LEVÉLTÁRI KUTATÁSOK EPERJESEN

Kutatócsoportunk tagja, Novák Ádám 2014. szeptember 21. és 26. között egy hetet töltött Eperjesen (Prešov, Szlovákia) a Štátny archív v Prešov Pobočka Prešov középkori anyagának kutatásával.
Kutatásának célja a középkori város levéltárában őrzött tárnokmester és más országnagyi pecsétek tanulmányozása volt. Ezen kívül sokpecsétes okleveleket is volt alkalma fotózni, és a Homonnai Drugeth család levéltárát is digitalizálta, mely a Perényi család terebesi ágának birtoklástörténeti okleveleit tartalmazza.

Mária királyné adománylevele Perényi Péternek és fiainak

 

 

Rozgonyi János tárnokmester pecsétje

Perényi Péter-Berzevici Péter és György szepesi prépost pecsétje

 

Az országnagyok pecsétjei 1490-ből

Az egykori kolostor épülete ma a Štátny archív v Prešov Pobočka Prešov-nak ad helyet

 Az Eperjesi Evangélikus Könyvtár olvasótermének díszítése