"A Magyar Tudományos Akadémia – Debreceni Egyetem "Magyarország a középkori Európában" Lendület kutatócsoportja és az ELTE BTK Ókortörténeti Tanszéke 2015. február 16-án 16.00-tól az ELTE BTK Hahn István Szemináriumában bemutatták a:
Priskos rhétór töredékei. Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában
Szilágyi Sándor fordítását javította és kiegészítette: Patay-Horváth András.
Szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta: Szebelédi Zsolt. (Fontes Historiae Antiquae, 7) Attraktor, Máriabesnyő, 2014.
A kötetet bemutatta Forisek Péter, tanszékvezető egyetemi docens, Debreceni Egyetem Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék."