Tudnivalók történelem MA szakra jelentkező hallgatók számára

Az MA felvételin a hallgatók a történelem alapképzés szakmai törzsanyagának és egy előre kiválasztott témakör speciális szakmai ismereteiről adnak számot. A szakmai törzsanyagból a hallgatók két előre kiválasztott témakörből húznak egy-egy tételt. Az egyik témakörnek 1789 előtti egyetemes, vagy magyar történetinek, a másiknak 1789 utáni egyetemes, vagy magyar történetinek kell lennie. A két választott témakör közül az egyiknek magyar, a másiknak egyetemesnek kell lennie. A kiválasztott speciális szakmai témakörhöz tartozó tételekből (egy-egy témakörhöz öt tétel tartozik) szintén húznak a hallgatók. A törzsanyag témaköreit és tételeihez tartozó alapirodalmát, valamint a speciális témaköröket és irodalmat lásd alább.

Az MA diszciplináris (nem tanári) képzésre jelentkező hallgatók nevük és elérhetőségük megadásával 2014. június 12-ig közöljék Hercz Tiborné (hercz.tiborne@arts.unideb.hu) oktatásszervezővel:

a) A törzsanyagból kiválasztott két témakört

b) Az egy kiválasztott speciális szakmai témakört

 

 

 

A szóbeli felvételi vizsga időpontjai: 2014. június 16-17. Mindenki a postán megkapott behívón szereplő időpontban jelenjen meg!

 

 

Szóbeli tételek a BA záróvizsgához és az MA (köztörténeti) felvételihez

 

 

MA speciális felvételi kérdések (2014)

 

 

TÖRTÉNELEM TANÁRI MA FELVÉTELI KÉRDÉSEK ÉS IRODALOM

 

 

 

 

 

MA írásbeli záróvizsga (törzsanyag)

 

MA SZÓBELI ZÁRÓVIZSGA: NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SPECIALIZÁCIÓ

MA SZÓBELI ZÁRÓVIZSGA: Társadalom- és politikai gondolkodástörténeti specializáció (2013-tól)

 

Tanári mesterképzés történelem diszciplináris részének szigorlati témakörei