A kutatócsoport vezetője:

Bárány Attila Pál (43) történész a középkori Magyarország európai politikai szerepét és dinasztikus-diplomáciai kapcsolatrendszerét vizsgálja a Lendület program támogatásával. A kutató azt reméli, eredményeivel hozzájárulhat ahhoz, hogy a Magyar Királyság emlékezete („Memoriae Hungariae") szerves részévé váljon a nemzeti kollektív emlékezetnek és a nemzeti kulturális örökségnek. A Debreceni Egyetemen létrehozandó csoportjával - amelynek tagjai más egyetemek történettudományi műhelyeiből is érkeznek - levél- és kézirattári kutatások révén magyar vonatkozású francia, angol, spanyol, német-osztrák, olasz írott és ikonográfiai forrásokat, tárgyi emlékeket tárnak fel. Céljaik között monográfiák, magyar és angol nyelvű tanulmánykötetek, forráskiadványok megjelentetése mellett egy digitális dokumentum-adatbázis létrehozása is szerepel. A korábban Nyugat-Európában is kutató történész szerint a Lendület elnyerése erősítette meg elhatározásában, hogy hazatér.

A kutatócsoport kitőzött céljai:

 

A középkori Magyarország európai politikai szerepét, dinasztikus-diplomáciai kapcsolatrendszerét vizsgáljuk. Levél- és kézirattári alapkutatások – kontaktológiai, imagológiai és Hungarica-kutatás – révén magyar vonatkozású francia, angol, spanyol, német-osztrák, olasz írott és ikonográfiai forrásokat, tárgyi emlékeket tárunk fel. A kutatócsoport több műhely 9 kutatóját öleli fel (a Debreceni mellett a Szegedi és Pécsi Tudományegyetemről, az MTA BTK Történettudományi Intézetéből, az MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoportjából). 6 monográfiát, 6 magyar és angol nyelvű tanulmánykötetet, 4 forráskiadványt tervezünk. Egy dokumentum-adatbázist digitális formában teszünk közzé. 4 hazai és 1 nemzetközi konferenciát szervezünk (pl. „Magyarország Európa hadtörténetében”). Kiállítást tartunk a szentendrei Ferenczy Múzeummal közösen („A II. András-kori Magyarország francia kapcsolatai”), mely részeként folytatódik a pilisszentkereszti apátság feltárása (a csont-leletanyag DNS-vizsgálata).

 

I am seeking to investigate the political role, the dynastic-diplomatic relationship of medieval Hungary in Europe. We are aming to do basic archival and manuscript research – in Contactology, Imagology and Hungarica-research – and explore English, French, Spanish, German, Austrian and Italian documentary, iconographic sources and monuments. The 9 participants come from the universities of Debrecen, Szeged, Pécs, the Institute of History and the Research Group for Classical Studies of the Academy of Sciences (the latter affiliated to ELTE and PPKE). 6 monographs, 6 Hungarian and English language proceedings, 4 source publications and an online source database are planned. 4 home and 1 international conferences are proposed (e.g. „The role of Hungary in European military history”). An exhibition on the French contacts of 13th-c. Hungary is planned in cooperation with Ferenczy Museum Szentendre, proposing DNA tests of the bone materials of Pilisszentkereszt Abbey tombs.

 

A kutatócsoportrésztvevői:

Dr. Györkös Attila, PhD, egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem BTK, Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszék

Dr. Pósán László, PhD, egyetemi docens, Debreceni Egyetem BTK, Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti Tanszék

Dr. Forisek Péter, PhD, habil. egyetemi docens, dékánhelyettes, Debreceni Egyetem BTK, Történelmi Intézet, tanszékvezető (Klasszika-filológiai és Ókortörténeti Tanszék)

Novák Ádám, tudományos segédmunkatárs, DE BTK, Történelmi Intézet

 

Külső tagok:

Dr. Csernus Sándor, PhD, habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, Szegedi Tudományegyetem, BTK Középkori Egyetemes Történeti Tanszék

Dr. E. Kovács Péter, CSc, tudományos főmunkatárs MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet

Dr. Kiss Gergely, PhD, habilitált egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem BTK, Történeti Intézet, Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék

Dr. Kákóczki Balázs, PhD

Szebelédi Zsolt, tudományos munkatárs, MTA-ELTE-PPKE Ókortudományi Kutatócsoport

A lendület programról bővebben:

http://mta.hu/lendulet/?node_id=26327

A legfrissebb hírek a kutatócsoportról:

www.facebook.com/1437944433124711

Az elkészült szakmai munkák:

https://unideb.academia.edu/MagyarorszagakozepkoriEuropaban

Adatbázisok:

 (Feltöltés alatt)

 

 

A Debreceni Egyetem Egyetemi Élet c. magazinjának legújabb száma interjút közölt a kutatócsoport vezetőjével Bárány Attilával

2016. március

 

 

Bárány Attila - Kossuth Rádió, Regényes történelem, 2016. január 29.

 

 

Pósán László előadást tartott a Rostocki Egyetemen

 

 

Poszter kiállítás a „Középkori pecsétek 3D modellezése” projektről

2015. december 4.

 

 

Forisek Péter előadása

Kolozsvár, 2015. december 3.

 

 

Interdiszciplinaritás a régiókutatásban VI.


2015. december 2.

 

 

Dénes Iván Zoltán könyvbemutatója

Debrecen, 2015. december 1.

 

 

 

Kiss  Gergely előadásai Angers-ban

Angers, 2015. november

 

 

Jean-Luc Fray előadása

Debrecen, 2015. november 27.

 

 

Rostock-i vendégelőadó: Prof. Dr. Oliver Plessow

Debrecen, 2015. november 10.

 

 

Konferencia a magyar-németalföldi találkozási pontokról

Debrecen, 2015. november 6.

 

 

Fehér András (Mensor 3D Kft.) nyilatkozata az Újkor.hu-ban

 

 

"Hungary and Poland in the Middle Ages" c. nemzetközi konferencia

Pécs, 2015. október 2.

 

 

Pósán László előadása Toruńban


2015. szeptember 23-26.

 

 

"Culture des saints et littérature hagiographique" konferencia

 Collège de France, Paris  2015. szeptember 25-26

 

 

Kutatók Éjszakája

2015. szeptember 25.

 

 

"Nekünk mégis Mohács kell..."
A kerekasztal-beszélgetés és vita bevezető előadása
- Bárány Attila

http://videotorium.hu/.../details/11832,_Nekunk_megis_Mohacs_...

 

 

Szebelédi Zsolt előadása
"Nekünk mégis Mohács kell..." A Sárffy-levél értelmézésének

nehézségei filológus szemmel

http://videotorium.hu/hu/recordings/details/11786,_Nekunk_megis_Mohacs_kell..._
 

 

 

A kutatócsoport munkatársainak közreműködésével megjelent: 

 

Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History

 

 

Interjú Bárány Attilával

 

 

Mohács-szimpózium,  OSzK

2015. augusztus 29.

 

 

International Medieval Congress, Leeds

2015. július

 

 

Kutatások a Ljubljanai Levéltárban

2015. június

 

 

E. Kovács Péter olaszországi kutatásai

 2015. június 16 és 25 között

 

 

Kutatások a Horvát Történeti Levéltárban

2015. június

 

 

"Piroska and the pantokrator" című nemzetközi konferencia

2015. június.

 

 

„HUS –HUSSITE MOVEMENT – TRADITION – PRAGUE FROM REALITY TO MYTH AND BACK”

2015. május 28.

 

 

Doktoranduszok konferenciája

2015. május 21.

 

 

3D scannelés az Eperjesi Állami Levéltárban és az Eperjesi Egyetemen

2015. május

 

 

 III. Had- és fegyvertörténeti konferencia

2015. május 14-15.

 

 

Gulyás László Szabolcs: Városfejlődés a középkori Máramarosban

c. könyvének bemutatója

2015. április 28.

 

 

"A víz szakralitása – Vallási terek, vallási migráció és a vízkultusz"

című konferencia

2015. április 18.

 

 

Jagelló WorkShop az Oxfordi Egyetemen

2015. április

 

 

The Jagiellonians in Europe:

 Dynastic Diplomacy and Foreign Relations –  Die Jagiellonen in Europa: Dynastische und Diplomatische Beziehungen

10-11 April 2015

 

 

Interdiszciplináris Doktorandusz Konferencia

 2015. április 8.

 

 

Élet és Tudomány

2015. március 27.

 

 

Kutatócsoportunkat Lévai Csaba képviselte Párizsban a La géopolitique religieuse dans le monde moderne (1500-1800) c. nemzetközi konferencián

2015. március 13-14.

 

 

Könyvbemutató: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában

2015. március 13.

 

 

Műveltség és társadalomi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában c. kötet recenziója

 

Péter Katalin bemutatója a "Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában" c. kötetről

 

 

Mantovai kutatás 2014. december 1-3.

 

 

Bolzanói kutatás 2014. december 4-8.

 

 

Megjelent E. Kovács Péter Zsigmond király Sienában

(Bp., Corvina, 2014) c. műve

 

 

Megjelent Priskos rhétór töredékei. Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában.

 

 

2015. február 16-án 16.00-tól az ELTE BTK Hahn István Szemináriumában bemutatták:
Priskos rhétór töredékei. Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában c. kötetet

 

 

Beszámoló E. Kovács Péter új kötetének bemutatójáról

 

 

Kutatócsoport-vezetőnk könyvét Illik Péter recenzeálta.

Ismertetés az Újkor.hu-n


http://ujkor.hu/korzo/szulejmani_ajanlat_ip

 

 

Priskos rhétór töredékei. Követségben Attila, a hunok nagykirálya udvarában

c. kötet bemutatója

Meghívó

 

 

Kutatócsoportunk tagja, E. Kovács Péter: Zsigmond király Sienában című könyvének bemutatója

 

 

Kutatócsoportunk bemutatkozása a Debreceni Szemlében

 

 

Levéltári kutatások Varsóban

 

2014. december 1-5.

 

 

Forisek Péter külső oktatóként vesz részt a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Régészeti és Művészettörténeti Tanszékének munkájában.
http://kmti.hiphi.ubbcluj.ro/kmti/tanszekek_tanarok

 

 

Forisek Péter előadása Kolozsváron

2014. december 4.

 

 

"Időszemlélet és jövőkép a görög és római gondolkodásban" c. konferencia

2014. november 27.

 

 

Byzanz und das Abendland / Byzance et l'Occident III. (Studia Byzantino-Occidentalia) 

2014. november 24-28.

 

 

"A magyar történetírás kánonjai. Konferencia R. Várkonyi Ágnes historiográfiai munkássága tiszteletére" c. konferencia

 2014. november 21-22. 

 

 

„Interdiszciplinaritás a régiókutatásban”

2014. november 20.

 

 

Bárány Attila "Magyarország és Európa 1526-ban" című előadása

2014. november 19.

 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe

2014. november 10.

 

 

Konferencia a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából
2014. november 5-7. 

A konferencia programja
 

 

 

MEGHÍVÓ

„Magyarország a középkori Európában” MTA-DE Lendület kutatócsoport bemutatkozó előadása és kerekasztal-beszélgetés

2014. október 16-án 16.00 óra, MTA DAB székházának Holló László-terme

Képek az előadásról

 

 

The Hungary in Medieval Europe Research Group took part in the roundtable workshop to commemorate Szabolcs de Vajay
 

Coat of Arms and Families 

Department of Medieval Studies, Central European University - József Károlyi Foundation 
October 13, 2014 

 

 

Debrecen Symposium 2014

"Learning, Intellect and Social Roles: the Changing Character of Aristocracy"

 

 

Bárány Attila, Györkös Attila előadásai
Kutatók éjszakája, Debreceni Egyetem, 2014. szeptember 26.


http://www.kutatokejszakaja.hu/2014/esemenynaptar/esemeny.php?id=4176&menu_id=4

http://www.kutatokejszakaja.hu/2014/foszereplo/foszereplo.php?menu_id=5&id=5558

http://www.kutatokejszakaja.hu/2014/foszereplo/foszereplo.php?menu_id=5&id=5559

 

 

 Levéltári kutatások Eperjesen

2014. szeptember 21. és 26.
 

 

 

Levéltári kutatások Lőcsén


2014. szeptember 9. és 15.

 

 

 

Kutatócsoportunk az International Medieval Congress-en - Leeds - Great Britain

 

Kutatócsoportunk képviseletében Dr. Bárány Attila kutatócsoport-vezető, Györkös Attila és Bradács Gábor részt vettek 2014. július 7-10. között az International Medieval Institute és az Institute of Medieval Studies, University of Leeds által megrendezett International Medieval Congress-en a nagy-britanniai Leeds-ben. Előadásaikat az önállóan megszervezett szekcióban tartották meg július 9-én. „The Jagellonian 'Empire' and Western European Diplomacy, 1490-1526 (No. 1122.) című szekciójukat Paul Knoll professzor (University of Southern California, Los Angeles) vezette.

Előadások:

Bárány Attila: Early Tudor Diplomacy and Jagiellonian Hungary, 1490-1526.

 

Györkös Attila: The Jagellonian 'Empire' and French Diplomacy, 1490-1526

 

Bradács Gábor: The Habsburgs and the Jagiellonian Kingdoms: Hungary, Bohemia, Poland, 1490-1526

 

A konferencia központi motívuma a „birodalmak”, ezért előadásaink azt vizsgálták, a török fenyegetés árnyékában, Mohács felé haladva mennyit őrzött meg a Magyar Királyság a tradicionális regionális „imperium” szerepből, s mennyiben vitt „nagyhatalmi” politikát és próbálta sűrűsödő gondjait hagyományos, a térségben politikai tényezőként elfoglalt pozíciójából kiindulva megoldani; mennyiben használta ki a „kereszténység védőpajzsa” frazeológiát.

 

A konferencia honlapja:

http://www.leeds.ac.uk/arts/info/125137/international_medieval_congress

 

Előadások absztraktja:

https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet?*id=30&*formId=30&*context=IMC&chosenPaperId=NA&sessionId=5096&conference=2014&chosenPaperId=&*servletURI=https://imc.leeds.ac.uk/dbsql02/AQueryServlet

 

Bárány Attila előadása:

https://unideb.academia.edu/Eur%C3%B3p%C3%A1banMagyarorsz%C3%A1gak%C3%B6z%C3%A9pkori/Talks

 

 

Kutatások Angliában – 2014 július

 

Kutatócsoportunk tagjai (Bárány Attila, Györkös Attila, és Bradács Gábor) a leeds-i konferencia előtt a Cambridge University Library Kézirattárában, utána pedig a londoni Lambeth Palace Library-ben kutattak magyar vonatkozású források után. A tanulmányút eredményeire támaszkodva elindulhat az az adatbázis építés, mely a külföldön található magyar vonatkozású kéziratos forrásokat tartalmazza majd. A készülő adatbázis hiánypótló forrásgyűjteményt jelent majd a középkori magyar diplomáciatörténet kutatásához.