A DE Történelmi Intézetének kiadványai

 

 

 

 

 

                

Újdonság, konferenciák

 

MEGHÍVÓ

2018. május 23-án, szerdán, 17,00 órakor

kezdi meg működését a Debreceni Egyetem Orosz Központjának

OROSZ TÖRTÉNELMI KLUBJA

(4032 Debrecen, Dóczy József u. 5., IV. professzori villa)

Társelnökei: Prof. Dr. Papp Klára (Történelmi Intézet), dr. Szűcs Olga (Szlavisztikai Intézet)

Az első előadást

 SCHREK KATALIN

 tanársegéd (Debreceni Egyetem, Egyetemes Történeti Tanszék), a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola titkára tartja

NagYBRITANNIA ÉS OROSZORSZÁG KAPCSOLATÁNAK FŐBB TENDENCIÁI A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN címmel

Az előadásra minden történelem iránt érdeklődőt szeretettel várunk!

______________________________________________

 

A Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar tisztelettel meghívja Önt Izrael 70 Tudományos konferencia Izrael állam megalakulásának 70. évfordulója alkalmából című rendezvényére.
A konferencia időpontja: 2018. május 15. (kedd) A konferencia helye: Kölcsey Központ (Debrecen, Hunyadi utca 1-3.)

 

__________________________________________________________

 

Az intézet 3 oktatója és 2 Ph.D. hallgatója vett részt Bakuban (Azerbajdzsán) a Khazar University által szervezett nemzetközi konferencián 1 plenáris és 3 szekcióelőadással. A konferencia (I. Symposium on Global Education) 2 napos programján 7 ország kutatói adtak elő.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

______________________

                               

 

                                     

MEGHÍVÓ

2018. március 20-án, 14,00 órakor

 a Történelmi Intézet könyvtárában (III. emelet 316.) tart előadást és mutatja be új könyvét

OBORNI TERÉZ

egyetemi docens (ELTE) tudományos főmunkatárs (MTA TTI)

 Az ördöngős barát Fráter György címmel

Az előadásra minden történelem szakos hallgatót szeretettel várunk!

Összefoglaló és képek a könyvbemutatóról

 -----------------------------------------------------------

 

A 90 éves Benkő Samu köszöntése


Az Erdélyi Múzeum Egyesület 2018. február 24-én, szombaton délután köszöntötte 90. születésnapja alkalmából Benkő Samu akadémikust, a Debreceni Egyetem díszdoktorát. A kolozsvári EME székházban tartott ünnepségen Sipos Gábor elnök az egyesület élén végzett tevékenységét méltatta, Pál Judit pedig gazdag életútjával ismertette meg a jelenlévőket.
A Debreceni Egyetemet, a Bölcsészettudományi Kart és a Történelmi Intézetet két együttműködő intézetigazgató, Barta János és Papp Klára professzorok képviselték, akik átadták az ünnepeltnek a debreceni intézmény és az intézet jókívánságait.


 

---------------------------------------------------

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága 2018. feburár 21-i Közgyűlésén DAB plakett díjat adományozott Bárány Attila egyetemi tanárnak (DE BTK Történelmi Intézet, Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi nem önálló Tanszék).

------------------------------------

Három évforduló – nemzetközi konferencia Eperjesen a Debreceni Egyetem

bölcsészeinek részvételével

A 2017. évi reformáció évforduló méltó megünneplésére 2016 novemberében alakult meg a szervező bizottság a prágai Károly Egyetem, az Eperjesi Egyetem, a Debreceni Egyetem, az ELTE és a Komáromi Selye János Egyetem Teológiai Kara s több kutatóintézet együttműködésével. A DE BTK képviseletét Papp Klára professzor, a Kar akkori dékánja látta el.

2017. június 16-án, a prágai Károly Egyetem patinás főépületének emeleti előadótermében, a „Reformation in Mittel- und Südosteuropa” konferenciaprogram keretében egy előkonferencián kilenc előadás hangzott el (két prágai, egy pegnitzi, egy regensburgi, egy eperjesi, egy ravensburgi, egy debreceni, egy budapesti és egy bécsi).

A „Reformation in Mittel- und Südost-Europa” című, négy napos, több mint száz előadó részvételével szervezett tanácskozást három esemény egybekapcsolódása indokolta: a reformáció 500., az Eperjesi Evangélikus Kollégium alapításának 350., valamint az Eperjesi Egyetem létrehozásának 20. évfordulója. A nemzetközi konferenciára 2017. december 4‒7 között Eperjesen (Szlovákia) került sor. A Bölcsészkar oktatói közül a következők tartottak előadást: Barta János professor emeritus, Szabadi István docens, tanszékvezető, Vajda Mária címzetes egyetemi docens, Jeney-Tóth Annamária docens, Papp Klára egyetemi tanár, Szendrei Ákos, a tudományterületi doktori tanács titkára és Papp Rita PhD hallgató. A konferencia meghívója itt található.

2017. december 5-én Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora emlékplakettel köszönte meg a konferencia előkészítő bizottságában végzett munkát és a húszéves, folyamatos, magas szintű együttműködést kilenc általa megnevezett kollégának, köztük átadta a kitüntetést prof. dr. Papp Klára történésznek, a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola vezetőjének.

Az Eperjesi Egyetem 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen részt vett prof. dr. Keményfi Róbert, a BTK dékánja, aki átvette az egyetem rektorának adományozott kitüntetést is.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

II. Margit dán királynő nyitotta meg az aarhus-i Moesgaard Museum- ban október 9-én a múzeum új, középkori tárlatát. A megnyitót megelőzően Mads Kähler Holst igazgató 45 fős díszebédet adott a királynő tiszteletére, ahová meghívta Angi Jánost, a Történelmi intézet docensét is. Angi János a Déri Múzeum igazgatójaként együttműködési szerződést is aláírt a Moesgaard Museum-mal.

 

   

 

MIRACULUM KONFERENCIA

2017. június 1-2. Debreceni Egyetem, főépület 58. terem

Rezümék

***

 

A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület rendezvénye

***

Speculum Historiæ Debreceniense sorozat 24. és 25. kötetének könyvbemutatója a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében
2016. december 9-én (pénteken) 11 órakor a Történelmi Intézet könyvtárában (Főépület, III. em. 316. terem)

Képek a bemutatóról

***

JELENTKEZÉSI LAP
a III. Országos Hon- és Népismeret Konferenciára
Pécsre, 2016. november 18-20.

 

 

REFORMÁCIÓ ÉS PEREGRINÁCIÓ

2016. október 13–14.

 

XII. Magyar Ókortudományi Konferencia (Debreceni Egyetem) képekben

2016. május 26-28.

 

Békeszerződések és megállapodások Közép- és Kelet-Európa Új- és Legújabb kori történelmében (XVII-XX. század) c. nemzetközi konferencia

Fényképek a konferenciáról

2015. szeptember 8. Moszkva

 

 

A katolikus egyház története, újjászületése a 18. századi Debrecenben
című konferencia

2015. június 12. 10.00 óra

 

A BűN POGÁNY ÉS KERESZTÉNY FOGALOMRENDSZERE
Tudományos konferencia
2015. május 7-8.
Helyszín: DE BTK főépület, 58. és 316. terem
Az előadások rezüméi

 

Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában
című könyv bemutatója
A kötetet bemutatta: Péter Katalin kutató professor emeritus

Időpont: 2015. március 13.
Helyszín: MTA BTK Történettudományi Intézet

 

„VOLT EGYSZER EGY RENDSZERVÁLTÁS”
Előadások, beszélgetések a határnyitásról, a Páneurópai-piknikről és a rendszerváltozásról.
DE Történelmi intézet szakhete
2014. október 20-22.

 

DIMITRIJ GYAKOV (Voronyezsi Állami Egyetem):
A II. magyar hadsereg sorsa Voronyezs környékén

 

A Nagy Háború és emlékezete c. tudományos konferencia (2014. szeptember 17-18.)

 

„MEMORIA BENE REDDITAE VITAE SEMPITERNA” KONFERENCIA HAVAS LÁSZLÓ EMLÉKÉRE

Az előadások rezüméi

 

Bethlen Gábor egyházpolitikája c. tudományos konferencia

 

„VELÜNK ÉLŐ ANTIK ÉS KERESZTÉNY ERÉNYEK” c. konferencia

A konferencia előadásainak rezüméi

 

„Az évszázad mérkőzése.” Emlékülés a londoni 6:3 futballmérkőzés 60. évfordulója alkalmából

Meghívó

Plakát

 

Bethlen Gábor és Európa c. konferencia: Kolozsvár 2013. október 24-26.

Meghívó

Program

 

Mit keres a korona a címerben c. kerekasztal beszélgetés

 

Németh György: Supplementum Audollentianum c. könyvének bemutatója

 

A „Francia-magyar kapcsolatok a középkorban” c. kötet (szerk. Györkös
Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013.) bemutatójára 2013. szeptember
24-én 14.00-kor a DE BTK Történelmi Intézet, 314-es könyvtárában kerül
sor. A kötetet bemutatja Laszlovszky József (CEU Medieval Studies)

Ugyanazon a napon Laszlovszky József előadást tart 12.00-kor a XV-ös
teremben:

"Két királyi központ régészeti kutatásainak kérdései: Koh Ker
(Kambodzsa), angkori civilizáció - Visegrád, középkori Magyarország"
címmel.

Várunk minden érdeklődőt!
Bárány Attila – Györkös Attila

 

Szeptember 26-án, csütörtökön, a Történelmi Intézet vendégeként, Johan Tollebeek, a
Leuveni Egyetem (Belgium) professzora tart előadást, a 406-os teremben,

The Great Synthesis of National History: a European Phenomenon

címmel.
Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A historiográfiai munkacsoport.

 

 

Konferencia a Milánói Edictum kibocsátásának 1700. évfordulója alkalmából 2013. május 22-23

A politika nyelvei történeti perspektívában c. konferencia meghívója

Bibó István munkái centenáriumi sorozat könyvbemutatója

A Speculum Historiae Debreceniense sorozat

 hármas könyvbemutatója 2013. április 23-án kedden 14.00 órakor

Plakát

Képek a könyvbemutatóról

 

Könyvbemutató 2012. május 25. Kolozsvár

Könyvek Erdély és a Partium történetéből

 

IFJ. BARTA JÁNOS „Ha Zemplin vármegyét
az útas visgálja...” (Gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén)

 

Könyvbemutató 2012. április 4. Történelmi Intézet könyvtára

Meghívó

Plakát

Sipos Gábor: Reformáció Magyarországon és Erdélyben c. előadás, 2012. április 3. (kedd), 12.00 óra, XII. tanterem

 
 

 Konferenciák

 

A keresztény állam és ideáljának születése a pons Milvius-i csata (Kr. u. 312.) jegyében
HEREDITAS CLASSICO-EUROPAEA
Időpont: 2012. november 29. (csütörtök)

 

Konferencia: "A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok" címmel

"Hajdúhagyomány - hajdúk emlékezete" c. konferencia, időpont: 2012. április 26.

"Ország születik" c. konferencia, Időpont: 2012. április 5.

 

Vallási terek történelmi és néprajzi öröksége c. konferencia Időpont: 2012. március 2.

 

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület meghívója: Műhelykonferencia a „piac” fogalmáról

        A Hajnal István Kör 2012. évi debreceni konferenciáját előkészítő műhelytanácskozás referátumai:

        Halmos Károly

        Antalóczy Timea – Harsányi László

 

Small Nations in Between Great Powers University of Debrecen, Institute of History  – University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology, 2011. október 6-7.

Képek a 650 éves Debrecen város tiszteletére megrendezett várostörténeti konferenciáról, 2011. május 26-27.

Tisza István és emlékezete, 2011. április 28.

 

A Történelmi Intézet historiográfiai munkacsoportja emlékülést rendez 2010. október 15-én (pénteken) Hóman Bálint történész születésének 125. évfordulója alkalmából. Az emlékülés helyszíne: a Történelmi Intézet Könyvtára (316.sz. terem)
 
A tervezett program:
11 óra: Könyvbemutató, Erős Vilmos: A szellemtörténettől a népiségtörténetig című könyvének bemutatója. A könyvet bemutatja Dr. Ujváry Gábor, a Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár) rektorhelyettese, intézetigazgató.
12 óra: Előadások.
Dr. Draskóczi István (egyetemi docens, ELTE, Budapest): Hóman Bálint, a középkorkutató.
Dr. Erős Vilmos (egyetemi docens, DE): Hóman Bálint és a historiográfia.
Dr. Ujváry Gábor (rektorhelyettes, intézetigazgató, Kodolányi Főiskola, Székesfehérvár): Hóman Bálint a kultúrpolitikus.
Dr. Püski Levente (egyetemi docens, DE): Hóman Bálint, a politikus.
 
14 óra: Vita, hozzászólások.
Az emlékülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Képek a konferenciáról

 

 

 

 

  • SARKADY JÁNOS emlékkonferencia  2007. november 27.

               Meghívó

           Képek a konferenciáról

 

  • Helyzetkép és jövőkép: a magyar társadalom a „fordulat évei”-ben c. doktorandusz konferencia

                        A konferencia ideje: 2007. november 22., 10 óra Helye: Pest Megyei Levéltár (1097 Budapest, IX. ker. Vágóhíd utca 7.)

                  Meghívó

 

  • Tradíció és modernizáció Európában a XVIII-XX. században 2007. november 15-16.

        Meghívó

        Képek a konferenciáról

 

  • "Szőlőtermelés és borkereskedelem" című tudományos konferencia 2007. október 19.

        Meghívó

        Képek a konferenciáról

 

  • Szent Erzsébet és hagyománya c. tudományos konferencia 2007. október 5.

        Meghívó

        Képek a konferenciáról

 

·        A Rákóczi szabadságharc újabb megközelítésben (Eperjes, 2003 november 13-14.) Rendezte: Prešovská univerzita Filozofická fakulta, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Eszterházy Károly Tanárképzö Föiskola Történelmi Intézet, Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v Prešove, Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Magyar-szlovák vegyes történész-bizottság

 

·         Ezer éve Európában. A magyar államiság ezer éve (2000 szeptember 27-29, Debrecen) Rendezte: A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet