Forisek Péter előadást tartott „Regnum a gente in gentem transfertur propter iniusticias et iniurias...” - Pogány és keresztény elképzelések a birodalmak felemelkedéséről és bukásáról" címmel 2014. november 27-én az "Időszemlélet és jövőkép a görög és római gondolkodásban" c. konferencián, a Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszéke szervezésében.


http://btk.unideb.hu/data/esemenyek/124601.pdf
http://btk.unideb.hu/index.php?p=esemeny&esemeny_id=324&id-szemlelet-es-jov-kep-a-gorog-es-romai-gondolkodasban