A DE Történelmi Intézetének kiadványai

 

 

 

 

 

                

Újdonság, konferenciák

 

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottsága 2018. feburár 21-i Közgyűlésén DAB plakett díjat adományozott Bárány Attila egyetemi tanárnak (DE BTK Történelmi Intézet, Középkori, Koraújkori Magyar Történeti és Segédtudományi nem önálló Tanszék).

------------------------------------

Három évforduló – nemzetközi konferencia Eperjesen a Debreceni Egyetem

bölcsészeinek részvételével

A 2017. évi reformáció évforduló méltó megünneplésére 2016 novemberében alakult meg a szervező bizottság a prágai Károly Egyetem, az Eperjesi Egyetem, a Debreceni Egyetem, az ELTE és a Komáromi Selye János Egyetem Teológiai Kara s több kutatóintézet együttműködésével. A DE BTK képviseletét Papp Klára professzor, a Kar akkori dékánja látta el.

2017. június 16-án, a prágai Károly Egyetem patinás főépületének emeleti előadótermében, a „Reformation in Mittel- und Südosteuropa” konferenciaprogram keretében egy előkonferencián kilenc előadás hangzott el (két prágai, egy pegnitzi, egy regensburgi, egy eperjesi, egy ravensburgi, egy debreceni, egy budapesti és egy bécsi).

A „Reformation in Mittel- und Südost-Europa” című, négy napos, több mint száz előadó részvételével szervezett tanácskozást három esemény egybekapcsolódása indokolta: a reformáció 500., az Eperjesi Evangélikus Kollégium alapításának 350., valamint az Eperjesi Egyetem létrehozásának 20. évfordulója. A nemzetközi konferenciára 2017. december 4‒7 között Eperjesen (Szlovákia) került sor. A Bölcsészkar oktatói közül a következők tartottak előadást: Barta János professor emeritus, Szabadi István docens, tanszékvezető, Vajda Mária címzetes egyetemi docens, Jeney-Tóth Annamária docens, Papp Klára egyetemi tanár, Szendrei Ákos, a tudományterületi doktori tanács titkára és Papp Rita PhD hallgató. A konferencia meghívója itt található.

2017. december 5-én Kónya Péter, az Eperjesi Egyetem rektora emlékplakettel köszönte meg a konferencia előkészítő bizottságában végzett munkát és a húszéves, folyamatos, magas szintű együttműködést kilenc általa megnevezett kollégának, köztük átadta a kitüntetést prof. dr. Papp Klára történésznek, a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola vezetőjének.

Az Eperjesi Egyetem 20. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségen részt vett prof. dr. Keményfi Róbert, a BTK dékánja, aki átvette az egyetem rektorának adományozott kitüntetést is.

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

II. Margit dán királynő nyitotta meg az aarhus-i Moesgaard Museum- ban október 9-én a múzeum új, középkori tárlatát. A megnyitót megelőzően Mads Kähler Holst igazgató 45 fős díszebédet adott a királynő tiszteletére, ahová meghívta Angi Jánost, a Történelmi intézet docensét is. Angi János a Déri Múzeum igazgatójaként együttműködési szerződést is aláírt a Moesgaard Museum-mal.

 

   

 

MIRACULUM KONFERENCIA

2017. június 1-2. Debreceni Egyetem, főépület 58. terem

Rezümék

***

 

A Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület rendezvénye

***

Speculum Historiæ Debreceniense sorozat 24. és 25. kötetének könyvbemutatója a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetében
2016. december 9-én (pénteken) 11 órakor a Történelmi Intézet könyvtárában (Főépület, III. em. 316. terem)

Képek a bemutatóról

***

JELENTKEZÉSI LAP
a III. Országos Hon- és Népismeret Konferenciára
Pécsre, 2016. november 18-20.

 

 

REFORMÁCIÓ ÉS PEREGRINÁCIÓ

2016. október 13–14.

 

XII. Magyar Ókortudományi Konferencia (Debreceni Egyetem) képekben

2016. május 26-28.

 

Békeszerződések és megállapodások Közép- és Kelet-Európa Új- és Legújabb kori történelmében (XVII-XX. század) c. nemzetközi konferencia

Fényképek a konferenciáról

2015. szeptember 8. Moszkva

 

 

A katolikus egyház története, újjászületése a 18. századi Debrecenben
című konferencia

2015. június 12. 10.00 óra

 

A BűN POGÁNY ÉS KERESZTÉNY FOGALOMRENDSZERE
Tudományos konferencia
2015. május 7-8.
Helyszín: DE BTK főépület, 58. és 316. terem
Az előadások rezüméi

 

Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában
című könyv bemutatója
A kötetet bemutatta: Péter Katalin kutató professor emeritus

Időpont: 2015. március 13.
Helyszín: MTA BTK Történettudományi Intézet

 

„VOLT EGYSZER EGY RENDSZERVÁLTÁS”
Előadások, beszélgetések a határnyitásról, a Páneurópai-piknikről és a rendszerváltozásról.
DE Történelmi intézet szakhete
2014. október 20-22.

 

DIMITRIJ GYAKOV (Voronyezsi Állami Egyetem):
A II. magyar hadsereg sorsa Voronyezs környékén

 

A Nagy Háború és emlékezete c. tudományos konferencia (2014. szeptember 17-18.)

 

„MEMORIA BENE REDDITAE VITAE SEMPITERNA” KONFERENCIA HAVAS LÁSZLÓ EMLÉKÉRE

Az előadások rezüméi

 

Bethlen Gábor egyházpolitikája c. tudományos konferencia

 

„VELÜNK ÉLŐ ANTIK ÉS KERESZTÉNY ERÉNYEK” c. konferencia

A konferencia előadásainak rezüméi

 

„Az évszázad mérkőzése.” Emlékülés a londoni 6:3 futballmérkőzés 60. évfordulója alkalmából

Meghívó

Plakát

 

Bethlen Gábor és Európa c. konferencia: Kolozsvár 2013. október 24-26.

Meghívó

Program

 

Mit keres a korona a címerben c. kerekasztal beszélgetés

 

Németh György: Supplementum Audollentianum c. könyvének bemutatója

 

A „Francia-magyar kapcsolatok a középkorban” c. kötet (szerk. Györkös
Attila – Kiss Gergely, Debrecen, 2013.) bemutatójára 2013. szeptember
24-én 14.00-kor a DE BTK Történelmi Intézet, 314-es könyvtárában kerül
sor. A kötetet bemutatja Laszlovszky József (CEU Medieval Studies)

Ugyanazon a napon Laszlovszky József előadást tart 12.00-kor a XV-ös
teremben:

"Két királyi központ régészeti kutatásainak kérdései: Koh Ker
(Kambodzsa), angkori civilizáció - Visegrád, középkori Magyarország"
címmel.

Várunk minden érdeklődőt!
Bárány Attila – Györkös Attila

 

Szeptember 26-án, csütörtökön, a Történelmi Intézet vendégeként, Johan Tollebeek, a
Leuveni Egyetem (Belgium) professzora tart előadást, a 406-os teremben,

The Great Synthesis of National History: a European Phenomenon

címmel.
Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várunk.
A historiográfiai munkacsoport.

 

 

Konferencia a Milánói Edictum kibocsátásának 1700. évfordulója alkalmából 2013. május 22-23

A politika nyelvei történeti perspektívában c. konferencia meghívója

Bibó István munkái centenáriumi sorozat könyvbemutatója

A Speculum Historiae Debreceniense sorozat

 hármas könyvbemutatója 2013. április 23-án kedden 14.00 órakor

Plakát

Képek a könyvbemutatóról

 

Könyvbemutató 2012. május 25. Kolozsvár

Könyvek Erdély és a Partium történetéből

 

IFJ. BARTA JÁNOS „Ha Zemplin vármegyét
az útas visgálja...” (Gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén)

 

Könyvbemutató 2012. április 4. Történelmi Intézet könyvtára

Meghívó

Plakát

Sipos Gábor: Reformáció Magyarországon és Erdélyben c. előadás, 2012. április 3. (kedd), 12.00 óra, XII. tanterem

 
 

 Konferenciák

 

A keresztény állam és ideáljának születése a pons Milvius-i csata (Kr. u. 312.) jegyében
HEREDITAS CLASSICO-EUROPAEA
Időpont: 2012. november 29. (csütörtök)

 

Konferencia: "A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok" címmel

"Hajdúhagyomány - hajdúk emlékezete" c. konferencia, időpont: 2012. április 26.

"Ország születik" c. konferencia, Időpont: 2012. április 5.

 

Vallási terek történelmi és néprajzi öröksége c. konferencia Időpont: 2012. március 2.

 

A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület meghívója: Műhelykonferencia a „piac” fogalmáról

        A Hajnal István Kör 2012. évi debreceni konferenciáját előkészítő műhelytanácskozás referátumai:

        Halmos Károly

        Antalóczy Timea – Harsányi László

 

Small Nations in Between Great Powers University of Debrecen, Institute of History  – University of Jyväskylä, Department of History and Ethnology, 2011. október 6-7.

Képek a 650 éves Debrecen város tiszteletére megrendezett várostörténeti konferenciáról, 2011. május 26-27.

Tisza István és emlékezete, 2011. április 28.

 

A Történelmi Intézet historiográfiai munkacsoportja emlékülést rendez 2010. október 15-én (pénteken) Hóman Bálint történész születésének 125. évfordulója alkalmából. Az emlékülés helyszíne: a Történelmi Intézet Könyvtára (316.sz. terem)
 
A tervezett program:
11 óra: Könyvbemutató, Erős Vilmos: A szellemtörténettől a népiségtörténetig című könyvének bemutatója. A könyvet bemutatja Dr. Ujváry Gábor, a Kodolányi János Főiskola (Székesfehérvár) rektorhelyettese, intézetigazgató.
12 óra: Előadások.
Dr. Draskóczi István (egyetemi docens, ELTE, Budapest): Hóman Bálint, a középkorkutató.
Dr. Erős Vilmos (egyetemi docens, DE): Hóman Bálint és a historiográfia.
Dr. Ujváry Gábor (rektorhelyettes, intézetigazgató, Kodolányi Főiskola, Székesfehérvár): Hóman Bálint a kultúrpolitikus.
Dr. Püski Levente (egyetemi docens, DE): Hóman Bálint, a politikus.
 
14 óra: Vita, hozzászólások.
Az emlékülésre minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

 

 

 

 

 

 

            Képek a konferenciáról

 

 

 

 

  • SARKADY JÁNOS emlékkonferencia  2007. november 27.

               Meghívó

           Képek a konferenciáról

 

  • Helyzetkép és jövőkép: a magyar társadalom a „fordulat évei”-ben c. doktorandusz konferencia

                        A konferencia ideje: 2007. november 22., 10 óra Helye: Pest Megyei Levéltár (1097 Budapest, IX. ker. Vágóhíd utca 7.)

                  Meghívó

 

  • Tradíció és modernizáció Európában a XVIII-XX. században 2007. november 15-16.

        Meghívó

        Képek a konferenciáról

 

  • "Szőlőtermelés és borkereskedelem" című tudományos konferencia 2007. október 19.

        Meghívó

        Képek a konferenciáról

 

  • Szent Erzsébet és hagyománya c. tudományos konferencia 2007. október 5.

        Meghívó

        Képek a konferenciáról

 

·        A Rákóczi szabadságharc újabb megközelítésben (Eperjes, 2003 november 13-14.) Rendezte: Prešovská univerzita Filozofická fakulta, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Eszterházy Károly Tanárképzö Föiskola Történelmi Intézet, Katedra slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v Prešove, Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut, Magyar-szlovák vegyes történész-bizottság

 

·         Ezer éve Európában. A magyar államiság ezer éve (2000 szeptember 27-29, Debrecen) Rendezte: A Debreceni Egyetem Történelmi Intézet