Kutatócsoportunk meghívásában mutatták be a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében Dénes Iván Zoltán „A történelmi Magyarország eszménye – Szekfű Gyula, a történetíró és ideológus” (Pozsony - Budapest, Kalligram, 2015.) c. kötetét. A könyvet Rácz Sándor méltatta, a beszélgetést Miru György a DE BTK Történelmi Intézet docense vezette.