AZ ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Programja,

a Debreceni Egyetem BTK Történelmi Doktori Programja

valamint a Pest Megyei Levéltár tisztelettel meghívja

 

 

 

Helyzetkép és jövőkép: a magyar társadalom a „fordulat évei”-ben

 c. doktorandusz konferenciára.

 

 

 

A konferencia ideje: 2007. november 22., 10 óra

Helye: Pest Megyei Levéltár (1097 Budapest, IX. ker. Vágóhíd utca 7.)

 

 

 

 

 

A konferencia további támogatói:

Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara

Debreceni Egyetem BTK Hallgatói Önkormányzata

 

 

 

 

 

További információ:

Varga Zsuzsanna (zsvarga@yahoo.com)

 

Program:

 

10.00-12.30   I. Szekció

Megnyitó – Héjjas Pál igazgató (PML)

 

A két doktori iskolát bemutatja: Barta János egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Történelmi Doktori Program vezetője – Gergely Jenő tanszékvezető egyetemi tanár, az ELTE Történelemtudományok Doktori Iskola vezetője

 

Levezető elnök: Izsák Lajos intézetigazgató, egyetemi tanár (ELTE)

 

Balázs Gábor (ELTE-PML): Földreform, telepítések, kollektivizálás. Pest megye agrártársadalma 1945-1948.

Tóth Judit (DE-PML): Közellátás és beszolgáltatás Pest megyében 1945-1948.

Molnár János (DE): Akcióban a gazdasági rendőrség, 1945-1948. 

Szilágyi Zsolt (DE): „Parasztváros–gazdagváros”? Kecskemét eredeti gazdasági és társadalmi vonásai (1930–44)

Csiszár Imre (DE): Út a termelőszövetkezeti mozgalomhoz. A magyar agrárium helyzete a szövetkezetesítést megelőző évtizedekben Hajdúnánás példáján

Rehák Géza (DE): Helyzetkép és jövőkép: a magyar turizmus 1945-1950.

 

Vita

 

13.00-16.00   II. Szekció

Levezető elnök: Barta János egyetemi tanár (DE)

 

Kaló József (DE): „Egészen egyedül álltam”. Szombathelyi Ferenc a magyar népbíróságon

Tóth Tibor (DE): A Hungarista Mozgalom újjászerveződése az emigrációban a 40-es évek végén

Englert György (ELTE): A Külügyminisztérium hivataltörténete és a vezető diplomaták állományának változása 1945-1949.

Klestenitz Tibor (ELTE): A katolikus újságírók önszerveződésének felbomlása: az Országos Pázmány Egyesület a fordulat éveiben

Kerepeszki Róbert (DE): Igazoló eljárások a Debreceni Egyetemen (1945-1946)

Mudrák József (DE): A bölcsész-felsőoktatás strukturális változásai a Debreceni Tudományegyetemen II. világháború végétől a felsőoktatási reformig (1945-1949)

Varga Mátyás (DE): A Debreceni Nyári Egyetem szüneteltetésének körülményei 1948-ban

Sztyahula László (ELTE): A magyar katolikus egyház Szlovákiában, 1945-1950

 

Vita