi Tudományegyetem, BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék; MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet; Pécsi Tudományegyetem BTK, Történeti Intézet, Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék).

 

A konferencia szervezésében azt fogalmaztuk meg, hogy minél szélesebb keretet nyújtva próbáljuk bemutatni a konstanzi zsinat időszakénak és Luxemburgi Zsigmond uralkodásának hazai  kutatását. Ezért alapvetően olyan témákban vártunk előadásokat, amelyek a következő csomópontok köré szerveződnek: a zsinat előtörténete; a zsinat főbb témái (egyházreform, eretnek-kérdés, konciliarizmus, egyházi unió); a zsinat, mint a középkori keresztény Európa első általános békekonferenciája; diplomáciai kapcsolatok a 15. század első évtizedeiben; Magyarország a konstanzi zsinat korában; fejedelmi, egyházi reprezentáció, udvari kultúra a konstanzi zsinaton és a korabeli Európában; Európa gazdasága-társadalma a 15. század elején

(demográfia, társadalom, migráció); hadművészet, haditechnika, hadszervezet a konstanzi zsinat korában. 
 

A konferencia dátumának választása tudatos volt: az akkor már harmincnégy éve tartó nagy nyugati egyházszakadás felszámolására összehívott 16. egyetemes zsinatot 1414. november 5-én nyitotta meg Konstanzban XXIII. János pápa. A schisma három pápája adta az ötletet, hogy a megnyitóbeszédek megtartására három felekezet képviselőjét kérjük fel. A zsinati konferenciéát így Bosák Nándor, a Debrecen-Nyíregyházi Római Katolikus  Egyházmegye püspöke; Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyházmegye püspök, valamint Fekete Károly, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora köszöntötte. A konferencián csaknem ötven előadás hangzott el. Az előadók gyakorlatilag lefedték az ország összes tudományos központját és felsőoktatási intézményét. A Debreceni Egyetemen kívül képviseltette magát az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Nyíregyházi Főiskola, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem. Jelen voltak az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, a Hadtörténelmi Intézet és Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a szentendrei Ferenczy Múzeum, valamint a Honvédelmi Minisztérium kutatói, illetve képviseltette magát több kutatócsoport is (MTA–Hadtörténelmi Intézet és Múzeum–Szegedi Tudományegyetem–Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára Magyar Medievisztikai Kutatócsoport, továbbá a fent említett debreceni Lendület-munkacsoport mellett az MTA-PPKE „Lendület” Egyháztörténeti Kutatócsoport és az MTA BTK TTI „Lendület” Szent Korona Kutatócsoport).

 

A konferencia megrendezésében nélkülözhetetlen támogatást kaptunk a TÁMOP-4.2.3.-12./1/KONV-2012-0060 ”Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja a Debreceni Egyetem kutatói, oktatói és hallgatói által” c. projekttől.


 

A konferencián előadott Bárány Attila, Csernus Sándor, E. Kovács Péter, Forisek Péter, Györkös Attila, Kiss Gergely, Novák Ádám.
 


 

http://www.unideb.hu/portal/hu/node/14073

http://btk.unideb.hu/index.php?p=esemeny&datum=2014-11-05

http://www.dehir.hu/debrecen/egy-hatszaz-evvel-ezelotti-esemenyt-boncolgatnak-a-torteneszek-debrecenben/2014/11/05/

http://www.haon.hu/hianypotlo-tanacskozas-konstanzrol/2694701?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+haon%2Fmegye+%28Hajdú+Online+Megyei+hírek%29

Konstanz 600:

Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egyhazi-nemzetisegi-es-civil-tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-konstanzi-zsinat-bekeuzenete-a-ma-emberehez-is-szol

http://magyarkurir.hu/hirek/konferencia-a-konstanzi-zsinat-oroksegerol

http://www.hirado.hu/2014/11/05/soltesz-miklos-a-konstanzi-zsinat-bekeuzenete-a-ma-emberehez-is-szol/

http://frissvideok.hu/regionalis/524309-video-a-konstanzi-zsinat-oroksege

http://obeliscus.hu/hu/content/konferencia-konstanzi-zsinat-600-%C3%A9vfordul%C3%B3j%C3%A1ra

http://www.youtube.com/watch?v=W8l_GszWEFE

http://www.boon.hu/a-konstanzi-zsinat-oroksege/2691461