LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK LŐCSÉN


Kutatócsoportunk tagja, Novák Ádám 2014. szeptember 9. és 15. között a Štátny archív v Levoči Pobočka Levoča-ban végzett levéltári kutatásokat. Lőcse város levéltárának nagy része 1550-ben megsemmisült. A gazdag kereskedőváros értékes középkori anyaga így elveszett, csupán töredéke maradt meg. A 86 db eredeti középkori irat kutatása azonban mégis fontos. Például az 1443-ból származó ott őrzött sokpecsétes oklevél eredetiben történő vizsgálata elengedhetetlen pecsétvizsgálati szempontból. Ezen kívül a szolgabírók és az alispánok pecsétvizsgálatának reményében Zemplén megye 1420 és 1458 kiadványait vizsgálta. A lőcsei levéltárban kutatható ugyanis a Szepesi prépostság levéltára és a Szepesi káptalan magánlevéltára és a krasznahorkai Andrássy család iratanyaga. Ebből az időszakból az MNL OL DL–DF adatbázisa szerint 108 db eredeti oklevél maradt fenn, melyből 27 db-ot őriznek Lőcsén.

 

A levéltár olvasóterme egy 15. századi polgári ház emeletén

A Turzó-ház bejárata, ma a Štátny archív v Levoči főépülete

 

Az 1443-as 9 pecsétes oklevél megmaradt lenyomatai

Lőcse város címere az olvasóteremben

 

 Lőcse város levéltárának regisztruma -Demkó Kálmán főlevéltáros munkája ma is használatban

Mihály szentszéki bíró pecsétje 1437-ből

 

Štátny archív v Levoči

Zemplén megyei kiadvány lekopott pecsétjei 1453-ból. Sajnos a legtöbb megyei irat pecsétjei nagyrészt lekoptak